Výdaje

Přehled plateb pro Ing. Mojmír Janů (IČ 43629636 ARES)

Kniha došlých faktur 2019

Akce Kapitola Popis Datum Částka
381 (381) Veřejná správa Vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby WC Divadelní 1. 4272 25.02.2019 5 445,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 1854-122 - vypracování požárně bezpečnostního řešení 7443 24.07.2019 37 510,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152 - zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení 7186 21.08.2019 22 385,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj PD - 28.října 4,6 - zaměření stávajícího stavu a řez 1.PP,1.NP,2.NP a půdního prostoru obou objektů 7164 12.12.2019 58 322,00 Kč
Celkem 123 662,00 Kč