Výdaje

Přehled plateb pro Ing. Marek Olšák (IČ 01637487 ARES)

Kniha došlých faktur 2019

Akce Kapitola Popis Datum Částka
406 (406) Bezpečnost a veřejný pořádek Pod Lipami 19- oprava světel na chodbě, PDP Kč 431,55 4081 14.01.2019 61,73 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Masarykovo nám. 16 - oprava osvětlení ve spol. prostorách, PDP Kč 130,50 7177 28.01.2019 1 000,50 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Pod Lipami 19 - oprava osvětlení na schodišti, PDP Kč 216,- 7179 28.01.2019 1 656,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Masarykovo nám. 17 - výměna el. rozvodnice, stavební práce...PDP Kč 382,50 7180 28.01.2019 2 932,50 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Zborovská 11,č.b.14, Luční 2,č.b.7 - revize el. instalace ve volných bytech 7181 28.01.2019 3 086,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Dobrovského 1, Msgr. Šrámka 11 - oprava osvětlení ve spol. prostorách, PDP Kč 895,23 7183 28.01.2019 5 158,23 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Revoluční 36, U Jezu 287, Jičínská 275, Žižkova 12 - opravy el, osvětlení...PDP Kč 2.733,- 7185 28.01.2019 20 953,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Masarykovo nám.16 - oprava elektrického vrátného, PDP Kč 337,50 7027 06.02.2019 2 587,50 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky 25 - oprava el. instalace spol. prostor...PDP Kč 859,50 7028 06.02.2019 6 589,50 Kč
1100 (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Hřbitovní 44 - oprava el. instalace spol. prostor, PDP Kč 288,- 4055 06.02.2019 13 189,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Trlicova 10, Jičínská 272, Zborovská 11...oprava osvětlení chodby...PDP Kč 2.041,35 7083 13.02.2019 15 650,35 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Gen. Hlaďo 22, NP2 - odstranění porevizních závad , PDP Kč 2.935,80 7084 13.02.2019 16 915,80 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Masarykovo nám. 17 - zednické práce ve spol. prostorách domu a v b.č.3...PDP Kč 3.369,- 7085 13.02.2019 25 829,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Bulharská 9 - oprava osvětlení schodiště a sklepních prostor, PDP Kč 327,75 7132 18.02.2019 2 512,75 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Masarykovo nám.17 - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 499,50 7185 22.02.2019 3 829,50 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 2,3,4 - oprava osvětlení na schodištích a suterénu...PDP Kč 946,20 7196 25.02.2019 7 254,20 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Kojetín 28 výletní lokalita Čerťák - techn. výpomoc při zřízení elektro rozvaděče dle PD 7217 27.02.2019 1 150,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Zborovská 11,volný byt č.63 - revize elektroinstalace 7072 13.03.2019 1 452,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Revoluční 36 - oprava elektriky na chodbách,Dlouhá 19,Zborovská 11-oprava osvětlení, Jičínská 272, U Jezu 287, Trlicova 10, Křížkovského 4-opravy el, PDP Kč 3.414,45 7082 13.03.2019 26 177,45 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj MŠ Beruška, Husova 1 - revize hromosvodu 7197 26.03.2019 2 783,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 120,č.b.20, Pod Lipami 19,č.b.26, Revoluční 6/13 ...revize elektro ve volných bytech 7198 26.03.2019 5 748,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Pod Lipami 19,č.b.41 - výměna elektrického sporáku...PDP Kč 1.185,- 7199 26.03.2019 9 085,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 120,č.b.20, Pod Lipami 19,č.b.26, Hoblíkova 32/3, Revoluční 6/13 - odstranění závad z revize elektro ve volných bytech, PDP Kč 1.608,75 7201 26.03.2019 12 333,75 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj MŠ Beruška, Husova 1 - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 4.154,85 7203 26.03.2019 23 939,85 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 120, 122-oprava el. instalace chodby a schodiště,Jičínská 272, 275- odstranění závad z RZE-hromosvod, Trlicova 10, Revoluční 6, Bulharská 17...PDP Kč 5.847,60 7205 26.03.2019 44 831,60 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Msgr. Šrámka 11 - oprava elektroinstalace, PDP Kč 157,50 7193 26.03.2019 907,50 Kč
2518 (2518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj hotel Praha - konzultace v rámci přepojení elektro při rekonstrukci kulturního domu 7212 27.03.2019 908,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Lidická 1 - revize hromosvodu 7213 27.03.2019 1 452,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Dobrovského 5,č.b.2 - revize elektro 7214 27.03.2019 1 936,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Dobrovského 5,č.b.2 - odstranění porevizních závad elektro, PDP Kč 498,- 7215 27.03.2019 3 818,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Masarykovo nám.16-opr. domácího telefonu, Lidická 1-opr. porev. závad hromosvodu, PDP Kč 1.643,70 7216 27.03.2019 12 601,70 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Křížkovského nám.4,č.b.1 - revize el. instalace 7153 17.04.2019 1 392,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Msgr. Šrámka 13 - oprava hromosvodu...PDP Kč 461,85 7155 17.04.2019 3 540,85 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Křížkovského nám. 4,č.b.1 - oprava el. instalace...PDP Kč 5.711,40 7156 17.04.2019 43 787,40 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Křížkovského nám.4,č.b.9 - revize elektroinstalace 7180 23.04.2019 968,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Masarykovo nám. 17,č.b.3 - revize elektro 7182 23.04.2019 1 815,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Hoblíkova 32 - oprava el. instalace, přepojení rozvodu...PDP Kč 502,05 7184 23.04.2019 3 849,05 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Revoluční 36, Dlouhá 19, Jičínská 272 - oprava osvětlení...PDP Kč 555,75 7185 23.04.2019 4 260,75 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Msgr. Šrámka 13 - revize hromosvodu a el. instalace 7186 23.04.2019 4 598,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Resslova 1 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 1.401,75 7188 23.04.2019 10 746,75 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky-oprava osvětlení, DPS Pod Lipami 19,č.b.58-výměna el. sporáku...PDP Kč 2.560,50 7190 23.04.2019 19 630,50 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Revoluční,č.b.6-výměna el. sporáku, DPS U Jičínky,č.b.48-oprava elektroinst...PDP Kč 3.194,25 7191 23.04.2019 24 489,25 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Dlouhá 19-oprava osvětlení schodiště, Jičínská 272-oprava vzduchotechniky, Žižkova 20, DPS Pod Lipami 19, - opravy el...PDP Kč 3.359,70 7192 23.04.2019 25 757,70 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Jičínská 272 - odstranění závad z revize el. instalace...PDP Kč 3.661,80 7193 23.04.2019 28 073,80 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Bulharská 15,17 - odstranění porevizních závad na hromosvodu...PDP Kč 7.373,85 7195 23.04.2019 56 532,85 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Dlouhá 19-dům-oprava el. instalace na chodbě...Zborovská 11-dům-výměna jističů pro spol. prostory, Jičínská 275, Trlicova 10-opravy... PDP Kč 3.228,75 7028 06.05.2019 24 753,75 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Úzká 17 - revize elektroinstalace 7108 15.05.2019 2 783,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Revoluční 6,č.b.210 - odstranění porevizních závad, PDP Kč 742,50 7110 15.05.2019 5 692,50 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 120,č.b.2,122,č.b.7, Dlouhá 19,č.b.10, Revoluční 6/210...- revize el. instal. ve volných bytech 7111 15.05.2019 5 627,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Křížkovského nám.4,č.b.1 - výmalba po gen. opravě elektroinstalace, PDP Kč 1.045,50 7112 15.05.2019 8 015,50 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Bulharská 9 - oprava zvonkové instalace, PDP Kč 6.196,50 7121 15.05.2019 47 506,50 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Úzká 17 - oprava el. instalace...PDP Kč 11.318,85 7123 15.05.2019 86 777,85 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 2, DPS Pod lipami 19 - oprava osvětlení schodiště, DPS Pod Lipami 19,č.b.22 - výměna el. sporáku...PDP Kč 2.232,75 7203 22.05.2019 17 117,75 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 120,č.b.14, Zborovská 11,č.b.58-revize el. instalace, Suvorovova 124-prohlídka el. zařízení... 7314 27.05.2019 5 022,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Revoluční 36,č.b.67-úprava el. instalace, Zborovská 11,č.b.58, Suvorovova 120...odstranění závad z RZE, PDP Kč 1.197,- 7317 27.05.2019 9 177,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj U Jičínky 25-oprava VZT, Luční 3-oprava osvětlení na schodišti...PDP Kč 2.388,75 7322 27.05.2019 18 313,75 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Pod Lipami,č.b.59,73 DPS Revoluční,č.b.431-výměna el. sporáku...PDP Kč 3.170,25 7323 27.05.2019 24 305,25 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Bulharská 11,č.b.13,16, DPS Pod Lipami 19,č.b.34, Suvorovova 120/15, 122/15...revize el. instalace ve volných bytech 7156 18.06.2019 7 805,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky 25,b.č.93 - výměnu digestoře, oprava elektroinstalace, DPS U Jičínky 25,b.č. 1 - oprava elektroinstalace, DPS Pod Lipami 19/1-oprava elinstalace...PDP Kč 1.852,65 7157 18.06.2019 14 203,65 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Bulharská 11,č.b.13, Bulharská 11,č.b.16, Pod Lipami 19/34, Suvorovova 120/15, 122/15...-odstranění závad po provedené revizi el. instalace, PDP Kč 2.854,50 7158 18.06.2019 21 884,50 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Revoluční 6,č.b.203 a 217 - revize elektroinstalace ve volných bytech 7215 24.06.2019 4 962,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 120,122 holobyty-oprava osvětlení v domě, DPS U Jičínky 25-oprava el. inst. vedení, Dlouhá 19-oprava osvětlení...PDP Kč 2.308,65 7218 24.06.2019 17 699,65 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Revoluční 6,č.b.203 a 217-odstranění závad z RZE ve volných bytech, Zborovská 11-oprava elektroinst. u zadního vstupu domu..PDP Kč 2.233,95 7238 26.06.2019 17 126,95 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Zborovská 11/63, Suvorovova 124 - revize el 7479 29.07.2019 2 904,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Jičínská 272, Zborovská 11/63, Dlouhá 19/7, Suvorovova 124, Revoluční 6, U Jičínky 25/88 - opravy el, PDP Kč 3.309,- 7480 29.07.2019 25 369,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Křížkovského nám.4,č.b.9 - montáž infrazářiče, PDP Kč 214,50 7058 12.08.2019 1 644,50 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Křížkovského nám.4,č.b.9 - revize el. instalace ve volném bytě 7059 12.08.2019 1 634,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Křížkovského nám.4 - oprava el. instalace hlavního domovního vedení, PDP Kč 376,50 7063 12.08.2019 2 886,50 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky 25-oprava osvětlení na chodbách domu, Revoluční 36,č.b.67-volný-dodání dom. telefonu, zvonku...PDP Kč 1.974,- 7074 12.08.2019 15 134,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Žižkova 12-dům-oprava osvětlení schodiště a sklepních prostor, Revoluční 36 - oprava osvětlení chodby...PDP Kč 3.916,20 7097 14.08.2019 30 024,20 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Revoluční 36,č.b.67 - revize el. instalace ve volném bytě 7064 10.09.2019 1 634,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Zborovská 11,Žižkova 12,U Jezu 287-revize hromosvodu, revize ve volných bytech 7144 16.09.2019 13 492,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Revoluční 36,č.b.13,47-oprava zvonků,Jičínská 272-oprava osvětlení ve sklepě, Revoluční 36-oprava osvětlení v domě...PDP Kč 4.156,50 7146 16.09.2019 31 866,50 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj ul.5 května 16 - oprava osvětlení chodeb, Masarykovo nám.16 - oprava el. zámku u dveří, PDP Kč 381,- 7177 19.09.2019 2 921,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Revoluční 6/15 - porevizní opravy el, PDP Kč 839,25 7212 24.09.2019 6 434,25 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky - oprava el. instalace, Luční 4,3, Bulharská 7,15, DPS Pod Lipami - oprava osvětlení...PDP Kč 2.958,- 7214 24.09.2019 22 678,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Sokolovská 9 - oprava osvětlení na chodbách, PDP Kč 157,50 7013 02.10.2019 907,50 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Havlíčkova 2, Resslova 1 - oprava zvonkového tabla, PDP Kč 962,25 7014 02.10.2019 7 377,25 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Pod Lipami 19/10, DPS Revoluční 6/7,218 - revize ve volných bytech 7039 07.10.2019 5 264,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Revoluční 6/7,218 - porevizní opravy el, PDP Kč 1.709,70 7040 07.10.2019 13 107,70 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Divadelní 8 - oprava elinstalace - kanc MP, PDP Kč 241,50 7108 14.10.2019 1 391,50 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj ul.28 října 4, prodejna - oprava el. instalace, PDP Kč 904,26 7201 22.10.2019 5 210,26 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 2, č.b.21, Pod Lipami 19,č.b.7, Zborovská 11, č.b.60 - revize el. instalace 7202 22.10.2019 5 929,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Pod Lipami 19,č.b.7 - oprava el. instalace, PDP Kč 1.566,- 7203 22.10.2019 12 006,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Resslova 1 - oprava zvonku, PDP Kč 127,50 7243 29.10.2019 977,50 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Msgr. Šrámka 11-oprava osvětlení, DPS Pod Lipami 19-oprava el. instalace, PDP Kč 728,70 7246 29.10.2019 4 198,70 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Pod Lipami 19,č.b.48, U Jičínky 25,č.b.28 - revize elektro 7247 29.10.2019 5 990,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Na Lani 212 - revize elektro+hromosvodu, Jičínská 275,č.b.42 - revize elektro ve volném bytě 7248 29.10.2019 13 310,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky 25, Bulharská 13,č.b.6-oprava osvětlení, DPS U Jičínky 25,č.b.28-porevizní opravy...PDP Kč 2.546,85 7249 29.10.2019 19 525,85 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Dlouhá 19/38-oprava zvonk. instalace,Jičínská 275/42-odstranění závad z RZE, Na Lani 212, U Jezu 287 opravy el...PDP Kč 3.995,25 7250 29.10.2019 30 630,25 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Bulharská 15-oprava zvonkové instalace,Zborovská 11-oprava osvětlení sklep, Žižkova 12, Suvorovova 122 - opravy el...PDP Kč 4.102,20 7251 29.10.2019 31 450,20 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Pod Lipami 19 - oprava osvětlení, PDP Kč 222,- 7096 13.11.2019 1 702,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Lidická 1, kancelář TV Polar - oprava osvětlení, PDP Kč 389,55 7098 13.11.2019 2 244,55 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj U Jičínky 25,č.b.21 - oprava domovního telefonu, PDP Kč 297,75 7100 13.11.2019 2 282,75 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Resslova 1,č.b.1 - oprava zvonku, PDP Kč 391,50 7101 13.11.2019 3 001,50 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 3 - výměna domovních telefonů vč. tabla a zv. instalace, PDP Kč 14.952,- 7112 13.11.2019 114 632,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 3 - oprava zvonků u dveří, PDP Kč 258,- 7154 18.11.2019 1 978,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 122,č.b.15, Zborovská 11,č.b.60 - revize el. instalace 7155 18.11.2019 3 267,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Zborovská 11,č.b.60, Suvorovova 122,č.b.15-odstranění závad z RZE, Jičínská 272,č.b.28-výměna OP,oprava elektroinstalace, Trlicova 10 - oprava osvětlení...PDP Kč 2.803,50 7159 18.11.2019 21 493,50 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky 25 - oprava osvětlení, PDP Kč 135,- 7209 25.11.2019 1 035,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Dobrovského 1 - oprava osvětlení, PDP Kč 195,30 7210 25.11.2019 1 125,30 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Msgr. Šrámka 11 - oprava el. instalace v laboratořích, PDP Kč 290,85 7213 25.11.2019 1 675,85 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Křížkovského nám.4, č.b.10 - revize el. instalace 7214 25.11.2019 1 513,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 2 - oprava osvětlení ve spol. prostorách, PDP Kč 235,50 7215 25.11.2019 1 805,50 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Křižkovkého nám.4, č.b.10 - porevizní opravy, PDP Kč 295,50 7217 25.11.2019 2 265,50 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky 25 - oprava el. instalace, PDP Kč 981,15 7223 25.11.2019 7 522,15 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Bulharská 9-oprava zvonkové instalace, Bulharská 11-oprava osvětlení v domě, PDP Kč 573,75 7270 28.11.2019 4 398,75 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Masarykovo nám.2, č.b.2 a 5 - revize elektro 7271 28.11.2019 4 356,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Masarykovo nám.2,č.b.2 a 5 - oprava el. instalace po revizi...PDP Kč 2.598,75 7272 28.11.2019 19 923,75 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 4 - výměna domovních telefonů, PDP Kč 14.952,- 7011 02.12.2019 114 632,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Hřbitovní 44 - oprava el. instalace spol. prostor, PDP Kč 288,- 7052 06.12.2019 1 516,85 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Hřbitovní 44 - oprava el. instalace spol. prostor, PDP Kč 288,- 7055 06.12.2019 2 208,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Jičínská 272,275-oprava osvětlení chodby, schodiště...PDP Kč 1.754,25 7059 06.12.2019 13 449,25 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Revoluční 36, Dlouhá 19 - oprava osvětlení schodiště, Jičínská 275-výměna digestoře, Zborovská 11-závada hromosvodu...PDP Kč 6.119,70 7068 06.12.2019 46 917,70 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Msgr.Šrámka 13 - porevizní opravy el. energie spol. prostor, PDP Kč 4.498,65 7100 09.12.2019 34 489,65 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 28.října 4-prodejna - oprava přerušeného vedení, PDP Kč 403,20 7130 11.12.2019 2 323,20 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Resslova 2 - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 290,25 7131 11.12.2019 2 225,25 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Pod Lipami 19 - oprava el. instalace, PDP Kč 572,10 7133 11.12.2019 4 386,10 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 28. října 8-spol. prostory domu - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 960,75 7135 11.12.2019 7 365,75 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj U Jičínky 25 - oprava el. instalace spol. prostor, PDP Kč 108,- 7146 12.12.2019 828,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj U Jičínky 25,č.b.31 a č.b.40 - oprava el. instalace, PDP Kč 205,50 7148 12.12.2019 1 575,50 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Msgr.Šrámka 13 - oprava elektroinstalace ve sklepě, PDP Kč 813,15 7154 12.12.2019 6 234,15 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Jičínská 275,č.b.38, Revoluční 36,č.b.56, Zborovská 11,č.b.51, U Jičínky 25-revize el. instalace... 7156 12.12.2019 7 079,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Dobrovského 2/7 - revize el 7204 17.12.2019 1 755,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Dobrovského 2,č.b.7, Masarykovo nám.17,č.b.3 - oprava elektro, PDP Kč 1.153,05 7206 17.12.2019 8 840,05 Kč
1393 (1393) Školství a sociální věci Pod Lipami 19- oprava světel na chodbě, PDP Kč 431,55 4367 18.12.2019 2 877,00 Kč
1393 (1393) Školství a sociální věci Pod Lipami 19- oprava světel na chodbě, PDP Kč 431,55 4367 18.12.2019 431,55 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 4 - montáž el. přípojky, PDP Kč 97,50 7219 18.12.2019 747,50 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152 - oprava el. instalace celého objektu, PDP Kč 928,41 7226 18.12.2019 5 349,41 Kč
Celkem 1 623 895,58 Kč