Financování celkem 2020

Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
1) Celkové příjmy 678 673 600,00 Kč 666 197 337,27 Kč 670 125 439,42 Kč
2) Celkové výdaje 864 004 865,00 Kč 835 750 758,28 Kč 672 959 672,77 Kč
z toho příspěvky příspěvkovým organizacím 170 318 000,00 Kč 164 127 179,17 Kč 164 127 179,17 Kč
z toho investiční výdaje města 266 098 370,00 Kč 158 889 997,78 Kč 145 798 946,93 Kč
3) Financování celkem 185 331 265,00 Kč 169 553 421,01 Kč 2 834 233,35 Kč
z toho splátka přechodné finanční výpomoci 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
z toho přijaté půjčené prostředky 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč