Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy ProSenior NJ (ORG 390) / 2020

Název:
ProSenior NJ (390)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 800 000,00 Kč Navýšení 843 157,00 Kč 1 023 398,00 Kč 121 %
výdaje 1 687 500,00 Kč Pokles 1 304 464,46 Kč 1 317 224,74 Kč 101 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Kapitálové příjmy 0,00 Kč Navýšení 43 157,00 Kč 43 157,00 Kč 100 %
Nedaňové příjmy 800 000,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 980 241,00 Kč 123 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 800 000,00 Kč Navýšení 843 157,00 Kč 1 023 398,00 Kč 121 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 980 241,00 Kč 123 %
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 43 157,00 Kč 43 157,00 Kč 100 %
Celkem 800 000,00 Kč Navýšení 843 157,00 Kč 1 023 398,00 Kč 121 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2111 Příjmy z posk.. 800 000,00 Kč 980 241,00 Kč 123 % 67 627,00 Kč 8 % 91 731,00 Kč 20 % 44 787,00 Kč 26 % 105 875,00 Kč 39 % 94 988,00 Kč 51 % 58 270,00 Kč 58 % 101 582,00 Kč 71 % 82 147,00 Kč 81 % 62 112,00 Kč 89 % 86 562,00 Kč 99 % 97 224,00 Kč 112 % 87 336,00 Kč 123 %
3113 Příjmy z prod.. 43 157,00 Kč 43 157,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 40 000,00 Kč 93 % 3 157,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 843 157,00 Kč 1 023 398,00 Kč 121 % 67 627,00 Kč 8 % 91 731,00 Kč 11 % 84 787,00 Kč 10 % 109 032,00 Kč 13 % 94 988,00 Kč 11 % 58 270,00 Kč 7 % 101 582,00 Kč 12 % 82 147,00 Kč 10 % 62 112,00 Kč 7 % 86 562,00 Kč 10 % 97 224,00 Kč 12 % 87 336,00 Kč 10 %