Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost (ORG 1141) / 2020

Název:
Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost (1141)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 6 532,00 Kč 6 532,00 Kč 100 %
výdaje 740 000,00 Kč Pokles 719 000,00 Kč 709 000,00 Kč 99 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0,00 Kč Navýšení 6 532,00 Kč 6 532,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 4 232,00 Kč 4 232,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 4 232,00 Kč 4 232,00 Kč 100 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 Kč Navýšení 2 300,00 Kč 2 300,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 2 300,00 Kč 2 300,00 Kč 100 %
Celkem 0,00 Kč Navýšení 6 532,00 Kč 6 532,00 Kč 100 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2229 Ostatní přija.. 6 532,00 Kč 6 532,00 Kč 100 % 2 300,00 Kč 35 % 4 232,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 6 532,00 Kč 6 532,00 Kč 100 % 2 300,00 Kč 35 % 4 232,00 Kč 65 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %