Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo / 2019

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 66 000,00 Kč 66 000,00 Kč 100 %
  
1111 1111 75 100,00 Kč 75 100,00 Kč 35 500,00 Kč 47 %
  
1112 1112 98 000,00 Kč 98 000,00 Kč 98 000,00 Kč 100 %
  
1116 1116 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
Celkem 273 100,00 Kč Navýšení 339 100,00 Kč 299 500,00 Kč 88 %