Výdaje

Přehled plateb pro Institut pro veřejnou správu Praha (IČ 70890293 ARES)

Kniha došlých faktur 2019

Akce Kapitola Popis Datum Částka
381 (381) Veřejná správa Školení: ZOZ při správě daní, poplatků..., termín 8.4-25.6.2019, zaměstnanec 4279 25.02.2019 9 540,00 Kč
381 (381) Veřejná správa Školení: ZOZ při správě daní, poplatků..., termín 8.4-25.6.2019, zaměstnanec 4279 25.02.2019 7 500,00 Kč
381 (381) Veřejná správa Školení: Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC, 01.03.- 21.03.2019, e-learning (zaměstnanec) 4004 01.03.2019 100,00 Kč
381 (381) Veřejná správa školení: Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC, e-learning, 1.-21.4.2019 (zaměstnanec) 4091 12.03.2019 100,00 Kč
381 (381) Veřejná správa školení: Vzdělávací akce EL Korupce, etika a whistleblowing, 1.-30.4.2019 (zaměstnanec) 4124 14.03.2019 100,00 Kč
381 (381) Veřejná správa Školení: Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC,e-learning, 1.-21.5.2019 (zaměstnanec) 4141 15.04.2019 100,00 Kč
381 (381) Veřejná správa Školení: Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC,e-learning, 1.-21.5.2019 (zaměstnanec) 4142 15.04.2019 100,00 Kč
381 (381) Veřejná správa Školení: Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC, e-learning, 1.5.-21.5.2019 (zaměstnanec) 4143 15.04.2019 100,00 Kč
381 (381) Veřejná správa Školení: Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC,e-learning, 01.06.-21.06.2019 (zaměstnanec) 4199 20.05.2019 100,00 Kč
381 (381) Veřejná správa školení: Vstupní vzdělávání úřadníků ÚSC, e-learning, 01.-21.06.2019 (zaměstnanec) 4228 22.05.2019 100,00 Kč
381 (381) Veřejná správa školení: ZOZ Správa daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, obecná i zvl. část, 2.9.-5.11.2019, Benešov (zaměstnanec) 4285 24.06.2019 9 540,00 Kč
381 (381) Veřejná správa školení: ZOZ Správa daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, obecná i zvl. část, 2.9.-5.11.2019, Benešov (zaměstnanec) 4285 24.06.2019 7 500,00 Kč
381 (381) Veřejná správa školení: ZOZ zvl. část -Správné rozhodování o reg. úkonech v oblasti provozu silničních vozidel, 16.9.-19.11.2019, Benešov (zaměstnanec) 4103 12.08.2019 5 740,00 Kč
381 (381) Veřejná správa školení: ZOZ zvl. část -Správné rozhodování o reg. úkonech v oblasti provozu silničních vozidel, 16.9.-19.11.2019, Benešov (zaměstnanec) 4103 12.08.2019 4 320,00 Kč
381 (381) Veřejná správa školení: ZOZ Vodní hospodářství obecná i zvl. část, 30.9.-12.12.2019, Benešov zaměstnanec 4207 23.08.2019 10 680,00 Kč
381 (381) Veřejná správa školení: ZOZ Vodní hospodářství obecná i zvl. část, 30.9.-12.12.2019, Benešov zaměstnanec 4207 23.08.2019 13 340,00 Kč
381 (381) Veřejná správa školení: Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC, 1.-21.9.2019, e-learning (zaměstnanec) 4214 26.08.2019 100,00 Kč
381 (381) Veřejná správa vzdělávací akce: ZOZ při výkonu veřejného opatrovnictví, 02.12.2019-03.03.2020, Benešov (zaměstnanec) 4331 29.10.2019 5 460,00 Kč
381 (381) Veřejná správa vzdělávací akce: ZOZ při výkonu veřejného opatrovnictví, 02.12.2019-03.03.2020, Benešov (zaměstnanec) 4331 29.10.2019 7 630,00 Kč
381 (381) Veřejná správa Školení: ZOZ Vedení evidence obyvatel a vydávání OP a CD 20.1.2020-2.4.2020, Benešov (zaměstnanec) 4330 26.11.2019 5 740,00 Kč
381 (381) Veřejná správa Školení: ZOZ Vedení evidence obyvatel a vydávání OP a CD 20.1.2020-2.4.2020, Benešov (zaměstnanec) 4330 26.11.2019 4 320,00 Kč
1385 (1385) Veřejná správa Školení: ZOZ při Sociálně právní ochraně dětí, 13.01.2020-07.04.2020, Benešov (zaměstnanec) 4322 27.11.2019 13 340,00 Kč
1385 (1385) Veřejná správa Školení: ZOZ při Sociálně právní ochraně dětí, 13.01.2020-07.04.2020, Benešov (zaměstnanec) 4322 27.11.2019 10 680,00 Kč
381 (381) Veřejná správa školení: ZOZ- Správní rozhodování a dozorová činnost v silničním hospodářství, 13.01.2020-19.03.2020, Benešov (zaměstnanec) 4101 06.12.2019 9 540,00 Kč
381 (381) Veřejná správa školení: ZOZ- Správní rozhodování a dozorová činnost v silničním hospodářství, 13.01.2020-19.03.2020, Benešov (zaměstnanec) 4101 06.12.2019 7 500,00 Kč
381 (381) Veřejná správa školení: Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC, 1.-21.12.2019, e-learning (zaměstnanec) 4079 06.12.2019 100,00 Kč
381 (381) Veřejná správa školení: Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC, 1.-21.12.2019, e-learning (zaměstnanec) 4080 06.12.2019 100,00 Kč
Celkem 133 470,00 Kč