Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy ProSenior-Denní stacionář (ORG 1391) / 2020

Název:
ProSenior-Denní stacionář (1391)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 223 816,00 Kč 75 %
výdaje 504 300,00 Kč Navýšení 510 920,00 Kč 465 936,00 Kč 91 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 223 816,00 Kč 75 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 223 816,00 Kč 75 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 223 816,00 Kč 75 %
Celkem 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 223 816,00 Kč 75 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2111 Příjmy z posk.. 300 000,00 Kč 223 816,00 Kč 75 % 19 029,00 Kč 6 % 35 343,00 Kč 18 % 32 047,00 Kč 29 % 10 950,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 543,00 Kč 33 % 8 852,00 Kč 36 % 30 947,00 Kč 46 % 23 135,00 Kč 54 % 29 146,00 Kč 63 % 15 592,00 Kč 69 % 18 232,00 Kč 75 %
Celkem 300 000,00 Kč 223 816,00 Kč 75 % 19 029,00 Kč 6 % 35 343,00 Kč 12 % 32 047,00 Kč 11 % 10 950,00 Kč 4 % 0,00 Kč 0 % 543,00 Kč 0 % 8 852,00 Kč 3 % 30 947,00 Kč 10 % 23 135,00 Kč 8 % 29 146,00 Kč 10 % 15 592,00 Kč 5 % 18 232,00 Kč 6 %