Výdaje

Přehled plateb pro TEKUTÉ ODPADY s.r.o. (IČ 07313691 ARES)

Kniha došlých faktur 2019

Akce Kapitola Popis Datum Částka
387 (387) Vodní hospodářství čištění kanalizační šachty a vpustí - ul.Na Lani 267 4333 30.07.2019 3 174,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Purkyňova 36 - čištění jímky odpadní vody s kaly 7039 06.11.2019 1 500,00 Kč
Celkem 4 674,00 Kč