Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 518 (ORG 518) / 2019

Název:
518 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 86 395 000,00 Kč Navýšení 86 705 841,30 Kč 89 445 732,24 Kč 103 %
výdaje 101 066 400,00 Kč Pokles 100 941 235,00 Kč 68 641 445,97 Kč 68 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 99 486 400,00 Kč Pokles 99 361 235,00 Kč 68 286 385,70 Kč 69 %
Školství a sociální věci 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 279 665,09 Kč 74 %
Veřejná správa 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 75 395,18 Kč 6 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3122 Střední odborné školy 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 274 958,58 Kč 74 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 4 958,58 Kč 5 %
37 37 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 4 958,58 Kč 5 %
6121 Budovy, haly a stavby 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
37 37 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 47 080 000,00 Kč Pokles 46 580 000,00 Kč 41 902 191,85 Kč 90 %
5021 Ostatní osobní výdaje 160 000,00 Kč Pokles 152 000,00 Kč 123 860,00 Kč 81 %
37 37 160 000,00 Kč Pokles 152 000,00 Kč 123 860,00 Kč 81 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 12 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 15 255,00 Kč 76 %
37 37 12 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 15 255,00 Kč 76 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 5 512,00 Kč 69 %
37 37 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 5 512,00 Kč 69 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 Kč Navýšení 95 411,00 Kč 95 410,27 Kč 100 %
37 37 50 000,00 Kč Navýšení 95 411,00 Kč 95 410,27 Kč 100 %
5151 Studená voda 5 900 000,00 Kč 5 900 000,00 Kč 5 749 726,54 Kč 97 %
37 37 5 900 000,00 Kč 5 900 000,00 Kč 5 749 726,54 Kč 97 %
5152 Teplo 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 12 222 347,74 Kč 87 %
37 37 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 12 222 347,74 Kč 87 %
5153 Plyn 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 131 572,24 Kč 66 %
37 37 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 131 572,24 Kč 66 %
5154 Elektrická energie 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 794 456,07 Kč 61 %
37 37 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 794 456,07 Kč 61 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 29 801,00 Kč 29 161,00 Kč 98 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 29 801,00 Kč 29 161,00 Kč 98 %
5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 Kč 0,00 Kč 7 260,00 Kč - - - -
37 37 0,00 Kč 0,00 Kč 7 260,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000,00 Kč Pokles 2 424 788,00 Kč 2 004 125,53 Kč 83 %
37 37 2 500 000,00 Kč Pokles 2 424 788,00 Kč 2 004 125,53 Kč 83 %
5171 Opravy a udržování 21 550 000,00 Kč 21 550 000,00 Kč 20 048 500,56 Kč 93 %
37 37 21 550 000,00 Kč 21 550 000,00 Kč 20 048 500,56 Kč 93 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 81 136,00 Kč 81 %
37 37 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 81 136,00 Kč 81 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 300 000,00 Kč Pokles 800 000,00 Kč 593 868,90 Kč 74 %
37 37 1 300 000,00 Kč Pokles 800 000,00 Kč 593 868,90 Kč 74 %
3613 Nebytové hospodářství 29 930 000,00 Kč Navýšení 30 670 000,00 Kč 19 730 919,17 Kč 64 %
5021 Ostatní osobní výdaje 356 000,00 Kč Pokles 332 000,00 Kč 269 290,00 Kč 81 %
37 37 356 000,00 Kč Pokles 332 000,00 Kč 269 290,00 Kč 81 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 26 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 46 182,00 Kč 92 %
37 37 26 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 46 182,00 Kč 92 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 16 672,00 Kč 93 %
37 37 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 16 672,00 Kč 93 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 6 658,00 Kč 22 %
37 37 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 6 658,00 Kč 22 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 901,00 Kč 14 %
37 37 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 901,00 Kč 14 %
5151 Studená voda 580 000,00 Kč Pokles 550 000,00 Kč 473 582,04 Kč 86 %
37 37 580 000,00 Kč Pokles 550 000,00 Kč 473 582,04 Kč 86 %
5152 Teplo 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 828 214,52 Kč 41 %
37 37 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 828 214,52 Kč 41 %
5153 Plyn 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 535 434,53 Kč 41 %
37 37 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 535 434,53 Kč 41 %
5154 Elektrická energie 1 950 000,00 Kč Pokles 1 920 000,00 Kč 1 429 166,64 Kč 74 %
37 37 1 950 000,00 Kč Pokles 1 920 000,00 Kč 1 429 166,64 Kč 74 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000,00 Kč Navýšení 2 085 000,00 Kč 2 006 923,11 Kč 96 %
37 37 1 200 000,00 Kč Navýšení 2 085 000,00 Kč 2 006 923,11 Kč 96 %
5171 Opravy a udržování 14 420 000,00 Kč Pokles 14 320 000,00 Kč 11 363 033,70 Kč 79 %
37 37 14 420 000,00 Kč Pokles 14 320 000,00 Kč 11 363 033,70 Kč 79 %
6121 Budovy, haly a stavby 8 000 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 2 748 861,63 Kč 34 %
37 37 8 000 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 2 748 861,63 Kč 34 %
3634 Lokální zásobování teplem 22 466 400,00 Kč Pokles 22 101 235,00 Kč 6 651 449,98 Kč 30 %
5169 Nákup ostatních služeb 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 459 205,90 Kč 66 %
37 37 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 459 205,90 Kč 66 %
5171 Opravy a udržování 1 600 000,00 Kč Pokles 1 434 835,00 Kč 379 880,11 Kč 26 %
37 37 1 600 000,00 Kč Pokles 1 434 835,00 Kč 379 880,11 Kč 26 %
6121 Budovy, haly a stavby 20 166 400,00 Kč Pokles 19 966 400,00 Kč 5 812 363,97 Kč 29 %
37 37 20 166 400,00 Kč Pokles 19 966 400,00 Kč 5 812 363,97 Kč 29 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 824,70 Kč 18 %
5154 Elektrická energie 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 824,70 Kč 46 %
37 37 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 824,70 Kč 46 %
5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 37 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 706,51 Kč 47 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 706,51 Kč 47 %
37 37 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 706,51 Kč 47 %
6171 Činnost místní správy 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 75 395,18 Kč 6 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 Kč Navýšení 16 000,00 Kč 12 400,00 Kč 78 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 16 000,00 Kč 12 400,00 Kč 78 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000,00 Kč Pokles 1 184 000,00 Kč 62 995,18 Kč 5 %
37 37 1 200 000,00 Kč Pokles 1 184 000,00 Kč 62 995,18 Kč 5 %
Celkem 101 066 400,00 Kč Pokles 100 941 235,00 Kč 68 641 445,97 Kč 68 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 518 (518), Paragraf 3613 (Nebytové hospodářství), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
VYKI TOOLS GROUP s.r.o.ARES 3 820 402,76 Kč
Msgr. Šrámka 11 - oprava ležaté kanalizace v suterénu budovy, PDP Kč 9.720,48 7125 14.06.2019 56 008,48 Kč
Měšťanský dům 26, Masarykovo nám.15 - stavební práce, PDP Kč 207.661,64 [ISRS] 7199 23.09.2019 1 592 072,55 Kč
28.října 4a6 - stavební opravy NP, PDP Kč 41.919,74 [ISRS] 7230 25.09.2019 241 537,56 Kč
Dobrovského 1 - oprava fasády měšťanského domu č.p.35, PDP Kč 106.437,59. [ISRS] 7138 15.10.2019 613 283,28 Kč
Dobrovského 1 - oprava fasády a výměna oken na měšťanském domě č.p.35, PDP Kč 134.470,12 [ISRS] 7013 02.12.2019 774 804,03 Kč
Dobrovského 1 - oprava fasády a výměna oken...PDP Kč 39.423,06 [ISRS] 7119 10.12.2019 302 243,46 Kč
Kojetín 7 - oprava sociálního zařízení, PDP Kč 41.731,58 [ISRS] 7301 20.12.2019 240 453,40 Kč
RI OKNA a.s.ARES 1 762 492,78 Kč
Sokolovská 9 - výměna oken v domě, PDP Kč 305.887,18 [ISRS] 7010 11.11.2019 1 762 492,78 Kč
VYSOT, s.r.o.ARES 1 153 496,89 Kč
Gen.Hľaďo 22 - prodejna Zverimex - oprava pákového ovladače okna, PDP Kč 668,64 7425 24.07.2019 3 852,64 Kč
MŠ Beruška, Husova 1 - výměna 4ks sklepních oken, PDP Kč 8.407,98 7147 16.09.2019 48 445,98 Kč
Havlíčkova 1400/8 - výměna 8 ks oken v prodejně, PDP Kč 39.887,82 [ISRS] 7095 10.10.2019 229 829,82 Kč
Revoluční 1525/6 - Steak House - výměna 5 oken a 2 dveří, PDP Kč 46.704,- [ISRS] 7096 10.10.2019 269 104,00 Kč
Masarykovo nám.14/9 - výměna 2ks výloh prodejny, PDP Kč 14.997,30 [ISRS] 7022 04.11.2019 114 979,30 Kč
Kojetín 7 - výměna 2ks dveří v objektu obč. vybavenosti, PDP Kč 20.740,65 [ISRS] 7232 30.11.2019 119 505,65 Kč
Masarykovo nám. 45/29 - výměna 5ks oken a 1ks balkonových dveří, PDP Kč 29.062,74 [ISRS] 7033 04.12.2019 167 456,74 Kč
Masarykovo nám.2/2 - výměna 7ks oken v 1.NP, PDP Kč 34.766,76 [ISRS] 7282 19.12.2019 200 322,76 Kč
FABRIKO MORAVA, s.r.o.ARES 738 880,19 Kč
Úzká 29 - veřejné WC stavební práce za 10/2019 na akci - Stavební úpravy domu 2206/29 na ul. Úzká v NJ [ISRS] 7237 30.11.2019 496 411,19 Kč
Úzká 2206/29 Veřejné WC- stavební úpravy domu za 1.-19.11.2019 [ISRS] 7118 10.12.2019 242 469,00 Kč
KEMA MORAVA - sanační centrum s.r.o.ARES 711 117,00 Kč
Beskydská 176 - Škola života - sanace vlhkého zdiva 10m2, nátěr fasády 220 m2. [ISRS] 7042 05.09.2019 132 374,00 Kč
Bludovice 13, Fojtství - oprava fasády objektu [ISRS] 7056 09.09.2019 60 500,00 Kč
Fojtství Bludovice - oprava fasády 9/2019, PDP Kč 23.940 [ISRS] 7078 09.10.2019 137 940,00 Kč
Bludovice 13 Fojtství - oprava fasády, PDP Kč 47.334,- [ISRS] 7235 30.11.2019 272 734,00 Kč
28.října 53/16 - sanace části přední fasády domu, PDP Kč 18.669,- [ISRS] 7072 06.12.2019 107 569,00 Kč
SEVEROMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.ARES 441 456,40 Kč
SK Straník - sportovní a tělovýchovný areál, stavební práce do 11.4.2019, PDP Kč 73.437,- [ISRS] 7196 23.04.2019 423 137,00 Kč
SK Straník - sádrokartonový podhled a obložení stěn v místnosti bývalé sauny, PDP Kč 3.179,40 7211 11.07.2019 18 319,40 Kč
René KošťálARES 333 091,22 Kč
Resslova 2, Sandwich bar - výměna vchodových dveří, PDP Kč 15.982,47 [ISRS] 7089 12.06.2019 92 089,47 Kč
28. října 53/16 - výměna 2ks vchodových dveří a výlohy v prodejnách, PDP Kč 41.826,75 [ISRS] 7137 15.10.2019 241 001,75 Kč
GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a.s.ARES 238 622,89 Kč
Za Korunou 302 - hala stolního tenisu - oprava elinstalace a výměna osvětlení, PDP Kč 41.413,89 [ISRS] 7105 14.08.2019 238 622,89 Kč
ZDENĚK VAVŘÍNARES 229 721,77 Kč
Gen. Hlaďo 22, Zverimex - montáž el. ohřívače vody, ventilu, radiátoru...PDP Kč 9.039,45 7134 15.04.2019 52 084,45 Kč
28. října 16 - prodejna obuvi - oprava ucpané kanalizace, PDP Kč 1.2019,60 7311 15.07.2019 6 969,60 Kč
Msgr.Šrámka 11,Masarykovo nám 17, Sokolovská 9, gen. Hľaďo 22, Úzká 27 - opravy vodo-ÚT, plynu, PDP Kč 8.969,73 7077 09.10.2019 51 682,73 Kč
Gen. Hlaďo 22, Čedok-montáž 2 ks sestav kalorimetrů,výměna termostat.hlavic, PDP Kč 4.029,- 7167 17.10.2019 23 214,70 Kč
NP - Suvorovova 152, výměna ohřívače, oprava odpadů, Slovanská 3 - výměna vodo. baterie, ohřívač vody...PDP Kč 3.624,39 7020 04.11.2019 20 883,39 Kč
úsek V. - opravy v nebytových prostorách - Masarykovo nám-Jídelna U Kocourků, Tyršova 8, ge.Hľaďo 22, Msgr. Šrámka 11,...PDP Kč 5.768,49 7099 09.12.2019 33 237,49 Kč
Divadelní 8-šatna ženy MP - havarijní oprava prasklého ohřívače,výměna bojleru...PDP Kč 2.524,20 7234 18.12.2019 14 544,20 Kč
Dobrovského 1-oprava prasklé vodoinstalace, 28.října 4,6,prodejna-oprava vytápění,,PDP Kč 4.704,21 7240 18.12.2019 27 105,21 Kč
Adam SváčekARES 197 409,85 Kč
Kryté stání Loučka - oprava osvětlení po zatečení stropu, dodání 2 ks LED osvětlení, PDP Kč 844,20,- 7021 05.02.2019 4 864,20 Kč
Masarykovo nám 29 -NCNJ - výměna zářivkového svítidla ve vestibulu, PDP Kč 110,25 7060 09.04.2019 635,25 Kč
DPS Pod Lipami 19 - úprava elektroinst. místností ordinace lékaře , pohotovostního pokoje pro nové využití na kanceláře...PDP Kč 4.485,45 7239 26.06.2019 34 388,45 Kč
Straník 80 - oprava a rozšíření knihovny...PDP Kč 17.374,35 [ISRS] 7233 28.08.2019 100 109,35 Kč
Straník 80 - oprava elektroinstalace...PDP Kč 7.488,60 7278 19.12.2019 57 412,60 Kč
Josef IndrákARES 150 491,00 Kč
požární zbrojnice Straník 80 - obnova hydroizolace a zhotovení drenáže kolem objektu 7191 20.11.2019 41 041,00 Kč
Straník 80 - oprava zádveří, chodby, kanceláře... [ISRS] 7281 19.12.2019 109 450,00 Kč
David JuřicaARES 139 745,56 Kč
Tyršova 8-prodejna zahradnického centra - oprava elektroinstalace, PDP Kč 24.253,36 [ISRS] 7103 09.12.2019 139 745,56 Kč
NOVOS NJ, s.r.o.ARES 124 947,60 Kč
Sokolovská 9-budova na BUS nádraží - oprava a nátěr venkovních oken a kaslíků, PDP Kč 21.685,12 [ISRS] 7233 30.11.2019 124 947,60 Kč
Aleš NovotnýARES 114 689,85 Kč
Suvorovova 152 - oprava střechy, PDP Kč 668,85 7073 13.05.2019 3 853,85 Kč
K.Čapka 373 - oprava střechy...PDP Kč 18.375,- [ISRS] 7100 13.06.2019 105 875,00 Kč
Tyršova 8, 28.října 4 - oprava střech a klempířské práce, PDP Kč 861,- 7177 18.10.2019 4 961,00 Kč
Stavby COMPLET s.r.o.ARES 114 538,60 Kč
28.října 47/4 - vložkování 2ks komínů ke kotlům Destila DPL, PDP Kč 19.878,60 [ISRS] 7073 06.12.2019 114 538,60 Kč
Firstpower a.s.ARES 107 411,71 Kč
Beskydská 142, chráněné bydlení - Slezská diakonie - výměna záložního zdroje výtahu. [ISRS] 7234 28.08.2019 107 411,71 Kč
EMONIX elektric s.r.o.ARES 98 618,15 Kč
28.října 4, cvičebna jógy - úprava protipožárního vybavení, PDP Kč 9.796,63 7283 29.11.2019 56 447,23 Kč
Suvorovova 124 - oprava vstupu do objektu, PDP Kč 7.318,92 7032 04.12.2019 42 170,92 Kč
Evžen MinářARES 93 957,00 Kč
5. května 2 - prodejna - výměna plynového kondenzačního kotle 7194 23.04.2019 41 847,00 Kč
Tyršova 8 - oprava plyn kotle 7131 15.10.2019 2 850,00 Kč
5.května 16 - cestovní kancelář - výměna plynového kotle za kondenzační 7091 12.11.2019 49 260,00 Kč
Petr BartušekARES 75 680,00 Kč
Straník 80 - oprava omítky a výmalba (volební místnost) po havárii vody, PDP Kč 1.300,95 7118 14.06.2019 7 495,95 Kč
Pod Lipami 19,DPS-stavební opravy místností ordinace lékaře ve 4.N.P. a pohotovostního pokoje v 5.N.P. pro nové využití na kanceláře pečovatelů...PDP Kč 5.428,50 7223 11.07.2019 41 618,50 Kč
Lidická 1, kanceláře - výměna zámku ve dveřích...PDP Kč 248,85 7366 17.07.2019 1 433,85 Kč
Divadelní 8 - oprava popraskaného zdiva (dveře do posilovny), PDP Kč 792,75 7150 12.12.2019 4 567,75 Kč
NCNJ Masarykovo nám.29 - výmalba prostor schodiště...PDP Kč 3.568,95 7237 18.12.2019 20 563,95 Kč
SURESTA - obnova a průzkumy s.r.o.ARES 75 625,00 Kč
28.října 10-sklad prodejny knihkupectví - oprava omítek, PDP Kč 13.125,- [ISRS] 7070 06.12.2019 75 625,00 Kč
Ing. Marek OlšákARES 74 888,50 Kč
Dobrovského 1, Msgr. Šrámka 11 - oprava osvětlení ve spol. prostorách, PDP Kč 895,23 7183 28.01.2019 5 158,23 Kč
Gen. Hlaďo 22, NP2 - odstranění porevizních závad , PDP Kč 2.935,80 7084 13.02.2019 16 915,80 Kč
Msgr. Šrámka 11 - oprava elektroinstalace, PDP Kč 157,50 7193 26.03.2019 907,50 Kč
MŠ Beruška, Husova 1 - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 4.154,85 7203 26.03.2019 23 939,85 Kč
Msgr. Šrámka 13 - oprava hromosvodu...PDP Kč 461,85 7155 17.04.2019 3 540,85 Kč
Sokolovská 9 - oprava osvětlení na chodbách, PDP Kč 157,50 7013 02.10.2019 907,50 Kč
Divadelní 8 - oprava elinstalace - kanc MP, PDP Kč 241,50 7108 14.10.2019 1 391,50 Kč
ul.28 října 4, prodejna - oprava el. instalace, PDP Kč 904,26 7201 22.10.2019 5 210,26 Kč
Msgr. Šrámka 11-oprava osvětlení, DPS Pod Lipami 19-oprava el. instalace, PDP Kč 728,70 7246 29.10.2019 4 198,70 Kč
Lidická 1, kancelář TV Polar - oprava osvětlení, PDP Kč 389,55 7098 13.11.2019 2 244,55 Kč
Dobrovského 1 - oprava osvětlení, PDP Kč 195,30 7210 25.11.2019 1 125,30 Kč
Msgr. Šrámka 11 - oprava el. instalace v laboratořích, PDP Kč 290,85 7213 25.11.2019 1 675,85 Kč
28.října 4-prodejna - oprava přerušeného vedení, PDP Kč 403,20 7130 11.12.2019 2 323,20 Kč
Suvorovova 152 - oprava el. instalace celého objektu, PDP Kč 928,41 7226 18.12.2019 5 349,41 Kč
Václav MinářARES 69 800,00 Kč
SK Straník - výměna plynového kotle [ISRS] 7251 18.12.2019 69 800,00 Kč
Jiří DorotARES 60 415,30 Kč
Resslova 1 prodejna - výměna plyn. kotle, PDP Kč 10.485,30 7249 18.12.2019 60 415,30 Kč
Bohumil SmutekARES 49 133,00 Kč
úsek IV a V - drobné opravy - Sokolovská 9, Masarykovo nám. 2/3, Jungmannova 4, Dobrovského 1,2, Resslova 2, gen.Hľaďo 7170 20.02.2019 14 773,00 Kč
Gen.HĽaďo, Sokolovská 9 - pročištění odpadů, výměna WC combi, Resslova 1 - oprava vstupních dveří, Msgr.Šrámka 11, Masarykovo nám 17, Lidická 1 - drobné opravy 7156 20.03.2019 8 343,00 Kč
Úzká 17, volný byt - dodání dveří, opravy..., Masarykovo nám. 2 - oprava oken, dveří... 7116 15.05.2019 2 282,00 Kč
Masarykovo nám.28/2-výměna umyvadlové baterie sifonu, Tyršova 8-pročištění odpadů, Msgr.Šrámka 11, gen.Hľaďo 11/2, Lidická 1, Masarykovo nám 4/5, Dobrovského 1 - drobné opravy 7139 17.06.2019 4 554,00 Kč
Úsek IV. a VI. - opravy dveří, zámku, výměna van. baterií... - Resslova 1, 2, Suvorovova 152, 28.října 10 7367 17.07.2019 915,00 Kč
úsek IV., V., VI. - opravy dle přiloženého rozpisu - Sokolovská 9, Msgr.Šrámka 11, ... 7197 23.09.2019 5 619,00 Kč
úsek IV. a V. - opravy v domech - Resslova 2, Sokolovská 9, Masarykovo nám.1-3,29, gen.Hľaďo 22, 28.října 4 7104 13.11.2019 9 663,00 Kč
úsek IV. a V. - drobné opravy Resslova 1, 28.října 4, Masarykovo nám 15,10, Slovanská 3, Dobrovského 2, Lidická 1, Tyršova 8 7137 11.12.2019 2 984,00 Kč
František HaitlARES 28 594,00 Kč
Úzká 29 - veřejné WC - dodávka a montáž radiátoru místnost veřejné služby 7252 27.11.2019 28 594,00 Kč
OTIS a.s.ARES 28 110,72 Kč
Masarykovo nám.45-NCNJ - výměna hovorového zařízení, výměna baterie...PDP Kč 514,50 7031 06.08.2019 2 964,50 Kč
Masarykovo nám 45 NCNJ - oprava výtahu, PDP Kč 4.364,22 7299 20.12.2019 25 146,22 Kč
Jan BagoARES 27 520,00 Kč
28.října 4 - oprava podlahy 7243 18.12.2019 27 520,00 Kč
Zdeněk DavidARES 25 800,00 Kč
Žilina chráněné bydlení - oprava uvolněných konzol vodítek výtahu. 7172 19.06.2019 25 800,00 Kč
Jaroslav HesARES 20 746,66 Kč
5. května 2, obchod - vložkování komínů na plynná paliva...PDP Kč 1.595,58 7245 29.04.2019 9 193,58 Kč
5. května 16 - cestovní kancelář - vložkování komínu pro kondenzační kotel, PDP Kč 2.005,08 7190 20.11.2019 11 553,08 Kč
Aleš JuřinaARES 18 204,45 Kč
Úzká 29-veřejná WC - stavební práce - výměna dlažby 7061 06.12.2019 18 204,45 Kč
Ján KajanARES 16 014,35 Kč
Resslova 2, provozovna Sandwich bar - oprava plyn. kotle, PDP Kč 2.779,35 7213 25.04.2019 16 014,35 Kč
Jiří DorazilARES 15 889,00 Kč
Kojetín 7, požární zbrojnice - porevizní opravy elektro a hromosvodu 7056 11.02.2019 15 889,00 Kč
Petr RosaARES 15 082,23 Kč
Lidická 1 - malířské a natěračské práce v kanceláři č.3, PDP Kč 746,97 7205 30.01.2019 4 303,97 Kč
Masarykovo nám.16 - kadeřnictví, Gen. Hlaďo - Čedok - malířské a natěračské práce, PDP Kč 189,- 7128 18.02.2019 1 089,00 Kč
Lidická 1 - výmalba kanceláře č.2, PDP Kč 762,51 7154 18.06.2019 4 393,51 Kč
Revoluční 6, DPS - vymalování kanceláře, PDP Kč 690,75 7045 08.07.2019 5 295,75 Kč
Josef PavlíkARES 12 584,00 Kč
SK Straník 147 hřiště - vyvložkování komínu z důvodu výměny plynového kotle, PDP Kč 2.184,- 7233 18.12.2019 12 584,00 Kč
Martin Beier - stolařARES 12 251,25 Kč
ul.28. října 4, jóga - oprava oken, PDP Kč 446,25 7176 19.09.2019 2 571,25 Kč
B. Martinů 4 - zabezpečení otvoru do bývalé kotelny 7179 19.09.2019 6 866,75 Kč
28.října 4 - oprav dveří a výlohy, PDP Kč 488,25 7188 21.10.2019 2 813,25 Kč
Martin Liška - EP Servis s.r.o.ARES 11 064,24 Kč
28. října 16-prodejna obuvi - oprava elektroinst. ve výloze po výměně výlohy a dveří, PDP Kč 1.920,24 7232 18.12.2019 11 064,24 Kč
Roman MatalíkARES 10 198,00 Kč
28. října 10 - prodejna knih - výměna plynového topidla ve skladu vč. odtahu spalin 7207 17.12.2019 10 198,00 Kč
Petr UrbanARES 6 320,00 Kč
Resslova 2 - oprava podlahy, výmalba, Dobrovského 2 - výměna svodu... 7023 05.08.2019 6 320,00 Kč
Jan BlažekARES 5 626,50 Kč
Poděbradova 14, opravna obuvi-výměna elektrického průtokového ohřívače vody,PDP Kč 976,50 7246 29.08.2019 5 626,50 Kč
Lukáš PospěchARES 5 445,00 Kč
Tyršova 8,Sempra-vyčištění zemní vpusti, Zborovská 11-oprava střechy...PDP 21% Kč 693,-, 15% Kč 180,- 7021 03.04.2019 3 993,00 Kč
Fojtství Bludovice - oprava střechy, PDP Kč 252,- 7347 29.05.2019 1 452,00 Kč
Roman PřadkaARES 4 034,14 Kč
MŠ Beruška, Husova 1 - oprava rozvodů ÚT, PDP Kč 700,14 7109 15.02.2019 4 034,14 Kč
PELA CZ, a.s.ARES 2 862,86 Kč
NC-Masarykovo nám. 29 - oprava havárie vody 1. patro sociální zázemí, PDP Kč 496,86 7196 26.03.2019 2 862,86 Kč
Dušan JančaARES 2 849,00 Kč
Revoluční 6, dámské kadeřnictví - oprava kování okna 7166 18.09.2019 2 849,00 Kč
WITRA spol. s r. o.ARES 811,00 Kč
opravy hasicích přístojů 7040 07.03.2019 811,00 Kč
Veronika ŠindelováARES 787,71 Kč
Divadelní 8 NP - dodání a montáž sítě proti hmyzu, PDP Kč 136,71 7152 18.06.2019 651,00 Kč
Divadelní 8 NP - dodání a montáž sítě proti hmyzu, PDP Kč 136,71 7801 30.07.2019 -651,00 Kč
Divadelní 8 NP - dodání a montáž sítě proti hmyzu, PDP Kč 136,71 7801 30.07.2019 787,71 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 60 395,67 Kč
Celkem 11 307 823,80 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 500 000,00 Kč 405 550,00 Kč 81 % 24 310,00 Kč 5 % 29 970,00 Kč 11 % 29 610,00 Kč 17 % 29 700,00 Kč 23 % 32 870,00 Kč 29 % 35 570,00 Kč 36 % 34 590,00 Kč 43 % 31 440,00 Kč 50 % 35 170,00 Kč 57 % 48 090,00 Kč 66 % 38 460,00 Kč 74 % 35 770,00 Kč 81 %
5031 Povinné pojis.. 70 000,00 Kč 61 437,00 Kč 88 % 5 045,00 Kč 7 % 5 037,00 Kč 14 % 5 037,00 Kč 22 % 5 040,00 Kč 29 % 5 040,00 Kč 36 % 5 040,00 Kč 43 % 5 040,00 Kč 50 % 4 821,00 Kč 57 % 4 999,00 Kč 64 % 6 338,00 Kč 73 % 5 000,00 Kč 81 % 5 000,00 Kč 88 %
5032 Povinné pojis.. 26 000,00 Kč 22 184,00 Kč 85 % 1 817,00 Kč 7 % 1 814,00 Kč 14 % 1 814,00 Kč 21 % 1 814,00 Kč 28 % 1 812,00 Kč 35 % 1 812,00 Kč 42 % 1 812,00 Kč 49 % 1 750,00 Kč 56 % 1 814,00 Kč 63 % 2 297,00 Kč 71 % 1 814,00 Kč 78 % 1 814,00 Kč 85 %
5137 Drobný hmotný.. 30 000,00 Kč 6 658,00 Kč 22 % 0,00 Kč 0 % 6 658,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
5139 Nákup materiá.. 145 411,00 Kč 102 311,27 Kč 70 % 4 988,00 Kč 3 % 11 400,51 Kč 11 % 7 860,00 Kč 17 % 12 245,00 Kč 25 % 991,00 Kč 26 % 3 465,00 Kč 28 % 451,00 Kč 28 % 8 583,00 Kč 34 % 5 365,00 Kč 38 % 3 183,00 Kč 40 % 33 875,76 Kč 64 % 9 904,00 Kč 70 %
5151 Studená voda 6 450 000,00 Kč 6 223 308,58 Kč 96 % 221 254,00 Kč 3 % 112 986,00 Kč 5 % 996 170,00 Kč 21 % 472 634,70 Kč 28 % 233 877,34 Kč 32 % 557 675,45 Kč 40 % 855 179,65 Kč 53 % 43 954,78 Kč 54 % 762 045,40 Kč 66 % 858 233,66 Kč 79 % 21 123,76 Kč 80 % 1 088 173,84 Kč 96 %
5152 Teplo 16 000 000,00 Kč 13 050 562,26 Kč 82 % 2 375 020,24 Kč 15 % 1 837 848,56 Kč 26 % 1 474 113,88 Kč 36 % 1 284 180,36 Kč 44 % 358 503,24 Kč 46 % 696 472,85 Kč 50 % 563 657,11 Kč 54 % 268 369,16 Kč 55 % 449 305,06 Kč 58 % 916 051,05 Kč 64 % 1 309 059,73 Kč 72 % 1 517 981,02 Kč 82 %
5153 Plyn 1 500 000,00 Kč 667 006,77 Kč 44 % 93 640,00 Kč 6 % 83 829,67 Kč 12 % 82 181,39 Kč 17 % 58 724,12 Kč 21 % 64 227,21 Kč 26 % 127 826,00 Kč 34 % 101 990,00 Kč 41 % 73 010,00 Kč 46 % -18 421,62 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 %
5154 Elektrická en.. 3 224 000,00 Kč 2 225 447,41 Kč 69 % 8 653,00 Kč 0 % 144 336,70 Kč 5 % 58 446,00 Kč 7 % 274 434,00 Kč 15 % 61 574,02 Kč 17 % 73 523,97 Kč 19 % 893 048,98 Kč 47 % 9 710,98 Kč 47 % 141 648,25 Kč 52 % 428 103,66 Kč 65 % 65 248,39 Kč 67 % 66 719,46 Kč 69 %
5162 Služby teleko.. 10 000,00 Kč 4 706,51 Kč 47 % 2 982,88 Kč 30 % -2 630,54 Kč 4 % 2 561,71 Kč 29 % -2 494,07 Kč 4 % 568,07 Kč 10 % 238,50 Kč 12 % 391,16 Kč 16 % 3 159,35 Kč 48 % 381,60 Kč 52 % -722,58 Kč 44 % -12 029,00 Kč -76 % 12 299,43 Kč 47 %
5166 Konzultační, .. 44 801,00 Kč 29 161,00 Kč 65 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 9 801,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 19 360,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 %
5167 Služby školen.. 0,00 Kč 7 260,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 7 260,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatní.. 6 399 788,00 Kč 4 533 249,72 Kč 71 % 327 159,60 Kč 5 % 180 008,62 Kč 8 % 139 639,92 Kč 10 % 210 379,66 Kč 13 % 340 921,96 Kč 19 % 275 284,33 Kč 23 % 292 069,52 Kč 28 % 341 562,20 Kč 33 % 366 847,67 Kč 39 % 436 245,13 Kč 45 % 889 648,82 Kč 59 % 733 482,29 Kč 71 %
5171 Opravy a udrž.. 37 404 835,00 Kč 31 796 372,95 Kč 85 % 67 297,40 Kč 0 % 380 295,24 Kč 1 % 401 494,51 Kč 2 % 1 634 047,23 Kč 7 % 1 573 916,35 Kč 11 % 994 829,31 Kč 14 % 1 807 989,30 Kč 18 % 2 124 961,25 Kč 24 % 3 285 193,75 Kč 33 % 2 871 605,06 Kč 40 % 7 744 015,31 Kč 61 % 8 910 728,24 Kč 85 %
5192 Poskytnuté ne.. 100 000,00 Kč 81 136,00 Kč 81 % 6 768,00 Kč 7 % 6 768,00 Kč 14 % 6 768,00 Kč 20 % 6 768,00 Kč 27 % 6 758,00 Kč 34 % 6 758,00 Kč 41 % 6 758,00 Kč 47 % 6 758,00 Kč 54 % 6 758,00 Kč 61 % 6 758,00 Kč 68 % 6 758,00 Kč 74 % 6 758,00 Kč 81 %
6121 Budovy, haly .. 29 036 400,00 Kč 9 425 094,50 Kč 32 % 270 000,00 Kč 1 % 128 091,81 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 483 685,90 Kč 3 % 115 991,00 Kč 3 % 342 430,00 Kč 5 % 588 300,79 Kč 7 % 586 307,23 Kč 9 % 621 333,61 Kč 11 % 1 255 889,46 Kč 15 % 5 033 064,70 Kč 32 %
Celkem 100 941 235,00 Kč 68 641 445,97 Kč 68 % 3 408 935,12 Kč 3 % 2 926 413,57 Kč 3 % 3 205 696,41 Kč 3 % 3 997 274,00 Kč 4 % 3 164 745,09 Kč 3 % 2 894 486,41 Kč 3 % 4 905 406,72 Kč 5 % 3 506 380,51 Kč 3 % 5 627 413,34 Kč 6 % 6 204 775,59 Kč 6 % 11 378 224,23 Kč 11 % 17 421 694,98 Kč 17 %