Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy Městské kulturní středisko, přísp.org. (ORG 501) / 2020

Název:
Městské kulturní středisko, přísp.org. (501)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 173 976,00 Kč Navýšení 386 365,22 Kč 386 365,22 Kč 100 %
výdaje 24 583 000,00 Kč Navýšení 25 484 829,24 Kč 25 484 829,24 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 173 976,00 Kč Navýšení 386 365,22 Kč 386 365,22 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3392 Zájmová činnost v kultuře 0,00 Kč Navýšení 212 389,22 Kč 212 389,22 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 212 389,22 Kč 212 389,22 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 100 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 100 %
Celkem 173 976,00 Kč Navýšení 386 365,22 Kč 386 365,22 Kč 100 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2122 Odvody příspě.. 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 173 976,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přija.. 212 389,22 Kč 212 389,22 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 212 389,22 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 386 365,22 Kč 386 365,22 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 212 389,22 Kč 55 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 173 976,00 Kč 45 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %