Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 522 (ORG 522) / 2019

Název:
522 (522)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 1 618 000,00 Kč 1 618 000,00 Kč 1 595 429,16 Kč 99 %
výdaje 9 800 000,00 Kč Navýšení 9 900 000,00 Kč 9 891 080,67 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 9 800 000,00 Kč Navýšení 9 900 000,00 Kč 9 891 080,67 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 9 800 000,00 Kč Navýšení 9 900 000,00 Kč 9 891 080,67 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 500 000,00 Kč Navýšení 554 105,15 Kč 553 301,42 Kč 100 %
37 37 500 000,00 Kč Navýšení 554 105,15 Kč 553 301,42 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 8 600 000,00 Kč Pokles 8 599 499,85 Kč 8 599 499,85 Kč 100 %
37 37 8 600 000,00 Kč Pokles 8 599 499,85 Kč 8 599 499,85 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 700 000,00 Kč Navýšení 746 395,00 Kč 738 279,40 Kč 99 %
37 37 700 000,00 Kč Navýšení 746 395,00 Kč 738 279,40 Kč 99 %
Celkem 9 800 000,00 Kč Navýšení 9 900 000,00 Kč 9 891 080,67 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 522 (522), Paragraf 3412 (Sportovní zařízení v majetku obcí), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Technoprojekt, a.s.ARES 693 330,00 Kč
Zimní stadion - vypracování dokumentace PBŘ a EPS na akci - Rekonstrukce střechy zimního stadionu v NJ 7200 25.02.2019 33 880,00 Kč
Rekonstrukce zimního stadionu NJ - inženýrská činnost k DSP [ISRS] 7018 04.03.2019 36 300,00 Kč
ZS NJ přepracování PBŘ a EPS na akci - Rekonstrukce střechy zimního stadionu v NJ 7140 19.03.2019 9 680,00 Kč
Rekonstrukce zimního stadionu v NJ - PD dle smlouvy V2018-221/ON a dohody o narovnání ze dne 25.2.2019. [ISRS] 7027 03.04.2019 613 470,00 Kč
Ing. Miroslav NovákARES 21 484,40 Kč
Zimní stadion - kontrolní prohlídka ocelové konstrukce sportovní haly ve dnech 6.1-7.1.2019 7204 26.03.2019 21 484,40 Kč
BENEPRO, a.s.ARES 16 335,00 Kč
Rekonstrukce střechy zimního stadionu - kontrola PD 7074 11.11.2019 16 335,00 Kč
Marie KubešováARES 3 630,00 Kč
zimní stadion vypracování stanoviska na akci: Rekonstrukce zimního stadionu v NJ 7171 19.11.2019 3 630,00 Kč
Slezská ornitologická společnost - pobočka České společnosti ornitologické v OstravěARES 3 500,00 Kč
Zimní stadion NJ - vypracování ornitologicko-chiripterologického posudku 7230 28.08.2019 3 500,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 738 279,40 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5171 Opravy a udrž.. 554 105,15 Kč 553 301,42 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 113 283,71 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 142 911,89 Kč 46 % 297 105,82 Kč 100 %
5222 Neinvestiční .. 8 599 499,85 Kč 8 599 499,85 Kč 100 % 811 448,00 Kč 9 % 853 955,17 Kč 19 % 823 699,78 Kč 29 % 958 170,12 Kč 40 % 692 058,57 Kč 48 % 638 503,64 Kč 56 % 573 732,51 Kč 62 % 627 991,18 Kč 70 % 713 874,91 Kč 78 % 746 934,12 Kč 87 % 564 142,84 Kč 93 % 594 989,01 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 746 395,00 Kč 738 279,40 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 33 880,00 Kč 5 % 67 464,40 Kč 14 % 613 470,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 3 500,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 19 965,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
Celkem 9 900 000,00 Kč 9 891 080,67 Kč 100 % 811 448,00 Kč 8 % 887 835,17 Kč 9 % 891 164,18 Kč 9 % 1 571 640,12 Kč 16 % 692 058,57 Kč 7 % 638 503,64 Kč 6 % 573 732,51 Kč 6 % 744 774,89 Kč 8 % 713 874,91 Kč 7 % 746 934,12 Kč 8 % 727 019,73 Kč 7 % 892 094,83 Kč 9 %