Výdaje

Přehled plateb pro Technoprojekt, a.s. (IČ 27810054 ARES)

Kniha došlých faktur 2019

Akce Kapitola Popis Datum Částka
538 (538) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj zpracování PD na akci - Průmyslový park NJ - II. etapa - Rozšíření průmyslové zóny 4110 11.02.2019 1 036 970,00 Kč
522 (522) Tělovýchova a zájmová činnost Zimní stadion - vypracování dokumentace PBŘ a EPS na akci - Rekonstrukce střechy zimního stadionu v NJ 7200 25.02.2019 33 880,00 Kč
522 (522) Tělovýchova a zájmová činnost Rekonstrukce zimního stadionu NJ - inženýrská činnost k DSP 7018 04.03.2019 36 300,00 Kč
522 (522) Tělovýchova a zájmová činnost ZS NJ přepracování PBŘ a EPS na akci - Rekonstrukce střechy zimního stadionu v NJ 7140 19.03.2019 9 680,00 Kč
522 (522) Tělovýchova a zájmová činnost Rekonstrukce zimního stadionu v NJ - PD dle smlouvy V2018-221/ON a dohody o narovnání ze dne 25.2.2019. 7027 03.04.2019 613 470,00 Kč
538 (538) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj zpracování PD na akci - Průmyslový park NJ - II. etapa - Rozšíření průmyslové zóny 8105 23.07.2019 -1 036 970,00 Kč
538 (538) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj zpracování PD na akci - Průmyslový park NJ - II. etapa - Rozšíření průmyslové zóny 8105 23.07.2019 1 036 970,00 Kč
Celkem 1 730 300,00 Kč