Výdaje

Přehled plateb pro TOMÁŠ SKALÍK ATELIÉR s.r.o. (IČ 03987841 ARES)

Kniha došlých faktur 2019

Akce Kapitola Popis Datum Částka
381 (381) Veřejná správa Radnice - restaurování kamenných prvků na budově...PDP Kč 34.835,40 4186 16.07.2019 232 236,00 Kč
381 (381) Veřejná správa Radnice - restaurování kamenných prvků na budově...PDP Kč 34.835,40 4186 16.07.2019 34 835,40 Kč
381 (381) Veřejná správa restaurování kamenných prvků budovy radnice Masarykovo nám 1, PDP Kč 34.260,- 4177 20.08.2019 228 400,00 Kč
381 (381) Veřejná správa restaurování kamenných prvků budovy radnice Masarykovo nám 1, PDP Kč 34.260,- 4177 20.08.2019 34 260,00 Kč
381 (381) Veřejná správa Radnice Masarykovo nám.1 - Restaurování kamenných prvků - 3.část, PDP Kč 29.265,- 4282 26.09.2019 195 100,00 Kč
381 (381) Veřejná správa Radnice Masarykovo nám.1 - Restaurování kamenných prvků - 3.část, PDP Kč 29.265,- 4282 26.09.2019 29 265,00 Kč
381 (381) Veřejná správa Masarykovo nám. 1 budova radnice - restaurování kamenných prvků budovy, PDP Kč 48.472,50 4180 14.10.2019 79 046,61 Kč
381 (381) Veřejná správa Masarykovo nám. 1 budova radnice - restaurování kamenných prvků budovy, PDP Kč 48.472,50 4180 14.10.2019 11 856,99 Kč
381 (381) Veřejná správa Masarykovo nám. 1 budova radnice - restaurování kamenných prvků budovy, PDP Kč 48.472,50 4180 14.10.2019 244 103,39 Kč
381 (381) Veřejná správa Masarykovo nám. 1 budova radnice - restaurování kamenných prvků budovy, PDP Kč 48.472,50 4180 14.10.2019 36 615,51 Kč
381 (381) Veřejná správa Radnice - restaurování kamenných prvků na budově...PDP Kč 34.835,40 8101 15.11.2019 -34 835,40 Kč
381 (381) Veřejná správa Radnice - restaurování kamenných prvků na budově...PDP Kč 34.835,40 8101 15.11.2019 34 835,40 Kč
381 (381) Veřejná správa restaurování kamenných prvků budovy radnice Masarykovo nám 1, PDP Kč 34.260,- 8101 15.11.2019 -34 260,00 Kč
381 (381) Veřejná správa restaurování kamenných prvků budovy radnice Masarykovo nám 1, PDP Kč 34.260,- 8101 15.11.2019 34 260,00 Kč
381 (381) Veřejná správa Radnice Masarykovo nám.1 - Restaurování kamenných prvků - 3.část, PDP Kč 29.265,- 8101 15.11.2019 -29 265,00 Kč
381 (381) Veřejná správa Radnice Masarykovo nám.1 - Restaurování kamenných prvků - 3.část, PDP Kč 29.265,- 8101 15.11.2019 29 265,00 Kč
381 (381) Veřejná správa Masarykovo nám. 1 budova radnice - restaurování kamenných prvků budovy, PDP Kč 48.472,50 8101 15.11.2019 -11 856,99 Kč
381 (381) Veřejná správa Masarykovo nám. 1 budova radnice - restaurování kamenných prvků budovy, PDP Kč 48.472,50 8101 15.11.2019 -244 103,39 Kč
381 (381) Veřejná správa Masarykovo nám. 1 budova radnice - restaurování kamenných prvků budovy, PDP Kč 48.472,50 8101 15.11.2019 -36 615,51 Kč
381 (381) Veřejná správa Masarykovo nám. 1 budova radnice - restaurování kamenných prvků budovy, PDP Kč 48.472,50 8101 15.11.2019 189 264,00 Kč
381 (381) Veřejná správa Masarykovo nám. 1 budova radnice - restaurování kamenných prvků budovy, PDP Kč 48.472,50 8101 15.11.2019 28 389,60 Kč
381 (381) Veřejná správa Masarykovo nám. 1 budova radnice - restaurování kamenných prvků budovy, PDP Kč 48.472,50 8101 15.11.2019 133 886,00 Kč
381 (381) Veřejná správa Masarykovo nám. 1 budova radnice - restaurování kamenných prvků budovy, PDP Kč 48.472,50 8101 15.11.2019 20 082,90 Kč
Celkem 1 204 765,51 Kč