Výdaje

Přehled plateb pro Město Nový Jičín (IČ 00298212 ARES)

Kniha došlých faktur 2019

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Celkem 0,00 Kč

2019

Akce Kapitola Popis Datum Částka
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod soc. fondu na stravenky za měsíc leden 2019 zam. 3925 ks x 30,-, uvolněným členům ZM 64 ks x 60,-. 6608 04.01.2019 121 590,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod z VÚ na poplatky u depozitního účtu za 12/2018 4057 09.01.2019 2 133,80 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 12/2018 6609 14.01.2019 6 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Penzijní připojištění 12/2018 6610 14.01.2019 71 492,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za komunální odpad. 4110 15.01.2019 3 312,00 Kč
1131 (1131) Tělovýchova a zájmová činnost Převod finančních prostředků ve výši mylné platby - I. Městský golfový klub Nový Jičín, z.s., Vrchlického 1516/2, 741 01 Nový Jičín, IČO: 28560736 - vratka části programové dotace 2018 (dokl.č.4012/I.2019) 4117 16.01.2019 1 700,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod peněžních prostředků za náklad za vodné a stočné pro byty a NP v domě na ul. Masarykovo nám. 2 v Novém Jičíně za rok 2018 (celková spotřeba 518,9 m3 x 81,075,- Kč/m3). 7111 16.01.2019 42 070,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za psa. 4122 17.01.2019 100,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za pokutu, přestupek. 4124 17.01.2019 1 000,00 Kč
1121 (1121) Kultura a sdělovací prostředky Převod finančních prostředků na příjmový účet města - dotace byla poskytnuta v roce 2018 viz PV 335-18. 4185 23.01.2019 4 318,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod finančních prostředků z předpisu služeb za měsíc 1/2019 do SVJ, viz příloha. 7171 25.01.2019 2 255,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. 4210 28.01.2019 263,00 Kč
1180 (1180) Tělovýchova a zájmová činnost Převod finančních prostředků na příjmový účet města - dotace byla poskytnuta v roce 2018 viz PV 3011-18 4222 29.01.2019 1 551,00 Kč
1100 (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch nákup neprodejných upomínkových předmětů z IC. Tyto budou sloužit k propagaci města Nový Jičín (zdarma). 4249 31.01.2019 1 790,80 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod soc. fondu na stravenky za měsíc únor 2019 zam. 4512 ks x 30,-, uvolněným členům ZM 49 ks x 60,-. 6609 06.02.2019 138 300,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za komunální odpad. 4063 07.02.2019 552,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za komunální odpad. 4064 07.02.2019 552,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 1/2019 6616 13.02.2019 2 600,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Penzijní připojištění 1/2019 6617 13.02.2019 72 580,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za pokutu, dopravní přestupek. 4211 20.02.2019 1 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. 4255 22.02.2019 552,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod finančních prostředků z předpisu služeb za měsíc 2/2019 do SVJ, viz příloha 7208 26.02.2019 2 255,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu sociálního fondu za období I./2019 (150,00 Kč - 6601/I.2019 poplatek za výběr hotovosti soukromým šekem + 118,40 Kč - 6627/I.2019 poplatek za položky) 4293 27.02.2019 268,40 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod chybně zaúčtované platby z výdajového účtu, správně mělo být vyplaceno z bytového účtu. 7216 27.02.2019 95,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. 4005 01.03.2019 552,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu sociálního fondu za období II./2019 - poplatek za položky (dokl.č. 6637/II.2019) 4009 04.03.2019 192,50 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod soc. fondu na stravenky za měsíc březen 2019 zam. 4381 ks x 30,-, uvolněným členům ZM 62 ks x 60,-. 6615 07.03.2019 135 150,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za komunální odpad. VS9020030955,9020026185,9020026186 4072 11.03.2019 1 656,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za psa. 4152 15.03.2019 300,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 2/2019 6629 15.03.2019 9 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Penzijní připojištění 2/2019 6631 15.03.2019 70 205,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod finančních prostředků z předpisu služeb za měsíc 3/2019 do SVJ, viz příloha 7188 25.03.2019 2 255,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za komunální odpad. 4280 27.03.2019 552,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba, poplatek za psa 4003 01.04.2019 254,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za komunální odpad. VS 9020024606, 9020001721 4006 01.04.2019 1 104,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu SF za měsíc III./2019 - poplatek za položky (dokl.č. 6648/III.2019) 4034 03.04.2019 245,10 Kč
1180 (1180) Tělovýchova a zájmová činnost Převod finančních prostředků na účet Dotace a dary - Vratka části individuální dotace 2019 - Ludwigsburg 2019 a Epinal 2019. Zdroje energie 4041 03.04.2019 14 028,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod z VÚ na poplatky u depozitního účtu za 12/2018 - 03/2019 4072 09.04.2019 3 613,80 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod soc. fondu na stravenky za měsíc duben 2019 zam. 4216 ks x 30,-, uvolněným členům ZM 55 ks x 60,-. 6608 09.04.2019 129 780,00 Kč
1100 (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch vyskladnění propagačních materiálů (21% DPH) z důvodu neprodejnosti. Materiál bude sloužit na propagaci města Nový Jičín (zdarma). 4082 10.04.2019 650,50 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 3/2019 6614 12.04.2019 4 800,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Penzijní připojištění 3/2019 6615 12.04.2019 67 705,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Masarykovo nám. 29, Nový Jičín -úhrada nákladů za dodávku tepla za rok 2018 - nebytové prostory v objektu pronajímané odborem bytovým a vyúčtované v programu Holba. 7144 16.04.2019 30 424,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za pokutu MP. 4254 25.04.2019 500,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020013522, VS 9020029417 4257 25.04.2019 1 104,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod finančích prostředků z předpisu služeb za měsíc 4/2019 do SVJ, viz příloha 7218 26.04.2019 2 255,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. 4277 29.04.2019 552,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO, VS 9020018847, VS 9020008691 4278 29.04.2019 1 104,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa převod mylné platby - nájem NP Rehakomplex sro, patří na účet OB 4299 30.04.2019 7 701,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu sociálního fondu za měsíc IV./2019 - poplatek za položky (dokl.č. 6624/IV.2019) 4063 07.05.2019 111,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za náklady řízení za přestupky občanské. 4067 07.05.2019 1 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za psa. 4085 09.05.2019 91,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků na pokrytí nákladů spojených s transakcemi platební kartou a poplatky za vklady v KB za období 01.01.2019 - 30.4.2019, doklady založeny v šanonu Transakce platební kartou 2019. 4101 10.05.2019 40 222,83 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za psa. 4111 13.05.2019 300,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO.VS9020027176,9020027177,9020006745 4119 13.05.2019 1 956,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za psa. 4138 14.05.2019 150,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020009522, 9020009490 4144 14.05.2019 1 104,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod soc. fondu na stravenky za měsíc květen 2019 zam. 4274 ks x 30,-, uvolněným členům ZM 56 ks x 60,-. 6610 15.05.2019 131 580,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za dopravní přestupek. 4186 16.05.2019 500,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 4/2019 6614 20.05.2019 7 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Penzijní připojištění 4/2019 6616 20.05.2019 65 080,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod finančních prostředků z předpisu služeb za měsíc 5/2019 do SVJ, viz příloha 7327 27.05.2019 2 255,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. 4324 28.05.2019 552,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu sociálního fondu za měsíc V./2019 - poplatek za položky (dokl.č. 6626/V.2019) 4018 05.06.2019 126,30 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši mylné platby - poplatek ze psů 4046 06.06.2019 50,00 Kč
1133 (1133) Tělovýchova a zájmová činnost Převod finančních prostředků ve výši mylné platby - vratka programové dotace 2019 - Handball Club Nový Jičín z.s., Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín, IČO: 07481349 4140 13.06.2019 19 100,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Penzijní připojištění 5/2019 6618 17.06.2019 65 705,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 5/2019 6619 17.06.2019 290 100,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši mylné platby od obce Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČO: 00298191 - finanční dar na výdaje spojené s poskytnutím odlehčovací služby 4213 18.06.2019 5 000,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod finančních prostředků z předpisu služeb za měsíc 6/2019 do SVJ, viz příloha 7242 26.06.2019 2 255,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za poplatek za psy, VS 9040005028, VS 9040005223 4343 27.06.2019 600,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020022365, 9020033505, 9020034703, 9020020666, 9020034702 4358 27.06.2019 7 176,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za poplatek za psa. 4005 01.07.2019 300,00 Kč
381 (381) Veřejná správa Poštovné - složenky B za přeplatky z vyúčtování služeb za rok 2018. Poštovné úsek 1 - 16 797,00 Kč, úsek 2-24 941,00 Kč a úsek 3-21 049,00 Kč. 4021 01.07.2019 62 787,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod z VÚ na poplatky u depozitního účtu za 04/2019 - 06/2019 4010 01.07.2019 4 090,80 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. 4027 02.07.2019 1 104,00 Kč
1100 (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Nákup upomínkových předmětů na prodej. Omylem zaplaceno z účtu DPH - neplátce (viz PV 1706-19). 4037 03.07.2019 844,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020005002, 6020019276 4038 03.07.2019 1 104,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu sociálního fondu za měsíc VI./2019 - poplatek za položky (dokl.č. 6637/VI.2019) 4070 08.07.2019 184,20 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků, výdaje spojené s poskytováním odlehčovací služby Pohoda. 4089 09.07.2019 10 500,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 6/2019 6616 15.07.2019 13 800,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Penzijní připojištění 6/2019 6617 15.07.2019 69 205,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod soc. fondu na stravenky za měsíc červen 2019 zam. 4236 ks x 30,-, uvolněným členům ZM 48 ks x 60,-. 6618 17.07.2019 129 960,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod soc. fondu na stravenky za měsíc červenec 2019 zam. 4583 ks x 30,-, uvolněným členům ZM 62 ks x 60,-, 6619 17.07.2019 141 210,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020006027, 6920023937 4192 17.07.2019 1 104,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků, výdaje spojené s poskytováním odlehčovací služby Pohoda - město Bílovec IČ 00297755. 4199 17.07.2019 5 637,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. 4294 25.07.2019 552,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod finančních prostředků z předpisu služeb za měsíc 7/2019 do SVJ, viz příloha 7471 26.07.2019 2 255,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků. JUDr. Kubicová - náhrady soudního sporu Ridera Stavební a.s. 4345 31.07.2019 1 821 764,52 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za přestupek (náklady řízení). 4006 01.08.2019 1 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků, výdaje spojené s poskytováním odlehčovací služby Pohoda - obec Tichá, IČ 00298476 4048 06.08.2019 3 500,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu sociálního fondu za měsíc VII./2019 - poplatek za položky (dokl.č. 6623/VII.2019) 4045 06.08.2019 90,70 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod soc. fondu na stravenky za měsíc srpen 2019 zam. 3743 ks x 30,-, uvolněným členům ZM 62 ks x 60,-, 6606 07.08.2019 119 010,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - dar, výdaje spojené s poskytováním odlehčovací služby Pohoda - obec Kateřinice, IČ 00600784 4072 08.08.2019 5 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 7/2019 6608 12.08.2019 7 800,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Penzijní připojištění 7/2019 6609 12.08.2019 65 955,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za náklady řízení (dopravní přestupek). 4095 12.08.2019 1 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za dopravní přestupek. 4097 12.08.2019 3 500,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků, výdaje spojené s poskytováním odlehčovací služby Pohoda - obec Šenov u Nového Jičína, IČ 60798432 4110 13.08.2019 10 000,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj převod finančních prostředků z předpisu služeb za měsíc 8/2019 do SVJ, viz příloha 7217 26.08.2019 2 255,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků, výdaje spojené s poskytováním odlehčovací služby Pohoda - obec Frenštát pod Radhoštěm, IČ00297852 4272 30.08.2019 10 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu sociálního fondu za měsíc VIII./2019 - poplatky za položky (dokl.č. 6612/VIII.2019) 4027 04.09.2019 50,90 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod soc. fondu na stravenky za měsíc září 2019 zam. 3713 ks x 30,-, uvolněným členům ZM 43 ks x 60,-, 6608 09.09.2019 113 970,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 8/2019 6614 13.09.2019 12 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Penzijní připojištění 8/2019 6615 13.09.2019 66 267,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod finančních prostředků z předpisu služeb za měsíc 9/2019 do SVJ, viz příloha 7192 23.09.2019 2 255,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu SF za měsíc IX./2019 - 150,00 Kč - poplatek za výběr hotovosti soukromým šekem (dokl.č. 6616/IX.2019)+ 92,20 Kč - poplatek za položky (dokl.č. 6625/IX.2019) 4021 03.10.2019 242,20 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod z VÚ na poplatky u depozitního účtu za 07/2019 - 09/2019 4070 08.10.2019 3 546,60 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod soc. fondu na stravenky za měsíc říjen 2019 zam. 4588 ks x 30,-, uvolněným členům ZM 56 ks x 60,-, 6609 14.10.2019 141 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 9/2019 6610 16.10.2019 12 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Penzijní připojištění 9/2019 6611 16.10.2019 68 017,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků, výdaje spojené s poskytováním odlehčovací služby Pohoda - městys Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 4289 23.10.2019 10 000,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj převod finančních prostředků z předpisu služeb za měsíc 10/2019 do SVJ, viz příloha 7232 25.10.2019 2 255,00 Kč
1122 (1122) Kultura a sdělovací prostředky Převod finančních prostředků ve výši mylné platby - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, Krakovská 1695/21, 110 Praha 1, IČO: 65399447 - vratka části dotace 2019 z Programu Města Nový Jičín na podporu kultury, p 4017 04.11.2019 600,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu sociálního fondu za měsíc X./2019 - poplatek za položky (dokl.č. 6625/X.2019) 4026 05.11.2019 108,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. 4029 05.11.2019 552,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod soc. fondu na stravenky za měsíc listopad 2019 zam. 4490 ks x 30,-, uvolněným členům ZM 55 ks x 60,-, 6607 05.11.2019 138 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. 4042 06.11.2019 552,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. 4056 07.11.2019 552,00 Kč
375 (375) Životní prostředí Kastrace a čipování psa dle usn. 546/23Z/2018 p. Markéta Demetrová 4125 12.11.2019 1 668,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Penzijní připojištění 10/2019 6623 13.11.2019 68 542,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 10/2019 6624 13.11.2019 295 100,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. 4303 25.11.2019 398,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. 4340 27.11.2019 552,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. 4340 27.11.2019 2 208,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků, včelstva 204113. 4370 29.11.2019 1 232,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod finančních prostředků z předpisu služeb za měsíc 11/2019 do SVJ, viz příloha 7238 30.11.2019 2 255,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků, včelstva 204113. 8101 02.12.2019 -1 232,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. 4044 03.12.2019 96,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu sociálního fondu za měsíc XI./2019 - poplatek za položky (dokl.č.6636/XI.2019) 4064 05.12.2019 132,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba. Částečná úhrada k D74 (celkem D74 Kč 25.198,80). Vztahuje se k FP 2682-19, zapl. 24.9.2019 z účtu OB 4071 05.12.2019 21 912,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba. Částečná úhrada k D74 (celkem D74 Kč 25.198,80). Vztahuje se k FP 2682-19, zapl. 24.9.2019 z účtu OB 4068 05.12.2019 3 286,80 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod bankovních poplatků účtu BO za období 1-11/2019 z výdajového účtu. 4109 06.12.2019 52 360,90 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 11/2019 6617 11.12.2019 2 600,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Penzijní připojištění 11/2019 6618 11.12.2019 68 019,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků, výdaje spojené s poskytováním odlehčovací služby Pohoda - obec Trojanovice, IČ 00298514 4293 16.12.2019 7 900,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj převod finančních prostředků z předpisu služeb za měsíc 12/2019 do SVJ, viz příloha 7319 27.12.2019 2 255,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod z Výdajového účtu na poplatky u depozitního účtu za 11/2019 - 12/2019. 4473 30.12.2019 2 664,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků na pokrytí nákladů spojených s transakcemi platební kartou a poplatky za vklady v KB za období 01.05.2019 - 31.12.2019, doklady založeny v šanonu Transakce platební kartou 2019. 4477 30.12.2019 44 999,54 Kč
Celkem 5 250 455,19 Kč

2019

Akce Kapitola Popis Datum Částka
381 (381) Veřejná správa Převod soc. fondu na stravenky za měsíc leden 2019 zam. 3925 ks x 30,-, uvolněným členům ZM 64 ks x 60,-. 4013 04.01.2019 -121 590,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 12/2018 4079 14.01.2019 -6 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Penzijní připojištění 12/2018 4080 14.01.2019 -71 492,00 Kč
381 (381) Veřejná správa Převod peněžních prostředků za náklad za vodné a stočné pro byty a NP v domě na ul. Masarykovo nám. 2 v Novém Jičíně za rok 2018 (celková spotřeba 518,9 m3 x 81,075,- Kč/m3). 4113 16.01.2019 -42 070,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod finančních prostředků - telefony DPS 1/2019 4209 28.01.2019 -6 091,00 Kč
381 (381) Veřejná správa Převod mylné platby, náleží na výdajový účet - viz příloha 4245 31.01.2019 -3 890,10 Kč
381 (381) Veřejná správa Převod peněžních prostředků - náhrada poštovného za vyzvednutí balíku majitelem - ztráty a nálezy (p.Horáková). 4022 05.02.2019 -263,00 Kč
381 (381) Veřejná správa Převod soc. fondu na stravenky za měsíc únor 2019 zam. 4512 ks x 30,-, uvolněným členům ZM 49 ks x 60,-. 4031 06.02.2019 -138 300,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 1/2019 4121 13.02.2019 -2 600,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Penzijní připojištění 1/2019 4122 13.02.2019 -72 580,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu sociálního fondu za období I./2019 (150,00 Kč - 6601/I.2019 poplatek za výběr hotovosti soukromým šekem + 118,40 Kč - 6627/I.2019 poplatek za položky) 6634 27.02.2019 -268,40 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod chybně zaúčtované platby z výdajového účtu, správně mělo být vyplaceno z bytového účtu. 4291 27.02.2019 -95,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod finančních prostředků - telefony DPS za 2/2019 4292 27.02.2019 -6 104,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu sociálního fondu za období II./2019 - poplatek za položky (dokl.č. 6637/II.2019) 6601 04.03.2019 -192,50 Kč
381 (381) Veřejná správa Převod soc. fondu na stravenky za měsíc březen 2019 zam. 4381 ks x 30,-, uvolněným členům ZM 62 ks x 60,-. 4038 07.03.2019 -135 150,00 Kč
1134 (1134) Tělovýchova a zájmová činnost Převod finančních prostředků ve výši zálohy na programovou dotaci 2019 - únor 2019 - Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s., Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín, IČO: 44937504 4089 12.03.2019 -700 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 2/2019 4150 15.03.2019 -9 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Penzijní připojištění 2/2019 4151 15.03.2019 -70 205,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba. 6633 18.03.2019 -3 558,59 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod finančních prostředků - telefony DPS za 3/2019. 4241 22.03.2019 -6 087,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu SF za měsíc III./2019 - poplatek za položky (dokl.č. 6648/III.2019) 6604 03.04.2019 -245,10 Kč
381 (381) Veřejná správa Převod soc. fondu na stravenky za měsíc duben 2019 zam. 4216 ks x 30,-, uvolněným členům ZM 55 ks x 60,-. 4068 09.04.2019 -129 780,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 3/2019 4121 12.04.2019 -4 800,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Penzijní připojištění 3/2019 4122 12.04.2019 -67 705,00 Kč
381 (381) Veřejná správa Masarykovo nám. 29, Nový Jičín -úhrada nákladů za dodávku tepla za rok 2018 - nebytové prostory v objektu pronajímané odborem bytovým a vyúčtované v programu Holba. 4176 16.04.2019 -30 424,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod finančních prostředků - telefony DPS za 4/2019 4274 29.04.2019 -6 075,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu sociálního fondu za měsíc IV./2019 - poplatek za položky (dokl.č. 6624/IV.2019) 6606 07.05.2019 -111,00 Kč
381 (381) Veřejná správa Převod soc. fondu na stravenky za měsíc květen 2019 zam. 4274 ks x 30,-, uvolněným členům ZM 56 ks x 60,-. 4160 15.05.2019 -131 580,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 4/2019 4197 20.05.2019 -7 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Penzijní připojištění 4/2019 4198 20.05.2019 -65 080,00 Kč
1380 (1380) Kultura a sdělovací prostředky převod částky mylně vyplacené z VÚ - Vyplacení honoráře kapele Elán KontraBand za vystoupení dne 10.5.2019 v rámci akce Oslavy 50let profesionální jednotky PO v NJ. Vyplaceno v hotovosti z VÚ, mělo být vyplaceno z účtu DPH, je nutno zahrnout do daňové pov 4256 23.05.2019 -25 166,45 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod finančních prostředků - telefony DPS 5/2019 4331 29.05.2019 -6 108,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu sociálního fondu za měsíc V./2019 - poplatek za položky (dokl.č. 6626/V.2019) 6605 05.06.2019 -126,30 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Penzijní připojištění 5/2019 4168 17.06.2019 -65 705,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 5/2019 4169 17.06.2019 -290 100,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod finančních prostředků - telefony DPS 6/2019. 4300 26.06.2019 -6 173,00 Kč
1100 (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch prevod částky za koncert zahraniční kapely ZOČI VOČI(Pivobraní NJ-2019). Bylo zaplaceno z výdajového účtu (PV 1666-19 V2 21.6.2019) a mělo být zaplaceno z účtu DPH. 4034 03.07.2019 -23 700,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu sociálního fondu za měsíc VI./2019 - poplatek za položky (dokl.č. 6637/VI.2019) 6610 08.07.2019 -184,20 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 6/2019 4143 15.07.2019 -13 800,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Penzijní připojištění 6/2019 4144 15.07.2019 -69 205,00 Kč
381 (381) Veřejná správa Převod soc. fondu na stravenky za měsíc červen 2019 zam. 4236 ks x 30,-, uvolněným členům ZM 48 ks x 60,-. 4187 17.07.2019 -129 960,00 Kč
381 (381) Veřejná správa Převod soc. fondu na stravenky za měsíc červenec 2019 zam. 4583 ks x 30,-, uvolněným členům ZM 62 ks x 60,-, 4188 17.07.2019 -141 210,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod finančních prostředků - telefony DPS za 7/2019 4262 24.07.2019 -5 855,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu sociálního fondu za měsíc VII./2019 - poplatek za položky (dokl.č. 6623/VII.2019) 6603 06.08.2019 -90,70 Kč
381 (381) Veřejná správa Převod soc. fondu na stravenky za měsíc srpen 2019 zam. 3743 ks x 30,-, uvolněným členům ZM 62 ks x 60,-, 4057 07.08.2019 -119 010,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 7/2019 4085 12.08.2019 -7 800,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Penzijní připojištění 7/2019 4087 12.08.2019 -65 955,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod finančních prostředků - telefony DPS za 8/2019 4141 19.08.2019 -6 128,00 Kč
381 (381) Veřejná správa Převod soc. fondu na stravenky za měsíc září 2019 zam. 3713 ks x 30,-, uvolněným členům ZM 43 ks x 60,-, 4053 09.09.2019 -113 970,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 8/2019 4115 13.09.2019 -12 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Penzijní připojištění 8/2019 4116 13.09.2019 -66 267,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod finančních prostředků - telefony DPS za 9/2019. 4213 23.09.2019 -5 779,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu SF za měsíc IX./2019 - 150,00 Kč - poplatek za výběr hotovosti soukromým šekem (dokl.č. 6616/IX.2019)+ 92,20 Kč - poplatek za položky (dokl.č. 6625/IX.2019) 6602 03.10.2019 -242,20 Kč
381 (381) Veřejná správa Převod soc. fondu na stravenky za měsíc říjen 2019 zam. 4588 ks x 30,-, uvolněným členům ZM 56 ks x 60,-, 4145 14.10.2019 -141 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 9/2019 4200 16.10.2019 -12 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Penzijní připojištění 9/2019 4201 16.10.2019 -68 017,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod finančních prostředků - telefony DPS za 10/2019 4308 25.10.2019 -6 059,00 Kč
381 (381) Veřejná správa Převod soc. fondu na stravenky za měsíc listopad 2019 zam. 4490 ks x 30,-, uvolněným členům ZM 55 ks x 60,-, 4025 05.11.2019 -138 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu sociálního fondu za měsíc X./2019 - poplatek za položky (dokl.č. 6625/X.2019) 6603 05.11.2019 -108,00 Kč
1180 (1180) Tělovýchova a zájmová činnost převod finančních prostředků ve výši mylně vyplacených peněžitých darů dárcům krve - viz příloha 4085 11.11.2019 -129 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Penzijní připojištění 10/2019 4148 13.11.2019 -68 542,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 10/2019 4149 13.11.2019 -295 100,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod finančních prostředků - telefony DPS za 11/2019. 4337 27.11.2019 -6 206,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu sociálního fondu za měsíc XI./2019 - poplatek za položky (dokl.č.6636/XI.2019) 6605 05.12.2019 -132,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 11/2019 4203 11.12.2019 -2 600,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Penzijní připojištění 11/2019 4204 11.12.2019 -68 019,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod finančních prostředků - telefony DPS za 12/2019. 4348 18.12.2019 -6 145,00 Kč
Celkem -3 953 799,54 Kč