Výdaje

Přehled plateb pro JAPSTAV Morava s.r.o. (IČ 25824783 ARES)

Kniha došlých faktur 2019

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Azylový dům pro matky s dětmi Straník - ČOV (396) Školství a sociální věci AD Straník 39 - stavební práce 4/2019 na akci Rekonstrukce domovní ČOV pro AD ve Straníku 7124 15.05.2019 179 066,32 Kč
Azylový dům pro matky s dětmi Straník - ČOV (396) Školství a sociální věci Azylový dům v NJ - Rekonstrukce domovní ČOV Straník č.p.39, práce a dodávky za 5/2019 7141 17.06.2019 259 753,85 Kč
387 (387) Vodní hospodářství Oprava dešťové kanalizace v k.ú.Straník, p.č. 1737/5 4298 25.06.2019 36 541,42 Kč
Azylový dům pro matky s dětmi Straník - ČOV (396) Školství a sociální věci Azylový dům Straník - rekonstrukce domovní ČOV - práce 6/2019 7030 03.07.2019 105 826,90 Kč
5408 (5408) Doprava Parkovací stání MŠ Beskydská Žilina 4050 03.07.2019 242 015,25 Kč
Azylový dům pro matky s dětmi Straník - ČOV (396) Školství a sociální věci Azylový dům Straník - oprava oplocení nad čističkou a úprava stávajícího kanalizačního napojení v souvislosti s vybudováním ČOV 7323 15.07.2019 18 430,60 Kč
Azylový dům pro matky s dětmi Straník - ČOV (396) Školství a sociální věci Rekonstrukce domovní ČOV pro AD ve Straníku - práce a dodávky, konečná fakturace 7045 08.08.2019 100 579,29 Kč
5411 (5411) Vodní hospodářství Kanalizace Brožíkova stavební práce 9/2019, PDP i odpočet Kč 243.703,56 5552 10.10.2019 1 160 493,12 Kč
5411 (5411) Vodní hospodářství Kanalizace Brožíkova stavební práce 9/2019, PDP i odpočet Kč 243.703,56 5552 10.10.2019 243 703,56 Kč
387 (387) Vodní hospodářství Výměna poklopu na kanalizační šachtě ul. Za Školou, Žilina u NJ 4341 30.10.2019 13 675,42 Kč
387 (387) Vodní hospodářství Oprava kanalizační vpusti na ul. Příčná v NJ 4342 30.10.2019 18 051,99 Kč
5412 (5412) Vodní hospodářství Úprava levostranného přítoku Stranického potoka, III.etapa - práce do 31.10.2019 4195 13.11.2019 596 654,80 Kč
5412 (5412) Vodní hospodářství Úprava levostranného přítoku potoka Straník stavební práce 11/2019 4197 10.12.2019 931 731,56 Kč
386 (386) Doprava Úprava kontejnérového stání na p.č. 1739/1, k.ú. Straník 4328 17.12.2019 18 763,47 Kč
387 (387) Vodní hospodářství Pročištění levostranného přítoku Stranického potoka 4334 17.12.2019 42 030,56 Kč
386 (386) Doprava Úprava zpevněné plochy na p.č. 1739/1, k.ú. Straník 4343 17.12.2019 121 088,40 Kč
5412 (5412) Vodní hospodářství Úprava levostranného přítoku Stranického potoka III.etapa - stavební práce 12/2019 4346 17.12.2019 436 210,19 Kč
5393 (5393) Doprava zhotovení Chodníkového tělesa Na Valech NJ 4433 19.12.2019 491 258,56 Kč
Celkem 5 015 875,26 Kč