Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 518 (ORG 518) / 2019

Název:
518 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 86 395 000,00 Kč Navýšení 86 705 841,30 Kč 89 445 732,24 Kč 103 %
výdaje 101 066 400,00 Kč Pokles 100 941 235,00 Kč 68 641 445,97 Kč 68 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 99 486 400,00 Kč Pokles 99 361 235,00 Kč 68 286 385,70 Kč 69 %
Školství a sociální věci 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 279 665,09 Kč 74 %
Veřejná správa 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 75 395,18 Kč 6 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3122 Střední odborné školy 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 274 958,58 Kč 74 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 4 958,58 Kč 5 %
37 37 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 4 958,58 Kč 5 %
6121 Budovy, haly a stavby 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
37 37 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 47 080 000,00 Kč Pokles 46 580 000,00 Kč 41 902 191,85 Kč 90 %
5021 Ostatní osobní výdaje 160 000,00 Kč Pokles 152 000,00 Kč 123 860,00 Kč 81 %
37 37 160 000,00 Kč Pokles 152 000,00 Kč 123 860,00 Kč 81 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 12 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 15 255,00 Kč 76 %
37 37 12 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 15 255,00 Kč 76 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 5 512,00 Kč 69 %
37 37 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 5 512,00 Kč 69 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 Kč Navýšení 95 411,00 Kč 95 410,27 Kč 100 %
37 37 50 000,00 Kč Navýšení 95 411,00 Kč 95 410,27 Kč 100 %
5151 Studená voda 5 900 000,00 Kč 5 900 000,00 Kč 5 749 726,54 Kč 97 %
37 37 5 900 000,00 Kč 5 900 000,00 Kč 5 749 726,54 Kč 97 %
5152 Teplo 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 12 222 347,74 Kč 87 %
37 37 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 12 222 347,74 Kč 87 %
5153 Plyn 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 131 572,24 Kč 66 %
37 37 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 131 572,24 Kč 66 %
5154 Elektrická energie 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 794 456,07 Kč 61 %
37 37 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 794 456,07 Kč 61 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 29 801,00 Kč 29 161,00 Kč 98 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 29 801,00 Kč 29 161,00 Kč 98 %
5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 Kč 0,00 Kč 7 260,00 Kč - - - -
37 37 0,00 Kč 0,00 Kč 7 260,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000,00 Kč Pokles 2 424 788,00 Kč 2 004 125,53 Kč 83 %
37 37 2 500 000,00 Kč Pokles 2 424 788,00 Kč 2 004 125,53 Kč 83 %
5171 Opravy a udržování 21 550 000,00 Kč 21 550 000,00 Kč 20 048 500,56 Kč 93 %
37 37 21 550 000,00 Kč 21 550 000,00 Kč 20 048 500,56 Kč 93 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 81 136,00 Kč 81 %
37 37 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 81 136,00 Kč 81 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 300 000,00 Kč Pokles 800 000,00 Kč 593 868,90 Kč 74 %
37 37 1 300 000,00 Kč Pokles 800 000,00 Kč 593 868,90 Kč 74 %
3613 Nebytové hospodářství 29 930 000,00 Kč Navýšení 30 670 000,00 Kč 19 730 919,17 Kč 64 %
5021 Ostatní osobní výdaje 356 000,00 Kč Pokles 332 000,00 Kč 269 290,00 Kč 81 %
37 37 356 000,00 Kč Pokles 332 000,00 Kč 269 290,00 Kč 81 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 26 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 46 182,00 Kč 92 %
37 37 26 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 46 182,00 Kč 92 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 16 672,00 Kč 93 %
37 37 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 16 672,00 Kč 93 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 6 658,00 Kč 22 %
37 37 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 6 658,00 Kč 22 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 901,00 Kč 14 %
37 37 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 901,00 Kč 14 %
5151 Studená voda 580 000,00 Kč Pokles 550 000,00 Kč 473 582,04 Kč 86 %
37 37 580 000,00 Kč Pokles 550 000,00 Kč 473 582,04 Kč 86 %
5152 Teplo 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 828 214,52 Kč 41 %
37 37 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 828 214,52 Kč 41 %
5153 Plyn 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 535 434,53 Kč 41 %
37 37 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 535 434,53 Kč 41 %
5154 Elektrická energie 1 950 000,00 Kč Pokles 1 920 000,00 Kč 1 429 166,64 Kč 74 %
37 37 1 950 000,00 Kč Pokles 1 920 000,00 Kč 1 429 166,64 Kč 74 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000,00 Kč Navýšení 2 085 000,00 Kč 2 006 923,11 Kč 96 %
37 37 1 200 000,00 Kč Navýšení 2 085 000,00 Kč 2 006 923,11 Kč 96 %
5171 Opravy a udržování 14 420 000,00 Kč Pokles 14 320 000,00 Kč 11 363 033,70 Kč 79 %
37 37 14 420 000,00 Kč Pokles 14 320 000,00 Kč 11 363 033,70 Kč 79 %
6121 Budovy, haly a stavby 8 000 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 2 748 861,63 Kč 34 %
37 37 8 000 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 2 748 861,63 Kč 34 %
3634 Lokální zásobování teplem 22 466 400,00 Kč Pokles 22 101 235,00 Kč 6 651 449,98 Kč 30 %
5169 Nákup ostatních služeb 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 459 205,90 Kč 66 %
37 37 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 459 205,90 Kč 66 %
5171 Opravy a udržování 1 600 000,00 Kč Pokles 1 434 835,00 Kč 379 880,11 Kč 26 %
37 37 1 600 000,00 Kč Pokles 1 434 835,00 Kč 379 880,11 Kč 26 %
6121 Budovy, haly a stavby 20 166 400,00 Kč Pokles 19 966 400,00 Kč 5 812 363,97 Kč 29 %
37 37 20 166 400,00 Kč Pokles 19 966 400,00 Kč 5 812 363,97 Kč 29 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 824,70 Kč 18 %
5154 Elektrická energie 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 824,70 Kč 46 %
37 37 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 824,70 Kč 46 %
5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 37 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 706,51 Kč 47 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 706,51 Kč 47 %
37 37 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 706,51 Kč 47 %
6171 Činnost místní správy 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 75 395,18 Kč 6 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 Kč Navýšení 16 000,00 Kč 12 400,00 Kč 78 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 16 000,00 Kč 12 400,00 Kč 78 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000,00 Kč Pokles 1 184 000,00 Kč 62 995,18 Kč 5 %
37 37 1 200 000,00 Kč Pokles 1 184 000,00 Kč 62 995,18 Kč 5 %
Celkem 101 066 400,00 Kč Pokles 100 941 235,00 Kč 68 641 445,97 Kč 68 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 518 (518), Paragraf 3613 (Nebytové hospodářství), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
VYKI TOOLS GROUP s.r.o.ARES 3 820 402,76 Kč
Msgr. Šrámka 11 - oprava ležaté kanalizace v suterénu budovy, PDP Kč 9.720,48 7125 14.06.2019 56 008,48 Kč
Měšťanský dům 26, Masarykovo nám.15 - stavební práce, PDP Kč 207.661,64 [ISRS] 7199 23.09.2019 1 592 072,55 Kč
28.října 4a6 - stavební opravy NP, PDP Kč 41.919,74 [ISRS] 7230 25.09.2019 241 537,56 Kč
Dobrovského 1 - oprava fasády měšťanského domu č.p.35, PDP Kč 106.437,59. [ISRS] 7138 15.10.2019 613 283,28 Kč
Dobrovského 1 - oprava fasády a výměna oken na měšťanském domě č.p.35, PDP Kč 134.470,12 [ISRS] 7013 02.12.2019 774 804,03 Kč
Dobrovského 1 - oprava fasády a výměna oken...PDP Kč 39.423,06 [ISRS] 7119 10.12.2019 302 243,46 Kč
Kojetín 7 - oprava sociálního zařízení, PDP Kč 41.731,58 [ISRS] 7301 20.12.2019 240 453,40 Kč
RI OKNA a.s.ARES 1 762 492,78 Kč
Sokolovská 9 - výměna oken v domě, PDP Kč 305.887,18 [ISRS] 7010 11.11.2019 1 762 492,78 Kč
VYSOT, s.r.o.ARES 1 153 496,89 Kč
Gen.Hľaďo 22 - prodejna Zverimex - oprava pákového ovladače okna, PDP Kč 668,64 7425 24.07.2019 3 852,64 Kč
MŠ Beruška, Husova 1 - výměna 4ks sklepních oken, PDP Kč 8.407,98 7147 16.09.2019 48 445,98 Kč
Havlíčkova 1400/8 - výměna 8 ks oken v prodejně, PDP Kč 39.887,82 [ISRS] 7095 10.10.2019 229 829,82 Kč
Revoluční 1525/6 - Steak House - výměna 5 oken a 2 dveří, PDP Kč 46.704,- [ISRS] 7096 10.10.2019 269 104,00 Kč
Masarykovo nám.14/9 - výměna 2ks výloh prodejny, PDP Kč 14.997,30 [ISRS] 7022 04.11.2019 114 979,30 Kč
Kojetín 7 - výměna 2ks dveří v objektu obč. vybavenosti, PDP Kč 20.740,65 [ISRS] 7232 30.11.2019 119 505,65 Kč
Masarykovo nám. 45/29 - výměna 5ks oken a 1ks balkonových dveří, PDP Kč 29.062,74 [ISRS] 7033 04.12.2019 167 456,74 Kč
Masarykovo nám.2/2 - výměna 7ks oken v 1.NP, PDP Kč 34.766,76 [ISRS] 7282 19.12.2019 200 322,76 Kč
FABRIKO MORAVA, s.r.o.ARES 738 880,19 Kč
Úzká 29 - veřejné WC stavební práce za 10/2019 na akci - Stavební úpravy domu 2206/29 na ul. Úzká v NJ [ISRS] 7237 30.11.2019 496 411,19 Kč
Úzká 2206/29 Veřejné WC- stavební úpravy domu za 1.-19.11.2019 [ISRS] 7118 10.12.2019 242 469,00 Kč
KEMA MORAVA - sanační centrum s.r.o.ARES 711 117,00 Kč
Beskydská 176 - Škola života - sanace vlhkého zdiva 10m2, nátěr fasády 220 m2. [ISRS] 7042 05.09.2019 132 374,00 Kč
Bludovice 13, Fojtství - oprava fasády objektu [ISRS] 7056 09.09.2019 60 500,00 Kč
Fojtství Bludovice - oprava fasády 9/2019, PDP Kč 23.940 [ISRS] 7078 09.10.2019 137 940,00 Kč
Bludovice 13 Fojtství - oprava fasády, PDP Kč 47.334,- [ISRS] 7235 30.11.2019 272 734,00 Kč
28.října 53/16 - sanace části přední fasády domu, PDP Kč 18.669,- [ISRS] 7072 06.12.2019 107 569,00 Kč
SEVEROMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.ARES 441 456,40 Kč
SK Straník - sportovní a tělovýchovný areál, stavební práce do 11.4.2019, PDP Kč 73.437,- [ISRS] 7196 23.04.2019 423 137,00 Kč
SK Straník - sádrokartonový podhled a obložení stěn v místnosti bývalé sauny, PDP Kč 3.179,40 7211 11.07.2019 18 319,40 Kč
René KošťálARES 333 091,22 Kč
Resslova 2, Sandwich bar - výměna vchodových dveří, PDP Kč 15.982,47 [ISRS] 7089 12.06.2019 92 089,47 Kč
28. října 53/16 - výměna 2ks vchodových dveří a výlohy v prodejnách, PDP Kč 41.826,75 [ISRS] 7137 15.10.2019 241 001,75 Kč
GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a.s.ARES 238 622,89 Kč
Za Korunou 302 - hala stolního tenisu - oprava elinstalace a výměna osvětlení, PDP Kč 41.413,89 [ISRS] 7105 14.08.2019 238 622,89 Kč
ZDENĚK VAVŘÍNARES 229 721,77 Kč
Gen. Hlaďo 22, Zverimex - montáž el. ohřívače vody, ventilu, radiátoru...PDP Kč 9.039,45 7134 15.04.2019 52 084,45 Kč
28. října 16 - prodejna obuvi - oprava ucpané kanalizace, PDP Kč 1.2019,60 7311 15.07.2019 6 969,60 Kč
Msgr.Šrámka 11,Masarykovo nám 17, Sokolovská 9, gen. Hľaďo 22, Úzká 27 - opravy vodo-ÚT, plynu, PDP Kč 8.969,73 7077 09.10.2019 51 682,73 Kč
Gen. Hlaďo 22, Čedok-montáž 2 ks sestav kalorimetrů,výměna termostat.hlavic, PDP Kč 4.029,- 7167 17.10.2019 23 214,70 Kč
NP - Suvorovova 152, výměna ohřívače, oprava odpadů, Slovanská 3 - výměna vodo. baterie, ohřívač vody...PDP Kč 3.624,39 7020 04.11.2019 20 883,39 Kč
úsek V. - opravy v nebytových prostorách - Masarykovo nám-Jídelna U Kocourků, Tyršova 8, ge.Hľaďo 22, Msgr. Šrámka 11,...PDP Kč 5.768,49 7099 09.12.2019 33 237,49 Kč
Divadelní 8-šatna ženy MP - havarijní oprava prasklého ohřívače,výměna bojleru...PDP Kč 2.524,20 7234 18.12.2019 14 544,20 Kč
Dobrovského 1-oprava prasklé vodoinstalace, 28.října 4,6,prodejna-oprava vytápění,,PDP Kč 4.704,21 7240 18.12.2019 27 105,21 Kč
Adam SváčekARES 197 409,85 Kč
Kryté stání Loučka - oprava osvětlení po zatečení stropu, dodání 2 ks LED osvětlení, PDP Kč 844,20,- 7021 05.02.2019 4 864,20 Kč
Masarykovo nám 29 -NCNJ - výměna zářivkového svítidla ve vestibulu, PDP Kč 110,25 7060 09.04.2019 635,25 Kč
DPS Pod Lipami 19 - úprava elektroinst. místností ordinace lékaře , pohotovostního pokoje pro nové využití na kanceláře...PDP Kč 4.485,45 7239 26.06.2019 34 388,45 Kč
Straník 80 - oprava a rozšíření knihovny...PDP Kč 17.374,35 [ISRS] 7233 28.08.2019 100 109,35 Kč
Straník 80 - oprava elektroinstalace...PDP Kč 7.488,60 7278 19.12.2019 57 412,60 Kč
Josef IndrákARES 150 491,00 Kč
požární zbrojnice Straník 80 - obnova hydroizolace a zhotovení drenáže kolem objektu 7191 20.11.2019 41 041,00 Kč
Straník 80 - oprava zádveří, chodby, kanceláře... [ISRS] 7281 19.12.2019 109 450,00 Kč
David JuřicaARES 139 745,56 Kč
Tyršova 8-prodejna zahradnického centra - oprava elektroinstalace, PDP Kč 24.253,36 [ISRS] 7103 09.12.2019 139 745,56 Kč
NOVOS NJ, s.r.o.ARES 124 947,60 Kč
Sokolovská 9-budova na BUS nádraží - oprava a nátěr venkovních oken a kaslíků, PDP Kč 21.685,12 [ISRS] 7233 30.11.2019 124 947,60 Kč
Aleš NovotnýARES 114 689,85 Kč
Suvorovova 152 - oprava střechy, PDP Kč 668,85 7073 13.05.2019 3 853,85 Kč
K.Čapka 373 - oprava střechy...PDP Kč 18.375,- [ISRS] 7100 13.06.2019 105 875,00 Kč
Tyršova 8, 28.října 4 - oprava střech a klempířské práce, PDP Kč 861,- 7177 18.10.2019 4 961,00 Kč
Stavby COMPLET s.r.o.ARES 114 538,60 Kč
28.října 47/4 - vložkování 2ks komínů ke kotlům Destila DPL, PDP Kč 19.878,60 [ISRS] 7073 06.12.2019 114 538,60 Kč
Firstpower a.s.ARES 107 411,71 Kč
Beskydská 142, chráněné bydlení - Slezská diakonie - výměna záložního zdroje výtahu. [ISRS] 7234 28.08.2019 107 411,71 Kč
EMONIX elektric s.r.o.ARES 98 618,15 Kč
28.října 4, cvičebna jógy - úprava protipožárního vybavení, PDP Kč 9.796,63 7283 29.11.2019 56 447,23 Kč
Suvorovova 124 - oprava vstupu do objektu, PDP Kč 7.318,92 7032 04.12.2019 42 170,92 Kč
Evžen MinářARES 93 957,00 Kč
5. května 2 - prodejna - výměna plynového kondenzačního kotle 7194 23.04.2019 41 847,00 Kč
Tyršova 8 - oprava plyn kotle 7131 15.10.2019 2 850,00 Kč
5.května 16 - cestovní kancelář - výměna plynového kotle za kondenzační 7091 12.11.2019 49 260,00 Kč
Petr BartušekARES 75 680,00 Kč
Straník 80 - oprava omítky a výmalba (volební místnost) po havárii vody, PDP Kč 1.300,95 7118 14.06.2019 7 495,95 Kč
Pod Lipami 19,DPS-stavební opravy místností ordinace lékaře ve 4.N.P. a pohotovostního pokoje v 5.N.P. pro nové využití na kanceláře pečovatelů...PDP Kč 5.428,50 7223 11.07.2019 41 618,50 Kč
Lidická 1, kanceláře - výměna zámku ve dveřích...PDP Kč 248,85 7366 17.07.2019 1 433,85 Kč
Divadelní 8 - oprava popraskaného zdiva (dveře do posilovny), PDP Kč 792,75 7150 12.12.2019 4 567,75 Kč
NCNJ Masarykovo nám.29 - výmalba prostor schodiště...PDP Kč 3.568,95 7237 18.12.2019 20 563,95 Kč
SURESTA - obnova a průzkumy s.r.o.ARES 75 625,00 Kč
28.října 10-sklad prodejny knihkupectví - oprava omítek, PDP Kč 13.125,- [ISRS] 7070 06.12.2019 75 625,00 Kč
Ing. Marek OlšákARES 74 888,50 Kč
Dobrovského 1, Msgr. Šrámka 11 - oprava osvětlení ve spol. prostorách, PDP Kč 895,23 7183 28.01.2019 5 158,23 Kč
Gen. Hlaďo 22, NP2 - odstranění porevizních závad , PDP Kč 2.935,80 7084 13.02.2019 16 915,80 Kč
Msgr. Šrámka 11 - oprava elektroinstalace, PDP Kč 157,50 7193 26.03.2019 907,50 Kč
MŠ Beruška, Husova 1 - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 4.154,85 7203 26.03.2019 23 939,85 Kč
Msgr. Šrámka 13 - oprava hromosvodu...PDP Kč 461,85 7155 17.04.2019 3 540,85 Kč
Sokolovská 9 - oprava osvětlení na chodbách, PDP Kč 157,50 7013 02.10.2019 907,50 Kč
Divadelní 8 - oprava elinstalace - kanc MP, PDP Kč 241,50 7108 14.10.2019 1 391,50 Kč
ul.28 října 4, prodejna - oprava el. instalace, PDP Kč 904,26 7201 22.10.2019 5 210,26 Kč
Msgr. Šrámka 11-oprava osvětlení, DPS Pod Lipami 19-oprava el. instalace, PDP Kč 728,70 7246 29.10.2019 4 198,70 Kč
Lidická 1, kancelář TV Polar - oprava osvětlení, PDP Kč 389,55 7098 13.11.2019 2 244,55 Kč
Dobrovského 1 - oprava osvětlení, PDP Kč 195,30 7210 25.11.2019 1 125,30 Kč
Msgr. Šrámka 11 - oprava el. instalace v laboratořích, PDP Kč 290,85 7213 25.11.2019 1 675,85 Kč
28.října 4-prodejna - oprava přerušeného vedení, PDP Kč 403,20 7130 11.12.2019 2 323,20 Kč
Suvorovova 152 - oprava el. instalace celého objektu, PDP Kč 928,41 7226 18.12.2019 5 349,41 Kč
Václav MinářARES 69 800,00 Kč
SK Straník - výměna plynového kotle [ISRS] 7251 18.12.2019 69 800,00 Kč
Jiří DorotARES 60 415,30 Kč
Resslova 1 prodejna - výměna plyn. kotle, PDP Kč 10.485,30 7249 18.12.2019 60 415,30 Kč
Bohumil SmutekARES 49 133,00 Kč
úsek IV a V - drobné opravy - Sokolovská 9, Masarykovo nám. 2/3, Jungmannova 4, Dobrovského 1,2, Resslova 2, gen.Hľaďo 7170 20.02.2019 14 773,00 Kč
Gen.HĽaďo, Sokolovská 9 - pročištění odpadů, výměna WC combi, Resslova 1 - oprava vstupních dveří, Msgr.Šrámka 11, Masarykovo nám 17, Lidická 1 - drobné opravy 7156 20.03.2019 8 343,00 Kč
Úzká 17, volný byt - dodání dveří, opravy..., Masarykovo nám. 2 - oprava oken, dveří... 7116 15.05.2019 2 282,00 Kč
Masarykovo nám.28/2-výměna umyvadlové baterie sifonu, Tyršova 8-pročištění odpadů, Msgr.Šrámka 11, gen.Hľaďo 11/2, Lidická 1, Masarykovo nám 4/5, Dobrovského 1 - drobné opravy 7139 17.06.2019 4 554,00 Kč
Úsek IV. a VI. - opravy dveří, zámku, výměna van. baterií... - Resslova 1, 2, Suvorovova 152, 28.října 10 7367 17.07.2019 915,00 Kč
úsek IV., V., VI. - opravy dle přiloženého rozpisu - Sokolovská 9, Msgr.Šrámka 11, ... 7197 23.09.2019 5 619,00 Kč
úsek IV. a V. - opravy v domech - Resslova 2, Sokolovská 9, Masarykovo nám.1-3,29, gen.Hľaďo 22, 28.října 4 7104 13.11.2019 9 663,00 Kč
úsek IV. a V. - drobné opravy Resslova 1, 28.října 4, Masarykovo nám 15,10, Slovanská 3, Dobrovského 2, Lidická 1, Tyršova 8 7137 11.12.2019 2 984,00 Kč
František HaitlARES 28 594,00 Kč
Úzká 29 - veřejné WC - dodávka a montáž radiátoru místnost veřejné služby 7252 27.11.2019 28 594,00 Kč
OTIS a.s.ARES 28 110,72 Kč
Masarykovo nám.45-NCNJ - výměna hovorového zařízení, výměna baterie...PDP Kč 514,50 7031 06.08.2019 2 964,50 Kč
Masarykovo nám 45 NCNJ - oprava výtahu, PDP Kč 4.364,22 7299 20.12.2019 25 146,22 Kč
Jan BagoARES 27 520,00 Kč
28.října 4 - oprava podlahy 7243 18.12.2019 27 520,00 Kč
Zdeněk DavidARES 25 800,00 Kč
Žilina chráněné bydlení - oprava uvolněných konzol vodítek výtahu. 7172 19.06.2019 25 800,00 Kč
Jaroslav HesARES 20 746,66 Kč
5. května 2, obchod - vložkování komínů na plynná paliva...PDP Kč 1.595,58 7245 29.04.2019 9 193,58 Kč
5. května 16 - cestovní kancelář - vložkování komínu pro kondenzační kotel, PDP Kč 2.005,08 7190 20.11.2019 11 553,08 Kč
Aleš JuřinaARES 18 204,45 Kč
Úzká 29-veřejná WC - stavební práce - výměna dlažby 7061 06.12.2019 18 204,45 Kč
Ján KajanARES 16 014,35 Kč
Resslova 2, provozovna Sandwich bar - oprava plyn. kotle, PDP Kč 2.779,35 7213 25.04.2019 16 014,35 Kč
Jiří DorazilARES 15 889,00 Kč
Kojetín 7, požární zbrojnice - porevizní opravy elektro a hromosvodu 7056 11.02.2019 15 889,00 Kč
Petr RosaARES 15 082,23 Kč
Lidická 1 - malířské a natěračské práce v kanceláři č.3, PDP Kč 746,97 7205 30.01.2019 4 303,97 Kč
Masarykovo nám.16 - kadeřnictví, Gen. Hlaďo - Čedok - malířské a natěračské práce, PDP Kč 189,- 7128 18.02.2019 1 089,00 Kč
Lidická 1 - výmalba kanceláře č.2, PDP Kč 762,51 7154 18.06.2019 4 393,51 Kč
Revoluční 6, DPS - vymalování kanceláře, PDP Kč 690,75 7045 08.07.2019 5 295,75 Kč
Josef PavlíkARES 12 584,00 Kč
SK Straník 147 hřiště - vyvložkování komínu z důvodu výměny plynového kotle, PDP Kč 2.184,- 7233 18.12.2019 12 584,00 Kč
Martin Beier - stolařARES 12 251,25 Kč
ul.28. října 4, jóga - oprava oken, PDP Kč 446,25 7176 19.09.2019 2 571,25 Kč
B. Martinů 4 - zabezpečení otvoru do bývalé kotelny 7179 19.09.2019 6 866,75 Kč
28.října 4 - oprav dveří a výlohy, PDP Kč 488,25 7188 21.10.2019 2 813,25 Kč
Martin Liška - EP Servis s.r.o.ARES 11 064,24 Kč
28. října 16-prodejna obuvi - oprava elektroinst. ve výloze po výměně výlohy a dveří, PDP Kč 1.920,24 7232 18.12.2019 11 064,24 Kč
Roman MatalíkARES 10 198,00 Kč
28. října 10 - prodejna knih - výměna plynového topidla ve skladu vč. odtahu spalin 7207 17.12.2019 10 198,00 Kč
Petr UrbanARES 6 320,00 Kč
Resslova 2 - oprava podlahy, výmalba, Dobrovského 2 - výměna svodu... 7023 05.08.2019 6 320,00 Kč
Jan BlažekARES 5 626,50 Kč
Poděbradova 14, opravna obuvi-výměna elektrického průtokového ohřívače vody,PDP Kč 976,50 7246 29.08.2019 5 626,50 Kč
Lukáš PospěchARES 5 445,00 Kč
Tyršova 8,Sempra-vyčištění zemní vpusti, Zborovská 11-oprava střechy...PDP 21% Kč 693,-, 15% Kč 180,- 7021 03.04.2019 3 993,00 Kč
Fojtství Bludovice - oprava střechy, PDP Kč 252,- 7347 29.05.2019 1 452,00 Kč
Roman PřadkaARES 4 034,14 Kč
MŠ Beruška, Husova 1 - oprava rozvodů ÚT, PDP Kč 700,14 7109 15.02.2019 4 034,14 Kč
PELA CZ, a.s.ARES 2 862,86 Kč
NC-Masarykovo nám. 29 - oprava havárie vody 1. patro sociální zázemí, PDP Kč 496,86 7196 26.03.2019 2 862,86 Kč
Dušan JančaARES 2 849,00 Kč
Revoluční 6, dámské kadeřnictví - oprava kování okna 7166 18.09.2019 2 849,00 Kč
WITRA spol. s r. o.ARES 811,00 Kč
opravy hasicích přístojů 7040 07.03.2019 811,00 Kč
Veronika ŠindelováARES 787,71 Kč
Divadelní 8 NP - dodání a montáž sítě proti hmyzu, PDP Kč 136,71 7152 18.06.2019 651,00 Kč
Divadelní 8 NP - dodání a montáž sítě proti hmyzu, PDP Kč 136,71 7801 30.07.2019 -651,00 Kč
Divadelní 8 NP - dodání a montáž sítě proti hmyzu, PDP Kč 136,71 7801 30.07.2019 787,71 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 60 395,67 Kč
Celkem 11 307 823,80 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
MDDr. Radek Dresler s.r.o.ARES 55 209,90 Kč
Proplacení oprav nájemci NP č. 113 na ul. Msgr. Šrámka 11 - zazdění dveří mezi nájemcem a sousední provozovnou, výměna vchodových dveří do provozovny, oprava podlahy a položení PVC. 7230 25.10.2019 55 209,90 Kč
Celkem 55 209,90 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 500 000,00 Kč 405 550,00 Kč 81 % 24 310,00 Kč 5 % 29 970,00 Kč 11 % 29 610,00 Kč 17 % 29 700,00 Kč 23 % 32 870,00 Kč 29 % 35 570,00 Kč 36 % 34 590,00 Kč 43 % 31 440,00 Kč 50 % 35 170,00 Kč 57 % 48 090,00 Kč 66 % 38 460,00 Kč 74 % 35 770,00 Kč 81 %
5031 Povinné pojis.. 70 000,00 Kč 61 437,00 Kč 88 % 5 045,00 Kč 7 % 5 037,00 Kč 14 % 5 037,00 Kč 22 % 5 040,00 Kč 29 % 5 040,00 Kč 36 % 5 040,00 Kč 43 % 5 040,00 Kč 50 % 4 821,00 Kč 57 % 4 999,00 Kč 64 % 6 338,00 Kč 73 % 5 000,00 Kč 81 % 5 000,00 Kč 88 %
5032 Povinné pojis.. 26 000,00 Kč 22 184,00 Kč 85 % 1 817,00 Kč 7 % 1 814,00 Kč 14 % 1 814,00 Kč 21 % 1 814,00 Kč 28 % 1 812,00 Kč 35 % 1 812,00 Kč 42 % 1 812,00 Kč 49 % 1 750,00 Kč 56 % 1 814,00 Kč 63 % 2 297,00 Kč 71 % 1 814,00 Kč 78 % 1 814,00 Kč 85 %
5137 Drobný hmotný.. 30 000,00 Kč 6 658,00 Kč 22 % 0,00 Kč 0 % 6 658,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
5139 Nákup materiá.. 145 411,00 Kč 102 311,27 Kč 70 % 4 988,00 Kč 3 % 11 400,51 Kč 11 % 7 860,00 Kč 17 % 12 245,00 Kč 25 % 991,00 Kč 26 % 3 465,00 Kč 28 % 451,00 Kč 28 % 8 583,00 Kč 34 % 5 365,00 Kč 38 % 3 183,00 Kč 40 % 33 875,76 Kč 64 % 9 904,00 Kč 70 %
5151 Studená voda 6 450 000,00 Kč 6 223 308,58 Kč 96 % 221 254,00 Kč 3 % 112 986,00 Kč 5 % 996 170,00 Kč 21 % 472 634,70 Kč 28 % 233 877,34 Kč 32 % 557 675,45 Kč 40 % 855 179,65 Kč 53 % 43 954,78 Kč 54 % 762 045,40 Kč 66 % 858 233,66 Kč 79 % 21 123,76 Kč 80 % 1 088 173,84 Kč 96 %
5152 Teplo 16 000 000,00 Kč 13 050 562,26 Kč 82 % 2 375 020,24 Kč 15 % 1 837 848,56 Kč 26 % 1 474 113,88 Kč 36 % 1 284 180,36 Kč 44 % 358 503,24 Kč 46 % 696 472,85 Kč 50 % 563 657,11 Kč 54 % 268 369,16 Kč 55 % 449 305,06 Kč 58 % 916 051,05 Kč 64 % 1 309 059,73 Kč 72 % 1 517 981,02 Kč 82 %
5153 Plyn 1 500 000,00 Kč 667 006,77 Kč 44 % 93 640,00 Kč 6 % 83 829,67 Kč 12 % 82 181,39 Kč 17 % 58 724,12 Kč 21 % 64 227,21 Kč 26 % 127 826,00 Kč 34 % 101 990,00 Kč 41 % 73 010,00 Kč 46 % -18 421,62 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 %
5154 Elektrická en.. 3 224 000,00 Kč 2 225 447,41 Kč 69 % 8 653,00 Kč 0 % 144 336,70 Kč 5 % 58 446,00 Kč 7 % 274 434,00 Kč 15 % 61 574,02 Kč 17 % 73 523,97 Kč 19 % 893 048,98 Kč 47 % 9 710,98 Kč 47 % 141 648,25 Kč 52 % 428 103,66 Kč 65 % 65 248,39 Kč 67 % 66 719,46 Kč 69 %
5162 Služby teleko.. 10 000,00 Kč 4 706,51 Kč 47 % 2 982,88 Kč 30 % -2 630,54 Kč 4 % 2 561,71 Kč 29 % -2 494,07 Kč 4 % 568,07 Kč 10 % 238,50 Kč 12 % 391,16 Kč 16 % 3 159,35 Kč 48 % 381,60 Kč 52 % -722,58 Kč 44 % -12 029,00 Kč -76 % 12 299,43 Kč 47 %
5166 Konzultační, .. 44 801,00 Kč 29 161,00 Kč 65 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 9 801,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 19 360,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 %
5167 Služby školen.. 0,00 Kč 7 260,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 7 260,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatní.. 6 399 788,00 Kč 4 533 249,72 Kč 71 % 327 159,60 Kč 5 % 180 008,62 Kč 8 % 139 639,92 Kč 10 % 210 379,66 Kč 13 % 340 921,96 Kč 19 % 275 284,33 Kč 23 % 292 069,52 Kč 28 % 341 562,20 Kč 33 % 366 847,67 Kč 39 % 436 245,13 Kč 45 % 889 648,82 Kč 59 % 733 482,29 Kč 71 %
5171 Opravy a udrž.. 37 404 835,00 Kč 31 796 372,95 Kč 85 % 67 297,40 Kč 0 % 380 295,24 Kč 1 % 401 494,51 Kč 2 % 1 634 047,23 Kč 7 % 1 573 916,35 Kč 11 % 994 829,31 Kč 14 % 1 807 989,30 Kč 18 % 2 124 961,25 Kč 24 % 3 285 193,75 Kč 33 % 2 871 605,06 Kč 40 % 7 744 015,31 Kč 61 % 8 910 728,24 Kč 85 %
5192 Poskytnuté ne.. 100 000,00 Kč 81 136,00 Kč 81 % 6 768,00 Kč 7 % 6 768,00 Kč 14 % 6 768,00 Kč 20 % 6 768,00 Kč 27 % 6 758,00 Kč 34 % 6 758,00 Kč 41 % 6 758,00 Kč 47 % 6 758,00 Kč 54 % 6 758,00 Kč 61 % 6 758,00 Kč 68 % 6 758,00 Kč 74 % 6 758,00 Kč 81 %
6121 Budovy, haly .. 29 036 400,00 Kč 9 425 094,50 Kč 32 % 270 000,00 Kč 1 % 128 091,81 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 483 685,90 Kč 3 % 115 991,00 Kč 3 % 342 430,00 Kč 5 % 588 300,79 Kč 7 % 586 307,23 Kč 9 % 621 333,61 Kč 11 % 1 255 889,46 Kč 15 % 5 033 064,70 Kč 32 %
Celkem 100 941 235,00 Kč 68 641 445,97 Kč 68 % 3 408 935,12 Kč 3 % 2 926 413,57 Kč 3 % 3 205 696,41 Kč 3 % 3 997 274,00 Kč 4 % 3 164 745,09 Kč 3 % 2 894 486,41 Kč 3 % 4 905 406,72 Kč 5 % 3 506 380,51 Kč 3 % 5 627 413,34 Kč 6 % 6 204 775,59 Kč 6 % 11 378 224,23 Kč 11 % 17 421 694,98 Kč 17 %