Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Civilní připravenost na krizové stavy / 2019

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 76 000,00 Kč Navýšení 111 134,00 Kč 99 334,96 Kč 89 %
  
250 250 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
251 251 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 281 000,00 Kč Navýšení 316 134,00 Kč 99 334,96 Kč 31 %