Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 92 (ORG 92) / 2019

Název:
92 (92)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 6 594 000,00 Kč Navýšení 7 717 000,00 Kč 7 635 087,86 Kč 99 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 6 594 000,00 Kč Navýšení 7 717 000,00 Kč 7 635 087,86 Kč 99 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6 594 000,00 Kč Navýšení 7 717 000,00 Kč 7 635 087,86 Kč 99 %
5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 29 000,00 Kč 58 %
120 120 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 29 000,00 Kč 58 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 363,00 Kč 64 %
120 120 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 363,00 Kč 64 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 295,00 Kč 57 %
120 120 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 295,00 Kč 57 %
5164 Nájemné 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 44 886,16 Kč 90 %
120 120 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 44 886,16 Kč 90 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 70 000,00 Kč Navýšení 110 000,00 Kč 104 308,00 Kč 95 %
120 120 70 000,00 Kč Navýšení 110 000,00 Kč 104 308,00 Kč 95 %
5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 Kč Navýšení 260 000,00 Kč 258 310,70 Kč 99 %
120 120 250 000,00 Kč Navýšení 260 000,00 Kč 258 310,70 Kč 99 %
5361 Nákup kolků 20 000,00 Kč Pokles 19 659,00 Kč 0,00 Kč 0 %
120 120 20 000,00 Kč Pokles 19 659,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 16 793,00 Kč 42 %
120 120 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 16 793,00 Kč 42 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 Kč Navýšení 341,00 Kč 341,00 Kč 100 %
120 120 0,00 Kč Navýšení 341,00 Kč 341,00 Kč 100 %
6130 Pozemky 6 100 000,00 Kč Navýšení 7 173 000,00 Kč 7 172 791,00 Kč 100 %
120 120 6 100 000,00 Kč Navýšení 7 173 000,00 Kč 7 172 791,00 Kč 100 %
Celkem 6 594 000,00 Kč Navýšení 7 717 000,00 Kč 7 635 087,86 Kč 99 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 92 (92), Paragraf 3639 (Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
DOPRASTAV PERÚTKA s.r.o.ARES 60 379,00 Kč
Archeologický výzkum v lokalitě Dolní Brána, výstavba bytového domu 4215 15.11.2019 60 379,00 Kč
GePra Nový Jičín s.r.o.ARES 48 500,00 Kč
Zpracování geometrického plánu č. 1731-44/2019, NJ-HP č.p. 666/1 4235 30.01.2019 5 000,00 Kč
Geometrický plán č.505-43/2019 pro VB na Kojetíně 4300 27.02.2019 3 500,00 Kč
Zpracování geodetického zaměření jednotné kanalizace v m.č. Straník 4333 17.12.2019 40 000,00 Kč
Národní památkový ústavARES 47 661,90 Kč
Dolní brána - výstavba bytového domu - zajišťovací sondy 4104 11.11.2019 24 284,70 Kč
Dolní Brána - zajišťovací sondy pro výstavbu bytového domu 4149 09.12.2019 23 377,20 Kč
Ing. Ivo MíčekARES 31 400,00 Kč
Geometrický plán č.1729-65/2018 - směna části pozemku parc.č. 730/42 a parc.č. 730/43 k.ú. NJ - Horní Předměstí. 4053 06.02.2019 9 500,00 Kč
vypracování geometrického plánu pro účel VB na pozemku parc.č.730/42 k.ú. NJ - Horní Předměstí 4125 13.02.2019 3 750,00 Kč
vyhotovení situačního výkresu u pozemku parc.č.120/2 v k.ú. Straník 4354 30.05.2019 3 350,00 Kč
vyhotovení GP č. 1653-54/2019 rozdělení pozemku parc.č.519/23 a 655, geometrický plán č. 1766-55/2019 na rozdělení pozemku parc.č. 588/1 v k.ú. NJ 4107 11.09.2019 10 000,00 Kč
geodetické práce - vytýčení polohy arch.sond na pozemku parc.č. 28/1 k.ú. NJ-DP 4225 18.10.2019 4 800,00 Kč
Ing. Filip NippertARES 19 800,00 Kč
Polohopis a zaměření parcely č. 625/1 v Kojetíně 4357 30.05.2019 4 800,00 Kč
Zpracování geometrického plánu č. 507-46/2019 a vyznačení VB Kojetín p.č. 60/1 4070 10.06.2019 5 800,00 Kč
Geometrický plán č. 1764-76/2019 4272 24.07.2019 5 000,00 Kč
Zaměření přechodu pro chodce na ul. K Nemocnici 4187 21.08.2019 4 200,00 Kč
Ing. Marcel VojtaARES 12 800,00 Kč
Geometrický plán na rozdělení pozemku č.z.1472-114/2019 Žilina 4286 27.03.2019 5 000,00 Kč
Geom. plán pro rozdělení pozemku č.657-363/2019 v k.ú. Straník 4105 11.09.2019 7 800,00 Kč
DOPRAPLAN s.r.o.ARES 11 495,00 Kč
Mapové, katastrální podklady, geodet. zaměření autobusové zastávky na ul. Císařská v NJ 4288 24.05.2019 11 495,00 Kč
Ing. Jiří BartoňARES 11 374,00 Kč
Geometrický plán - věcné břemeno v k.ú. Loučka u NJ 4359 30.05.2019 6 050,00 Kč
geodetické zaměření v k.ú.Kojetín u SJ - doměření 4184 21.08.2019 1 694,00 Kč
Geodetické zaměření - studie prodloužení turistické trasy Čerťák 4324 29.10.2019 3 630,00 Kč
Ing. Dalibor RavčukARES 7 260,00 Kč
Vytyčení části hranice, Loučka u Nového Jičína, p.č.397/8 4097 06.12.2019 7 260,00 Kč
Ing. Aleš PaličkaARES 4 000,00 Kč
Zpracování pasportu domu č.p. 11 na ul. Palackého NJ 4280 24.06.2019 4 000,00 Kč
Milan KočvaraARES 1 911,80 Kč
Vytyčení sítí na ul. Dolní Brána (bytové domy) 4243 21.10.2019 1 911,80 Kč
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.ARES 1 531,00 Kč
vytyčení vodovodního řadu - archeologický průzkum 4240 21.10.2019 1 531,00 Kč
České Radiokomunikace a.s.ARES 198,00 Kč
Vyjádření k existenci sítí - pozemek p.č. 86/1 4218 18.11.2019 198,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 258 310,70 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 50 000,00 Kč 29 000,00 Kč 58 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 9 100,00 Kč 18 % 5 700,00 Kč 30 % 2 100,00 Kč 34 % 6 000,00 Kč 46 % 6 100,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 %
5031 Povinné pojis.. 10 000,00 Kč 6 363,00 Kč 64 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 275,00 Kč 23 % 1 075,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 1 500,00 Kč 48 % 1 513,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 %
5032 Povinné pojis.. 4 000,00 Kč 2 295,00 Kč 57 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 819,00 Kč 20 % 387,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 540,00 Kč 44 % 549,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 %
5164 Nájemné 50 000,00 Kč 44 886,16 Kč 90 % 40 123,60 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 4 762,56 Kč 90 % 0,00 Kč 90 %
5166 Konzultační, .. 110 000,00 Kč 104 308,00 Kč 95 % 7 000,00 Kč 6 % 3 800,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 4 652,00 Kč 14 % 44 952,00 Kč 55 % 2 904,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 16 200,00 Kč 72 % 5 400,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 19 400,00 Kč 95 %
5169 Nákup ostatní.. 260 000,00 Kč 258 310,70 Kč 99 % 5 000,00 Kč 2 % 16 750,00 Kč 8 % 5 000,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 25 695,00 Kč 20 % 9 800,00 Kč 24 % 5 000,00 Kč 26 % 5 894,00 Kč 28 % 17 800,00 Kč 35 % 11 872,80 Kč 40 % 84 861,70 Kč 72 % 70 637,20 Kč 99 %
5361 Nákup kolků 19 659,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a.. 40 000,00 Kč 16 793,00 Kč 42 % 4,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 323,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 5 366,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 100,00 Kč 32 % 4 000,00 Kč 42 %
5363 Úhrady sankcí.. 341,00 Kč 341,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 341,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6130 Pozemky 7 173 000,00 Kč 7 172 791,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 711 080,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 5 920,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 6 455 791,00 Kč 100 %
Celkem 7 717 000,00 Kč 7 635 087,86 Kč 99 % 52 127,60 Kč 1 % 20 550,00 Kč 0 % 5 000,00 Kč 0 % 727 926,00 Kč 9 % 85 132,00 Kč 1 % 14 804,00 Kč 0 % 18 960,00 Kč 0 % 35 622,00 Kč 0 % 23 541,00 Kč 0 % 11 872,80 Kč 0 % 89 724,26 Kč 1 % 6 549 828,20 Kč 85 %