Výdaje

Přehled plateb pro Rostislav Rochla Ing. (IČ 16624319 ARES)

Kniha došlých faktur 2019

Akce Kapitola Popis Datum Částka
0 (0) Všeobecná pokladní správa znalecký posudek 3862 dle vyhl. 37/1967 Sb., - ohledání místa nehody 4063 09.01.2019 16 374,00 Kč
Celkem 16 374,00 Kč