Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy Chodník Na Valech (ORG 5393) / 2020

Název:
Chodník Na Valech (5393)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 81 112,70 Kč 81 112,70 Kč 100 %
výdaje 500 000,00 Kč Pokles 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Kapitálové příjmy 0,00 Kč Navýšení 81 112,70 Kč 81 112,70 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 Kč Navýšení 81 112,70 Kč 81 112,70 Kč 100 %
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 81 112,70 Kč 81 112,70 Kč 100 %
Celkem 0,00 Kč Navýšení 81 112,70 Kč 81 112,70 Kč 100 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
3121 Přijaté dary .. 81 112,70 Kč 81 112,70 Kč 100 % 10 000,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 71 112,70 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 81 112,70 Kč 81 112,70 Kč 100 % 10 000,00 Kč 12 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 71 112,70 Kč 88 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %