Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy Bazén NJ (ORG 515) / 2020

Název:
Bazén NJ (515)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 5 000 000,00 Kč Pokles 4 482 595,15 Kč 4 060 435,49 Kč 91 %
výdaje 23 763 000,00 Kč Navýšení 25 213 000,00 Kč 24 799 998,64 Kč 98 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 5 000 000,00 Kč Pokles 4 482 595,15 Kč 4 060 435,49 Kč 91 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 5 000 000,00 Kč Pokles 4 482 595,15 Kč 4 060 435,49 Kč 91 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000 000,00 Kč Pokles 3 950 000,00 Kč 3 527 840,34 Kč 89 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 532 595,15 Kč 532 595,15 Kč 100 %
Celkem 5 000 000,00 Kč Pokles 4 482 595,15 Kč 4 060 435,49 Kč 91 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2111 Příjmy z posk.. 3 950 000,00 Kč 3 527 840,34 Kč 89 % 648 559,45 Kč 16 % 585 501,00 Kč 31 % 460 059,70 Kč 43 % 313 024,43 Kč 51 % 34 818,51 Kč 52 % 103 548,07 Kč 54 % 35 850,00 Kč 55 % 757 835,00 Kč 74 % 28 215,00 Kč 75 % 263 219,57 Kč 82 % 188 377,61 Kč 87 % 108 832,00 Kč 89 %
2229 Ostatní přija.. 532 595,15 Kč 532 595,15 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 532 595,15 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 4 482 595,15 Kč 4 060 435,49 Kč 91 % 648 559,45 Kč 14 % 1 118 096,15 Kč 25 % 460 059,70 Kč 10 % 313 024,43 Kč 7 % 34 818,51 Kč 1 % 103 548,07 Kč 2 % 35 850,00 Kč 1 % 757 835,00 Kč 17 % 28 215,00 Kč 1 % 263 219,57 Kč 6 % 188 377,61 Kč 4 % 108 832,00 Kč 2 %