Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Bydlení, komunální služby, územní rozvoj / 2019

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 284 000,00 Kč Navýšení 8 213 988,61 Kč 8 141 532,00 Kč 99 %
  
1050 1050 400 000,00 Kč Navýšení 574 000,00 Kč 560 100,00 Kč 98 %
  
1388 1388 1 922 000,00 Kč Pokles 1 909 000,00 Kč 359 288,41 Kč 19 %
  
2 2 200 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
2388 2388 438 500,00 Kč 438 500,00 Kč 196 400,00 Kč 45 %
  
2402 2402 17 200 000,00 Kč 17 200 000,00 Kč 14 927 840,84 Kč 87 %
  
2518 2518 960 000,00 Kč Pokles 798 600,00 Kč 370 328,90 Kč 46 %
  
3701 3701 0,00 Kč Navýšení 243 480,00 Kč 147 620,00 Kč 61 %
  
3702 3702 0,00 Kč Navýšení 256 520,00 Kč 256 520,00 Kč 100 %
  
382 382 7 648 677,00 Kč Pokles 5 263 032,75 Kč 4 339 621,75 Kč 82 %
  
4390 4390 10 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 9 822 883,70 Kč 98 %
  
4391 4391 2 000 000,00 Kč Navýšení 2 400 000,00 Kč 2 225 874,26 Kč 93 %
  
4395 4395 0,00 Kč Navýšení 23 958,00 Kč 23 958,00 Kč 100 %
  
4515 4515 0,00 Kč Navýšení 165 165,00 Kč 165 165,00 Kč 100 %
  
512 512 350 000,00 Kč Navýšení 350 864,84 Kč 350 864,84 Kč 100 %
  
517 517 8 435 000,00 Kč Pokles 7 971 290,62 Kč 7 971 290,62 Kč 100 %
  
518 518 99 486 400,00 Kč Pokles 99 361 235,00 Kč 68 286 385,70 Kč 69 %
  
524 524 8 000 000,00 Kč Navýšení 9 000 000,00 Kč 8 384 933,70 Kč 93 %
  
Veřejné osvětlení Revoluční 532 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 262 831,61 Kč 97 %
  
538 538 3 200 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 1 078 470,00 Kč 34 %
  
539 539 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 246 800,00 Kč 62 %
  
5423 5423 550 000,00 Kč Pokles 465 473,55 Kč 366 338,39 Kč 79 %
  
5424 5424 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 2 800,00 Kč 1 %
  
5425 5425 1 000 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
543 543 0,00 Kč Navýšení 186 656,25 Kč 186 656,25 Kč 100 %
  
544 544 450 000,00 Kč Pokles 310 000,00 Kč 40 000,00 Kč 13 %
  
548 548 5 000 000,00 Kč Navýšení 5 600 000,00 Kč 5 375 782,13 Kč 96 %
  
Hotel Praha - přístavba (kulturní centrum) 5518 9 650 000,00 Kč Navýšení 9 811 400,00 Kč 9 811 376,70 Kč 100 %
  
6382 6382 9 500 000,00 Kč Pokles 719 588,25 Kč 719 588,25 Kč 100 %
  
6383 6383 0,00 Kč Navýšení 52 030,00 Kč 52 030,00 Kč 100 %
  
6389 6389 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 11 858,00 Kč 24 %
  
71 71 433 933,00 Kč Navýšení 2 144 027,00 Kč 2 144 026,90 Kč 100 %
  
7518 7518 1 100 000,00 Kč Navýšení 4 200 000,00 Kč 1 005 254,90 Kč 24 %
  
8382 8382 100 000,00 Kč Navýšení 240 000,00 Kč 239 188,08 Kč 100 %
  
8518 8518 7 355 000,00 Kč Pokles 3 355 000,00 Kč 343 915,77 Kč 10 %
  
92 92 6 594 000,00 Kč Navýšení 7 717 000,00 Kč 7 635 087,86 Kč 99 %
Celkem 204 207 510,00 Kč Navýšení 204 340 809,87 Kč 157 052 612,56 Kč 77 %