Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy M© Máj Karla Čapka, přísp.org. (ORG 307) / 2020

Název:
M© Máj Karla Čapka, přísp.org. (307)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 59 724,24 Kč Navýšení 358 933,76 Kč 358 933,76 Kč 100 %
výdaje 6 931 000,00 Kč Navýšení 7 202 624,62 Kč 7 202 624,62 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 59 724,24 Kč Navýšení 358 933,76 Kč 358 933,76 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3111 Předškolní zařízení 0,00 Kč Navýšení 299 209,52 Kč 299 209,52 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 299 209,52 Kč 299 209,52 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 100 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 100 %
Celkem 59 724,24 Kč Navýšení 358 933,76 Kč 358 933,76 Kč 100 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2122 Odvody příspě.. 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 59 724,24 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přija.. 299 209,52 Kč 299 209,52 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 102 192,66 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 197 016,86 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 358 933,76 Kč 358 933,76 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 102 192,66 Kč 28 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 256 741,10 Kč 72 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %