Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 0 (ORG 0) / 2020

Název:
0 (0)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 528 259 803,64 Kč Pokles 518 104 566,03 Kč 538 010 452,38 Kč 104 %
výdaje 62 003 160,00 Kč Navýšení 160 737 210,20 Kč 53 007 326,29 Kč 33 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Daňové příjmy 409 918 949,00 Kč Pokles 345 451 333,74 Kč 355 924 172,57 Kč 103 %
Kapitálové příjmy 52 475 517,00 Kč Pokles 23 488 950,00 Kč 16 341 474,70 Kč 70 %
Nedaňové příjmy 12 178 137,64 Kč 15 224 976,76 Kč 31 805 499,58 Kč 209 %
Přijaté dotace 53 687 200,00 Kč 133 939 305,53 Kč 133 939 305,53 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
- - - - 463 606 149,00 Kč Navýšení 479 390 639,27 Kč 489 863 478,10 Kč 102 %
1111 Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 91 071 819,00 Kč Pokles 73 071 819,00 Kč 78 192 068,89 Kč 107 %
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 8 053 199,00 Kč Pokles 6 053 199,00 Kč 7 919 550,52 Kč 131 %
1121 Daň z příjmů právnických osob 74 122 301,00 Kč Pokles 58 122 301,00 Kč 59 259 987,57 Kč 102 %
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 25 000 000,00 Kč Pokles 22 015 870,00 Kč 22 015 870,00 Kč 100 %
1211 Daň z přidané hodnoty 185 716 630,00 Kč Pokles 159 716 630,00 Kč 162 646 617,50 Kč 102 %
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50 000,00 Kč Navýšení 537 659,50 Kč 537 659,50 Kč 100 %
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 Kč Navýšení 31 055,24 Kč 31 055,24 Kč 100 %
1336 Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních 0,00 Kč Navýšení 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč 100 %
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13 000 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 12 545 568,93 Kč 97 %
1341 Poplatek ze psů 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 642 991,50 Kč 99 %
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 242 547,84 Kč 97 %
1511 Daň z nemovitostí 12 000 000,00 Kč 12 000 000,00 Kč 11 887 455,08 Kč 99 %
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 29 830 120,00 Kč 29 830 120,00 Kč 100 %
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 42 539 700,00 Kč 42 539 700,00 Kč 42 539 700,00 Kč 100 %
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 7 642 000,00 Kč Navýšení 16 693 563,56 Kč 16 693 563,56 Kč 100 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 305 500,00 Kč Navýšení 331 044,00 Kč 331 044,00 Kč 100 %
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 8 744 193,62 Kč 8 744 193,62 Kč 100 %
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 35 446 584,35 Kč 35 446 584,35 Kč 100 %
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 3 200 000,00 Kč Pokles 354 100,00 Kč 354 100,00 Kč 100 %
1019 Ostatní zeměděl.,potravin.činnost a rozvoj 0,00 Kč Navýšení 960,00 Kč 960,00 Kč 100 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 Kč Navýšení 960,00 Kč 960,00 Kč 100 %
1031 Pěstební činnost 1 650 000,00 Kč Pokles 1 238 668,00 Kč 575 389,00 Kč 46 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 000,00 Kč Pokles 588 668,00 Kč 575 389,00 Kč 98 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2141 Vnitřní obchod 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 8 872,00 Kč 89 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 8 872,00 Kč 177 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 80 000,00 Kč Navýšení 122 900,00 Kč 166 500,00 Kč 135 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 000,00 Kč Navýšení 92 900,00 Kč 122 200,00 Kč 132 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 44 300,00 Kč 148 %
2212 Silnice 689 530,00 Kč Navýšení 732 200,00 Kč 737 163,00 Kč 101 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 689 530,00 Kč Navýšení 732 200,00 Kč 737 163,00 Kč 101 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 2 900 000,00 Kč 2 900 000,00 Kč 2 045 260,88 Kč 71 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 600 000,00 Kč 2 600 000,00 Kč 1 822 335,70 Kč 70 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 222 925,18 Kč 74 %
2310 Pitná voda 200,00 Kč Navýšení 2 268 950,00 Kč 2 269 051,00 Kč 100 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 200,00 Kč 200,00 Kč 301,00 Kč 150 %
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 Kč Navýšení 2 268 750,00 Kč 2 268 750,00 Kč 100 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 600 000,00 Kč Navýšení 832 918,12 Kč 832 918,12 Kč 100 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 600 000,00 Kč Navýšení 832 918,12 Kč 832 918,12 Kč 100 %
3341 Rozhlas a televize 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 100 000,00 Kč Pokles 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 100 %
2321 Přijaté neinvestiční dary 100 000,00 Kč Pokles 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 7 500 000,00 Kč Pokles 150 200,00 Kč 150 200,00 Kč 100 %
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 7 500 000,00 Kč Pokles 150 200,00 Kč 150 200,00 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 3 216 146,00 Kč Pokles 1 586 208,02 Kč 1 653 678,09 Kč 104 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 7 407,00 Kč Navýšení 1 586 208,02 Kč 1 649 520,11 Kč 104 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 3 847,98 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 310,00 Kč - - - -
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3 208 739,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3631 Veřejné osvětlení 0,00 Kč Navýšení 17 512,00 Kč 18 269,00 Kč 104 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 17 512,00 Kč 18 269,00 Kč 104 %
3632 Pohřebnictví 45 000,00 Kč Navýšení 347 100,00 Kč 458 840,19 Kč 132 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 Kč Navýšení 2 100,00 Kč 2 100,00 Kč 100 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 156 740,19 Kč 348 %
3634 Lokální zásobování teplem 0,00 Kč 0,00 Kč 18 881 538,00 Kč - - - -
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 Kč 0,00 Kč 18 881 538,00 Kč - - - -
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 43 806 778,00 Kč Pokles 23 160 600,00 Kč 15 144 084,18 Kč 65 %
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 1 128 704,48 Kč 56 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 50 600,00 Kč 50 600,00 Kč 100 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 42 255,00 Kč 106 %
3111 Příjmy z prodeje pozemků 37 500 000,00 Kč Pokles 6 600 000,00 Kč 1 151 314,70 Kč 17 %
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 1 210,00 Kč - - - -
3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 12 770 000,00 Kč 12 770 000,00 Kč 100 %
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 4 266 778,00 Kč Pokles 1 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000 000,00 Kč Navýšení 2 619 479,00 Kč 2 619 479,00 Kč 100 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000 000,00 Kč Navýšení 2 619 479,00 Kč 2 619 479,00 Kč 100 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 8 000,00 Kč 12 000,00 Kč 150 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 200 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 2 000,00 Kč 67 %
4171 Příspěvek na živobytí 0,00 Kč 0,00 Kč 137,51 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 137,51 Kč - - - -
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,00 Kč 0,00 Kč 5 664,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 5 664,00 Kč - - - -
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 551 000,00 Kč Pokles 451 000,00 Kč 403 600,00 Kč 89 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 51 000,00 Kč 51 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 500 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 403 600,00 Kč 101 %
6171 Činnost místní správy 750 000,00 Kč Navýšení 870 337,00 Kč 687 662,91 Kč 79 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 450 000,00 Kč Pokles 416 000,00 Kč 386 058,83 Kč 93 %
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 1 746,00 Kč - - - -
2322 Přijaté pojistné náhrady 250 000,00 Kč Navýšení 394 337,00 Kč 182 851,39 Kč 46 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 106 489,09 Kč 213 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 517,60 Kč 105 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 750 000,00 Kč Navýšení 1 279 205,45 Kč 1 351 621,23 Kč 106 %
2141 Příjmy z úroků (část) 750 000,00 Kč Navýšení 1 000 000,00 Kč 1 072 415,78 Kč 107 %
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 Kč Navýšení 279 205,45 Kč 279 205,45 Kč 100 %
6399 Ostatní finanční operace 0,00 Kč 0,00 Kč 2 593,00 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 2 593,00 Kč - - - -
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 18 066,17 Kč 18 066,17 Kč 100 %
2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0,00 Kč Navýšení 18 066,17 Kč 18 066,17 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,64 Kč Navýšení 37 423,00 Kč 46 227,00 Kč 124 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 0,64 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
2328 Neidentifikované příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 8 504,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 2 423,00 Kč 2 723,00 Kč 112 %
Celkem 528 259 803,64 Kč Pokles 518 104 566,03 Kč 538 010 452,38 Kč 104 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
1111 Daň z příjmů .. 73 071 819,00 Kč 78 192 068,89 Kč 107 % 7 944 036,00 Kč 11 % 7 344 143,41 Kč 21 % 6 761 224,05 Kč 30 % 5 603 086,10 Kč 38 % 1 404 103,28 Kč 40 % 4 830 914,80 Kč 46 % 7 076 735,72 Kč 56 % 7 336 974,07 Kč 66 % 6 650 419,97 Kč 75 % 7 399 976,08 Kč 85 % 7 309 009,66 Kč 95 % 8 531 445,75 Kč 107 %
1113 Daň z příjmů .. 6 053 199,00 Kč 7 919 550,52 Kč 131 % 633 474,06 Kč 10 % 743 630,04 Kč 23 % 512 387,52 Kč 31 % 492 834,38 Kč 39 % 550 316,26 Kč 48 % 632 292,99 Kč 59 % 742 934,45 Kč 71 % 743 595,98 Kč 83 % 804 130,32 Kč 97 % 725 976,60 Kč 109 % 683 083,85 Kč 120 % 654 894,07 Kč 131 %
1121 Daň z příjmů .. 58 122 301,00 Kč 59 259 987,57 Kč 102 % 1 575 860,14 Kč 3 % 630 238,57 Kč 4 % 13 187 887,20 Kč 26 % 2 289 005,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 5 523 635,25 Kč 40 % 10 128 757,56 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 10 639 151,81 Kč 76 % 2 550 099,21 Kč 80 % 630 304,19 Kč 81 % 12 105 048,64 Kč 102 %
1122 Daň z příjmů .. 22 015 870,00 Kč 22 015 870,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 22 015 870,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
1211 Daň z přidané.. 159 716 630,00 Kč 162 646 617,50 Kč 102 % 14 805 325,12 Kč 9 % 18 237 781,35 Kč 21 % 9 497 145,52 Kč 27 % 9 506 149,10 Kč 33 % 13 697 874,25 Kč 41 % 8 996 361,27 Kč 47 % 12 866 049,16 Kč 55 % 17 616 531,61 Kč 66 % 12 467 611,68 Kč 74 % 11 919 133,07 Kč 81 % 18 427 960,36 Kč 93 % 14 608 695,01 Kč 102 %
1334 Odvody za odn.. 537 659,50 Kč 537 659,50 Kč 100 % 1 025,40 Kč 0 % 2 924,20 Kč 1 % 858,60 Kč 1 % 43 905,30 Kč 9 % 5 222,70 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 1 288,20 Kč 10 % 49 244,40 Kč 19 % 2 653,80 Kč 20 % 1 931,10 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 428 605,80 Kč 100 %
1335 Poplatky za o.. 31 055,24 Kč 31 055,24 Kč 100 % 3 278,04 Kč 11 % 11 277,20 Kč 47 % 1 500,00 Kč 52 % 1 500,00 Kč 57 % 1 500,00 Kč 61 % 1 500,00 Kč 66 % 1 500,00 Kč 71 % 1 500,00 Kč 76 % 1 500,00 Kč 81 % 1 500,00 Kč 86 % 1 500,00 Kč 90 % 3 000,00 Kč 100 %
1336 Poplatek za p.. 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč 100 % 2 800,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
1340 Poplatek za p.. 13 000 000,00 Kč 12 545 568,93 Kč 97 % 2 057 284,06 Kč 16 % 1 435 878,80 Kč 27 % 1 055 098,07 Kč 35 % 985 064,78 Kč 43 % 1 848 847,41 Kč 57 % 3 140 078,85 Kč 81 % 679 940,92 Kč 86 % 379 349,73 Kč 89 % 301 769,54 Kč 91 % 248 231,15 Kč 93 % 179 533,83 Kč 95 % 234 491,79 Kč 97 %
1341 Poplatek ze psů 650 000,00 Kč 642 991,50 Kč 99 % 95 403,67 Kč 15 % 81 502,85 Kč 27 % 80 759,16 Kč 40 % 56 188,37 Kč 48 % 86 775,06 Kč 62 % 129 662,50 Kč 82 % 42 457,06 Kč 88 % 21 014,93 Kč 91 % 14 885,72 Kč 94 % 11 563,63 Kč 95 % 9 569,37 Kč 97 % 13 209,18 Kč 99 %
1356 Příjmy úhrad .. 250 000,00 Kč 242 547,84 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 242 547,84 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 %
1511 Daň z nemovit.. 12 000 000,00 Kč 11 887 455,08 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 321 825,49 Kč 3 % 15 593,88 Kč 3 % 4 800,58 Kč 3 % 6 900,33 Kč 3 % 7 950 882,03 Kč 69 % 119 997,44 Kč 70 % 58 582,18 Kč 71 % 204 058,94 Kč 72 % 40 116,42 Kč 73 % 131 574,45 Kč 74 % 3 033 123,34 Kč 99 %
2111 Příjmy z posk.. 642 728,00 Kč 578 449,00 Kč 90 % 70 067,00 Kč 11 % 200,00 Kč 11 % 259,00 Kč 11 % 131 127,92 Kč 31 % 1 498 657,10 Kč 265 % 118 586,00 Kč 283 % 3 402,00 Kč 284 % 300,00 Kč 284 % 450,00 Kč 284 % -1 374 363,02 Kč 70 % 68,00 Kč 70 % 129 695,00 Kč 90 %
2122 Odvody příspě.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
2131 Příjmy z pron.. 2 000 000,00 Kč 1 128 704,48 Kč 56 % 5 948,05 Kč 0 % 149,42 Kč 0 % 36 909,82 Kč 2 % 141 809,28 Kč 9 % 390 865,95 Kč 29 % 179 919,58 Kč 38 % 25 606,88 Kč 39 % 26 430,29 Kč 40 % 48 225,58 Kč 43 % 73 879,36 Kč 46 % 4 443,52 Kč 47 % 194 516,75 Kč 56 %
2132 Příjmy z pron.. 3 151 526,14 Kč 22 101 440,23 Kč 701 % 526 029,00 Kč 17 % 127 018,00 Kč 21 % 212 398,53 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 250 824,53 Kč 35 % 18 901 935,00 Kč 635 % 10 772,00 Kč 636 % 219 411,53 Kč 642 % 4 769,00 Kč 643 % 1 580 491,02 Kč 693 % 215 392,73 Kč 700 % 52 398,89 Kč 701 %
2141 Příjmy z úrok.. 1 000 000,00 Kč 1 072 415,78 Kč 107 % 13 669,87 Kč 1 % 12 846,00 Kč 3 % 772 282,23 Kč 80 % 1 807,08 Kč 80 % 41 258,74 Kč 84 % 33 709,08 Kč 88 % 34 243,87 Kč 91 % 73 598,55 Kč 98 % 24 942,82 Kč 101 % 25 765,56 Kč 103 % 18 737,27 Kč 105 % 19 554,71 Kč 107 %
2142 Příjmy z podí.. 279 205,45 Kč 279 205,45 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 279 205,45 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2212 Sankční platb.. 3 518 900,00 Kč 2 744 194,53 Kč 78 % 167 636,90 Kč 5 % 304 217,82 Kč 13 % 231 834,94 Kč 20 % 183 993,72 Kč 25 % 136 469,03 Kč 29 % 301 510,96 Kč 38 % 202 224,84 Kč 43 % 220 098,75 Kč 50 % 299 152,28 Kč 58 % 234 005,38 Kč 65 % 162 173,64 Kč 69 % 300 876,27 Kč 78 %
2222 Ostatní příjm.. 18 066,17 Kč 18 066,17 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 18 066,17 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přija.. 0,00 Kč 137,51 Kč - - - - 1,60 Kč - - - - 24,34 Kč - - - - 13,44 Kč - - - - 20,07 Kč - - - - 19,91 Kč - - - - 17,14 Kč - - - - 19,05 Kč - - - - 8,86 Kč - - - - 13,10 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
2310 Příjmy z prod.. 0,00 Kč 1 746,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 1 746,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
2321 Přijaté neinv.. 92 200,00 Kč 92 200,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 57 200,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 35 000,00 Kč 100 %
2322 Přijaté pojis.. 394 337,00 Kč 182 851,39 Kč 46 % 35 426,00 Kč 9 % -27 703,61 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 24 819,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 11 205,00 Kč 11 % 23 948,00 Kč 17 % 1 635,00 Kč 18 % 51 420,00 Kč 31 % 28 989,00 Kč 38 % 33 113,00 Kč 46 %
2324 Přijaté nekap.. 4 025 591,00 Kč 3 379 375,25 Kč 84 % 36 940,69 Kč 1 % 117 461,54 Kč 4 % 984 309,56 Kč 28 % 70 915,29 Kč 30 % 20 720,98 Kč 31 % 656 115,86 Kč 47 % 31 191,13 Kč 48 % 32 414,41 Kč 48 % 627 228,80 Kč 64 % 49 391,51 Kč 65 % 703 042,90 Kč 83 % 49 642,58 Kč 84 %
2328 Neidentifikov.. 0,00 Kč 8 504,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 5 040,00 Kč - - - - 1 200,00 Kč - - - - 2 600,00 Kč - - - - -600,00 Kč - - - - 2 490,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 1 100,00 Kč - - - - 10,00 Kč - - - - -3 336,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaň.. 102 423,00 Kč 218 209,79 Kč 213 % 19 606,60 Kč 19 % 17 371,00 Kč 36 % 11 744,42 Kč 48 % 1 102,00 Kč 49 % 10 968,64 Kč 59 % 11 273,00 Kč 70 % 31 350,13 Kč 101 % 4 095,00 Kč 105 % 3 835,00 Kč 109 % 79 884,00 Kč 187 % 19 618,00 Kč 206 % 7 362,00 Kč 213 %
3111 Příjmy z prod.. 6 600 000,00 Kč 1 151 314,70 Kč 17 % 0,00 Kč 0 % 378 000,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 412 261,00 Kč 12 % -389 070,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 181 176,20 Kč 9 % 21 680,00 Kč 9 % 159 538,50 Kč 12 % 371 829,00 Kč 17 % 15 900,00 Kč 17 %
3112 Příjmy z prod.. 2 418 950,00 Kč 2 418 950,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 268 750,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 150 200,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
3113 Příjmy z prod.. 0,00 Kč 1 210,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 1 210,00 Kč - - - -
3119 Ostatní příjm.. 12 770 000,00 Kč 12 770 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 770 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
3129 Ostatní inves.. 1 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
4111 Neinvestiční .. 29 830 120,00 Kč 29 830 120,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 29 776 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 54 120,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
4112 Neinvestiční .. 42 539 700,00 Kč 42 539 700,00 Kč 100 % 3 371 507,00 Kč 8 % 3 606 407,00 Kč 16 % 3 606 407,00 Kč 25 % 3 472 716,00 Kč 33 % 3 606 407,00 Kč 42 % 3 606 407,00 Kč 50 % 3 371 507,00 Kč 58 % 3 606 407,00 Kč 66 % 3 606 407,00 Kč 75 % 3 472 716,00 Kč 83 % 3 606 407,00 Kč 92 % 3 606 405,00 Kč 100 %
4116 Ostatní neinv.. 16 693 563,56 Kč 16 693 563,56 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 170 246,75 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 4 784 053,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 1 629 284,00 Kč 39 % 4 405 377,13 Kč 66 % 699 130,00 Kč 70 % 192 168,00 Kč 71 % 2 026 956,00 Kč 83 % 2 786 348,68 Kč 100 %
4121 Neinvestiční .. 331 044,00 Kč 331 044,00 Kč 100 % 328 000,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 1 000,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 564,00 Kč 100 % 845,60 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 634,40 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
4122 Neinvestiční .. 8 744 193,62 Kč 8 744 193,62 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 576 500,00 Kč 18 % 72 000,00 Kč 19 % 3 073 300,00 Kč 54 % 2 001 667,00 Kč 77 % 1 576 500,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 435 594,25 Kč 100 % 8 632,37 Kč 100 %
4216 Ostatní inves.. 35 446 584,35 Kč 35 446 584,35 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 6 473 352,01 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 105 975,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 25 374 779,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 3 492 478,34 Kč 100 %
4222 Investiční př.. 354 100,00 Kč 354 100,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 57 050,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 240 000,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 57 050,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 518 104 566,03 Kč 538 010 452,38 Kč 104 % 31 693 319,20 Kč 6 % 39 988 792,18 Kč 8 % 71 775 295,11 Kč 14 % 29 351 617,97 Kč 6 % 24 416 534,01 Kč 5 % 57 815 881,31 Kč 11 % 66 934 267,86 Kč 13 % 66 595 612,62 Kč 13 % 36 424 495,96 Kč 7 % 27 648 843,57 Kč 5 % 35 023 481,42 Kč 7 % 50 342 311,17 Kč 10 %