Výdaje

Přehled plateb pro Josef Indrák (IČ 06189342 ARES)

Kniha došlých faktur 2019

Akce Kapitola Popis Datum Částka
1380 (1380) Kultura a sdělovací prostředky Hudební vystoupení skupiny Záhada hlavolamu na Končinách dne 2.3.2019, NJ - Straník. Pořádá OV NJ - Straník 4195 19.03.2019 8 000,00 Kč
375 (375) Životní prostředí zhotovení lesní oplocenky v porostu 1F5 v k.ú.Loučka, odstranění oplocenky z porostu 3C 11 v k.ú.Žilina 4170 15.04.2019 19 148,80 Kč
375 (375) Životní prostředí výsadba lesních sazenic, odstranění klestů a buřeně, nátěr proti okusu... - v lesích města NJ 4224 21.05.2019 10 265,00 Kč
375 (375) Životní prostředí sečení trávníků v k.ú. Straník - kolem cesty a toku vod, cesta ke hřbitovu. cyklostezka... 4073 10.06.2019 17 164,60 Kč
375 (375) Životní prostředí sečení trávníků v k.ú. Straník - u kaple, dětské hřiště... 4312 26.07.2019 5 071,10 Kč
1380 (1380) Kultura a sdělovací prostředky vystoupení hudební skupiny Sunar - Straník, Stranické hody 14.9.2019, pořádá OV NJ-Straník 4245 24.09.2019 14 000,00 Kč
375 (375) Životní prostředí sečení trávníků v k.ú. Straník -dle rozpisu 4280 26.09.2019 15 737,70 Kč
375 (375) Životní prostředí práce v městské zeleni Straník - ořezy MTP, dočištění ploch křovinořezem.. 4226 18.11.2019 3 193,00 Kč
388 (388) Požární ochrana údržba motorových vozidel, přezutí pneu... - CAS 8 AVIA 7T5 8308, DA FORD TRANSIT 8T3 2150 4227 18.11.2019 3 734,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj požární zbrojnice Straník 80 - obnova hydroizolace a zhotovení drenáže kolem objektu 7191 20.11.2019 41 041,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky 25,č.b.72 - údržba bytu, výměna WC, baterie... 7152 12.12.2019 5 020,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj vyvěšení domovních cedulí s označením č.p./č.o. 7153 12.12.2019 5 200,00 Kč
1380 (1380) Kultura a sdělovací prostředky Kulturní program Mikuláš dne 5.12.2019 ve Straníku - pořádá OV NJ-Straník 4370 18.12.2019 3 800,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Straník 80 - oprava zádveří, chodby, kanceláře... 7281 19.12.2019 109 450,00 Kč
Celkem 260 825,20 Kč