Rozpočet 2020

Saldo
stav ke dni 31.12.2020
Schválený rozpočet 678 673 600,00 Kč -185 331 265,00 Kč Schválený rozpočet 864 004 865,00 Kč
Upravený rozpočet 666 197 337,27 Kč -169 553 421,01 Kč Upravený rozpočet 835 750 758,28 Kč
běžné příjmy 606 750 433,22 Kč běžné výdaje 634 981 303,64 Kč
ostatní příjmy 59 446 904,05 Kč Stav ke dni 31.12.2020 ostatní výdaje 200 769 454,64 Kč velké opravy 41 879 456,86 Kč investice 158 889 997,78 Kč
Skutečnost 670 125 439,42 Kč -2 834 233,35 Kč Skutečnost 672 959 672,77 Kč