Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy M© Trojlístek Máchova, přísp.org. (ORG 309) / 2020

Název:
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. (309)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 72 600,00 Kč Navýšení 124 990,21 Kč 124 990,21 Kč 100 %
výdaje 2 377 000,00 Kč Pokles 2 348 004,00 Kč 2 348 004,00 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 72 600,00 Kč Navýšení 124 990,21 Kč 124 990,21 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3111 Předškolní zařízení 0,00 Kč Navýšení 52 390,21 Kč 52 390,21 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 52 390,21 Kč 52 390,21 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 100 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 100 %
Celkem 72 600,00 Kč Navýšení 124 990,21 Kč 124 990,21 Kč 100 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2122 Odvody příspě.. 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 72 600,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přija.. 52 390,21 Kč 52 390,21 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 52 390,21 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 124 990,21 Kč 124 990,21 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 52 390,21 Kč 42 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 72 600,00 Kč 58 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %