Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Bydlení, komunální služby, územní rozvoj / 2019

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
518 518 99 486 400,00 Kč Pokles 99 361 235,00 Kč 68 286 385,70 Kč 69 %
  
2402 2402 17 200 000,00 Kč 17 200 000,00 Kč 14 927 840,84 Kč 87 %
  
4390 4390 10 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 9 822 883,70 Kč 98 %
  
Hotel Praha - přístavba (kulturní centrum) 5518 9 650 000,00 Kč Navýšení 9 811 400,00 Kč 9 811 376,70 Kč 100 %
  
524 524 8 000 000,00 Kč Navýšení 9 000 000,00 Kč 8 384 933,70 Kč 93 %
  
0 0 284 000,00 Kč Navýšení 8 213 988,61 Kč 8 141 532,00 Kč 99 %
  
517 517 8 435 000,00 Kč Pokles 7 971 290,62 Kč 7 971 290,62 Kč 100 %
  
92 92 6 594 000,00 Kč Navýšení 7 717 000,00 Kč 7 635 087,86 Kč 99 %
  
548 548 5 000 000,00 Kč Navýšení 5 600 000,00 Kč 5 375 782,13 Kč 96 %
  
382 382 7 648 677,00 Kč Pokles 5 263 032,75 Kč 4 339 621,75 Kč 82 %
  
4391 4391 2 000 000,00 Kč Navýšení 2 400 000,00 Kč 2 225 874,26 Kč 93 %
  
71 71 433 933,00 Kč Navýšení 2 144 027,00 Kč 2 144 026,90 Kč 100 %
  
Veřejné osvětlení Revoluční 532 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 262 831,61 Kč 97 %
  
538 538 3 200 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 1 078 470,00 Kč 34 %
  
7518 7518 1 100 000,00 Kč Navýšení 4 200 000,00 Kč 1 005 254,90 Kč 24 %
  
6382 6382 9 500 000,00 Kč Pokles 719 588,25 Kč 719 588,25 Kč 100 %
  
1050 1050 400 000,00 Kč Navýšení 574 000,00 Kč 560 100,00 Kč 98 %
  
2518 2518 960 000,00 Kč Pokles 798 600,00 Kč 370 328,90 Kč 46 %
  
5423 5423 550 000,00 Kč Pokles 465 473,55 Kč 366 338,39 Kč 79 %
  
1388 1388 1 922 000,00 Kč Pokles 1 909 000,00 Kč 359 288,41 Kč 19 %
  
512 512 350 000,00 Kč Navýšení 350 864,84 Kč 350 864,84 Kč 100 %
  
8518 8518 7 355 000,00 Kč Pokles 3 355 000,00 Kč 343 915,77 Kč 10 %
  
3702 3702 0,00 Kč Navýšení 256 520,00 Kč 256 520,00 Kč 100 %
  
539 539 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 246 800,00 Kč 62 %
  
8382 8382 100 000,00 Kč Navýšení 240 000,00 Kč 239 188,08 Kč 100 %
  
2388 2388 438 500,00 Kč 438 500,00 Kč 196 400,00 Kč 45 %
  
543 543 0,00 Kč Navýšení 186 656,25 Kč 186 656,25 Kč 100 %
  
4515 4515 0,00 Kč Navýšení 165 165,00 Kč 165 165,00 Kč 100 %
  
3701 3701 0,00 Kč Navýšení 243 480,00 Kč 147 620,00 Kč 61 %
  
6383 6383 0,00 Kč Navýšení 52 030,00 Kč 52 030,00 Kč 100 %
  
544 544 450 000,00 Kč Pokles 310 000,00 Kč 40 000,00 Kč 13 %
  
4395 4395 0,00 Kč Navýšení 23 958,00 Kč 23 958,00 Kč 100 %
  
6389 6389 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 11 858,00 Kč 24 %
  
5424 5424 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 2 800,00 Kč 1 %
  
2 2 200 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
5425 5425 1 000 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 204 207 510,00 Kč Navýšení 204 340 809,87 Kč 157 052 612,56 Kč 77 %