Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy Daň z příj. FO placená plátci-1,5 % výnosu (ORG 7000) / 2020

Název:
Daň z příj. FO placená plátci-1,5 % výnosu (7000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 9 617 892,00 Kč Pokles 7 617 892,00 Kč 7 925 369,92 Kč 104 %
výdaje 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Daňové příjmy 9 617 892,00 Kč Pokles 7 617 892,00 Kč 7 925 369,92 Kč 104 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
- - - - 9 617 892,00 Kč Pokles 7 617 892,00 Kč 7 925 369,92 Kč 104 %
1111 Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 617 892,00 Kč Pokles 7 617 892,00 Kč 7 925 369,92 Kč 104 %
Celkem 9 617 892,00 Kč Pokles 7 617 892,00 Kč 7 925 369,92 Kč 104 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
1111 Daň z příjmů .. 7 617 892,00 Kč 7 925 369,92 Kč 104 % 838 951,95 Kč 11 % 775 598,62 Kč 21 % 714 037,81 Kč 31 % 591 729,45 Kč 38 % 148 284,22 Kč 40 % 510 182,15 Kč 47 % 747 358,29 Kč 57 % 774 841,49 Kč 67 % 472 765,89 Kč 73 % 748 778,36 Kč 83 % 739 573,77 Kč 93 % 863 267,92 Kč 104 %
Celkem 7 617 892,00 Kč 7 925 369,92 Kč 104 % 838 951,95 Kč 11 % 775 598,62 Kč 10 % 714 037,81 Kč 9 % 591 729,45 Kč 8 % 148 284,22 Kč 2 % 510 182,15 Kč 7 % 747 358,29 Kč 10 % 774 841,49 Kč 10 % 472 765,89 Kč 6 % 748 778,36 Kč 10 % 739 573,77 Kč 10 % 863 267,92 Kč 11 %