Výdaje

Přehled plateb pro Lukáš Pospěch (IČ 74332236 ARES)

Kniha došlých faktur 2019

Akce Kapitola Popis Datum Částka
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Jičínská 272, Trlicova 59 - oprava střechy...PDP Kč 517,50 7019 03.04.2019 3 967,50 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Tyršova 8,Sempra-vyčištění zemní vpusti, Zborovská 11-oprava střechy...PDP 21% Kč 693,-, 15% Kč 180,- 7021 03.04.2019 1 380,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Tyršova 8,Sempra-vyčištění zemní vpusti, Zborovská 11-oprava střechy...PDP 21% Kč 693,-, 15% Kč 180,- 7021 03.04.2019 3 993,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Fojtství Bludovice - oprava střechy, PDP Kč 252,- 7347 29.05.2019 1 452,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Bulharská 13, Zborovská 11 - oprava střechy (zatékalo), PDP Kč 412,50 7351 29.05.2019 3 162,50 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj U Jičínky 25 - dodávka a montáž samovětrací hlavice, PDP Kč 778,20 7354 29.05.2019 5 966,20 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Úsek 1 + 2 - opravy střech, vyčištění střešních svodů, PDP Kč 1.605,- Revoluční 6, Trlicova 10, Jičínská 275, U Náhonu, Pod Lipami 19 7217 24.06.2019 12 305,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Jičínská 272 - oprava střešní krytiny...PDP Kč 3.960,- 7150 16.08.2019 30 360,00 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Jungmanova 4, DPS Revoluční 6-oprava střechy, Trlicova 10-vyčištění a oprava střešních žlabů, PDP Kč 1.138,65 7055 09.09.2019 8 729,65 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Loučka 275- oprava střechy, PDP Kč 6.611,25 7093 10.10.2019 50 686,25 Kč
518 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Bulharská 7,9,11,13 - oprava střechy, PDP Kč 53.820,- 7188 13.12.2019 412 620,00 Kč
Celkem 534 622,10 Kč