Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy Odbor bytový ORJ 037 (ORG 518) / 2020

Název:
Odbor bytový ORJ 037 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 89 197 650,00 Kč Navýšení 96 500 144,52 Kč 77 609 712,39 Kč 80 %
výdaje 104 174 000,00 Kč Pokles 87 682 184,58 Kč 73 343 764,18 Kč 84 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 89 197 650,00 Kč Navýšení 96 500 144,52 Kč 77 609 712,39 Kč 80 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3122 Střední odborné školy 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 254 790,00 Kč 93 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 270 000,00 Kč Navýšení 275 040,00 Kč 254 790,00 Kč 93 %
3612 Bytové hospodářství 54 026 650,00 Kč Navýšení 55 981 548,70 Kč 55 860 690,07 Kč 100 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 685 000,00 Kč 2 685 000,00 Kč 2 658 240,00 Kč 99 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 50 941 650,00 Kč Navýšení 52 750 593,00 Kč 52 626 768,66 Kč 100 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 393 012,86 Kč 98 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 145 955,70 Kč 182 668,55 Kč 125 %
3613 Nebytové hospodářství 16 020 000,00 Kč Navýšení 21 362 555,82 Kč 21 491 175,82 Kč 101 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 16 000 000,00 Kč Pokles 14 600 000,00 Kč 14 336 755,30 Kč 98 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč 0,00 Kč 183 943,80 Kč - - - -
2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 148 291,00 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 Kč Navýšení 6 762 555,82 Kč 6 761 879,12 Kč 100 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 60 306,60 Kč - - - -
3634 Lokální zásobování teplem 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 0,00 Kč 0,00 Kč 3 056,50 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 3 056,50 Kč - - - -
Celkem 89 197 650,00 Kč Navýšení 96 500 144,52 Kč 77 609 712,39 Kč 80 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2111 Příjmy z posk.. 2 685 000,00 Kč 2 658 240,00 Kč 99 % 223 200,00 Kč 8 % 223 200,00 Kč 17 % 223 200,00 Kč 25 % 223 200,00 Kč 33 % 223 200,00 Kč 42 % 223 200,00 Kč 50 % 223 200,00 Kč 58 % 219 168,00 Kč 66 % 219 168,00 Kč 75 % 219 168,00 Kč 83 % 219 168,00 Kč 91 % 219 168,00 Kč 99 %
2132 Příjmy z pron.. 86 506 633,00 Kč 67 218 313,96 Kč 78 % 5 248 008,76 Kč 6 % 7 204 030,82 Kč 14 % 5 465 747,74 Kč 21 % 5 206 441,31 Kč 27 % 6 523 514,31 Kč 34 % 5 715 075,98 Kč 41 % 708 992,01 Kč 42 % 7 089 699,50 Kč 50 % 5 552 482,77 Kč 56 % 5 637 840,90 Kč 63 % 6 736 737,93 Kč 71 % 6 129 741,93 Kč 78 %
2212 Sankční platb.. 0,00 Kč 183 943,80 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 183 943,80 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
2322 Přijaté pojis.. 0,00 Kč 148 291,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 10 691,00 Kč - - - - 67 888,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 49 700,00 Kč - - - - 10 437,00 Kč - - - - 9 575,00 Kč - - - -
2324 Přijaté nekap.. 7 162 555,82 Kč 7 154 891,98 Kč 100 % 49 630,22 Kč 1 % 59 181,94 Kč 2 % 29 975,44 Kč 2 % 28 399,57 Kč 2 % 24 388,38 Kč 3 % 23 382,45 Kč 3 % 22 640,89 Kč 3 % 22 474,74 Kč 4 % 26 833,43 Kč 4 % 5 453 663,74 Kč 80 % 1 370 561,87 Kč 99 % 43 759,31 Kč 100 %
2329 Ostatní nedaň.. 145 955,70 Kč 246 031,65 Kč 169 % 20 405,75 Kč 14 % 52 346,19 Kč 50 % 102 482,86 Kč 120 % 5 990,95 Kč 124 % 7 923,78 Kč 130 % 7 977,27 Kč 135 % 6 439,02 Kč 139 % 5 901,97 Kč 144 % 4 740,92 Kč 147 % 16 909,25 Kč 158 % 12 604,27 Kč 167 % 2 309,42 Kč 169 %
Celkem 96 500 144,52 Kč 77 609 712,39 Kč 80 % 5 541 244,73 Kč 6 % 7 538 758,95 Kč 8 % 5 821 406,04 Kč 6 % 5 464 031,83 Kč 6 % 6 779 026,47 Kč 7 % 5 980 326,70 Kč 6 % 1 029 159,92 Kč 1 % 7 521 188,01 Kč 8 % 5 803 225,12 Kč 6 % 11 377 281,89 Kč 12 % 8 349 509,07 Kč 9 % 6 404 553,66 Kč 7 %