Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / Daňové příjmy / 2020

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
1382 Daň z hazardních her 0,00 Kč 0,00 Kč 610,28 Kč - - - -
1170 Rozdělení příjmů z VHP a loterií 0,00 Kč 0,00 Kč 610,28 Kč - - - -
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 2 239 593,35 Kč 149 %
7004 Daň z hazardních her 30% 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 2 239 593,35 Kč 149 %
1511 Daň z nemovitostí 12 000 000,00 Kč 12 000 000,00 Kč 11 887 455,08 Kč 99 %
1211 Daň z přidané hodnoty 185 716 630,00 Kč Pokles 159 716 630,00 Kč 162 646 617,50 Kč 102 %
1111 Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 100 689 711,00 Kč Pokles 80 689 711,00 Kč 86 117 438,81 Kč 107 %
0 0 91 071 819,00 Kč Pokles 73 071 819,00 Kč 78 192 068,89 Kč 107 %
7000 Daň z příj. FO placená plátci-1,5 % výnosu 9 617 892,00 Kč Pokles 7 617 892,00 Kč 7 925 369,92 Kč 104 %
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 8 053 199,00 Kč Pokles 6 053 199,00 Kč 7 919 550,52 Kč 131 %
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1 807 861,00 Kč Pokles 970 159,00 Kč 1 298 665,45 Kč 134 %
7001 Daň z příj. FO placená poplatníky-sdílená 1 807 861,00 Kč Pokles 970 159,00 Kč 1 298 665,45 Kč 134 %
1121 Daň z příjmů právnických osob 74 122 301,00 Kč Pokles 58 122 301,00 Kč 59 259 987,57 Kč 102 %
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 25 000 000,00 Kč Pokles 22 015 870,00 Kč 22 015 870,00 Kč 100 %
1385 Dílčí daň z technických her 12 000 000,00 Kč Pokles 8 000 000,00 Kč 10 337 381,79 Kč 129 %
7005 Daň z hazardních her 65% 12 000 000,00 Kč Pokles 8 000 000,00 Kč 10 337 381,79 Kč 129 %
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50 000,00 Kč Navýšení 537 659,50 Kč 537 659,50 Kč 100 %
1336 Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních 0,00 Kč Navýšení 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč 100 %
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 90 000,00 Kč Navýšení 181 074,00 Kč 181 074,00 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 90 000,00 Kč Navýšení 181 074,00 Kč 181 074,00 Kč 100 %
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13 000 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 12 545 568,93 Kč 97 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 405 000,00 Kč Pokles 328 668,60 Kč 328 668,60 Kč 100 %
7034 Místní poplatek-Zábor veřejného prostranství 300 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 199 508,00 Kč 100 %
7054 Správní poplatek-Zábor zeleně 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 30 350,00 Kč 61 %
7064 Místní poplatek-Vyhrazené parkování 0,00 Kč 0,00 Kč 2 597,00 Kč - - - -
7066 Místní poplatek-Zábory, překopy 5 000,00 Kč Navýšení 28 668,60 Kč 31 074,00 Kč 108 %
7098 Místní poplatek-Překopy 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 65 139,60 Kč 130 %
1341 Poplatek ze psů 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 642 991,50 Kč 99 %
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 Kč Navýšení 31 055,24 Kč 31 055,24 Kč 100 %
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 242 547,84 Kč 97 %
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 575 000,00 Kč 575 000,00 Kč 436 600,00 Kč 76 %
145 KOD-Správní poplatek-Autoąkola-ORJ 210 575 000,00 Kč 575 000,00 Kč 436 600,00 Kč 76 %
1361 Správní poplatky 8 666 000,00 Kč Navýšení 8 754 180,00 Kč 8 754 180,00 Kč 100 %
102 KOD-Správní poplatek-Doprava-ORJ 210 250 000,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 337 845,00 Kč 97 %
191 KOD-Správní poplatek-bezdluľnost ORJ 741 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
214 KOD-Výpis z bodového hodnocení osob Czech Point 500,00 Kč 500,00 Kč 200,00 Kč 40 %
252 KOD-SP-odbor dopravy TP 4 700 000,00 Kč Navýšení 5 700 000,00 Kč 5 729 830,00 Kč 101 %
253 KOD-SP-odbor dopravy - ostatní 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 82 050,00 Kč 164 %
7006 Správní poplatek-Vydání povolení k hernímu prostoru - O®Ú 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 13 000,00 Kč 43 %
7007 Správní poplatek-cestovní pasy - OSA 0,00 Kč Navýšení 580 000,00 Kč 580 000,00 Kč 100 %
7011 Správní poplatek-Matrika 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 151 095,00 Kč 89 %
7012 Správní poplatek-Vidimace, legalizace (Czech Point) 29 000,00 Kč Pokles 26 200,00 Kč 40 050,00 Kč 153 %
7013 Správní poplatek-Ohlaąovna 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 40 350,00 Kč 101 %
7014 Správní poplatek-Splátkový kalendář 0,00 Kč Navýšení 2 800,00 Kč 3 600,00 Kč 129 %
7015 Správní poplatek-občanské průkazy - OSA 1 500 000,00 Kč Pokles 250 000,00 Kč 167 000,00 Kč 67 %
7017 Správní poplatek-Výpis z rejstříku trestů Czech Point 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 17 900,00 Kč 72 %
7032 Správní poplatek-Vydání osvědčení-zemědělský podnikatel 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 7 100,00 Kč 71 %
7036 Správní poplatek-Nové a změnové listy z ľivn.rejstříku-O®Ú 378 000,00 Kč Pokles 336 180,00 Kč 364 700,00 Kč 108 %
7037 Správní poplatek-Výpis z ľivnostenského rejstříku-O®Ú 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 040,00 Kč 52 %
7041 Správní poplatek-Územní a stavební řízení 1 300 000,00 Kč Pokles 1 000 000,00 Kč 1 006 450,00 Kč 101 %
7051 Správní poplatek-Rybářské lístky, lovecké lístky, odpady 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 94 320,00 Kč 225 %
7053 Správní poplatek-Vodní hospodářství, studny 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 100 600,00 Kč 84 %
7055 Správní poplatek-Odpady 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
7056 Správní poplatek-Výpis z katastru nemovitostí Czech Point 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč 1 700,00 Kč 49 %
7057 Správní poplatek-Výpis z ľivnostenského rejstříku Czech Point 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 700,00 Kč 70 %
7058 Autorizovaná konverze dokumentů Czech Point 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 750,00 Kč 98 %
7060 Správní poplatek-Výpisy z obchodního rejstříku (kód 199) Czech Point 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 700,00 Kč 35 %
7063 Správní poplatek-Zprostředkování, identifikace,251-kód 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 000,00 Kč 67 %
Celkem 444 580 702,00 Kč Pokles 373 378 307,34 Kč 387 426 315,96 Kč 104 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
1382 Daň z hazardn.. 0,00 Kč 610,28 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 610,28 Kč - - - -
1381 Daň z hazardn.. 1 500 000,00 Kč 2 239 593,35 Kč 149 % 6 314,56 Kč 0 % 607 273,64 Kč 41 % 10 049,79 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 526 112,62 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 4 219,32 Kč 77 % 443 791,83 Kč 107 % 5 368,20 Kč 107 % 52 351,90 Kč 110 % 580 790,54 Kč 149 % 3 320,95 Kč 149 %
1511 Daň z nemovit.. 12 000 000,00 Kč 11 887 455,08 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 321 825,49 Kč 3 % 15 593,88 Kč 3 % 4 800,58 Kč 3 % 6 900,33 Kč 3 % 7 950 882,03 Kč 69 % 119 997,44 Kč 70 % 58 582,18 Kč 71 % 204 058,94 Kč 72 % 40 116,42 Kč 73 % 131 574,45 Kč 74 % 3 033 123,34 Kč 99 %
1211 Daň z přidané.. 159 716 630,00 Kč 162 646 617,50 Kč 102 % 14 805 325,12 Kč 9 % 18 237 781,35 Kč 21 % 9 497 145,52 Kč 27 % 9 506 149,10 Kč 33 % 13 697 874,25 Kč 41 % 8 996 361,27 Kč 47 % 12 866 049,16 Kč 55 % 17 616 531,61 Kč 66 % 12 467 611,68 Kč 74 % 11 919 133,07 Kč 81 % 18 427 960,36 Kč 93 % 14 608 695,01 Kč 102 %
1111 Daň z příjmů .. 80 689 711,00 Kč 86 117 438,81 Kč 107 % 8 782 987,95 Kč 11 % 8 119 742,03 Kč 21 % 7 475 261,86 Kč 30 % 6 194 815,55 Kč 38 % 1 552 387,50 Kč 40 % 5 341 096,95 Kč 46 % 7 824 094,01 Kč 56 % 8 111 815,56 Kč 66 % 7 123 185,86 Kč 75 % 8 148 754,44 Kč 85 % 8 048 583,43 Kč 95 % 9 394 713,67 Kč 107 %
1113 Daň z příjmů .. 6 053 199,00 Kč 7 919 550,52 Kč 131 % 633 474,06 Kč 10 % 743 630,04 Kč 23 % 512 387,52 Kč 31 % 492 834,38 Kč 39 % 550 316,26 Kč 48 % 632 292,99 Kč 59 % 742 934,45 Kč 71 % 743 595,98 Kč 83 % 804 130,32 Kč 97 % 725 976,60 Kč 109 % 683 083,85 Kč 120 % 654 894,07 Kč 131 %
1112 Daň z příjmů .. 970 159,00 Kč 1 298 665,45 Kč 134 % 152 787,50 Kč 16 % 105 492,95 Kč 27 % 316 274,04 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 58 462,87 Kč 65 % 62 747,02 Kč 72 % 602 901,07 Kč 134 %
1121 Daň z příjmů .. 58 122 301,00 Kč 59 259 987,57 Kč 102 % 1 575 860,14 Kč 3 % 630 238,57 Kč 4 % 13 187 887,20 Kč 26 % 2 289 005,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 5 523 635,25 Kč 40 % 10 128 757,56 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 10 639 151,81 Kč 76 % 2 550 099,21 Kč 80 % 630 304,19 Kč 81 % 12 105 048,64 Kč 102 %
1122 Daň z příjmů .. 22 015 870,00 Kč 22 015 870,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 22 015 870,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
1385 Dílčí daň z t.. 8 000 000,00 Kč 10 337 381,79 Kč 129 % 297 871,36 Kč 4 % 2 941 175,66 Kč 40 % 145 020,92 Kč 42 % 30 333,89 Kč 43 % 1 385 123,58 Kč 60 % 30 176,70 Kč 60 % 107 351,34 Kč 62 % 1 951 304,73 Kč 86 % 162 545,78 Kč 88 % 617 661,26 Kč 96 % 2 219 368,42 Kč 124 % 449 448,15 Kč 129 %
1334 Odvody za odn.. 537 659,50 Kč 537 659,50 Kč 100 % 1 025,40 Kč 0 % 2 924,20 Kč 1 % 858,60 Kč 1 % 43 905,30 Kč 9 % 5 222,70 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 1 288,20 Kč 10 % 49 244,40 Kč 19 % 2 653,80 Kč 20 % 1 931,10 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 428 605,80 Kč 100 %
1336 Poplatek za p.. 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč 100 % 2 800,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
1346 Poplatek za p.. 181 074,00 Kč 181 074,00 Kč 100 % 69 380,00 Kč 38 % 27 140,00 Kč 53 % 2 260,00 Kč 55 % 8 900,00 Kč 59 % 11 300,00 Kč 66 % 4 296,00 Kč 68 % 5 330,00 Kč 71 % 3 912,00 Kč 73 % 1 710,00 Kč 74 % 3 170,00 Kč 76 % 1 260,00 Kč 77 % 42 416,00 Kč 100 %
1340 Poplatek za p.. 13 000 000,00 Kč 12 545 568,93 Kč 97 % 2 057 284,06 Kč 16 % 1 435 878,80 Kč 27 % 1 055 098,07 Kč 35 % 985 064,78 Kč 43 % 1 848 847,41 Kč 57 % 3 140 078,85 Kč 81 % 679 940,92 Kč 86 % 379 349,73 Kč 89 % 301 769,54 Kč 91 % 248 231,15 Kč 93 % 179 533,83 Kč 95 % 234 491,79 Kč 97 %
1343 Poplatek za u.. 328 668,60 Kč 328 668,60 Kč 100 % 18 991,00 Kč 6 % 7 140,00 Kč 8 % 17 618,00 Kč 13 % 61 300,00 Kč 32 % 18 700,00 Kč 38 % 34 690,00 Kč 48 % 16 628,00 Kč 53 % 25 686,00 Kč 61 % 5 816,00 Kč 63 % 15 162,40 Kč 67 % 29 180,00 Kč 76 % 77 757,20 Kč 100 %
1341 Poplatek ze psů 650 000,00 Kč 642 991,50 Kč 99 % 95 403,67 Kč 15 % 81 502,85 Kč 27 % 80 759,16 Kč 40 % 56 188,37 Kč 48 % 86 775,06 Kč 62 % 129 662,50 Kč 82 % 42 457,06 Kč 88 % 21 014,93 Kč 91 % 14 885,72 Kč 94 % 11 563,63 Kč 95 % 9 569,37 Kč 97 % 13 209,18 Kč 99 %
1335 Poplatky za o.. 31 055,24 Kč 31 055,24 Kč 100 % 3 278,04 Kč 11 % 11 277,20 Kč 47 % 1 500,00 Kč 52 % 1 500,00 Kč 57 % 1 500,00 Kč 61 % 1 500,00 Kč 66 % 1 500,00 Kč 71 % 1 500,00 Kč 76 % 1 500,00 Kč 81 % 1 500,00 Kč 86 % 1 500,00 Kč 90 % 3 000,00 Kč 100 %
1356 Příjmy úhrad .. 250 000,00 Kč 242 547,84 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 242 547,84 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 %
1353 Příjmy za zko.. 575 000,00 Kč 436 600,00 Kč 76 % 41 900,00 Kč 7 % 41 800,00 Kč 15 % 13 800,00 Kč 17 % 700,00 Kč 17 % 36 400,00 Kč 23 % 54 700,00 Kč 33 % 56 600,00 Kč 43 % 51 400,00 Kč 52 % 45 000,00 Kč 60 % 37 500,00 Kč 66 % 12 700,00 Kč 68 % 44 100,00 Kč 76 %
1361 Správní popla.. 8 754 180,00 Kč 8 754 180,00 Kč 100 % 761 870,00 Kč 9 % 769 050,00 Kč 17 % 466 265,00 Kč 23 % 434 680,00 Kč 28 % 799 045,00 Kč 37 % 1 003 395,00 Kč 48 % 916 135,00 Kč 59 % 856 445,00 Kč 69 % 778 440,00 Kč 78 % 677 565,00 Kč 85 % 723 460,00 Kč 94 % 567 830,00 Kč 100 %
Celkem 373 378 307,34 Kč 387 426 315,96 Kč 104 % 29 306 552,86 Kč 8 % 34 083 872,78 Kč 9 % 54 813 649,56 Kč 15 % 20 110 176,95 Kč 5 % 20 769 052,55 Kč 6 % 32 842 767,54 Kč 9 % 33 513 282,46 Kč 9 % 30 314 173,95 Kč 8 % 32 557 827,65 Kč 9 % 25 109 179,05 Kč 7 % 31 741 615,46 Kč 9 % 42 264 165,15 Kč 11 %