Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 518 (ORG 518) / 2019

Název:
518 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 86 395 000,00 Kč Navýšení 86 705 841,30 Kč 89 445 732,24 Kč 103 %
výdaje 101 066 400,00 Kč Pokles 100 941 235,00 Kč 68 641 445,97 Kč 68 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 99 486 400,00 Kč Pokles 99 361 235,00 Kč 68 286 385,70 Kč 69 %
Školství a sociální věci 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 279 665,09 Kč 74 %
Veřejná správa 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 75 395,18 Kč 6 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3122 Střední odborné školy 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 274 958,58 Kč 74 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 4 958,58 Kč 5 %
37 37 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 4 958,58 Kč 5 %
6121 Budovy, haly a stavby 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
37 37 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 47 080 000,00 Kč Pokles 46 580 000,00 Kč 41 902 191,85 Kč 90 %
5021 Ostatní osobní výdaje 160 000,00 Kč Pokles 152 000,00 Kč 123 860,00 Kč 81 %
37 37 160 000,00 Kč Pokles 152 000,00 Kč 123 860,00 Kč 81 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 12 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 15 255,00 Kč 76 %
37 37 12 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 15 255,00 Kč 76 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 5 512,00 Kč 69 %
37 37 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 5 512,00 Kč 69 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 Kč Navýšení 95 411,00 Kč 95 410,27 Kč 100 %
37 37 50 000,00 Kč Navýšení 95 411,00 Kč 95 410,27 Kč 100 %
5151 Studená voda 5 900 000,00 Kč 5 900 000,00 Kč 5 749 726,54 Kč 97 %
37 37 5 900 000,00 Kč 5 900 000,00 Kč 5 749 726,54 Kč 97 %
5152 Teplo 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 12 222 347,74 Kč 87 %
37 37 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 12 222 347,74 Kč 87 %
5153 Plyn 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 131 572,24 Kč 66 %
37 37 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 131 572,24 Kč 66 %
5154 Elektrická energie 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 794 456,07 Kč 61 %
37 37 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 794 456,07 Kč 61 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 29 801,00 Kč 29 161,00 Kč 98 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 29 801,00 Kč 29 161,00 Kč 98 %
5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 Kč 0,00 Kč 7 260,00 Kč - - - -
37 37 0,00 Kč 0,00 Kč 7 260,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000,00 Kč Pokles 2 424 788,00 Kč 2 004 125,53 Kč 83 %
37 37 2 500 000,00 Kč Pokles 2 424 788,00 Kč 2 004 125,53 Kč 83 %
5171 Opravy a udržování 21 550 000,00 Kč 21 550 000,00 Kč 20 048 500,56 Kč 93 %
37 37 21 550 000,00 Kč 21 550 000,00 Kč 20 048 500,56 Kč 93 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 81 136,00 Kč 81 %
37 37 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 81 136,00 Kč 81 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 300 000,00 Kč Pokles 800 000,00 Kč 593 868,90 Kč 74 %
37 37 1 300 000,00 Kč Pokles 800 000,00 Kč 593 868,90 Kč 74 %
3613 Nebytové hospodářství 29 930 000,00 Kč Navýšení 30 670 000,00 Kč 19 730 919,17 Kč 64 %
5021 Ostatní osobní výdaje 356 000,00 Kč Pokles 332 000,00 Kč 269 290,00 Kč 81 %
37 37 356 000,00 Kč Pokles 332 000,00 Kč 269 290,00 Kč 81 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 26 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 46 182,00 Kč 92 %
37 37 26 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 46 182,00 Kč 92 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 16 672,00 Kč 93 %
37 37 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 16 672,00 Kč 93 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 6 658,00 Kč 22 %
37 37 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 6 658,00 Kč 22 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 901,00 Kč 14 %
37 37 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 901,00 Kč 14 %
5151 Studená voda 580 000,00 Kč Pokles 550 000,00 Kč 473 582,04 Kč 86 %
37 37 580 000,00 Kč Pokles 550 000,00 Kč 473 582,04 Kč 86 %
5152 Teplo 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 828 214,52 Kč 41 %
37 37 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 828 214,52 Kč 41 %
5153 Plyn 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 535 434,53 Kč 41 %
37 37 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 535 434,53 Kč 41 %
5154 Elektrická energie 1 950 000,00 Kč Pokles 1 920 000,00 Kč 1 429 166,64 Kč 74 %
37 37 1 950 000,00 Kč Pokles 1 920 000,00 Kč 1 429 166,64 Kč 74 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000,00 Kč Navýšení 2 085 000,00 Kč 2 006 923,11 Kč 96 %
37 37 1 200 000,00 Kč Navýšení 2 085 000,00 Kč 2 006 923,11 Kč 96 %
5171 Opravy a udržování 14 420 000,00 Kč Pokles 14 320 000,00 Kč 11 363 033,70 Kč 79 %
37 37 14 420 000,00 Kč Pokles 14 320 000,00 Kč 11 363 033,70 Kč 79 %
6121 Budovy, haly a stavby 8 000 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 2 748 861,63 Kč 34 %
37 37 8 000 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 2 748 861,63 Kč 34 %
3634 Lokální zásobování teplem 22 466 400,00 Kč Pokles 22 101 235,00 Kč 6 651 449,98 Kč 30 %
5169 Nákup ostatních služeb 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 459 205,90 Kč 66 %
37 37 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 459 205,90 Kč 66 %
5171 Opravy a udržování 1 600 000,00 Kč Pokles 1 434 835,00 Kč 379 880,11 Kč 26 %
37 37 1 600 000,00 Kč Pokles 1 434 835,00 Kč 379 880,11 Kč 26 %
6121 Budovy, haly a stavby 20 166 400,00 Kč Pokles 19 966 400,00 Kč 5 812 363,97 Kč 29 %
37 37 20 166 400,00 Kč Pokles 19 966 400,00 Kč 5 812 363,97 Kč 29 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 824,70 Kč 18 %
5154 Elektrická energie 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 824,70 Kč 46 %
37 37 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 824,70 Kč 46 %
5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 37 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 706,51 Kč 47 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 706,51 Kč 47 %
37 37 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 706,51 Kč 47 %
6171 Činnost místní správy 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 75 395,18 Kč 6 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 Kč Navýšení 16 000,00 Kč 12 400,00 Kč 78 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 16 000,00 Kč 12 400,00 Kč 78 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000,00 Kč Pokles 1 184 000,00 Kč 62 995,18 Kč 5 %
37 37 1 200 000,00 Kč Pokles 1 184 000,00 Kč 62 995,18 Kč 5 %
Celkem 101 066 400,00 Kč Pokles 100 941 235,00 Kč 68 641 445,97 Kč 68 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 518 (518), Paragraf 3613 (Nebytové hospodářství), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
VKUS-BUSTAN s.r.o.ARES 408 880,18 Kč
úklidové služby v NCNJ za 12/2018 [ISRS] 7086 14.01.2019 15 417,42 Kč
byty a NP, úklidové služby za 12/2018 [ISRS] 7102 15.01.2019 21 955,61 Kč
NCNJ - úklidové služby za 10/2018 [ISRS] 7152 23.01.2019 15 417,42 Kč
Masarykovo nám. 29 - NCNJ - úklidové služby za 1/2019 [ISRS] 7112 15.02.2019 15 417,42 Kč
Bytové a nebytové domy - úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ za 1/2019 - Sokolovksá 9, Msgr.Šrámka 11, ... [ISRS] 7115 15.02.2019 21 955,61 Kč
NCNJ Masarykovo 29 úklidové služby v NCNJ za 2/2019 [ISRS] 7055 11.03.2019 15 417,42 Kč
NCNJ - úklidové služby za 3/2019 [ISRS] 7081 10.04.2019 15 417,42 Kč
Bytové a nebytové domy - úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ za 3/2019 - Sokolovská 9, Msgr.Šrámka 11, ... [ISRS] 7109 12.04.2019 21 955,61 Kč
Msgr. Šrámka 11 - úklid po vyprázdnění práškového hasicího přístroje 7152 17.04.2019 948,64 Kč
Masarykovo nám.45-NCNJ, Mas.nám. 29 - úklidové služby za 4/2019 [ISRS] 7095 14.05.2019 15 417,42 Kč
Bytové a nebytové domy - úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ za 4/2019 [ISRS] 7122 15.05.2019 21 955,61 Kč
Masarykovo nám 45 -NCNJ - úklidové služby za 5/2019 [ISRS] 7120 14.06.2019 15 417,42 Kč
Bytové a nebytové domy - úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ za 5/2019 [ISRS] 7126 14.06.2019 21 955,61 Kč
Msgr. Šrámka, zubní poliklinika - mytí oken v šatnách a čekárně v 2.NP 7208 24.06.2019 948,64 Kč
Masarykovo nám 29 NCNJ - úklidové služby za 6/2019 [ISRS] 7169 18.07.2019 15 417,42 Kč
Bytové a nebytové domy - úklidové služby za 6/2019 v objektech ve vlastnictví města NJ - Sokolovská 9, Msgr. Šrámka 11, ... [ISRS] 7178 18.07.2019 21 955,61 Kč
NCNJ, Masarykovo nám.45 - úklidové služby za 7/2019 [ISRS] 7096 14.08.2019 15 417,42 Kč
Bytové, nebytové domy - úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ za 7/2019 - Sokolovská 9, Msgr. Šrámka 11, Suvorovova 152, ... [ISRS] 7103 14.08.2019 21 955,61 Kč
NCNJ, Masarykovo nám.45 - úklidové služby za 8/2019 [ISRS] 7073 10.09.2019 15 417,42 Kč
Bytové a nebytové domy - úklidové služby za 8/2019 v objektech ve vlastnictví města NJ - Sokolovská 9, Msgr.Šrámka 11, ... [ISRS] 7095 11.09.2019 21 955,61 Kč
NCNJ - Masarykovo nám 45 - úklidové práce 9/2019 [ISRS] 7089 10.10.2019 15 417,42 Kč
bytové, nebytové domy - úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ 9/2019 [ISRS] 7094 10.10.2019 14 447,85 Kč
NCNJ - úklidové služby za 10/2019 [ISRS] 7106 13.11.2019 15 417,42 Kč
úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ za 10/2019 - Sokolovská 9, Msgr.Šrámka 11, Suvorovova 152, ... [ISRS] 7111 13.11.2019 14 447,85 Kč
Revoluční 36 - úklid při revitalizaci domu, Sokolovská 9 - úklid po výměně oken 7189 20.11.2019 2 015,86 Kč
úklidové služby v NCNJ za 11/2019 [ISRS] 7093 09.12.2019 15 417,42 Kč
PENNANT PART s.r.o.ARES 171 810,46 Kč
Hoblíkova 584/19 - vyklizení objektu od komunálního odpadu 7135 15.10.2019 35 000,00 Kč
Hoblíkova 584 - odstranění stavebního objektu [ISRS] 7136 15.10.2019 136 810,46 Kč
Ing. Marek MilataARES 145 400,00 Kč
Masarykovo nám.29 - projekční práce spojené s opravou kanalizace 7030 06.02.2019 16 000,00 Kč
PD na akci - Stavební úpravy objektu Masarykovo nám.26/15 - bufet 7205 22.05.2019 49 100,00 Kč
Úzká 29 WC - zpracování PD na akci - oprava fasády 7012 02.09.2019 35 600,00 Kč
Sokolovská 9 - zpracování PD na výměnu střešní krytiny a poškozených krovů 7040 05.09.2019 39 300,00 Kč
Sokolovská 9 - zpracování posudku k opravě střechy domu 7058 06.12.2019 5 400,00 Kč
Ing. Mojmír JanůARES 118 217,00 Kč
Suvorovova 1854-122 - vypracování požárně bezpečnostního řešení 7443 24.07.2019 37 510,00 Kč
Suvorovova 152 - zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení 7186 21.08.2019 22 385,00 Kč
PD - 28.října 4,6 - zaměření stávajícího stavu a řez 1.PP,1.NP,2.NP a půdního prostoru obou objektů 7164 12.12.2019 58 322,00 Kč
VYKI TOOLS GROUP s.r.o.ARES 60 923,50 Kč
MŠ Bludovice, Bludovice 13, Straník 80 - čerpání jímek, tlakové zkoušky... 7124 14.06.2019 31 883,50 Kč
28.října 4 - vypracování PBŘ a PD stávajícího stavu prostor pro cvičebnu jógy 7253 27.11.2019 29 040,00 Kč
SOLVILLAGE s.r.o.ARES 37 000,00 Kč
odstranění stav. objektu 584/19 ul Hoblíkova - činnost TDI a koordinátora BOZP 9/2019 7112 14.10.2019 21 000,00 Kč
Odstranění stavebního objektu na ul.Hoblíkova 584/19 - činnost TDI a BOZP za 10/2019 7158 18.11.2019 16 000,00 Kč
APJAR - TEVYB s.r.o.ARES 29 730,00 Kč
odečty vodoměrů TUV, SV, E-ITN za 4.čtvrtletí 2018 - byty a NP 7153 23.01.2019 24 820,00 Kč
Bytové a nebytové domy - odečty vodoměrů TUV a SV za 1. čtvrtletí 2019 7083 10.04.2019 1 630,50 Kč
byty, nebyty - odečty vodoměrů TUV a SV za 2.Q.2019 7355 16.07.2019 1 649,00 Kč
byty, nebyty - odečty TUV+SV za 3.Q.2019 7111 14.10.2019 1 630,50 Kč
KOMPRESORY SVOBODA, s.r.o.ARES 28 096,00 Kč
Msgr. Šrámka 11 - servisní kontrola kompresorů 7159 19.08.2019 4 707,00 Kč
Msgr. Šrámka 11 - servis kompresorů 7031 04.12.2019 23 389,00 Kč
Milan JersákARES 18 602,38 Kč
servis 3ks výtahů za 4. čtvrtletí 2018, PDP Kč 604,38 7083 14.01.2019 3 482,38 Kč
servis 3ks výtahů za 1.čtvrtletí 2019, PDP Kč 556,50 7049 08.04.2019 3 206,50 Kč
Chráněné bydlení v NJ - Žilině - doplnění oleje při havárii výtahu - uvolněné konzoly 7260 28.06.2019 5 198,00 Kč
servis 3ks výtahů za 2.Q.2019, PDP Kč 556,50 7044 08.07.2019 3 206,50 Kč
byty, nebyty - servis 3 ks výtahů, PDP Kč 609,- 7087 10.10.2019 3 509,00 Kč
Technické služby města Nového Jičína příspěvková organizaceARES 17 804,01 Kč
Hoblíkova 587 - odstranění a úklid keřového porostu 7126 15.04.2019 15 304,00 Kč
Suvorovova TSM - vodné, stočné 11/2019 7115 10.12.2019 2 500,01 Kč
Ivo BártekARES 16 940,00 Kč
Suvorovova 152 - obsluha a provozování kotelny od 11/2018-03/2019 7022 03.04.2019 12 100,00 Kč
Suvorovova 152 - obsluha a dohled v plynové kotelně za 04-05/2019. 7085 11.09.2019 4 840,00 Kč
Fyzická osoba 14 520,00 Kč
7182 13.12.2019 14 520,00 Kč
Tomáš KaminskiARES 14 520,00 Kč
Masarykovo nám 22, Dobrovského 1 - koordinátor BOZP 9/2019 7086 10.10.2019 2 420,00 Kč
Masarykovo nám. 22, Dobrovského 1 - vypracování plánu BOZP 7088 10.10.2019 6 050,00 Kč
Masarykovo nám.22, Dobrovského 1, opravy fasád - výkon BOZP na stavbě za 10/2019 7156 18.11.2019 6 050,00 Kč
Jaromír MacháčekARES 13 500,00 Kč
byty a nebytové prostory domů - revize plynoinstalací - Dlouhá 19, Masarykovo nám 25,26,16,17, Luční 3, Dobrovského 5, Suvorovova 120,122, Hoblíkova32, Lidická 1, Bulharská 7 7052 08.04.2019 10 350,00 Kč
Byty, nebytové domy, hotel Praha Lidická 6 - revize plynoinstalací 7074 09.10.2019 3 150,00 Kč
Stavby COMPLET s.r.o.ARES 13 076,98 Kč
měření, kontrola a čištění spalinových cest - Masarykovo nám 27, Resslova 4, Úzká 27 7263 30.10.2019 534,72 Kč
kontrola, měření a čištění spalinových cest - 28.října 16,11,10,8, gen.Hľaďo 22, Havlíčkova 8,11, Jungmannova 4 7266 30.10.2019 3 208,60 Kč
28.října 4-6 kotelna - kontroly spalinových cest a měření spalin 7187 20.11.2019 1 019,00 Kč
Masarykovo nám 4 - ZUZY- kontrola a měření spalinových cest 7053 06.12.2019 1 604,00 Kč
bytové domy - kontrola spalinových cest a měření -08-09/2019 7060 06.12.2019 2 432,10 Kč
bytové domy, nebytové prostory - kontroly spalinových cest, měření 9/2019 7065 06.12.2019 4 278,56 Kč
Ing. Jaromír HudečekARES 11 700,00 Kč
Kryté stání Loučka - statické posouzení stávající železobetonové konstrukce objektu. 7288 24.05.2019 11 700,00 Kč
WITRA spol. s r. o.ARES 11 495,00 Kč
Bytové a nebytové domy města ve správě OB - revize požár. vodovodů, protipož. dveří, opravy HP... 7097 11.09.2019 11 495,00 Kč
OTIS a.s.ARES 10 701,24 Kč
NCNJ - údržba výtahů za 1/2019, PDP Kč 447,30 7062 12.02.2019 2 577,30 Kč
Masarykovo nám 45 - NCNJ - údržba výtahu za 4/2019 7046 09.05.2019 2 707,98 Kč
NCNJ Masarykovo nám.29/45 - údržba výtahů za 7/2019, PDP Kč 469,98 7060 12.08.2019 2 707,98 Kč
NCNJ - údržba a prohlídky výtahů za 10/2019, PDP Kč 469,98 7082 12.11.2019 2 707,98 Kč
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.ARES 10 343,00 Kč
Straník 80 - likvidace odpadních vod ze septiku 7037 09.01.2019 2 663,00 Kč
Bludovice 13, Fojtství - likvidace odpadních vod ze septiku 7038 09.01.2019 3 459,00 Kč
Msgr.Šrámka 11 - čištění kanalizace 7051 11.02.2019 629,00 Kč
MŠ Bludovice 72 - čištění kanalizace 7053 11.02.2019 2 039,00 Kč
Kojetín 7 - čištění kanalizace 7270 19.12.2019 1 553,00 Kč
Petr BartušekARES 9 855,25 Kč
Suvorovova 152 - vyklizení a otevření prostor, výměna zámků... 7152 20.03.2019 5 711,00 Kč
Kotelna bývalá B.Martinů-otevření uzamčených prostor,dodání klíčů, K.Čapka 15-instalace banneru 7151 12.12.2019 4 144,25 Kč
Ing. Marek OlšákARES 8 531,00 Kč
Kojetín 28 výletní lokalita Čerťák - techn. výpomoc při zřízení elektro rozvaděče dle PD 7217 27.02.2019 1 150,00 Kč
MŠ Beruška, Husova 1 - revize hromosvodu 7197 26.03.2019 2 783,00 Kč
Msgr. Šrámka 13 - revize hromosvodu a el. instalace 7186 23.04.2019 4 598,00 Kč
Jiří DorazilARES 8 500,00 Kč
Kojetín 7, požární zbrojnice - zpracování revize elektro 7054 11.02.2019 8 500,00 Kč
Jakub JežARES 8 228,00 Kč
výletní lokalita Čerťák kácení vrby 7089 09.12.2019 8 228,00 Kč
Alena KupkováARES 7 700,00 Kč
Sokolovská 9 - domovnictví 1/2019 7216 31.01.2019 700,00 Kč
Sokolovská 9 - domovnictví 2/2019 7015 04.03.2019 700,00 Kč
Sokolovská 9 - domovnictví 3/2019 7017 03.04.2019 700,00 Kč
Sokolovská 9 - domovnictví 4/2019 7094 14.05.2019 700,00 Kč
Sokolovská 9 - domovnictví 5/2019 7031 06.06.2019 700,00 Kč
Sokolovská 9 - domovnictví 6/2019 7027 03.07.2019 700,00 Kč
Sokolovská 9 - domovnictví 7/2019 7030 06.08.2019 700,00 Kč
Sokolovská 9 - domovnictví 8/2019 7031 05.09.2019 700,00 Kč
Sokolovská 9 - domovnictví 9/2019 7084 10.10.2019 700,00 Kč
Sokolovská 9 - domovnictví 10/2019 7186 20.11.2019 700,00 Kč
Sokolovská 9 - domovnictví 11/2019 7041 05.12.2019 700,00 Kč
Evžen MinářARES 6 760,00 Kč
Loučka 90 - pošta - servis plynových kotlů 7213 23.10.2019 2 030,00 Kč
Straník 80 - servis plyn.topidel 7275 31.10.2019 2 230,00 Kč
Dobrovského 1, Lidická 1 - servis plynových kotlů 7007 11.11.2019 2 500,00 Kč
Miloslav HýbnerARES 5 000,00 Kč
Masarykovo nám.17 - vyčištění světlíku v lékárně 7054 09.09.2019 5 000,00 Kč
VYSOT, s.r.o.ARES 4 806,00 Kč
Sokolovská 9 - technická výpomoc pro zpracování výběr. řízení 7027 04.12.2019 4 806,00 Kč
František HaitlARES 4 417,00 Kč
Bludovice, Fojtství - servisní prohlídka topidel 7008 11.11.2019 4 417,00 Kč
Vladimír FikáčekARES 4 195,00 Kč
Bytové a nebytové domy - plošná deratizace domů ve správě města NJ 7173 19.06.2019 2 600,00 Kč
Revoluční 6 - likvidace lezoucího hmyzu 7187 21.10.2019 1 595,00 Kč
Ing. Miroslav IvánekARES 3 872,00 Kč
Masarykovo nám. 7-lékárna - oprava vchodových dveří 7205 17.12.2019 3 872,00 Kč
TECHNOSERVIS TZB Nový Jičín, s.r.o.ARES 3 025,00 Kč
ul.28. října 4 - servis 2ks plyn. kotlů 7082 11.09.2019 3 025,00 Kč
Laboratoř M O R A V A s.r.o.ARES 2 250,60 Kč
Msgr. Šrámka 11 - čtvrtletní provádění rozborů odpadních vod z objektu stomatologické polikliniky 7205 24.06.2019 750,20 Kč
Msgr. Šrámka 11, stomatologická polikl. - čtvrtletní provádění rozborů odpadních vod 7193 23.09.2019 750,20 Kč
Msgr. Šrámka 11 , stomatolog. poliklinika-čtvrtletní rozbor vzorků odpadních vod, č.23594 7147 12.12.2019 750,20 Kč
GridServices, s.r.o.ARES 1 655,28 Kč
Suvorovova 152 - zajištění provozu a údržba plynovodní přípojky za rok 2018 7137 21.01.2019 1 655,28 Kč
MIROSLAVA PROCHÁZKOVÁARES 1 000,00 Kč
Hoblíkova 584/19-odstranění stavebního objektu na parc.č.203 v k.ú. NJ-DP - aktualizace pol. rozpočtu 7158 19.08.2019 1 000,00 Kč
Aleš NovotnýARES 968,00 Kč
Sokolovská 9 - montáž stříšky na terase 7174 13.12.2019 968,00 Kč
Jarmila VermölenARES 750,20 Kč
květiny na setkání zaměstnanců dne 22.3.2019, Mořkov 7211 27.03.2019 750,20 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 38 642,46 Kč
Celkem 1 273 415,54 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
PENNANT PART s.r.o.ARES 593 549,35 Kč
Zbylá částečná úhrada faktury FP 3372-19 (Kč 733.507,57) snížená o 2 exe (Kč 78.315,61 a 61.642,61) - Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha. První exe viz PV 3457-19 (Kč 78.315,61), druhá exe viz PV 3458-19 (Kč 61.642,61). 7256 27.11.2019 593 549,35 Kč
Jícha Lukáš JUDr. - soudní exekutorARES 139 958,22 Kč
První částečná úhrada faktury FP 3372-19 (Kč 733.507,57) v rozsahu exekučního příkazu Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, č.j. 203 Ex 11923/19-27, na základě právní moci ze dne 12.11.2019. Zbylá část faktury viz PV 3458-19 druhá ex 7128 14.11.2019 78 315,61 Kč
Druhá částečná úhrada faktury FP 3372-19 (Kč 733.507,57) v rozsahu exekučního příkazu Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, č.j. 203 Ex 34086/19-12, na základě právní moci ze dne 14.12.2019. Zbylá část faktury viz PV 3457-19 (Kč 78. 7300 20.12.2019 61 642,61 Kč
Celkem 733 507,57 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 500 000,00 Kč 405 550,00 Kč 81 % 24 310,00 Kč 5 % 29 970,00 Kč 11 % 29 610,00 Kč 17 % 29 700,00 Kč 23 % 32 870,00 Kč 29 % 35 570,00 Kč 36 % 34 590,00 Kč 43 % 31 440,00 Kč 50 % 35 170,00 Kč 57 % 48 090,00 Kč 66 % 38 460,00 Kč 74 % 35 770,00 Kč 81 %
5031 Povinné pojis.. 70 000,00 Kč 61 437,00 Kč 88 % 5 045,00 Kč 7 % 5 037,00 Kč 14 % 5 037,00 Kč 22 % 5 040,00 Kč 29 % 5 040,00 Kč 36 % 5 040,00 Kč 43 % 5 040,00 Kč 50 % 4 821,00 Kč 57 % 4 999,00 Kč 64 % 6 338,00 Kč 73 % 5 000,00 Kč 81 % 5 000,00 Kč 88 %
5032 Povinné pojis.. 26 000,00 Kč 22 184,00 Kč 85 % 1 817,00 Kč 7 % 1 814,00 Kč 14 % 1 814,00 Kč 21 % 1 814,00 Kč 28 % 1 812,00 Kč 35 % 1 812,00 Kč 42 % 1 812,00 Kč 49 % 1 750,00 Kč 56 % 1 814,00 Kč 63 % 2 297,00 Kč 71 % 1 814,00 Kč 78 % 1 814,00 Kč 85 %
5137 Drobný hmotný.. 30 000,00 Kč 6 658,00 Kč 22 % 0,00 Kč 0 % 6 658,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
5139 Nákup materiá.. 145 411,00 Kč 102 311,27 Kč 70 % 4 988,00 Kč 3 % 11 400,51 Kč 11 % 7 860,00 Kč 17 % 12 245,00 Kč 25 % 991,00 Kč 26 % 3 465,00 Kč 28 % 451,00 Kč 28 % 8 583,00 Kč 34 % 5 365,00 Kč 38 % 3 183,00 Kč 40 % 33 875,76 Kč 64 % 9 904,00 Kč 70 %
5151 Studená voda 6 450 000,00 Kč 6 223 308,58 Kč 96 % 221 254,00 Kč 3 % 112 986,00 Kč 5 % 996 170,00 Kč 21 % 472 634,70 Kč 28 % 233 877,34 Kč 32 % 557 675,45 Kč 40 % 855 179,65 Kč 53 % 43 954,78 Kč 54 % 762 045,40 Kč 66 % 858 233,66 Kč 79 % 21 123,76 Kč 80 % 1 088 173,84 Kč 96 %
5152 Teplo 16 000 000,00 Kč 13 050 562,26 Kč 82 % 2 375 020,24 Kč 15 % 1 837 848,56 Kč 26 % 1 474 113,88 Kč 36 % 1 284 180,36 Kč 44 % 358 503,24 Kč 46 % 696 472,85 Kč 50 % 563 657,11 Kč 54 % 268 369,16 Kč 55 % 449 305,06 Kč 58 % 916 051,05 Kč 64 % 1 309 059,73 Kč 72 % 1 517 981,02 Kč 82 %
5153 Plyn 1 500 000,00 Kč 667 006,77 Kč 44 % 93 640,00 Kč 6 % 83 829,67 Kč 12 % 82 181,39 Kč 17 % 58 724,12 Kč 21 % 64 227,21 Kč 26 % 127 826,00 Kč 34 % 101 990,00 Kč 41 % 73 010,00 Kč 46 % -18 421,62 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 %
5154 Elektrická en.. 3 224 000,00 Kč 2 225 447,41 Kč 69 % 8 653,00 Kč 0 % 144 336,70 Kč 5 % 58 446,00 Kč 7 % 274 434,00 Kč 15 % 61 574,02 Kč 17 % 73 523,97 Kč 19 % 893 048,98 Kč 47 % 9 710,98 Kč 47 % 141 648,25 Kč 52 % 428 103,66 Kč 65 % 65 248,39 Kč 67 % 66 719,46 Kč 69 %
5162 Služby teleko.. 10 000,00 Kč 4 706,51 Kč 47 % 2 982,88 Kč 30 % -2 630,54 Kč 4 % 2 561,71 Kč 29 % -2 494,07 Kč 4 % 568,07 Kč 10 % 238,50 Kč 12 % 391,16 Kč 16 % 3 159,35 Kč 48 % 381,60 Kč 52 % -722,58 Kč 44 % -12 029,00 Kč -76 % 12 299,43 Kč 47 %
5166 Konzultační, .. 44 801,00 Kč 29 161,00 Kč 65 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 9 801,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 19 360,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 %
5167 Služby školen.. 0,00 Kč 7 260,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 7 260,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatní.. 6 399 788,00 Kč 4 533 249,72 Kč 71 % 327 159,60 Kč 5 % 180 008,62 Kč 8 % 139 639,92 Kč 10 % 210 379,66 Kč 13 % 340 921,96 Kč 19 % 275 284,33 Kč 23 % 292 069,52 Kč 28 % 341 562,20 Kč 33 % 366 847,67 Kč 39 % 436 245,13 Kč 45 % 889 648,82 Kč 59 % 733 482,29 Kč 71 %
5171 Opravy a udrž.. 37 404 835,00 Kč 31 796 372,95 Kč 85 % 67 297,40 Kč 0 % 380 295,24 Kč 1 % 401 494,51 Kč 2 % 1 634 047,23 Kč 7 % 1 573 916,35 Kč 11 % 994 829,31 Kč 14 % 1 807 989,30 Kč 18 % 2 124 961,25 Kč 24 % 3 285 193,75 Kč 33 % 2 871 605,06 Kč 40 % 7 744 015,31 Kč 61 % 8 910 728,24 Kč 85 %
5192 Poskytnuté ne.. 100 000,00 Kč 81 136,00 Kč 81 % 6 768,00 Kč 7 % 6 768,00 Kč 14 % 6 768,00 Kč 20 % 6 768,00 Kč 27 % 6 758,00 Kč 34 % 6 758,00 Kč 41 % 6 758,00 Kč 47 % 6 758,00 Kč 54 % 6 758,00 Kč 61 % 6 758,00 Kč 68 % 6 758,00 Kč 74 % 6 758,00 Kč 81 %
6121 Budovy, haly .. 29 036 400,00 Kč 9 425 094,50 Kč 32 % 270 000,00 Kč 1 % 128 091,81 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 483 685,90 Kč 3 % 115 991,00 Kč 3 % 342 430,00 Kč 5 % 588 300,79 Kč 7 % 586 307,23 Kč 9 % 621 333,61 Kč 11 % 1 255 889,46 Kč 15 % 5 033 064,70 Kč 32 %
Celkem 100 941 235,00 Kč 68 641 445,97 Kč 68 % 3 408 935,12 Kč 3 % 2 926 413,57 Kč 3 % 3 205 696,41 Kč 3 % 3 997 274,00 Kč 4 % 3 164 745,09 Kč 3 % 2 894 486,41 Kč 3 % 4 905 406,72 Kč 5 % 3 506 380,51 Kč 3 % 5 627 413,34 Kč 6 % 6 204 775,59 Kč 6 % 11 378 224,23 Kč 11 % 17 421 694,98 Kč 17 %