Výdaje

Přehled plateb pro STAVBAŘ - výrobní družstvo (IČ 13642855 ARES)

Kniha došlých faktur 2019

Akce Kapitola Popis Datum Částka
382 (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj ul. Bezručova - odstranění zbytku zdiva po demolici objektu 4144 14.03.2019 18 210,50 Kč
5405 (5405) Doprava Chodníkové těleso podél MK na ul. Pod Skalkou v NJ - stavební práce 4/2019 4057 06.05.2019 145 914,55 Kč
386 (386) Doprava chodník ul.Tyršova - oprava nátěru na sloupech VO 4099 10.05.2019 9 462,20 Kč
5394 (5394) Doprava Fibichovo náměstí -stavební práce - kontejnerové stání 4162 14.06.2019 85 526,14 Kč
5394 (5394) Doprava Fibichovo náměstí -stavební práce - kontejnerové stání 8103 19.07.2019 -85 526,14 Kč
5394 (5394) Doprava Fibichovo náměstí -stavební práce - kontejnerové stání 8103 19.07.2019 85 526,14 Kč
5394 (5394) Doprava Kontejnerová stání Fibichovo náměstí - stavební práce 7/2019 4327 29.07.2019 132 063,51 Kč
512 (512) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj označení 18. poledníku - NJ Dolní Předměstí, stavební práce 7/2019 4328 29.07.2019 302 585,84 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Sportovní 21 - oprava propadlého okap. chodníku...PDP Kč 1.598,70 7093 14.08.2019 12 256,70 Kč
512 (512) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Označení 18.poledníku na parc.č.384/41, 384/27 v k.ú. NJ - Dolní Předměstí 4051 06.09.2019 48 279,00 Kč
382 (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Dodání a osazení betonového květináče - ul. Tyršova a Divadelní 4264 22.10.2019 6 050,00 Kč
386 (386) Doprava Oprava chodníku na ul. Novosady 4174 13.11.2019 14 108,96 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Sportovní 21 - oprava propadlého okapového chodníku... PDP Kč 5.422,41 7273 28.11.2019 31 243,41 Kč
5386 (5386) Doprava Přechod pro chodce ul.Suvorovova - stavební práce 11/2019 4195 10.12.2019 509 284,32 Kč
Celkem 1 314 985,13 Kč