Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 518 (ORG 518) / 2019

Název:
518 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 86 395 000,00 Kč Navýšení 86 705 841,30 Kč 89 445 732,24 Kč 103 %
výdaje 101 066 400,00 Kč Pokles 100 941 235,00 Kč 68 641 445,97 Kč 68 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 99 486 400,00 Kč Pokles 99 361 235,00 Kč 68 286 385,70 Kč 69 %
Školství a sociální věci 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 279 665,09 Kč 74 %
Veřejná správa 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 75 395,18 Kč 6 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3122 Střední odborné školy 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 274 958,58 Kč 74 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 4 958,58 Kč 5 %
37 37 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 4 958,58 Kč 5 %
6121 Budovy, haly a stavby 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
37 37 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 47 080 000,00 Kč Pokles 46 580 000,00 Kč 41 902 191,85 Kč 90 %
5021 Ostatní osobní výdaje 160 000,00 Kč Pokles 152 000,00 Kč 123 860,00 Kč 81 %
37 37 160 000,00 Kč Pokles 152 000,00 Kč 123 860,00 Kč 81 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 12 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 15 255,00 Kč 76 %
37 37 12 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 15 255,00 Kč 76 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 5 512,00 Kč 69 %
37 37 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 5 512,00 Kč 69 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 Kč Navýšení 95 411,00 Kč 95 410,27 Kč 100 %
37 37 50 000,00 Kč Navýšení 95 411,00 Kč 95 410,27 Kč 100 %
5151 Studená voda 5 900 000,00 Kč 5 900 000,00 Kč 5 749 726,54 Kč 97 %
37 37 5 900 000,00 Kč 5 900 000,00 Kč 5 749 726,54 Kč 97 %
5152 Teplo 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 12 222 347,74 Kč 87 %
37 37 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 12 222 347,74 Kč 87 %
5153 Plyn 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 131 572,24 Kč 66 %
37 37 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 131 572,24 Kč 66 %
5154 Elektrická energie 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 794 456,07 Kč 61 %
37 37 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 794 456,07 Kč 61 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 29 801,00 Kč 29 161,00 Kč 98 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 29 801,00 Kč 29 161,00 Kč 98 %
5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 Kč 0,00 Kč 7 260,00 Kč - - - -
37 37 0,00 Kč 0,00 Kč 7 260,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000,00 Kč Pokles 2 424 788,00 Kč 2 004 125,53 Kč 83 %
37 37 2 500 000,00 Kč Pokles 2 424 788,00 Kč 2 004 125,53 Kč 83 %
5171 Opravy a udržování 21 550 000,00 Kč 21 550 000,00 Kč 20 048 500,56 Kč 93 %
37 37 21 550 000,00 Kč 21 550 000,00 Kč 20 048 500,56 Kč 93 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 81 136,00 Kč 81 %
37 37 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 81 136,00 Kč 81 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 300 000,00 Kč Pokles 800 000,00 Kč 593 868,90 Kč 74 %
37 37 1 300 000,00 Kč Pokles 800 000,00 Kč 593 868,90 Kč 74 %
3613 Nebytové hospodářství 29 930 000,00 Kč Navýšení 30 670 000,00 Kč 19 730 919,17 Kč 64 %
5021 Ostatní osobní výdaje 356 000,00 Kč Pokles 332 000,00 Kč 269 290,00 Kč 81 %
37 37 356 000,00 Kč Pokles 332 000,00 Kč 269 290,00 Kč 81 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 26 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 46 182,00 Kč 92 %
37 37 26 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 46 182,00 Kč 92 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 16 672,00 Kč 93 %
37 37 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 16 672,00 Kč 93 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 6 658,00 Kč 22 %
37 37 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 6 658,00 Kč 22 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 901,00 Kč 14 %
37 37 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 901,00 Kč 14 %
5151 Studená voda 580 000,00 Kč Pokles 550 000,00 Kč 473 582,04 Kč 86 %
37 37 580 000,00 Kč Pokles 550 000,00 Kč 473 582,04 Kč 86 %
5152 Teplo 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 828 214,52 Kč 41 %
37 37 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 828 214,52 Kč 41 %
5153 Plyn 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 535 434,53 Kč 41 %
37 37 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 535 434,53 Kč 41 %
5154 Elektrická energie 1 950 000,00 Kč Pokles 1 920 000,00 Kč 1 429 166,64 Kč 74 %
37 37 1 950 000,00 Kč Pokles 1 920 000,00 Kč 1 429 166,64 Kč 74 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000,00 Kč Navýšení 2 085 000,00 Kč 2 006 923,11 Kč 96 %
37 37 1 200 000,00 Kč Navýšení 2 085 000,00 Kč 2 006 923,11 Kč 96 %
5171 Opravy a udržování 14 420 000,00 Kč Pokles 14 320 000,00 Kč 11 363 033,70 Kč 79 %
37 37 14 420 000,00 Kč Pokles 14 320 000,00 Kč 11 363 033,70 Kč 79 %
6121 Budovy, haly a stavby 8 000 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 2 748 861,63 Kč 34 %
37 37 8 000 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 2 748 861,63 Kč 34 %
3634 Lokální zásobování teplem 22 466 400,00 Kč Pokles 22 101 235,00 Kč 6 651 449,98 Kč 30 %
5169 Nákup ostatních služeb 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 459 205,90 Kč 66 %
37 37 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 459 205,90 Kč 66 %
5171 Opravy a udržování 1 600 000,00 Kč Pokles 1 434 835,00 Kč 379 880,11 Kč 26 %
37 37 1 600 000,00 Kč Pokles 1 434 835,00 Kč 379 880,11 Kč 26 %
6121 Budovy, haly a stavby 20 166 400,00 Kč Pokles 19 966 400,00 Kč 5 812 363,97 Kč 29 %
37 37 20 166 400,00 Kč Pokles 19 966 400,00 Kč 5 812 363,97 Kč 29 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 824,70 Kč 18 %
5154 Elektrická energie 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 824,70 Kč 46 %
37 37 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 824,70 Kč 46 %
5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 37 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 706,51 Kč 47 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 706,51 Kč 47 %
37 37 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 706,51 Kč 47 %
6171 Činnost místní správy 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 75 395,18 Kč 6 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 Kč Navýšení 16 000,00 Kč 12 400,00 Kč 78 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 16 000,00 Kč 12 400,00 Kč 78 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000,00 Kč Pokles 1 184 000,00 Kč 62 995,18 Kč 5 %
37 37 1 200 000,00 Kč Pokles 1 184 000,00 Kč 62 995,18 Kč 5 %
Celkem 101 066 400,00 Kč Pokles 100 941 235,00 Kč 68 641 445,97 Kč 68 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 518 (518), Paragraf 3612 (Bytové hospodářství), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
VYKI TOOLS GROUP s.r.o.ARES 7 399 067,95 Kč
Dlouhá 19, č.b.10, volný byt - generální oprava bytu, PDP Kč 34.950,- [ISRS] 7029 06.05.2019 267 950,00 Kč
Luční 2, č.b.7, volný byt - oprava...PDP Kč 33.300,- [ISRS] 7038 07.05.2019 255 300,00 Kč
Jičínská 275,č.b.60 - oprava volného bytu, PDP Kč 35.175,- [ISRS] 7009 01.07.2019 269 675,00 Kč
Dobrovského 2, č.b.7 - stavební úpravy bytu...PDP Kč 33.355,40 [ISRS] 7129 15.08.2019 255 724,72 Kč
Revoluční 4 - opravy balkonů bytového domu, PDP Kč 55.901,13 [ISRS] 7130 15.08.2019 428 575,33 Kč
Revoluční 4 - oprava balkonů, PDP Kč 73.274,30 [ISRS] 7220 24.09.2019 561 769,64 Kč
Revoluční 4 - oprava balkonů, PDP Kč 42.019,83 [ISRS] 7023 04.11.2019 322 152,03 Kč
Dobrovského 2,39,č.b.7 - stavební úpravy, PDP Kč 72.742,44 [ISRS] 7025 04.11.2019 557 692,07 Kč
Luční 45 - oprava volného bytu č.26...PDP Kč 37.140,-, cena díla Kč 247.600,- (+PDP) minus smluvní pokuta za pozdní odevzdání díla Kč 34.911,60 [ISRS] 7113 13.11.2019 284 740,00 Kč
Jičínská 272 - výměna potrubí vody a kanalizace, PDP Kč 92.730,40 [ISRS] 7192 20.11.2019 710 933,05 Kč
Masarykovo nám. 22 - oprava fasády a výměna oken na měšťanském domě č.p.34, PDP Kč 141.682,95 [ISRS] 7199 21.11.2019 1 086 235,96 Kč
Masarykovo nám.22 - oprava fasády a výměna oken, PDP Kč 71.317,05 [ISRS] 7121 10.12.2019 546 764,04 Kč
Jičínská 272 - výměna potrubí vody a kanalizace, PDP Kč 240.682,32 [ISRS] 7287 19.12.2019 1 845 231,11 Kč
Úzká 27/2 - výměna dveří, PDP Kč 825,- 7298 20.12.2019 6 325,00 Kč
H & B delta, s.r.o.ARES 1 523 728,15 Kč
ul.28. října 8 - výměna střešní konstrukce...PDP Kč 59.417,85 [ISRS] 7482 29.07.2019 455 536,85 Kč
28. října 4 - výměna střešní konstrukce bytového domu - PDP Kč 62.485,50 [ISRS] 7483 29.07.2019 479 055,50 Kč
Měšťanský dům 49/8 v NJ - výměna střešní krytiny, PDP Kč 76.843,80 [ISRS] 7216 26.08.2019 589 135,80 Kč
Ing. Marek OlšákARES 1 410 833,80 Kč
Masarykovo nám. 16 - oprava osvětlení ve spol. prostorách, PDP Kč 130,50 7177 28.01.2019 1 000,50 Kč
Pod Lipami 19 - oprava osvětlení na schodišti, PDP Kč 216,- 7179 28.01.2019 1 656,00 Kč
Masarykovo nám. 17 - výměna el. rozvodnice, stavební práce...PDP Kč 382,50 7180 28.01.2019 2 932,50 Kč
Revoluční 36, U Jezu 287, Jičínská 275, Žižkova 12 - opravy el, osvětlení...PDP Kč 2.733,- 7185 28.01.2019 20 953,00 Kč
Masarykovo nám.16 - oprava elektrického vrátného, PDP Kč 337,50 7027 06.02.2019 2 587,50 Kč
DPS U Jičínky 25 - oprava el. instalace spol. prostor...PDP Kč 859,50 7028 06.02.2019 6 589,50 Kč
Trlicova 10, Jičínská 272, Zborovská 11...oprava osvětlení chodby...PDP Kč 2.041,35 7083 13.02.2019 15 650,35 Kč
Masarykovo nám. 17 - zednické práce ve spol. prostorách domu a v b.č.3...PDP Kč 3.369,- 7085 13.02.2019 25 829,00 Kč
Bulharská 9 - oprava osvětlení schodiště a sklepních prostor, PDP Kč 327,75 7132 18.02.2019 2 512,75 Kč
Masarykovo nám.17 - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 499,50 7185 22.02.2019 3 829,50 Kč
Luční 2,3,4 - oprava osvětlení na schodištích a suterénu...PDP Kč 946,20 7196 25.02.2019 7 254,20 Kč
Revoluční 36 - oprava elektriky na chodbách,Dlouhá 19,Zborovská 11-oprava osvětlení, Jičínská 272, U Jezu 287, Trlicova 10, Křížkovského 4-opravy el, PDP Kč 3.414,45 7082 13.03.2019 26 177,45 Kč
DPS Pod Lipami 19,č.b.41 - výměna elektrického sporáku...PDP Kč 1.185,- 7199 26.03.2019 9 085,00 Kč
Suvorovova 120,č.b.20, Pod Lipami 19,č.b.26, Hoblíkova 32/3, Revoluční 6/13 - odstranění závad z revize elektro ve volných bytech, PDP Kč 1.608,75 7201 26.03.2019 12 333,75 Kč
Suvorovova 120, 122-oprava el. instalace chodby a schodiště,Jičínská 272, 275- odstranění závad z RZE-hromosvod, Trlicova 10, Revoluční 6, Bulharská 17...PDP Kč 5.847,60 7205 26.03.2019 44 831,60 Kč
Dobrovského 5,č.b.2 - odstranění porevizních závad elektro, PDP Kč 498,- 7215 27.03.2019 3 818,00 Kč
Masarykovo nám.16-opr. domácího telefonu, Lidická 1-opr. porev. závad hromosvodu, PDP Kč 1.643,70 7216 27.03.2019 12 601,70 Kč
Křížkovského nám. 4,č.b.1 - oprava el. instalace...PDP Kč 5.711,40 7156 17.04.2019 43 787,40 Kč
Hoblíkova 32 - oprava el. instalace, přepojení rozvodu...PDP Kč 502,05 7184 23.04.2019 3 849,05 Kč
Revoluční 36, Dlouhá 19, Jičínská 272 - oprava osvětlení...PDP Kč 555,75 7185 23.04.2019 4 260,75 Kč
Resslova 1 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 1.401,75 7188 23.04.2019 10 746,75 Kč
DPS U Jičínky-oprava osvětlení, DPS Pod Lipami 19,č.b.58-výměna el. sporáku...PDP Kč 2.560,50 7190 23.04.2019 19 630,50 Kč
DPS Revoluční,č.b.6-výměna el. sporáku, DPS U Jičínky,č.b.48-oprava elektroinst...PDP Kč 3.194,25 7191 23.04.2019 24 489,25 Kč
Dlouhá 19-oprava osvětlení schodiště, Jičínská 272-oprava vzduchotechniky, Žižkova 20, DPS Pod Lipami 19, - opravy el...PDP Kč 3.359,70 7192 23.04.2019 25 757,70 Kč
Jičínská 272 - odstranění závad z revize el. instalace...PDP Kč 3.661,80 7193 23.04.2019 28 073,80 Kč
Bulharská 15,17 - odstranění porevizních závad na hromosvodu...PDP Kč 7.373,85 7195 23.04.2019 56 532,85 Kč
Dlouhá 19-dům-oprava el. instalace na chodbě...Zborovská 11-dům-výměna jističů pro spol. prostory, Jičínská 275, Trlicova 10-opravy... PDP Kč 3.228,75 7028 06.05.2019 24 753,75 Kč
DPS Revoluční 6,č.b.210 - odstranění porevizních závad, PDP Kč 742,50 7110 15.05.2019 5 692,50 Kč
Křížkovského nám.4,č.b.1 - výmalba po gen. opravě elektroinstalace, PDP Kč 1.045,50 7112 15.05.2019 8 015,50 Kč
Bulharská 9 - oprava zvonkové instalace, PDP Kč 6.196,50 7121 15.05.2019 47 506,50 Kč
Úzká 17 - oprava el. instalace...PDP Kč 11.318,85 [ISRS] 7123 15.05.2019 86 777,85 Kč
Luční 2, DPS Pod lipami 19 - oprava osvětlení schodiště, DPS Pod Lipami 19,č.b.22 - výměna el. sporáku...PDP Kč 2.232,75 7203 22.05.2019 17 117,75 Kč
Revoluční 36,č.b.67-úprava el. instalace, Zborovská 11,č.b.58, Suvorovova 120...odstranění závad z RZE, PDP Kč 1.197,- 7317 27.05.2019 9 177,00 Kč
U Jičínky 25-oprava VZT, Luční 3-oprava osvětlení na schodišti...PDP Kč 2.388,75 7322 27.05.2019 18 313,75 Kč
DPS Pod Lipami,č.b.59,73 DPS Revoluční,č.b.431-výměna el. sporáku...PDP Kč 3.170,25 7323 27.05.2019 24 305,25 Kč
DPS U Jičínky 25,b.č.93 - výměnu digestoře, oprava elektroinstalace, DPS U Jičínky 25,b.č. 1 - oprava elektroinstalace, DPS Pod Lipami 19/1-oprava elinstalace...PDP Kč 1.852,65 7157 18.06.2019 14 203,65 Kč
Bulharská 11,č.b.13, Bulharská 11,č.b.16, Pod Lipami 19/34, Suvorovova 120/15, 122/15...-odstranění závad po provedené revizi el. instalace, PDP Kč 2.854,50 7158 18.06.2019 21 884,50 Kč
Suvorovova 120,122 holobyty-oprava osvětlení v domě, DPS U Jičínky 25-oprava el. inst. vedení, Dlouhá 19-oprava osvětlení...PDP Kč 2.308,65 7218 24.06.2019 17 699,65 Kč
Revoluční 6,č.b.203 a 217-odstranění závad z RZE ve volných bytech, Zborovská 11-oprava elektroinst. u zadního vstupu domu..PDP Kč 2.233,95 7238 26.06.2019 17 126,95 Kč
Jičínská 272, Zborovská 11/63, Dlouhá 19/7, Suvorovova 124, Revoluční 6, U Jičínky 25/88 - opravy el, PDP Kč 3.309,- 7480 29.07.2019 25 369,00 Kč
Křížkovského nám.4,č.b.9 - montáž infrazářiče, PDP Kč 214,50 7058 12.08.2019 1 644,50 Kč
Křížkovského nám.4 - oprava el. instalace hlavního domovního vedení, PDP Kč 376,50 7063 12.08.2019 2 886,50 Kč
DPS U Jičínky 25-oprava osvětlení na chodbách domu, Revoluční 36,č.b.67-volný-dodání dom. telefonu, zvonku...PDP Kč 1.974,- 7074 12.08.2019 15 134,00 Kč
Žižkova 12-dům-oprava osvětlení schodiště a sklepních prostor, Revoluční 36 - oprava osvětlení chodby...PDP Kč 3.916,20 7097 14.08.2019 30 024,20 Kč
Revoluční 36,č.b.13,47-oprava zvonků,Jičínská 272-oprava osvětlení ve sklepě, Revoluční 36-oprava osvětlení v domě...PDP Kč 4.156,50 7146 16.09.2019 31 866,50 Kč
ul.5 května 16 - oprava osvětlení chodeb, Masarykovo nám.16 - oprava el. zámku u dveří, PDP Kč 381,- 7177 19.09.2019 2 921,00 Kč
DPS Revoluční 6/15 - porevizní opravy el, PDP Kč 839,25 7212 24.09.2019 6 434,25 Kč
DPS U Jičínky - oprava el. instalace, Luční 4,3, Bulharská 7,15, DPS Pod Lipami - oprava osvětlení...PDP Kč 2.958,- 7214 24.09.2019 22 678,00 Kč
Havlíčkova 2, Resslova 1 - oprava zvonkového tabla, PDP Kč 962,25 7014 02.10.2019 7 377,25 Kč
DPS Revoluční 6/7,218 - porevizní opravy el, PDP Kč 1.709,70 7040 07.10.2019 13 107,70 Kč
DPS Pod Lipami 19,č.b.7 - oprava el. instalace, PDP Kč 1.566,- 7203 22.10.2019 12 006,00 Kč
Dlouhá 19/38-oprava zvonk. instalace,Jičínská 275/42-odstranění závad z RZE, Na Lani 212, U Jezu 287 opravy el...PDP Kč 3.995,25 7250 29.10.2019 30 630,25 Kč
Bulharská 15-oprava zvonkové instalace,Zborovská 11-oprava osvětlení sklep, Žižkova 12, Suvorovova 122 - opravy el...PDP Kč 4.102,20 7251 29.10.2019 31 450,20 Kč
Resslova 1 - oprava zvonku, PDP Kč 127,50 7243 29.10.2019 977,50 Kč
DPS U Jičínky 25, Bulharská 13,č.b.6-oprava osvětlení, DPS U Jičínky 25,č.b.28-porevizní opravy...PDP Kč 2.546,85 7249 29.10.2019 19 525,85 Kč
DPS Pod Lipami 19 - oprava osvětlení, PDP Kč 222,- 7096 13.11.2019 1 702,00 Kč
U Jičínky 25,č.b.21 - oprava domovního telefonu, PDP Kč 297,75 7100 13.11.2019 2 282,75 Kč
Resslova 1,č.b.1 - oprava zvonku, PDP Kč 391,50 7101 13.11.2019 3 001,50 Kč
Luční 3 - výměna domovních telefonů vč. tabla a zv. instalace, PDP Kč 14.952,- [ISRS] 7112 13.11.2019 114 632,00 Kč
Luční 3 - oprava zvonků u dveří, PDP Kč 258,- 7154 18.11.2019 1 978,00 Kč
Zborovská 11,č.b.60, Suvorovova 122,č.b.15-odstranění závad z RZE, Jičínská 272,č.b.28-výměna OP,oprava elektroinstalace, Trlicova 10 - oprava osvětlení...PDP Kč 2.803,50 7159 18.11.2019 21 493,50 Kč
DPS U Jičínky 25 - oprava osvětlení, PDP Kč 135,- 7209 25.11.2019 1 035,00 Kč
Luční 2 - oprava osvětlení ve spol. prostorách, PDP Kč 235,50 7215 25.11.2019 1 805,50 Kč
Křižkovkého nám.4, č.b.10 - porevizní opravy, PDP Kč 295,50 7217 25.11.2019 2 265,50 Kč
DPS U Jičínky 25 - oprava el. instalace, PDP Kč 981,15 7223 25.11.2019 7 522,15 Kč
Bulharská 9-oprava zvonkové instalace, Bulharská 11-oprava osvětlení v domě, PDP Kč 573,75 7270 28.11.2019 4 398,75 Kč
Masarykovo nám.2,č.b.2 a 5 - oprava el. instalace po revizi...PDP Kč 2.598,75 7272 28.11.2019 19 923,75 Kč
Luční 4 - výměna domovních telefonů, PDP Kč 14.952,- [ISRS] 7011 02.12.2019 114 632,00 Kč
Hřbitovní 44 - oprava el. instalace spol. prostor, PDP Kč 288,- 7052 06.12.2019 1 516,85 Kč
Hřbitovní 44 - oprava el. instalace spol. prostor, PDP Kč 288,- 7055 06.12.2019 2 208,00 Kč
Jičínská 272,275-oprava osvětlení chodby, schodiště...PDP Kč 1.754,25 7059 06.12.2019 13 449,25 Kč
Revoluční 36, Dlouhá 19 - oprava osvětlení schodiště, Jičínská 275-výměna digestoře, Zborovská 11-závada hromosvodu...PDP Kč 6.119,70 7068 06.12.2019 46 917,70 Kč
Msgr.Šrámka 13 - porevizní opravy el. energie spol. prostor, PDP Kč 4.498,65 7100 09.12.2019 34 489,65 Kč
Resslova 2 - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 290,25 7131 11.12.2019 2 225,25 Kč
DPS Pod Lipami 19 - oprava el. instalace, PDP Kč 572,10 7133 11.12.2019 4 386,10 Kč
28. října 8-spol. prostory domu - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 960,75 7135 11.12.2019 7 365,75 Kč
U Jičínky 25 - oprava el. instalace spol. prostor, PDP Kč 108,- 7146 12.12.2019 828,00 Kč
U Jičínky 25,č.b.31 a č.b.40 - oprava el. instalace, PDP Kč 205,50 7148 12.12.2019 1 575,50 Kč
Msgr.Šrámka 13 - oprava elektroinstalace ve sklepě, PDP Kč 813,15 7154 12.12.2019 6 234,15 Kč
Dobrovského 2,č.b.7, Masarykovo nám.17,č.b.3 - oprava elektro, PDP Kč 1.153,05 7206 17.12.2019 8 840,05 Kč
Luční 4 - montáž el. přípojky, PDP Kč 97,50 7219 18.12.2019 747,50 Kč
ZDENĚK VAVŘÍNARES 1 141 163,86 Kč
Masarykovo nám.17,č.b.3 - výměna radiátorů, Lidická 1,č.b.2 - výměna WC, Jungmannova 1 -opravy odpad...PDP Kč 4.380,- 7130 15.04.2019 33 580,00 Kč
Žižkova 20,č.b.3 - výměna sprch. koutu, vaničky, baterií...PDP Kč 5.415,90 7131 15.04.2019 41 521,90 Kč
Úsek 2 - opravy instalatérské a topenářské v bytech, PDP Kč 5.698,50, Revoluční 6, Luční 2,3,4, Pod Lipami 19, Bulharská 15 7132 15.04.2019 43 688,50 Kč
Zborovská 11 - výměna kuch. linky, pracovní desky, dřezu...PDP Kč 6.315,90 7133 15.04.2019 48 421,90 Kč
U Jičínky 25, byt č. 95 - výměnu a zasekání odpadní stoupačky, demontáž sprchové vaničky, výměnu umyvadla a vanové baterie, 2) byt č. 62 - výměnu umyvadla , dřezu a pracovní desky, PDP Kč 5.400,- 7066 11.06.2019 41 400,00 Kč
Bulharská 15, byty č. 3,6,9,12,15 - Výměna stoupačky SV, TUV + cirkulace, odpadní potrubí (havárie), PDP Kč 7.491,90 7068 11.06.2019 57 437,90 Kč
Masarykovo nám. 16,b.č.1 - výměna plynového kondenzačního kotle, PDP Kč 7.420,80 7220 24.06.2019 56 892,80 Kč
Bulharská 13,b.č.15-výměna vany, sifonu, těsnění, Bulharská 7,b.č.11-výměna umývadla a odpadů, Luční 2/26...PDP Kč 4.375,95 7325 15.07.2019 33 548,95 Kč
Luční 2,b.č. 4 - výměna WC,oprava odpadu,U Jičínky 25,b.č.94 - nefunkční radiátor...PDP Kč 2.767,05 7166 17.10.2019 21 214,05 Kč
Masarykovo nám. 17,b.č.2, Masarykovo nám. 25,b.č.3, 5.května 16,b.č.1 - opravy...PDP Kč 6.229,05 7168 17.10.2019 47 756,05 Kč
Úsek č. 1 - provedení oprav a prací - Revoluční 36/10, Jičínská 272/29,. PDP Kč 6.250,56 7169 17.10.2019 47 920,96 Kč
DPS U Jičínky 25,b.č.40 a 32 - výměna odpadních stoupaček,demontáž sprch. vaniček...PDP Kč 7.257,75 7170 17.10.2019 55 642,75 Kč
Trlicova 10/7- výměna sprchové zástěny a vaničky, Revoluční 36/32,24 - oprava ÚT,WC, Zborovská 11/63-oprava vodo - PDP Kč 6.991,50 7252 29.10.2019 53 601,50 Kč
Zborovská 11, Dlouhá 19/56 - opravy SV+TUV, výměna sporáku, PDP Kč 6.949,20 7047 07.11.2019 53 277,20 Kč
Dlouhá 19,č.b.56 - výměna rozvodu vody a odpadů, výměna kuch. linky...PDP Kč 7.479,75 7109 13.11.2019 57 344,75 Kč
Jičínská 272-dům-výměna uzávěrů na přívodech stoupaček ÚT...Jičínská 275,č.b.21- oprava radiátoru...PDP Kč 6.559,95 7107 13.11.2019 50 292,95 Kč
Dlouhá 19,č.b.7 - volný- výměna kuch. desky,dřezu...Jičínská 272,č.b.6- výměna uzávěrů v inst, Trlicova 10 - výměna vodoměru ...PDP Kč 3.388,35 7064 06.12.2019 25 977,35 Kč
Revoluční 36-dům-výměna uzávěrů stoupaček vody,Křížkovského nám 4,č.b.20-výměna el. ohřívače vody...PDP Kč 7.437,90 7069 06.12.2019 57 023,90 Kč
Úzká 17/3-volný byt - výměna plyn. sporáku,úprava odpadu od dřezu...PDP Kč 1.965,60 7091 09.12.2019 15 069,60 Kč
úsek IV. - opravy v bytech - Masarykovo nám 17, 2, Lidická 1, Křižíkova 2...PDP Kč 3.511,05 7098 09.12.2019 26 918,05 Kč
Dlouhá 19, Revoluční 36, Zborovská 11 - opravy vodo, PDP Kč 4.109,40 7161 12.12.2019 54 505,40 Kč
Luční 3, dům -havárie - zaplavená kotelna, Revoluční 6 - výměna sprch. koutu, PDP Kč 7.302,45 7183 13.12.2019 55 985,45 Kč
U Jičínky 25-výměna WC, umyvadla,odpadů, Bulharská 15,17,9-oprava prasklé stoupačky, PDP Kč 7.427,10 7184 13.12.2019 56 941,10 Kč
Gen.Hlaďo 22-oprava ucpané ležaté kanalizace v domě,Jungmannova 4,b.č.4-oprava ucpaných odpadů, PDP Kč 3.493,20 7241 18.12.2019 26 781,20 Kč
Křížkovského nám.4 - montáž bytových vodoměrů, PDP Kč 10.228,65 [ISRS] 7280 19.12.2019 78 419,65 Kč
PELA CZ, a.s.ARES 999 670,85 Kč
Masarykovo nám. 17, č.b.2 - oprava volného bytu, PDP Kč 61.295,10 [ISRS] 7024 04.11.2019 469 929,10 Kč
Dobrovského 2,č.b.4 - oprava volného bytu...PDP Kč 69.096,75 [ISRS] 7284 19.12.2019 529 741,75 Kč
Petr RosaARES 895 457,85 Kč
Masarykovo nám. 17,č.b.3 - výmalba bytu...PDP Kč 2.724,- 7055 11.02.2019 20 884,00 Kč
Masarykovo nám. 17 - výmalba schodiště...PDP Kč 2.581,05 7139 18.02.2019 19 788,05 Kč
Masarykovo nám.17,č.b.3 - malířské a natěračské práce...PDP Kč 3.994,50 7017 04.03.2019 30 624,50 Kč
Havlíčkova 2,8 - výmalba společných prostor.., PDP Kč 4.706,40 7025 03.04.2019 36 082,40 Kč
Resslova 1 - výmalba společných prostor...PDP Kč 4.557,60 7213 25.04.2019 34 941,60 Kč
Úzká 17 - výmalba volného bytu, PDP Kč 2.533,50 7256 30.04.2019 19 423,50 Kč
Křižíkova 2,č.b.4 - výmalba bytu po zatečení...PDP Kč 1.203,- 7080 13.05.2019 9 223,00 Kč
Zborovská 11,č.b.58 - malířské a natěračské práce, PDP Kč 1.266,60 7085 12.06.2019 9 710,60 Kč
Revoluční 6, DPS - malířské a natěračské práce, PDP Kč 20.629,20 [ISRS] 7101 13.06.2019 158 157,20 Kč
DPS Revoluční 6 - výmalba kluboven a sklepů...PDP Kč 4.410,60 7219 24.06.2019 33 814,60 Kč
Resslova 2 - výmalba společných prostor domu, PDP Kč 2.875,80 7047 08.07.2019 22 047,80 Kč
Křížkovského nám.4, Hřbitovní 44, Trlicova 59 - výmalba společných prostor, PDP Kč 11.538,15 [ISRS] 7104 14.08.2019 88 459,15 Kč
DPS Pod Lipami 19 - malířské a natěračské práce, PDP Kč 12.456,- [ISRS] 7074 10.09.2019 95 496,00 Kč
Pod Lipami 19,č.b.8 - malířské a natěračské práce, PDP Kč 992,70 7142 16.09.2019 7 610,70 Kč
U Jičínky 25,č.b.28 - malířské a natěračské práce, PDP Kč 582,60 7156 17.09.2019 4 466,60 Kč
Suvorovova 122/15a17 - malířské práce v bytech, PDP Kč 1.310,40 7073 09.10.2019 10 046,40 Kč
Trlicova 10- výmalba schodiště a ostatních spol. prostor, PDP Kč 18.035,40 [ISRS] 7116 14.10.2019 138 271,40 Kč
Masarykovo nám. 2,č.b.2 - výmalba...PDP Kč 2.742,30 7190 21.10.2019 21 024,30 Kč
Bulharská 11,č.b.14 - malířské práce...PDP Kč 966,45 7103 13.11.2019 7 409,45 Kč
Zborovská 11,č.b.60 - malířské a natěračské práce, PDP Kč 2.194,20 7105 13.11.2019 16 822,20 Kč
DPS U Jičínky 25,č.b.45 - malířské a natěračské práce, PDP Kč 616,65 7056 06.12.2019 4 727,65 Kč
Suvorovova 122,č.b.16 - malířské a natěračské práce, PDP Kč 768,60 7057 06.12.2019 5 892,60 Kč
Revoluční 36,č.b.56 - malířské a natěračské práce, PDP Kč 3.172,05 7062 06.12.2019 24 319,05 Kč
U Jičínky 25,č.b.72 - malířské a natěračské práce, PDP Kč 388,20 7178 13.12.2019 2 976,20 Kč
DPS U Jičínky 25 - malířské práce, PDP Kč 9.552,90 [ISRS] 7186 13.12.2019 73 238,90 Kč
APJAR - TEVYB s.r.o.ARES 604 854,00 Kč
Luční 3,č.b.2, Luční 4,č.b.21 - oprava poškozeného ITN, PDP Kč 35,25 7264 28.11.2019 270,25 Kč
byty - výměna vodoměrů TUV a SV, PDP Kč 78.858,75 [ISRS] 7285 19.12.2019 604 583,75 Kč
Lukáš PospěchARES 529 177,10 Kč
Jičínská 272, Trlicova 59 - oprava střechy...PDP Kč 517,50 7019 03.04.2019 3 967,50 Kč
Tyršova 8,Sempra-vyčištění zemní vpusti, Zborovská 11-oprava střechy...PDP 21% Kč 693,-, 15% Kč 180,- 7021 03.04.2019 1 380,00 Kč
Bulharská 13, Zborovská 11 - oprava střechy (zatékalo), PDP Kč 412,50 7351 29.05.2019 3 162,50 Kč
U Jičínky 25 - dodávka a montáž samovětrací hlavice, PDP Kč 778,20 7354 29.05.2019 5 966,20 Kč
Úsek 1 + 2 - opravy střech, vyčištění střešních svodů, PDP Kč 1.605,- Revoluční 6, Trlicova 10, Jičínská 275, U Náhonu, Pod Lipami 19 7217 24.06.2019 12 305,00 Kč
Jičínská 272 - oprava střešní krytiny...PDP Kč 3.960,- [ISRS] 7150 16.08.2019 30 360,00 Kč
Jungmanova 4, DPS Revoluční 6-oprava střechy, Trlicova 10-vyčištění a oprava střešních žlabů, PDP Kč 1.138,65 7055 09.09.2019 8 729,65 Kč
Loučka 275- oprava střechy, PDP Kč 6.611,25 7093 10.10.2019 50 686,25 Kč
Bulharská 7,9,11,13 - oprava střechy, PDP Kč 53.820,- [ISRS] 7188 13.12.2019 412 620,00 Kč
Radim KývalaARES 527 856,90 Kč
Luční 4,č.b.21 a 23 - oprava volnýcgh bytů...PDP Kč 68.850,95 [ISRS] 7302 20.12.2019 527 856,90 Kč
RI OKNA a.s.ARES 448 186,63 Kč
Sokolovská 30 - výměna oken, PDP Kč 57.268,65 [ISRS] 7267 30.10.2019 439 059,65 Kč
Křížkovského nám.4 - montáž oken, zednické práce...PDP Kč 1.190,48 7277 31.10.2019 9 126,98 Kč
Jaromír KlimekARES 398 054,00 Kč
Bulharská 11,č.b.11 - oprava bytu [ISRS] 7218 24.09.2019 198 974,00 Kč
Luční 1799/3 - oprava bytu č.16 [ISRS] 7234 30.11.2019 199 080,00 Kč
Adam SváčekARES 300 914,65 Kč
U Jičínky 25,č.b.36 - opravy, montáž kuch. linky vodoinstalace...PDP Kč 9.265,35 [ISRS] 7206 22.05.2019 71 034,35 Kč
U Jičínky 25,č.b.31 - opravy, montáž nové kuch. linky, vodoinstalace...PDP Kč 10.508,85 [ISRS] 7207 22.05.2019 80 567,85 Kč
U Jičínky 25,č.b.43 - oprava bytu, výměna kuch. linky, elektr. sporáku, digestoře, malování...PDP Kč 10.060,35 [ISRS] 7051 10.06.2019 77 129,35 Kč
Pod Lipami 19,č.b.31 - zapojení el. sporáku 7259 28.06.2019 753,25 Kč
Luční 4,č.b.29 - výměna dveří po zásahu PČR... 7811 31.07.2019 -9 276,00 Kč
Luční 4,č.b.29 - výměna dveří po zásahu PČR... 7811 31.07.2019 10 667,40 Kč
Křížkovského nám.4,č.b.10 - výmalba stěny po výměně okenní výplně, PDP Kč 134,25 7208 25.11.2019 1 029,25 Kč
U Jičínky 25,č.b.45 - montáž nové elektroinstalace...PDP Kč 4.353,- 7067 06.12.2019 33 373,00 Kč
U Jičínky 25,č.b.72 - montáž nové elektroinstalace...PDP Kč 4.648,20 7101 09.12.2019 35 636,20 Kč
Rudolf KuřítkaARES 296 854,10 Kč
Revoluční 36,č.b.67 - oprava volného bytu...PDP Kč 38.720,10 [ISRS] 7059 10.05.2019 296 854,10 Kč
Petr UrbanARES 276 339,00 Kč
Dobrovského 2 - úprava rozvodů topení... 7212 25.04.2019 4 830,00 Kč
Bulharská 15 - oprava koupelny, Luční 2,3 - výměna obkladů... 7237 29.04.2019 11 075,00 Kč
Bulharská 7,9,11,13,15,17 - opravy hran schodů... 7239 29.04.2019 45 900,00 Kč
K Nemocnici 15,č.b.1 - výměna dřezové baterie, pracovní desky v kuchyňské lince, lišty 7150 20.05.2019 4 800,00 Kč
K Nemocnici 15,č.b.1 - oprava odpadajících obkladů v kuchyni, dlažby v chodbě a výměna vany... 7153 20.05.2019 20 580,00 Kč
Luční 3,4-oprava kójí, ul.Bulharská-oprava nájezdů... 7362 29.05.2019 23 900,00 Kč
Resslova 2 - oprava podlahy, výmalba, Dobrovského 2 - výměna svodu... 7023 05.08.2019 1 254,00 Kč
Dobrovského 2,č.b.6 - rozvod etáž. vytápění, výměna radiátorů 7108 13.11.2019 48 865,00 Kč
28.října 8, č.b.3 - oprava koupelny 7066 06.12.2019 28 380,00 Kč
28.října 4,č.b.1 - oprava koupelny, výmalba... 7160 12.12.2019 28 450,00 Kč
28. října 4,č.b.1 - položení PVC v chodbě, výměna sporáku 7208 17.12.2019 14 450,00 Kč
Luční 3,č.b.8 - oprava podlahy (neplátce) 7248 18.12.2019 43 855,00 Kč
Bohumil SmutekARES 249 906,00 Kč
Luční 2, byt č. 6 - výměna WC combi, Luční 3 - dům - opravy sklepních dveří a výměny zámků, Bulharská 7-11, Revoluční 6/10... 7166 20.02.2019 10 837,00 Kč
Úsek č. 1 - provedení drobných oprav - Revoluční 36, Loučka 275, Trlicova 10,59, Nádražní 43, Křižkovského 4, Zborovská 11 7167 20.02.2019 10 915,00 Kč
úsek IV a V - drobné opravy - Sokolovská 9, Masarykovo nám. 2/3, Jungmannova 4, Dobrovského 1,2, Resslova 2, gen.Hľaďo 7170 20.02.2019 5 867,00 Kč
Luční 2.č.b.6 - výměna WC, Luční 3, Bulharská 7,9,11, Revoluční 6 - opravy dveří aj... 7141 19.03.2019 10 837,00 Kč
Gen.HĽaďo, Sokolovská 9 - pročištění odpadů, výměna WC combi, Resslova 1 - oprava vstupních dveří, Msgr.Šrámka 11, Masarykovo nám 17, Lidická 1 - drobné opravy 7156 20.03.2019 11 064,00 Kč
Revoluční 36 - oprava hl.vstupních dveří, Suvorovova 122 - holobyty, opravy WC splachovačů, Křížkovského 4 - opravy,... 7185 25.03.2019 7 238,00 Kč
Revoluční 6, DPS - oprava rozbitého brana vchodu...,Bulharská 7,13 - volný byt, dodání WC sedátka... 7186 25.03.2019 7 266,00 Kč
Úzká 17, volný byt - dodání dveří, opravy..., Masarykovo nám. 2 - oprava oken, dveří... 7116 15.05.2019 7 394,00 Kč
Úsek 2 - opravy instalatérské a zámečnické dle objednávky - U Jičínky 25, Bulharská 17, Revoluční 3,6 Hoblíkova 32, 7118 15.05.2019 11 487,00 Kč
U Jičínky 25,č.b.66,Luční 2,č.b.11, 3,4 - výměna dřez. baterie, Bulharská 13,č.b.7 - výměna WC COMBI... 7316 27.05.2019 7 541,00 Kč
Jičínská 272,275 dům, Revoluční 36,dům-oprava vchod. dveří(BRANO),Suvorovova 122,holobyty-opravy instalací soc. zařízení, výměna rozbitého WC... 7319 27.05.2019 8 303,00 Kč
Luční 2,3,4-domy, oprava dveří, výměna Brana, U Jičínky 25, DPS, Bulharská 7,9,11,13,15,17 - oprava Brana, zadních dveří, ... 7081 12.06.2019 4 171,00 Kč
Masarykovo nám.28/2-výměna umyvadlové baterie sifonu, Tyršova 8-pročištění odpadů, Msgr.Šrámka 11, gen.Hľaďo 11/2, Lidická 1, Masarykovo nám 4/5, Dobrovského 1 - drobné opravy 7139 17.06.2019 6 490,00 Kč
Úsek IV. a VI. - opravy dveří, zámku, výměna van. baterií... - Resslova 1, 2, Suvorovova 152, 28.října 10 7367 17.07.2019 3 760,00 Kč
úsek č. I. a II. - provedení oprav a prací - Žižkova 20, Revoluční 36, ... 7033 06.08.2019 29 126,00 Kč
Úsek II. - provedení oprav a prací - Pod Lipami 19, Luční 2,3,4, U Jičínky 25 7071 10.09.2019 9 718,00 Kč
Úsek č. 1 - provedení oprav a prací - Trlicova 20/10, Loučka 272,275, Zborovská 11, Suvorovova 120,122 7072 10.09.2019 13 850,00 Kč
úsek IV., V., VI. - opravy dle přiloženého rozpisu - Sokolovská 9, Msgr.Šrámka 11, ... 7197 23.09.2019 9 003,00 Kč
Revoluční 36, Křížkovského 4/9, Trlicova 10 - drobné opravy 7072 09.10.2019 3 487,00 Kč
Luční 4,3,2, U Jičínky 25, Bulharská 15, Pod Lipami 19, Revoluční 6 - drobné opravy 7076 09.10.2019 17 631,00 Kč
Suvorovova 122-holobyty-oprava sociálního zařízení...Jičínská 275-dům-zasklení dveří v 6. patře... 7090 12.11.2019 22 367,00 Kč
úsek IV. a V. - opravy v domech - Resslova 2, Sokolovská 9, Masarykovo nám.1-3,29, gen.Hľaďo 22, 28.října 4 7104 13.11.2019 2 137,00 Kč
Luční 2/12-č.b.21, otevření dveří - exekuce, zadl. zámek, fab RS 7266 28.11.2019 1 090,00 Kč
Luční 3/19 - otevření bytu - exekuce, zadl. zámek, vložka RS 7267 28.11.2019 1 154,00 Kč
Suvorovova 122-holobyty - výměna rozbitých dveří 7082 09.12.2019 1 810,00 Kč
Bulharská 7-oprava dveří, brana...DPS U Jičínky 25-oprava brana, Luční 2,3,4 7134 11.12.2019 5 947,00 Kč
Suvorovova 120-holobyty- výměna prasklého WC v přízemí, oprava odpadu, Trlicova 10, Loučka 275 - opravy 7136 11.12.2019 10 396,00 Kč
úsek IV. a V. - drobné opravy Resslova 1, 28.října 4, Masarykovo nám 15,10, Slovanská 3, Dobrovského 2, Lidická 1, Tyršova 8 7137 11.12.2019 9 020,00 Kč
Václav HeroldARES 227 745,92 Kč
Luční 4,č.b.1 - stavební práce při opravě bytu... [ISRS] 7169 18.04.2019 223 745,92 Kč
Bulharská 15,č.b.6 - oprava prasklé dlažby, montáž WC... 7231 29.04.2019 4 000,00 Kč
Petr BartušekARES 200 589,90 Kč
U Jičínky 25,č.b.94 - oprava volného bytu-stavební práce, PDP Kč 8.996,85 [ISRS] 7240 29.04.2019 68 975,85 Kč
U Jičínky 25,č.b.14 - oprava volného bytu-stavební práce, PDP Kč 10.396,80 [ISRS] 7241 29.04.2019 79 708,80 Kč
Pod Lipami 19,č.b.31 - výměna kuch. linky a sporáku...PDP Kč 6.770,25 7083 13.05.2019 51 905,25 Kč
František HaitlARES 167 648,15 Kč
Masarykovo nám.22,č.b.3 - výměna plyn. kotle Baxi Prime, PDP Kč 7.215,60 7178 21.02.2019 55 319,60 Kč
Masarykovo nám.2,č.b.1 - výměna plyn. kotle...PDP Kč 7.311,60 7109 14.03.2019 56 055,60 Kč
Žerotínova 9,č.b.1 - výměna plyn. kotle UT BAXI, PDP Kč 7.339,95 7209 17.12.2019 56 272,95 Kč
BOCHETA Real, s.r.o.ARES 141 063,60 Kč
Suvorovova 122,č.b.15 - stavební práce - oprava bytu-výměna okna, PDP Kč 1.992,75 7065 11.06.2019 15 277,75 Kč
Suvorovova 120,č.b.15-volný-výměna okna,oprava elektroinst., oprava podlahy...Suvorovova 122-dům- vyzdění nového okna...PDP Kč 5.645,10 7067 11.06.2019 43 279,10 Kč
Suvorovova 122, byty 19,20 - výměna okna, PDP Kč 4.513,50 7244 18.12.2019 34 603,50 Kč
Suvorovova 122, byty 12,14,16 - výměna okna, PDP Kč 6.248,25 7247 18.12.2019 47 903,25 Kč
Evžen MinářARES 126 860,00 Kč
Bulharská 13,č.b.16 - oprava plyn. topidla (únik plynu) 7148 23.01.2019 950,00 Kč
Luční 3,č.b.8 - výměna plyn. sporáku, přetěsnění... 7106 14.03.2019 7 290,00 Kč
Luční 2,č.b.11 - výměna plynového sporáku 7128 18.03.2019 7 620,00 Kč
Luční 3,č.b.8,20 - výměna plynového sporáku... 7154 20.03.2019 8 000,00 Kč
Hoblíkova 32 - výměna plynového topidla BETA 3 7049 10.06.2019 16 140,00 Kč
Resslova 2,b.č. 4 - oprava plynového kotle - výměna hlídače spalinových cest 7113 14.06.2019 1 590,00 Kč
Luční 3,č.b.9 - výměna plynového sporáku, Bulharská 11, č.b.16 - spuštění plynu a uvedení spotřebičů do provozu 7028 03.07.2019 8 530,00 Kč
Žižkova 20,č.b.2 - výměna plyn. ohřívače vody BETA, plyn. topidla MORA 7099 14.08.2019 26 700,00 Kč
Resslova 1, byt č. 5 - výměna expanzní nádoby u plynového kotle 7229 28.08.2019 2 650,00 Kč
Resslova 1, byt č. 5 - výměna čidla TUV u plynového kotle 7128 16.09.2019 990,00 Kč
Bulharská 13/8 - výměna plyn sporáku 7110 14.10.2019 7 780,00 Kč
Žižkova 20, č.b. 3 a Žižkova 20, č.b.5 - výměna stávajícího plynového topidla BETA 3 7274 28.11.2019 30 720,00 Kč
Bulharská 15,byt č. 9 - výměna plyn. sporáku MORA 7114 10.12.2019 7 900,00 Kč
Bohdan SuchanekARES 126 510,00 Kč
Bulharská 11/11 - kuchyňská linka, sporák, PDP Kč 2.910,- 7191 21.10.2019 22 310,00 Kč
Luční 4,č.b.17,26-výměna kuch. linky, dřezu, zásuvky..., PDP 21% Kč 840,-, PDP 15% Kč 4.620,- 7021 04.11.2019 4 840,00 Kč
Luční 4,č.b.17,26-výměna kuch. linky, dřezu, zásuvky..., PDP 21% Kč 840,-, PDP 15% Kč 4.620,- 7021 04.11.2019 35 420,00 Kč
U Jičínky 25,č.b.45,72 - výměna sporáku, kuch. dřez...PDP Kč 5.880,- 7139 11.12.2019 45 080,00 Kč
Bulharská 15,č.b.9 - výměna kuch. dřezu, svítidel...PDP Kč 2.460,- 7159 12.12.2019 18 860,00 Kč
SURESTA - obnova a průzkumy s.r.o.ARES 124 200,00 Kč
28.října 10 - oprava omítek ve spol. chodbě, PDP Kč 16.200,- [ISRS] 7166 12.12.2019 124 200,00 Kč
Merenda - servis elektro chlazení s.r.o.ARES 119 321,70 Kč
výměna elektrického sporáku - Bulharská 13,15, Pod Lipami 19/9, PDP Kč 3.779,82 7215 24.09.2019 28 978,62 Kč
výměna elektrického sporáku - Bulharská 13,15, Pod Lipami 19/9, PDP Kč 3.779,82 7804 29.10.2019 -28 978,62 Kč
výměna elektrického sporáku - Bulharská 13,15, Pod Lipami 19/9, PDP Kč 3.779,82 7804 29.10.2019 25 198,80 Kč
Bulharská 15, byty 13+15, Pod Lipami 19, byty 9+12 - výměna sporáku Mora E 120 - 4ks, PDP Kč 3.286,80. 7034 05.11.2019 25 198,80 Kč
Pod Lipami 19,č.b.7,56,3, Revoluční 6,č.b.9 - výměna el. poráku Mora C110 a E120, PDP Kč 3.695,10 7009 11.11.2019 28 329,10 Kč
DPS U Jičínky,č.b.28, DPS Revoluční 6,č.b.220 - výměna sporáků Mora...PDP Kč 2.460,- 7094 09.12.2019 18 860,00 Kč
výměna 1ks el. sporáku MORA E 120 AW, PDP Kč 945,- 7155 12.12.2019 7 245,00 Kč
Pod Lipami 19/35, Jičínská 272/17 - výměna sporáku, PDP Kč 1.890,- 7308 23.12.2019 14 490,00 Kč
Aleš NovotnýARES 115 865,95 Kč
Masarykovo nám.2,4-oprava žlabu, Masarykovo nám.22-oprava atiky...PDP Kč 622,50 7079 10.04.2019 4 772,50 Kč
Masarykovo nám.25-výměna polykarbonátu ve světlíku, Masarykovo nám.15-montáž hrotů proti holubům...PDP Kč 4.454,25 7084 10.04.2019 34 149,25 Kč
Úzká 17 - nátěr části střechy, výměna žlabu, PDP Kč 1.350,75 7256 23.05.2019 10 355,75 Kč
Havlíčkova 2 - montáž sítí, klempířské práce, PDP Kč 2.886,- 7032 06.08.2019 22 126,00 Kč
28. října 8 - oprava světlíku, Resslova 2 - montáž hrotů proti holubům, PDP Kč 3.090,75 7157 16.10.2019 23 695,75 Kč
Úzká 17, 5.května 16, Křižíkova 1 - opravy svodu, kontrola zatékání, PDP Kč 315,- 7176 18.10.2019 2 415,00 Kč
Křižíkova 1 - oprava hřebene střechy, PDP Kč 1.489,20 7178 18.10.2019 11 417,20 Kč
Masarykovo nám. 16 - výměna polykarbonátu na terase domu, PDP Kč 660,- 7282 29.11.2019 5 060,00 Kč
Havlíčkova 2-oklepání omítky, 28.října 8-výměna drátoskla nad vchodem, PDP Kč 244,50 7176 13.12.2019 1 874,50 Kč
ZEN HOME LIVING, s.r.o.ARES 112 694,25 Kč
Pod Lipami 19,č.b.26 - oprava volného bytu, výměna sporáku, výmalba...PDP Kč 2.482,50 7152 20.05.2019 19 032,50 Kč
Zborovská 58,č.b.11 - výmalba, sádrování...PDP Kč 5.814,75 7298 24.05.2019 44 579,75 Kč
Pod Lipami 19,č.b.34 - oprava volného bytu...PDP Kč 6.402,- 7299 24.05.2019 49 082,00 Kč
CORSAT s.r.o.ARES 111 985,85 Kč
Dobrovského 2,č.b.2 - zavedení STA do bytu, PDP Kč 183,- 7181 23.04.2019 1 403,00 Kč
Zborovská 11 - montáž DVB na STA domu...PDP Kč 1.351,35 7011 02.05.2019 10 360,35 Kč
Žižkova 20 - zesilovač STA na DVBT, PDP Kč 880,20 7355 29.05.2019 6 748,20 Kč
Žižkova 12 - výměna zesilovače STA na DVBT...PDP Kč 905,40 7033 06.06.2019 6 941,40 Kč
Křížkovského nám.4, Trlicova 59 - přenastavení na anténách pro příjem DVB-T2, PDP Kč 486,- 7214 24.06.2019 3 726,00 Kč
DPS Pod Lipami 19, Revoluční 6, U Jičínky - nový zesilovač a úprava antény pro DVB-T2, PDP Kč 3.987,90 7017 02.10.2019 30 573,90 Kč
Bulharská 15-17 - dodání a montáž DVB-T2, PDP Kč 1.274,85 7189 21.10.2019 9 773,85 Kč
Bulharská 7-9, 11-13, Luční 4, 3, 2 - dodání a montáž DVB-T2, PDP Kč 5.389,35 7192 21.10.2019 41 318,35 Kč
Bulharská 13 - oprava strojového vedení, seřízení, PDP Kč 148,80 7329 30.12.2019 1 140,80 Kč
Roman MatalíkARES 111 508,00 Kč
Suvorovova 122, soc. byty - oprava vodovodního vedení 7194 26.03.2019 750,00 Kč
Suvorovova 120, společné prostory - zhotovení a instalace krytu přívodu plynu... 7121 15.04.2019 1 940,00 Kč
Masarykovo nám. 25,č.b.1 - výměna plynového průtokového ohřívače 7321 27.05.2019 11 708,00 Kč
Suvorovova 122, holobyty - výměna plynového ohřívače vody pro čtyři společné koupelny v domě 7324 27.05.2019 36 600,00 Kč
Bulharská 13/15 - výměna plyn topidla 7214 23.10.2019 15 360,00 Kč
Hoblíkova 32 - oprava plyn.topidla 7226 25.10.2019 650,00 Kč
Křižíkova 1, byt č.3 - výměna plynového kotle 7010 02.12.2019 43 900,00 Kč
Bulharská 11,byt č. 11 - spuštění plynu, zapojení kombinovaného sporáku. 7110 10.12.2019 600,00 Kč
Dušan UrbanARES 103 500,00 Kč
Luční 2,č.b.16 - vybourání a vyzdění porušené zděné příčky, PDP Kč 4.500,- 7263 28.06.2019 34 500,00 Kč
Suvorovova 124 - malování, PDP Kč 9.000,- [ISRS] 7044 08.08.2019 69 000,00 Kč
Vladimír PáčARES 66 800,00 Kč
28.října 49 - obnova vstupních dveří domu [ISRS] 7071 06.12.2019 66 800,00 Kč
Robert ZajacARES 58 075,00 Kč
Masarykovo nám.8,č.b.2 - přetěsnění radiátorů, PDP Kč 180,- 7070 13.02.2019 1 380,00 Kč
Lidická 1,č.b.4 - - výměna plynového kotle za kondenzační...PDP Kč 7.395,- 7135 15.04.2019 56 695,00 Kč
Martin Beier - stolařARES 58 032,45 Kč
Na Lani 212,č.b.11 - oprava vstupních dveří do bytu, PDP Kč 117,- 7137 17.06.2019 897,00 Kč
Suvorovova 124 - oprava a přesklení oken, U Jičínky 25,č.b.88 - oprava balkonových dveří...PDP Kč 2.159,40 7075 12.08.2019 16 555,40 Kč
Revoluční 2/17 - oprava dveří koupelny, PDP Kč 135,- 7062 10.09.2019 1 035,00 Kč
Pod Lipami 19,č.b.6 - oprava šuplíků v lince, PDP Kč 195,15 7207 24.09.2019 1 496,15 Kč
Bulharská 7 - demontáž a montáž schodišťových madel, PDP Kč 3.352,50 7228 25.09.2019 25 702,50 Kč
28.října 8 - zabezpečení otvoru vchodových dveří do domu, PDP Kč 289,50 7025 03.10.2019 2 219,50 Kč
U Jičínky 25/104 - oprava dveří, PDP Kč 108,75 7186 21.10.2019 833,75 Kč
Luční 4,č.b.21 - výměna protipožárních dveří, PDP Kč 1.212,15 7265 30.10.2019 9 293,15 Kč
Stavby COMPLET s.r.o.ARES 56 936,50 Kč
Žižkova 20/2 - vložkování komínu, PDP Kč 1.576,50 7400 22.07.2019 12 086,50 Kč
Luční 3 - výměna poškozeného potrubí svodu dešťové vody, PDP Kč 5.850,- 7275 28.11.2019 44 850,00 Kč
Michal AdamecARES 54 574,40 Kč
Masarykovo nám. 26,č.b.3 - výměna plyn. kotle Viessmann Vitodens 100...PDP Kč 7.118,40 7177 21.02.2019 54 574,40 Kč
Milan VilčekARES 50 820,00 Kč
Suvorovova 124 -. elektromontážní práce, PDP Kč 8.820,- 7276 28.11.2019 50 820,00 Kč
Ladislav CaloňARES 49 990,00 Kč
Luční 3,č.b.3 - oprava stěn, vybetonování a izolace podlahy, postavení příčky sadrokartonem... 7130 18.03.2019 49 990,00 Kč
Michal BolehovskýARES 44 188,00 Kč
Suvorovova 124 - oprava podlahové krytiny v objektu ubytovny 7247 29.08.2019 44 188,00 Kč
Jaroslav HesARES 35 731,65 Kč
Masarykovo nám. 22,č.b.2 - vložkování komínů na plynná paliva...PDP Kč 1.012,20 7197 25.02.2019 7 760,20 Kč
Masarykovo nám. 2 - byt č. 1 - vložkování komínu pro kondenzační kotel, PDP Kč 1.281,45 7129 18.03.2019 9 824,45 Kč
Masarykovo nám.16,č.b.1 - vložkování spalinové cesty...PDP Kč 1.093,50 7171 19.06.2019 8 383,50 Kč
Křižíkova 1,č.b.2 - vložkování spalin. cesty na plynná paliva...PDP Kč 1.273,50 7224 25.11.2019 9 763,50 Kč
Aleš SoukalARES 34 417,00 Kč
Bulharská 7 - malba společných prostor 7481 29.07.2019 34 417,00 Kč
Petr KubínARES 32 616,00 Kč
Masarykovo nám. 17 - byt č. 3 - oprava parket 7230 25.11.2019 32 616,00 Kč
Pavel MyškaARES 31 561,75 Kč
Dobrovského 5,č.b.2, Masarykovo nám. 26,č.b.3 - úprava kuchyňských linek...PDP Kč 685,50 7230 28.02.2019 5 255,50 Kč
Masarykovo nám.17, č.b.3 - dodání a montáž kuchyňské linky...PDP Kč 3.431,25 7187 25.03.2019 26 306,25 Kč
Zdeněk VlčekARES 30 855,65 Kč
Revoluční 6,č.b.425 - výměna el. sporáku, U Jičínky 25,č.b.40 - výměna jističe, PDP Kč 1.196,25 7197 29.01.2019 9 171,25 Kč
U Jičínky 25, Bulharská 7 - odstranění porevizních závad, výměna el. sporáku...PDP Kč 2.604,60 7140 18.02.2019 19 968,60 Kč
U Jičínky 25, č.b.3 - montáž ventilátoru v koupelně...PDP Kč 223,80 7063 10.09.2019 1 715,80 Kč
ETERNAL, s.r.o.ARES 28 207,20 Kč
rozšíření mobilní aplikace o funkci jednání na úřad 7324 15.07.2019 28 207,20 Kč
František ChvatíkARES 27 230,85 Kč
Jičínská 272, č.b.8 a Revoluční 36, č.b.72 - oprava el. vrátného systému, PDP Kč 1.407,45 7206 30.01.2019 10 790,45 Kč
Revoluční 36, Trlicova 10 - opravy el. vrátného systému...PDP Kč 2.144,40 7125 15.04.2019 16 440,40 Kč
INSTALATÉR Tomáš Novák s.r.o.ARES 24 391,50 Kč
Bulharská 7,č.b.13 - montáž vany, instalatérské práce, odvoz suti...PDP Kč 3.181,50 7063 06.12.2019 24 391,50 Kč
Walbrik s.r.o.ARES 19 665,00 Kč
U Jičínky 25,č.b.42 - opravy v bytě - montáž sprchové vaničky, osazení, úprava potrubí... 7202 26.03.2019 19 665,00 Kč
David BanduraARES 17 900,00 Kč
Bulharská 17,č.b.13 - demontáž nepovolené sádrokartonové příčky, natažení nové omítky... 7022 05.02.2019 17 900,00 Kč
Alcaserv Czech, a.s.ARES 16 304,80 Kč
U Jičínky 25 - oprava telefonního dv. komunikátoru NUDV S2, instalace... 7082 10.04.2019 16 304,80 Kč
Zdeněk DavidARES 16 140,00 Kč
Luční 2 - demontáž a montáž podlahové krytiny v kabině výtahu + montáž nerezových okopových lišt 7138 11.12.2019 16 140,00 Kč
Jiří GaliaARES 14 988,00 Kč
Lidická 1 - instalace spalinové cesty od kondenz. kotle 7023 03.04.2019 14 988,00 Kč
Petr DvořáčekARES 14 933,90 Kč
Lidická 1,č.b. 4 - vložkování komínu...PDP Kč 1.947,90 7111 15.02.2019 14 933,90 Kč
Jan LušňákARES 14 484,25 Kč
DPS Pod Lipami 19 - oprava čidel osvětlení na chodbě a schodišti, PDP Kč 571,50 7067 11.01.2019 4 381,50 Kč
DPS Revoluční - oprava nouzového osvětlení...PDP Kč 208,50 7230 29.04.2019 1 598,50 Kč
Havlíčkova 8 - montáž domácího telefonu...PDP Kč 1.109,25 7113 15.05.2019 8 504,25 Kč
Tomáš VlčekARES 11 094,05 Kč
Masarykovo nám. 26,č.b.3 - vyvložkování komínu pro kondenzační kotel...PDP Kč 1.447,05 7198 25.02.2019 11 094,05 Kč
Limex ČR, s.r.o.ARES 8 786,75 Kč
DPS Pod Lipami dodávka a montáž koberce Samos na chodbě u hlavního vchodu, PDP Kč 1.524,97 7226 25.11.2019 8 786,75 Kč
Tomáš MíčekARES 7 251,90 Kč
Bulharská 17 - zasklení vchodových dveří v domě...PDP Kč 168,30 7032 06.06.2019 1 290,30 Kč
ul. Zborovská 11 - zasklení dveří, PDP Kč 118,95 7206 24.06.2019 911,95 Kč
Tyršova 8,b.č. 3 - zasklení střešního okna, PDP Kč 182,25 7206 24.09.2019 1 397,25 Kč
Masarykovo nám. 2/2 - zasklení prasklých skel ve dvou oknech, PDP Kč 476,40 7225 18.12.2019 3 652,40 Kč
Jakub KvětoňARES 6 000,00 Kč
Revoluční 36 - zakrytí větracích otvorů tkaninou před revitalizací domu 7119 17.01.2019 6 000,00 Kč
Milan JersákARES 5 692,50 Kč
Jičínská 275 - oprava výtahu, PDP Kč 742,50 7220 25.11.2019 5 692,50 Kč
Herold´s Construction s.r.o.ARES 5 200,00 Kč
Hřbitovní 44,b.č.6-montáž dřezové, umyvadlové a vanové baterie Luční 3,4 - montáž 2ks prahů u dveří na střechu 7221 25.11.2019 5 200,00 Kč
Josef IndrákARES 5 020,00 Kč
DPS U Jičínky 25,č.b.72 - údržba bytu, výměna WC, baterie... 7152 12.12.2019 5 020,00 Kč
TERMOLUX, s.r.o.ARES 4 547,10 Kč
Revoluční 36/34 - oprava kování balkonových dveří -převodová lišta + montáž...PDP Kč 352,80 7122 15.04.2019 2 704,80 Kč
Křížkovského 4, byt 1 - přesklení okna...PDP Kč 240,30 7233 23.05.2019 1 842,30 Kč
Petr HasalíkARES 4 000,00 Kč
Pod Lipami 19 - zapojení pro příjem STA, opravy 7034 06.03.2019 4 000,00 Kč
PRO-DOMA, SEARES 3 025,00 Kč
Zborovská 11 - provedení sondy do střešního pláště 7211 24.09.2019 3 025,00 Kč
Martin ZábranskýARES 1 702,50 Kč
28.října 8 - poštovní schránka, klíče 7149 12.12.2019 1 702,50 Kč
INREBA IN s.r.o.ARES 462,30 Kč
Resslova 1 - zasklení dveří na verandu ve 3. patře 7066 13.05.2019 462,30 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 391 813,40 Kč
Celkem 20 044 997,56 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 500 000,00 Kč 405 550,00 Kč 81 % 24 310,00 Kč 5 % 29 970,00 Kč 11 % 29 610,00 Kč 17 % 29 700,00 Kč 23 % 32 870,00 Kč 29 % 35 570,00 Kč 36 % 34 590,00 Kč 43 % 31 440,00 Kč 50 % 35 170,00 Kč 57 % 48 090,00 Kč 66 % 38 460,00 Kč 74 % 35 770,00 Kč 81 %
5031 Povinné pojis.. 70 000,00 Kč 61 437,00 Kč 88 % 5 045,00 Kč 7 % 5 037,00 Kč 14 % 5 037,00 Kč 22 % 5 040,00 Kč 29 % 5 040,00 Kč 36 % 5 040,00 Kč 43 % 5 040,00 Kč 50 % 4 821,00 Kč 57 % 4 999,00 Kč 64 % 6 338,00 Kč 73 % 5 000,00 Kč 81 % 5 000,00 Kč 88 %
5032 Povinné pojis.. 26 000,00 Kč 22 184,00 Kč 85 % 1 817,00 Kč 7 % 1 814,00 Kč 14 % 1 814,00 Kč 21 % 1 814,00 Kč 28 % 1 812,00 Kč 35 % 1 812,00 Kč 42 % 1 812,00 Kč 49 % 1 750,00 Kč 56 % 1 814,00 Kč 63 % 2 297,00 Kč 71 % 1 814,00 Kč 78 % 1 814,00 Kč 85 %
5137 Drobný hmotný.. 30 000,00 Kč 6 658,00 Kč 22 % 0,00 Kč 0 % 6 658,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
5139 Nákup materiá.. 145 411,00 Kč 102 311,27 Kč 70 % 4 988,00 Kč 3 % 11 400,51 Kč 11 % 7 860,00 Kč 17 % 12 245,00 Kč 25 % 991,00 Kč 26 % 3 465,00 Kč 28 % 451,00 Kč 28 % 8 583,00 Kč 34 % 5 365,00 Kč 38 % 3 183,00 Kč 40 % 33 875,76 Kč 64 % 9 904,00 Kč 70 %
5151 Studená voda 6 450 000,00 Kč 6 223 308,58 Kč 96 % 221 254,00 Kč 3 % 112 986,00 Kč 5 % 996 170,00 Kč 21 % 472 634,70 Kč 28 % 233 877,34 Kč 32 % 557 675,45 Kč 40 % 855 179,65 Kč 53 % 43 954,78 Kč 54 % 762 045,40 Kč 66 % 858 233,66 Kč 79 % 21 123,76 Kč 80 % 1 088 173,84 Kč 96 %
5152 Teplo 16 000 000,00 Kč 13 050 562,26 Kč 82 % 2 375 020,24 Kč 15 % 1 837 848,56 Kč 26 % 1 474 113,88 Kč 36 % 1 284 180,36 Kč 44 % 358 503,24 Kč 46 % 696 472,85 Kč 50 % 563 657,11 Kč 54 % 268 369,16 Kč 55 % 449 305,06 Kč 58 % 916 051,05 Kč 64 % 1 309 059,73 Kč 72 % 1 517 981,02 Kč 82 %
5153 Plyn 1 500 000,00 Kč 667 006,77 Kč 44 % 93 640,00 Kč 6 % 83 829,67 Kč 12 % 82 181,39 Kč 17 % 58 724,12 Kč 21 % 64 227,21 Kč 26 % 127 826,00 Kč 34 % 101 990,00 Kč 41 % 73 010,00 Kč 46 % -18 421,62 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 %
5154 Elektrická en.. 3 224 000,00 Kč 2 225 447,41 Kč 69 % 8 653,00 Kč 0 % 144 336,70 Kč 5 % 58 446,00 Kč 7 % 274 434,00 Kč 15 % 61 574,02 Kč 17 % 73 523,97 Kč 19 % 893 048,98 Kč 47 % 9 710,98 Kč 47 % 141 648,25 Kč 52 % 428 103,66 Kč 65 % 65 248,39 Kč 67 % 66 719,46 Kč 69 %
5162 Služby teleko.. 10 000,00 Kč 4 706,51 Kč 47 % 2 982,88 Kč 30 % -2 630,54 Kč 4 % 2 561,71 Kč 29 % -2 494,07 Kč 4 % 568,07 Kč 10 % 238,50 Kč 12 % 391,16 Kč 16 % 3 159,35 Kč 48 % 381,60 Kč 52 % -722,58 Kč 44 % -12 029,00 Kč -76 % 12 299,43 Kč 47 %
5166 Konzultační, .. 44 801,00 Kč 29 161,00 Kč 65 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 9 801,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 19 360,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 %
5167 Služby školen.. 0,00 Kč 7 260,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 7 260,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatní.. 6 399 788,00 Kč 4 533 249,72 Kč 71 % 327 159,60 Kč 5 % 180 008,62 Kč 8 % 139 639,92 Kč 10 % 210 379,66 Kč 13 % 340 921,96 Kč 19 % 275 284,33 Kč 23 % 292 069,52 Kč 28 % 341 562,20 Kč 33 % 366 847,67 Kč 39 % 436 245,13 Kč 45 % 889 648,82 Kč 59 % 733 482,29 Kč 71 %
5171 Opravy a udrž.. 37 404 835,00 Kč 31 796 372,95 Kč 85 % 67 297,40 Kč 0 % 380 295,24 Kč 1 % 401 494,51 Kč 2 % 1 634 047,23 Kč 7 % 1 573 916,35 Kč 11 % 994 829,31 Kč 14 % 1 807 989,30 Kč 18 % 2 124 961,25 Kč 24 % 3 285 193,75 Kč 33 % 2 871 605,06 Kč 40 % 7 744 015,31 Kč 61 % 8 910 728,24 Kč 85 %
5192 Poskytnuté ne.. 100 000,00 Kč 81 136,00 Kč 81 % 6 768,00 Kč 7 % 6 768,00 Kč 14 % 6 768,00 Kč 20 % 6 768,00 Kč 27 % 6 758,00 Kč 34 % 6 758,00 Kč 41 % 6 758,00 Kč 47 % 6 758,00 Kč 54 % 6 758,00 Kč 61 % 6 758,00 Kč 68 % 6 758,00 Kč 74 % 6 758,00 Kč 81 %
6121 Budovy, haly .. 29 036 400,00 Kč 9 425 094,50 Kč 32 % 270 000,00 Kč 1 % 128 091,81 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 483 685,90 Kč 3 % 115 991,00 Kč 3 % 342 430,00 Kč 5 % 588 300,79 Kč 7 % 586 307,23 Kč 9 % 621 333,61 Kč 11 % 1 255 889,46 Kč 15 % 5 033 064,70 Kč 32 %
Celkem 100 941 235,00 Kč 68 641 445,97 Kč 68 % 3 408 935,12 Kč 3 % 2 926 413,57 Kč 3 % 3 205 696,41 Kč 3 % 3 997 274,00 Kč 4 % 3 164 745,09 Kč 3 % 2 894 486,41 Kč 3 % 4 905 406,72 Kč 5 % 3 506 380,51 Kč 3 % 5 627 413,34 Kč 6 % 6 204 775,59 Kč 6 % 11 378 224,23 Kč 11 % 17 421 694,98 Kč 17 %