Výdaje

Přehled plateb pro Ing. Filip Nippert (IČ 06691595 ARES)

Kniha došlých faktur 2019

Akce Kapitola Popis Datum Částka
386 (386) Doprava Vytyčení hranic pozemku Nový Jičín - Horní Předměstí p.č. 815 4346 30.05.2019 1 500,00 Kč
5427 (5427) Doprava Manipulační plochy na hřbitově v Žilině - zaměření 4356 30.05.2019 4 200,00 Kč
92 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Polohopis a zaměření parcely č. 625/1 v Kojetíně 4357 30.05.2019 4 800,00 Kč
5405 (5405) Doprava Chodník Pod Skalkou - geometrický plán 4358 30.05.2019 5 000,00 Kč
92 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Zpracování geometrického plánu č. 507-46/2019 a vyznačení VB Kojetín p.č. 60/1 4070 10.06.2019 5 800,00 Kč
92 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Geometrický plán č. 1764-76/2019 4272 24.07.2019 5 000,00 Kč
92 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Zaměření přechodu pro chodce na ul. K Nemocnici 4187 21.08.2019 4 200,00 Kč
5386 (5386) Doprava geometrický plán č. 1670-181/2019 pro vymezení rozsahu VB - přechod pro chodce ul.Suvorovova 4291 16.12.2019 3 500,00 Kč
Celkem 34 000,00 Kč