Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy Inľenýrské sítě Za ©kolou (ORG 539) / 2020

Název:
Inľenýrské sítě Za ©kolou (539)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 3 726,80 Kč 4 099,48 Kč 110 %
výdaje 30 000 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 116 160,00 Kč 23 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0,00 Kč Navýšení 3 726,80 Kč 4 099,48 Kč 110 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0,00 Kč Navýšení 3 726,80 Kč 4 099,48 Kč 110 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč Navýšení 3 726,80 Kč 4 099,48 Kč 110 %
Celkem 0,00 Kč Navýšení 3 726,80 Kč 4 099,48 Kč 110 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2212 Sankční platb.. 3 726,80 Kč 4 099,48 Kč 110 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 726,80 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 372,68 Kč 110 %
Celkem 3 726,80 Kč 4 099,48 Kč 110 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 726,80 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 372,68 Kč 10 %