Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Veřejná správa / 2019

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 11 931 500,00 Kč Navýšení 12 465 595,37 Kč 11 160 817,30 Kč 90 %
  
518 518 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 75 395,18 Kč 6 %
  
5381 5381 1 027 500,00 Kč 1 027 500,00 Kč 911 370,56 Kč 89 %
  
381 381 128 020 702,00 Kč Navýšení 135 926 481,92 Kč 118 638 783,72 Kč 87 %
  
4381 4381 664 000,00 Kč Navýšení 1 014 000,00 Kč 953 434,15 Kč 94 %
  
1385 1385 7 518 011,00 Kč Navýšení 7 555 853,00 Kč 6 963 982,66 Kč 92 %
  
3381 3381 8 418 421,00 Kč Pokles 6 488 421,00 Kč 4 139 536,80 Kč 64 %
  
1010 1010 130 000,00 Kč Navýšení 211 025,00 Kč 156 439,00 Kč 74 %
  
7381 7381 150 000,00 Kč Navýšení 185 600,43 Kč 173 322,62 Kč 93 %
  
8381 8381 60 000,00 Kč Pokles 40 436,12 Kč 35 454,24 Kč 88 %
  
Rekonstrukce obřadní síně 1389 3 500 000,00 Kč Navýšení 4 000 000,00 Kč 3 992 930,14 Kč 100 %
Celkem 162 620 134,00 Kč Navýšení 170 114 912,84 Kč 147 201 466,37 Kč 87 %