Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
518 518 37 670 000,00 Kč Pokles 37 404 835,00 Kč 31 796 372,95 Kč 85 %
386 386 8 090 000,00 Kč Navýšení 10 014 220,45 Kč 6 761 438,66 Kč 68 %
382 382 1 100 000,00 Kč Pokles 761 313,75 Kč 235 120,08 Kč 31 %
387 387 1 050 000,00 Kč Pokles 809 784,26 Kč 324 087,90 Kč 40 %
3380 3380 938 000,00 Kč Pokles 606 000,00 Kč 598 703,82 Kč 99 %
381 381 930 000,00 Kč Navýšení 1 875 000,00 Kč 1 763 749,16 Kč 94 %
392 392 801 000,00 Kč Navýšení 895 000,00 Kč 840 802,80 Kč 94 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník - ČOV 396 649 000,00 Kč Pokles 549 000,00 Kč 107 546,10 Kč 20 %
406 406 619 000,00 Kč Pokles 558 000,00 Kč 419 619,55 Kč 75 %
2518 2518 600 000,00 Kč Pokles 438 600,00 Kč 95 161,72 Kč 22 %
522 522 500 000,00 Kč Navýšení 554 105,15 Kč 553 301,42 Kč 100 %
3381 3381 280 000,00 Kč Pokles 159 761,00 Kč 15 664,90 Kč 10 %
383 383 259 000,00 Kč 259 000,00 Kč 2 590,00 Kč 1 %
2380 2380 257 000,00 Kč Pokles 197 000,00 Kč 194 234,25 Kč 99 %
400 400 200 000,00 Kč Pokles 62 102,80 Kč 0,00 Kč 0 %
513 513 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 113 689,90 Kč 76 %
7518 7518 100 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 1 888,00 Kč 9 %
390 390 90 000,00 Kč Navýšení 103 086,00 Kč 78 353,58 Kč 76 %
1100 1100 80 000,00 Kč Navýšení 255 659,82 Kč 251 001,03 Kč 98 %
4381 4381 80 000,00 Kč Pokles 48 000,00 Kč 12 584,00 Kč 26 %
8518 8518 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 48 017,09 Kč 96 %
388 388 35 000,00 Kč Pokles 34 622,10 Kč 34 622,10 Kč 100 %
0 0 27 000,00 Kč Navýšení 62 134,00 Kč 62 133,50 Kč 100 %
384 384 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 6 043,00 Kč 76 %
1393 1393 7 000,00 Kč Navýšení 8 671,00 Kč 8 670,70 Kč 100 %
1391 1391 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2383 2383 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 235,41 Kč 31 %
Celkem 54 579 000,00 Kč Navýšení 55 892 895,33 Kč 44 326 631,62 Kč 79 %