Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / Všechny akce

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
1111 Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 100 689 711,00 Kč Pokles 80 689 711,00 Kč 86 117 438,81 Kč 107 %
0 0 91 071 819,00 Kč Pokles 73 071 819,00 Kč 78 192 068,89 Kč 107 %
7000 Daň z příj. FO placená plátci-1,5 % výnosu 9 617 892,00 Kč Pokles 7 617 892,00 Kč 7 925 369,92 Kč 104 %
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1 807 861,00 Kč Pokles 970 159,00 Kč 1 298 665,45 Kč 134 %
7001 Daň z příj. FO placená poplatníky-sdílená 1 807 861,00 Kč Pokles 970 159,00 Kč 1 298 665,45 Kč 134 %
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 8 053 199,00 Kč Pokles 6 053 199,00 Kč 7 919 550,52 Kč 131 %
1121 Daň z příjmů právnických osob 74 122 301,00 Kč Pokles 58 122 301,00 Kč 59 259 987,57 Kč 102 %
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 25 000 000,00 Kč Pokles 22 015 870,00 Kč 22 015 870,00 Kč 100 %
1211 Daň z přidané hodnoty 185 716 630,00 Kč Pokles 159 716 630,00 Kč 162 646 617,50 Kč 102 %
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50 000,00 Kč Navýšení 537 659,50 Kč 537 659,50 Kč 100 %
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 Kč Navýšení 31 055,24 Kč 31 055,24 Kč 100 %
1336 Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních 0,00 Kč Navýšení 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč 100 %
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13 000 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 12 545 568,93 Kč 97 %
1341 Poplatek ze psů 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 642 991,50 Kč 99 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 405 000,00 Kč Pokles 328 668,60 Kč 328 668,60 Kč 100 %
7034 Místní poplatek-Zábor veřejného prostranství 300 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 199 508,00 Kč 100 %
7054 Správní poplatek-Zábor zeleně 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 30 350,00 Kč 61 %
7064 Místní poplatek-Vyhrazené parkování 0,00 Kč 0,00 Kč 2 597,00 Kč - - - -
7066 Místní poplatek-Zábory, překopy 5 000,00 Kč Navýšení 28 668,60 Kč 31 074,00 Kč 108 %
7098 Místní poplatek-Překopy 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 65 139,60 Kč 130 %
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 90 000,00 Kč Navýšení 181 074,00 Kč 181 074,00 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 90 000,00 Kč Navýšení 181 074,00 Kč 181 074,00 Kč 100 %
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 575 000,00 Kč 575 000,00 Kč 436 600,00 Kč 76 %
145 KOD-Správní poplatek-Autoąkola-ORJ 210 575 000,00 Kč 575 000,00 Kč 436 600,00 Kč 76 %
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 242 547,84 Kč 97 %
1361 Správní poplatky 8 666 000,00 Kč Navýšení 8 754 180,00 Kč 8 754 180,00 Kč 100 %
102 KOD-Správní poplatek-Doprava-ORJ 210 250 000,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 337 845,00 Kč 97 %
191 KOD-Správní poplatek-bezdluľnost ORJ 741 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
214 KOD-Výpis z bodového hodnocení osob Czech Point 500,00 Kč 500,00 Kč 200,00 Kč 40 %
252 KOD-SP-odbor dopravy TP 4 700 000,00 Kč Navýšení 5 700 000,00 Kč 5 729 830,00 Kč 101 %
253 KOD-SP-odbor dopravy - ostatní 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 82 050,00 Kč 164 %
7006 Správní poplatek-Vydání povolení k hernímu prostoru - O®Ú 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 13 000,00 Kč 43 %
7007 Správní poplatek-cestovní pasy - OSA 0,00 Kč Navýšení 580 000,00 Kč 580 000,00 Kč 100 %
7011 Správní poplatek-Matrika 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 151 095,00 Kč 89 %
7012 Správní poplatek-Vidimace, legalizace (Czech Point) 29 000,00 Kč Pokles 26 200,00 Kč 40 050,00 Kč 153 %
7013 Správní poplatek-Ohlaąovna 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 40 350,00 Kč 101 %
7014 Správní poplatek-Splátkový kalendář 0,00 Kč Navýšení 2 800,00 Kč 3 600,00 Kč 129 %
7015 Správní poplatek-občanské průkazy - OSA 1 500 000,00 Kč Pokles 250 000,00 Kč 167 000,00 Kč 67 %
7017 Správní poplatek-Výpis z rejstříku trestů Czech Point 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 17 900,00 Kč 72 %
7032 Správní poplatek-Vydání osvědčení-zemědělský podnikatel 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 7 100,00 Kč 71 %
7036 Správní poplatek-Nové a změnové listy z ľivn.rejstříku-O®Ú 378 000,00 Kč Pokles 336 180,00 Kč 364 700,00 Kč 108 %
7037 Správní poplatek-Výpis z ľivnostenského rejstříku-O®Ú 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 040,00 Kč 52 %
7041 Správní poplatek-Územní a stavební řízení 1 300 000,00 Kč Pokles 1 000 000,00 Kč 1 006 450,00 Kč 101 %
7051 Správní poplatek-Rybářské lístky, lovecké lístky, odpady 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 94 320,00 Kč 225 %
7053 Správní poplatek-Vodní hospodářství, studny 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 100 600,00 Kč 84 %
7055 Správní poplatek-Odpady 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
7056 Správní poplatek-Výpis z katastru nemovitostí Czech Point 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč 1 700,00 Kč 49 %
7057 Správní poplatek-Výpis z ľivnostenského rejstříku Czech Point 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 700,00 Kč 70 %
7058 Autorizovaná konverze dokumentů Czech Point 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 750,00 Kč 98 %
7060 Správní poplatek-Výpisy z obchodního rejstříku (kód 199) Czech Point 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 700,00 Kč 35 %
7063 Správní poplatek-Zprostředkování, identifikace,251-kód 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 000,00 Kč 67 %
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 2 239 593,35 Kč 149 %
7004 Daň z hazardních her 30% 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 2 239 593,35 Kč 149 %
1382 Daň z hazardních her 0,00 Kč 0,00 Kč 610,28 Kč - - - -
1170 Rozdělení příjmů z VHP a loterií 0,00 Kč 0,00 Kč 610,28 Kč - - - -
1385 Dílčí daň z technických her 12 000 000,00 Kč Pokles 8 000 000,00 Kč 10 337 381,79 Kč 129 %
7005 Daň z hazardních her 65% 12 000 000,00 Kč Pokles 8 000 000,00 Kč 10 337 381,79 Kč 129 %
1511 Daň z nemovitostí 12 000 000,00 Kč 12 000 000,00 Kč 11 887 455,08 Kč 99 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13 114 500,00 Kč Pokles 11 374 816,00 Kč 10 422 817,89 Kč 92 %
0 0 1 051 000,00 Kč Pokles 642 728,00 Kč 578 449,00 Kč 90 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 720 000,00 Kč Pokles 440 588,00 Kč 510 176,12 Kč 116 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 223 816,00 Kč 75 %
1393 ProSenior-Pohoda 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 177 896,00 Kč 91 %
390 ProSenior NJ 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 980 241,00 Kč 123 %
515 Bazén NJ 5 000 000,00 Kč Pokles 3 950 000,00 Kč 3 527 840,34 Kč 89 %
518 Odbor bytový ORJ 037 2 685 000,00 Kč 2 685 000,00 Kč 2 658 240,00 Kč 99 %
522 Zimní stadion NJ 1 248 000,00 Kč 1 248 000,00 Kč 759 556,43 Kč 61 %
5555 Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 10 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 6 360,00 Kč 80 %
7111 Poplatky za kopírování 500,00 Kč 500,00 Kč 243,00 Kč 49 %
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 323 956,28 Kč 32 %
7080 Věcné břemeno 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 323 956,28 Kč 32 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 2 697 894,00 Kč Pokles 2 697 893,36 Kč 2 697 893,36 Kč 100 %
0 0 0,64 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 597 245,00 Kč 597 245,00 Kč 597 245,00 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 155 868,00 Kč 155 868,00 Kč 155 868,00 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 53 916,00 Kč 53 916,00 Kč 53 916,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 668 259,12 Kč 668 259,12 Kč 668 259,12 Kč 100 %
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 1 128 704,48 Kč 56 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 88 887 787,00 Kč Navýšení 91 156 550,85 Kč 91 293 230,64 Kč 100 %
0 0 1 297 137,00 Kč Navýšení 3 151 526,14 Kč 22 101 440,23 Kč 701 %
19 Nájemné za pozemky - DPH základní sazba 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 381 804,15 Kč 117 %
20 20 0,00 Kč 0,00 Kč 72 453,68 Kč - - - -
2000 Pachtovné za budovy (231 0440) 0,00 Kč 0,00 Kč 403 325,00 Kč - - - -
2518 Hotel Praha-odbor bytový 876 000,00 Kč 876 000,00 Kč 833 841,00 Kč 95 %
28 28 0,00 Kč Navýšení 7 391,71 Kč 9 864,62 Kč 133 %
32 DPH-kauce 0,00 Kč 0,00 Kč 1 734,00 Kč - - - -
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 54 371,00 Kč 181 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 15 388,00 Kč 96 %
4383 Klub seniorů-příjmy z dlouhodobého nájmu 11 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 2 700,00 Kč 68 %
518 Odbor bytový ORJ 037 86 092 650,00 Kč Navýšení 86 506 633,00 Kč 67 218 313,96 Kč 78 %
7090 Kryté stání Loučka 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 197 995,00 Kč 82 %
2141 Příjmy z úroků (část) 750 000,00 Kč Navýšení 1 000 000,00 Kč 1 072 415,78 Kč 107 %
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 Kč Navýšení 279 205,45 Kč 279 205,45 Kč 100 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 15 260 000,00 Kč Pokles 10 252 765,73 Kč 10 067 354,88 Kč 98 %
0 0 3 605 000,00 Kč Pokles 3 518 900,00 Kč 2 744 194,53 Kč 78 %
106 KOD-Blokové pokuty-delikty občanské 0,00 Kč 0,00 Kč 15 700,00 Kč - - - -
1522 Zimní stadion NJ-rekonstrukce střechy 0,00 Kč 0,00 Kč 30 000,00 Kč - - - -
254 KOD-SP-OSA blokové pokuty-cestovní doklady 0,00 Kč Navýšení 4 000,00 Kč 500,00 Kč 12 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 0,00 Kč 0,00 Kč 19 360,00 Kč - - - -
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 5 996,10 Kč - - - -
406 Městská policie 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 81 440,69 Kč 54 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 183 943,80 Kč - - - -
539 Inľenýrské sítě Za ©kolou 0,00 Kč Navýšení 3 726,80 Kč 4 099,48 Kč 110 %
5419 Parkoviątě Dlouhá 8-14 2.etapa 0,00 Kč Navýšení 71 138,93 Kč 71 138,93 Kč 100 %
7500 Blokové pokuty-ľivnostenský úřad 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 12 500,00 Kč 250 %
906 Pokuty radar 11 500 000,00 Kč Pokles 6 500 000,00 Kč 6 441 820,37 Kč 99 %
907 Pokuty radar - správní řízení 0,00 Kč 0,00 Kč 447 860,98 Kč - - - -
969 KOD-Blokové pokuty-delikty dopravní 0,00 Kč 0,00 Kč 8 600,00 Kč - - - -
2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0,00 Kč Navýšení 18 066,17 Kč 18 066,17 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 2 390 661,62 Kč 2 413 260,13 Kč 101 %
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 137,51 Kč - - - -
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 0,00 Kč 0,00 Kč 7 461,00 Kč - - - -
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údrľba a oprava sportovią» 0,00 Kč Navýšení 1 700,00 Kč 1 700,00 Kč 100 %
1136 Veřejné podpory-sport-ostatní sport mládeľe do20let 0,00 Kč Navýšení 932,00 Kč 932,00 Kč 100 %
1137 Veřejné podpory-sport-výkonnostní sport dosp. nad20let 0,00 Kč Navýšení 6 800,00 Kč 6 800,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 0,00 Kč Navýšení 6 532,00 Kč 6 532,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 298 897,00 Kč 298 897,00 Kč 100 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 107 966,86 Kč 107 966,86 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 299 209,52 Kč 299 209,52 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 52 390,21 Kč 52 390,21 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 384 545,51 Kč 384 545,51 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 73 596,60 Kč 73 596,60 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 39 740,40 Kč 39 740,40 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 178 368,75 Kč 178 368,75 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 26 963,03 Kč 26 963,03 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 212 389,22 Kč 212 389,22 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 168 035,37 Kč 168 035,37 Kč 100 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 532 595,15 Kč 532 595,15 Kč 100 %
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 1 746,00 Kč - - - -
2321 Přijaté neinvestiční dary 100 000,00 Kč Pokles 92 200,00 Kč 92 200,00 Kč 100 %
2322 Přijaté pojistné náhrady 250 000,00 Kč Navýšení 394 337,00 Kč 331 142,39 Kč 84 %
0 0 250 000,00 Kč Navýšení 394 337,00 Kč 182 851,39 Kč 46 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 148 291,00 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 510 000,00 Kč Navýšení 11 243 146,82 Kč 10 587 619,64 Kč 94 %
0 0 3 035 000,00 Kč Navýšení 4 025 591,00 Kč 3 379 375,25 Kč 84 %
222 KOD-Exekuční náklady ORJ 741 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 51 069,41 Kč 102 %
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 583,00 Kč 12 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 700,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 420 000,00 Kč Navýšení 7 162 555,82 Kč 7 154 891,98 Kč 100 %
2328 Neidentifikované příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 12 176,00 Kč - - - -
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 8 504,00 Kč - - - -
2222 Mylné platby-příjmy 1,3 0,00 Kč 0,00 Kč 1 932,00 Kč - - - -
35 Mylné platby na příjmovém účtu 0,00 Kč 0,00 Kč 1 740,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 360 000,00 Kč Navýšení 699 499,70 Kč 864 822,44 Kč 124 %
0 0 90 000,00 Kč Navýšení 102 423,00 Kč 218 209,79 Kč 213 %
384 Odbor dopravy 0,00 Kč Navýšení 181 121,00 Kč 181 121,00 Kč 100 %
4381 Chata Jičínka 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 219 460,00 Kč 81 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 145 955,70 Kč 246 031,65 Kč 169 %
2411 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
3111 Příjmy z prodeje pozemků 37 500 000,00 Kč Pokles 6 600 000,00 Kč 1 151 314,70 Kč 17 %
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 10 708 739,00 Kč Pokles 2 418 950,00 Kč 2 418 950,00 Kč 100 %
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 43 157,00 Kč 64 467,00 Kč 149 %
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 1 210,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 20 100,00 Kč - - - -
390 ProSenior NJ 0,00 Kč Navýšení 43 157,00 Kč 43 157,00 Kč 100 %
3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 12 770 000,00 Kč 12 770 000,00 Kč 100 %
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 81 112,70 Kč 81 112,70 Kč 100 %
5393 Chodník Na Valech 0,00 Kč Navýšení 81 112,70 Kč 81 112,70 Kč 100 %
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 100 %
7385 Kontejnerová stání 0,00 Kč Navýšení 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 100 %
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 4 266 778,00 Kč Pokles 1 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 29 830 120,00 Kč 29 830 120,00 Kč 100 %
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 42 539 700,00 Kč 42 539 700,00 Kč 42 539 700,00 Kč 100 %
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 7 642 000,00 Kč Navýšení 16 693 563,56 Kč 16 693 563,56 Kč 100 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 305 500,00 Kč Navýšení 665 406,00 Kč 665 406,00 Kč 100 %
0 0 305 500,00 Kč Navýšení 331 044,00 Kč 331 044,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 0,00 Kč Navýšení 316 362,00 Kč 316 362,00 Kč 100 %
1393 ProSenior-Pohoda 0,00 Kč Navýšení 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 100 %
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 8 744 193,62 Kč 8 744 193,62 Kč 100 %
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 35 446 584,35 Kč 35 446 584,35 Kč 100 %
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 3 200 000,00 Kč Pokles 354 100,00 Kč 354 100,00 Kč 100 %
Celkem 678 673 600,00 Kč Pokles 666 197 337,27 Kč 670 125 439,42 Kč 101 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
1111 Daň z příjmů .. 80 689 711,00 Kč 86 117 438,81 Kč 107 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1112 Daň z příjmů .. 970 159,00 Kč 1 298 665,45 Kč 134 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1113 Daň z příjmů .. 6 053 199,00 Kč 7 919 550,52 Kč 131 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1121 Daň z příjmů .. 58 122 301,00 Kč 59 259 987,57 Kč 102 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1122 Daň z příjmů .. 22 015 870,00 Kč 22 015 870,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1211 Daň z přidané.. 159 716 630,00 Kč 162 646 617,50 Kč 102 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1334 Odvody za odn.. 537 659,50 Kč 537 659,50 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1335 Poplatky za o.. 31 055,24 Kč 31 055,24 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1336 Poplatek za p.. 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1340 Poplatek za p.. 13 000 000,00 Kč 12 545 568,93 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1341 Poplatek ze psů 650 000,00 Kč 642 991,50 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1343 Poplatek za u.. 328 668,60 Kč 328 668,60 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1346 Poplatek za p.. 181 074,00 Kč 181 074,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1353 Příjmy za zko.. 575 000,00 Kč 436 600,00 Kč 76 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1356 Příjmy úhrad .. 250 000,00 Kč 242 547,84 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1361 Správní popla.. 8 754 180,00 Kč 8 754 180,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1381 Daň z hazardn.. 1 500 000,00 Kč 2 239 593,35 Kč 149 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1382 Daň z hazardn.. 0,00 Kč 610,28 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
1385 Dílčí daň z t.. 8 000 000,00 Kč 10 337 381,79 Kč 129 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1511 Daň z nemovit.. 12 000 000,00 Kč 11 887 455,08 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2111 Příjmy z posk.. 11 374 816,00 Kč 10 422 817,89 Kč 92 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2119 Ostatní příjm.. 1 000 000,00 Kč 323 956,28 Kč 32 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2122 Odvody příspě.. 2 697 893,36 Kč 2 697 893,36 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2131 Příjmy z pron.. 2 000 000,00 Kč 1 128 704,48 Kč 56 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2132 Příjmy z pron.. 91 156 550,85 Kč 91 293 230,64 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2141 Příjmy z úrok.. 1 000 000,00 Kč 1 072 415,78 Kč 107 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2142 Příjmy z podí.. 279 205,45 Kč 279 205,45 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2212 Sankční platb.. 10 252 765,73 Kč 10 067 354,88 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2222 Ostatní příjm.. 18 066,17 Kč 18 066,17 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2229 Ostatní přija.. 2 390 661,62 Kč 2 413 260,13 Kč 101 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2310 Příjmy z prod.. 0,00 Kč 1 746,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
2321 Přijaté neinv.. 92 200,00 Kč 92 200,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2322 Přijaté pojis.. 394 337,00 Kč 331 142,39 Kč 84 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2324 Přijaté nekap.. 11 243 146,82 Kč 10 587 619,64 Kč 94 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2328 Neidentifikov.. 0,00 Kč 12 176,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaň.. 699 499,70 Kč 864 822,44 Kč 124 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2411 Splátky půjče.. 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
3111 Příjmy z prod.. 6 600 000,00 Kč 1 151 314,70 Kč 17 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
3112 Příjmy z prod.. 2 418 950,00 Kč 2 418 950,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
3113 Příjmy z prod.. 43 157,00 Kč 64 467,00 Kč 149 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
3119 Ostatní příjm.. 12 770 000,00 Kč 12 770 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
3121 Přijaté dary .. 81 112,70 Kč 81 112,70 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
3122 Přijaté přísp.. 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
3129 Ostatní inves.. 1 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
4111 Neinvestiční .. 29 830 120,00 Kč 29 830 120,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
4112 Neinvestiční .. 42 539 700,00 Kč 42 539 700,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
4116 Ostatní neinv.. 16 693 563,56 Kč 16 693 563,56 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
4121 Neinvestiční .. 665 406,00 Kč 665 406,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
4122 Neinvestiční .. 8 744 193,62 Kč 8 744 193,62 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
4216 Ostatní inves.. 35 446 584,35 Kč 35 446 584,35 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
4222 Investiční př.. 354 100,00 Kč 354 100,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 666 197 337,27 Kč 670 125 439,42 Kč 101 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %