Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy Odbor organizační (ORG 381) / 2020

Název:
Odbor organizační (381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 27 796,10 Kč - - - -
výdaje 146 695 600,00 Kč Pokles 139 751 418,69 Kč 123 551 706,62 Kč 88 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Kapitálové příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 20 100,00 Kč - - - -
Nedaňové příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 7 696,10 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6171 Činnost místní správy 0,00 Kč 0,00 Kč 27 796,10 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč 0,00 Kč 5 996,10 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 1 700,00 Kč - - - -
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 20 100,00 Kč - - - -
Celkem 0,00 Kč 0,00 Kč 27 796,10 Kč - - - -

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2212 Sankční platb.. 0,00 Kč 5 996,10 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 5 996,10 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
2324 Přijaté nekap.. 0,00 Kč 1 700,00 Kč - - - - 1 700,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
3113 Příjmy z prod.. 0,00 Kč 20 100,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 20 100,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 0,00 Kč 27 796,10 Kč - - - - 1 700,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 5 996,10 Kč - - - - 20 100,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -