Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 539 (ORG 539) / 2019

Název:
539 (539)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 8 131,20 Kč - - - -
výdaje 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 246 800,00 Kč 62 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 246 800,00 Kč 62 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 246 800,00 Kč 62 %
6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 246 800,00 Kč 62 %
139 139 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
639 639 0,00 Kč Navýšení 400 000,00 Kč 246 800,00 Kč 62 %
Celkem 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 246 800,00 Kč 62 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 539 (539), Paragraf 3633 (Výstavba a údržba místních inženýrských sítí), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
PROJECT WORK s.r.o.ARES 96 800,00 Kč
IS Žilina RD Za Školou 3.etapa - PD ve stupni DSP. Cena díla = Kč 96.800, minus smluvní pokuta Kč 8.131,20. Smluvní pokuta byla převedena na PÚ - viz PV 3064-19 a PP 525-19. [ISRS] 4073 08.10.2019 96 800,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 96 800,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
ČEZ Distribuce a. s.ARES 150 000,00 Kč
Částečná úhrada nákladů spojená s připojením odběrných zařízení pro akci IS Za Školou Žilina,3. etapa, dle smlouvy V2019-165/OMI [ISRS] 4030 02.04.2019 150 000,00 Kč
Částečná úhrada nákladů spojená s připojením odběrných zařízení pro akci IS Za Školou Žilina,3. etapa, dle smlouvy V2019-165/OMI [ISRS] 8105 23.07.2019 -150 000,00 Kč
Částečná úhrada nákladů spojená s připojením odběrných zařízení pro akci IS Za Školou Žilina,3. etapa, dle smlouvy V2019-165/OMI [ISRS] 8105 23.07.2019 150 000,00 Kč
Celkem 150 000,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
6121 Budovy, haly .. 400 000,00 Kč 246 800,00 Kč 62 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 150 000,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 96 800,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 %
Celkem 400 000,00 Kč 246 800,00 Kč 62 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 150 000,00 Kč 38 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 96 800,00 Kč 24 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %