Výdaje

Přehled plateb pro APJAR - TEVYB s.r.o. (IČ 26819261 ARES)

Kniha došlých faktur 2019

Akce Kapitola Popis Datum Částka
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj odečty vodoměrů TUV, SV, E-ITN za 4.čtvrtletí 2018 - byty a NP 7153 23.01.2019 121 130,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj odečty vodoměrů TUV, SV, E-ITN za 4.čtvrtletí 2018 - byty a NP 7153 23.01.2019 24 820,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 4, Zborovská 32 - výměna vadných měřičů tepla E-ITN, PDP Kč 158,10 7129 18.02.2019 1 212,10 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Bytové a nebytové domy - odečty vodoměrů TUV a SV za 1. čtvrtletí 2019 7083 10.04.2019 18 987,50 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Bytové a nebytové domy - odečty vodoměrů TUV a SV za 1. čtvrtletí 2019 7083 10.04.2019 1 630,50 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Zborovská 11/15 - výměna vadného E-ITN 30, PDP Kč 79,05 7179 23.04.2019 606,05 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty, nebyty - odečty vodoměrů TUV a SV za 2.Q.2019 7355 16.07.2019 21 466,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty, nebyty - odečty vodoměrů TUV a SV za 2.Q.2019 7355 16.07.2019 1 649,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty, nebyty - odečty TUV+SV za 3.Q.2019 7111 14.10.2019 18 987,50 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty, nebyty - odečty TUV+SV za 3.Q.2019 7111 14.10.2019 1 630,50 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 3,č.b.2, Luční 4,č.b.21 - oprava poškozeného ITN, PDP Kč 35,25 7264 28.11.2019 270,25 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty - výměna vodoměrů TUV a SV, PDP Kč 78.858,75 7285 19.12.2019 604 583,75 Kč
Celkem 816 973,15 Kč