Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy Beskydské divadlo, přísp.org. (ORG 504) / 2020

Název:
Beskydské divadlo, přísp.org. (504)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 488 240,00 Kč Navýšení 656 275,37 Kč 656 275,37 Kč 100 %
výdaje 13 652 000,00 Kč Pokles 12 579 017,55 Kč 12 579 017,55 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 488 240,00 Kč Navýšení 656 275,37 Kč 656 275,37 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3311 Divadelní činnost 0,00 Kč Navýšení 168 035,37 Kč 168 035,37 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 168 035,37 Kč 168 035,37 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 100 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 100 %
Celkem 488 240,00 Kč Navýšení 656 275,37 Kč 656 275,37 Kč 100 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2122 Odvody příspě.. 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 488 240,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přija.. 168 035,37 Kč 168 035,37 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 168 035,37 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 656 275,37 Kč 656 275,37 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 168 035,37 Kč 26 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 488 240,00 Kč 74 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %