Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / Nedaňové příjmy / 2020

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 88 887 787,00 Kč Navýšení 91 156 550,85 Kč 91 293 230,64 Kč 100 %
0 0 1 297 137,00 Kč Navýšení 3 151 526,14 Kč 22 101 440,23 Kč 701 %
19 Nájemné za pozemky - DPH základní sazba 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 381 804,15 Kč 117 %
20 20 0,00 Kč 0,00 Kč 72 453,68 Kč - - - -
2000 Pachtovné za budovy (231 0440) 0,00 Kč 0,00 Kč 403 325,00 Kč - - - -
2518 Hotel Praha-odbor bytový 876 000,00 Kč 876 000,00 Kč 833 841,00 Kč 95 %
28 28 0,00 Kč Navýšení 7 391,71 Kč 9 864,62 Kč 133 %
32 DPH-kauce 0,00 Kč 0,00 Kč 1 734,00 Kč - - - -
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 54 371,00 Kč 181 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 15 388,00 Kč 96 %
4383 Klub seniorů-příjmy z dlouhodobého nájmu 11 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 2 700,00 Kč 68 %
518 Odbor bytový ORJ 037 86 092 650,00 Kč Navýšení 86 506 633,00 Kč 67 218 313,96 Kč 78 %
7090 Kryté stání Loučka 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 197 995,00 Kč 82 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 15 260 000,00 Kč Pokles 10 252 765,73 Kč 10 067 354,88 Kč 98 %
0 0 3 605 000,00 Kč Pokles 3 518 900,00 Kč 2 744 194,53 Kč 78 %
106 KOD-Blokové pokuty-delikty občanské 0,00 Kč 0,00 Kč 15 700,00 Kč - - - -
1522 Zimní stadion NJ-rekonstrukce střechy 0,00 Kč 0,00 Kč 30 000,00 Kč - - - -
254 KOD-SP-OSA blokové pokuty-cestovní doklady 0,00 Kč Navýšení 4 000,00 Kč 500,00 Kč 12 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 0,00 Kč 0,00 Kč 19 360,00 Kč - - - -
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 5 996,10 Kč - - - -
406 Městská policie 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 81 440,69 Kč 54 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 183 943,80 Kč - - - -
539 Inľenýrské sítě Za ©kolou 0,00 Kč Navýšení 3 726,80 Kč 4 099,48 Kč 110 %
5419 Parkoviątě Dlouhá 8-14 2.etapa 0,00 Kč Navýšení 71 138,93 Kč 71 138,93 Kč 100 %
7500 Blokové pokuty-ľivnostenský úřad 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 12 500,00 Kč 250 %
906 Pokuty radar 11 500 000,00 Kč Pokles 6 500 000,00 Kč 6 441 820,37 Kč 99 %
907 Pokuty radar - správní řízení 0,00 Kč 0,00 Kč 447 860,98 Kč - - - -
969 KOD-Blokové pokuty-delikty dopravní 0,00 Kč 0,00 Kč 8 600,00 Kč - - - -
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13 114 500,00 Kč Pokles 11 374 816,00 Kč 10 422 817,89 Kč 92 %
0 0 1 051 000,00 Kč Pokles 642 728,00 Kč 578 449,00 Kč 90 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 720 000,00 Kč Pokles 440 588,00 Kč 510 176,12 Kč 116 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 223 816,00 Kč 75 %
1393 ProSenior-Pohoda 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 177 896,00 Kč 91 %
390 ProSenior NJ 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 980 241,00 Kč 123 %
515 Bazén NJ 5 000 000,00 Kč Pokles 3 950 000,00 Kč 3 527 840,34 Kč 89 %
518 Odbor bytový ORJ 037 2 685 000,00 Kč 2 685 000,00 Kč 2 658 240,00 Kč 99 %
522 Zimní stadion NJ 1 248 000,00 Kč 1 248 000,00 Kč 759 556,43 Kč 61 %
5555 Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 10 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 6 360,00 Kč 80 %
7111 Poplatky za kopírování 500,00 Kč 500,00 Kč 243,00 Kč 49 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 510 000,00 Kč Navýšení 11 243 146,82 Kč 10 587 619,64 Kč 94 %
0 0 3 035 000,00 Kč Navýšení 4 025 591,00 Kč 3 379 375,25 Kč 84 %
222 KOD-Exekuční náklady ORJ 741 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 51 069,41 Kč 102 %
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 583,00 Kč 12 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 700,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 420 000,00 Kč Navýšení 7 162 555,82 Kč 7 154 891,98 Kč 100 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 2 697 894,00 Kč Pokles 2 697 893,36 Kč 2 697 893,36 Kč 100 %
0 0 0,64 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 597 245,00 Kč 597 245,00 Kč 597 245,00 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 155 868,00 Kč 155 868,00 Kč 155 868,00 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 53 916,00 Kč 53 916,00 Kč 53 916,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 668 259,12 Kč 668 259,12 Kč 668 259,12 Kč 100 %
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 1 128 704,48 Kč 56 %
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 323 956,28 Kč 32 %
7080 Věcné břemeno 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 323 956,28 Kč 32 %
2141 Příjmy z úroků (část) 750 000,00 Kč Navýšení 1 000 000,00 Kč 1 072 415,78 Kč 107 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 360 000,00 Kč Navýšení 699 499,70 Kč 864 822,44 Kč 124 %
0 0 90 000,00 Kč Navýšení 102 423,00 Kč 218 209,79 Kč 213 %
384 Odbor dopravy 0,00 Kč Navýšení 181 121,00 Kč 181 121,00 Kč 100 %
4381 Chata Jičínka 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 219 460,00 Kč 81 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 145 955,70 Kč 246 031,65 Kč 169 %
2322 Přijaté pojistné náhrady 250 000,00 Kč Navýšení 394 337,00 Kč 331 142,39 Kč 84 %
0 0 250 000,00 Kč Navýšení 394 337,00 Kč 182 851,39 Kč 46 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 148 291,00 Kč - - - -
2321 Přijaté neinvestiční dary 100 000,00 Kč Pokles 92 200,00 Kč 92 200,00 Kč 100 %
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 Kč Navýšení 279 205,45 Kč 279 205,45 Kč 100 %
2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0,00 Kč Navýšení 18 066,17 Kč 18 066,17 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 2 390 661,62 Kč 2 413 260,13 Kč 101 %
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 137,51 Kč - - - -
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 0,00 Kč 0,00 Kč 7 461,00 Kč - - - -
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údrľba a oprava sportovią» 0,00 Kč Navýšení 1 700,00 Kč 1 700,00 Kč 100 %
1136 Veřejné podpory-sport-ostatní sport mládeľe do20let 0,00 Kč Navýšení 932,00 Kč 932,00 Kč 100 %
1137 Veřejné podpory-sport-výkonnostní sport dosp. nad20let 0,00 Kč Navýšení 6 800,00 Kč 6 800,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 0,00 Kč Navýšení 6 532,00 Kč 6 532,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 298 897,00 Kč 298 897,00 Kč 100 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 107 966,86 Kč 107 966,86 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 299 209,52 Kč 299 209,52 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 52 390,21 Kč 52 390,21 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 384 545,51 Kč 384 545,51 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 73 596,60 Kč 73 596,60 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 39 740,40 Kč 39 740,40 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 178 368,75 Kč 178 368,75 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 26 963,03 Kč 26 963,03 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 212 389,22 Kč 212 389,22 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 168 035,37 Kč 168 035,37 Kč 100 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 532 595,15 Kč 532 595,15 Kč 100 %
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 1 746,00 Kč - - - -
2328 Neidentifikované příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 12 176,00 Kč - - - -
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 8 504,00 Kč - - - -
2222 Mylné platby-příjmy 1,3 0,00 Kč 0,00 Kč 1 932,00 Kč - - - -
35 Mylné platby na příjmovém účtu 0,00 Kč 0,00 Kč 1 740,00 Kč - - - -
2411 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
Celkem 127 930 181,00 Kč Navýšení 134 899 142,70 Kč 131 906 611,53 Kč 98 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2132 Příjmy z pron.. 91 156 550,85 Kč 91 293 230,64 Kč 100 % 6 002 044,76 Kč 7 % 7 455 578,82 Kč 15 % 5 682 816,27 Kč 21 % 5 284 802,61 Kč 27 % 6 864 739,27 Kč 34 % 24 631 965,29 Kč 61 % 801 784,93 Kč 62 % 7 541 176,77 Kč 70 % 5 891 589,58 Kč 77 % 7 295 114,85 Kč 85 % 7 269 125,86 Kč 93 % 6 572 491,63 Kč 100 %
2212 Sankční platb.. 10 252 765,73 Kč 10 067 354,88 Kč 98 % 181 207,90 Kč 2 % 319 724,82 Kč 5 % 374 198,94 Kč 9 % 964 978,72 Kč 18 % 1 133 498,98 Kč 29 % 1 006 070,47 Kč 39 % 835 849,07 Kč 47 % 1 131 719,88 Kč 58 % 1 089 643,66 Kč 69 % 1 237 017,64 Kč 81 % 861 353,81 Kč 89 % 932 090,99 Kč 98 %
2111 Příjmy z posk.. 11 374 816,00 Kč 10 422 817,89 Kč 92 % 1 406 138,07 Kč 12 % 1 354 485,67 Kč 24 % 957 091,04 Kč 33 % 900 693,99 Kč 41 % 1 991 993,27 Kč 58 % 667 295,26 Kč 64 % 573 639,00 Kč 69 % 1 306 599,00 Kč 81 % 490 995,00 Kč 85 % -608 564,21 Kč 79 % 661 337,22 Kč 85 % 721 114,58 Kč 92 %
2324 Přijaté nekap.. 11 243 146,82 Kč 10 587 619,64 Kč 94 % 89 612,91 Kč 1 % 178 471,48 Kč 2 % 1 019 691,80 Kč 11 % 102 895,15 Kč 12 % 47 335,65 Kč 13 % 682 489,60 Kč 19 % 61 152,31 Kč 19 % 59 531,44 Kč 20 % 659 081,52 Kč 26 % 5 509 079,54 Kč 75 % 2 077 656,06 Kč 93 % 100 622,18 Kč 94 %
2122 Odvody příspě.. 2 697 893,36 Kč 2 697 893,36 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 334 129,56 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 334 129,56 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 1 432 389,24 Kč 78 % 597 245,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2131 Příjmy z pron.. 2 000 000,00 Kč 1 128 704,48 Kč 56 % 5 948,05 Kč 0 % 149,42 Kč 0 % 38 643,82 Kč 2 % 141 809,28 Kč 9 % 389 131,95 Kč 29 % 179 919,58 Kč 38 % 25 606,88 Kč 39 % 26 430,29 Kč 40 % 48 225,58 Kč 43 % 73 879,36 Kč 46 % 4 443,52 Kč 47 % 194 516,75 Kč 56 %
2119 Ostatní příjm.. 1 000 000,00 Kč 323 956,28 Kč 32 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 252 693,98 Kč 25 % 1 210,00 Kč 25 % 10 000,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 54 728,30 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 5 324,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 %
2141 Příjmy z úrok.. 1 000 000,00 Kč 1 072 415,78 Kč 107 % 13 695,80 Kč 1 % 12 887,67 Kč 3 % 772 320,28 Kč 80 % 1 841,79 Kč 80 % 41 300,41 Kč 84 % 33 744,35 Kč 88 % 34 281,71 Kč 91 % 73 385,08 Kč 98 % 24 984,49 Kč 101 % 25 800,25 Kč 103 % 18 778,94 Kč 105 % 19 395,01 Kč 107 %
2329 Ostatní nedaň.. 699 499,70 Kč 864 822,44 Kč 124 % 59 512,35 Kč 9 % 282 138,19 Kč 49 % 120 427,28 Kč 66 % 7 092,95 Kč 67 % 28 032,42 Kč 71 % 69 070,27 Kč 81 % 80 289,15 Kč 92 % 41 596,97 Kč 98 % 18 175,92 Kč 101 % 96 793,25 Kč 115 % 36 722,27 Kč 120 % 24 971,42 Kč 124 %
2322 Přijaté pojis.. 394 337,00 Kč 331 142,39 Kč 84 % 35 426,00 Kč 9 % -27 703,61 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 24 819,00 Kč 8 % 10 691,00 Kč 11 % 79 093,00 Kč 31 % 23 948,00 Kč 37 % 1 635,00 Kč 38 % 101 120,00 Kč 63 % 39 426,00 Kč 73 % 42 688,00 Kč 84 %
2321 Přijaté neinv.. 92 200,00 Kč 92 200,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 57 200,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 35 000,00 Kč 100 %
2142 Příjmy z podí.. 279 205,45 Kč 279 205,45 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 279 205,45 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2222 Ostatní příjm.. 18 066,17 Kč 18 066,17 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 18 066,17 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přija.. 2 390 661,62 Kč 2 413 260,13 Kč 101 % 53 375,60 Kč 2 % 531 609,49 Kč 24 % 912 259,83 Kč 63 % 401 531,85 Kč 79 % 19,91 Kč 79 % 31 193,14 Kč 81 % 199 534,05 Kč 89 % 8,86 Kč 89 % 86 710,54 Kč 93 % 197 016,86 Kč 101 % 0,00 Kč 101 % 0,00 Kč 101 %
2310 Příjmy z prod.. 0,00 Kč 1 746,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 1 746,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
2328 Neidentifikov.. 0,00 Kč 12 176,00 Kč - - - - 45 046,00 Kč - - - - 2 812,42 Kč - - - - -24 306,42 Kč - - - - -16 580,00 Kč - - - - 17 935,00 Kč - - - - 25 083,00 Kč - - - - 422,00 Kč - - - - 6 851,00 Kč - - - - -1 736,00 Kč - - - - -19 817,00 Kč - - - - -16 358,00 Kč - - - - -7 176,00 Kč - - - -
2411 Splátky půjče.. 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 300 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 134 899 142,70 Kč 131 906 611,53 Kč 98 % 7 892 007,44 Kč 6 % 10 444 283,93 Kč 8 % 10 125 648,99 Kč 8 % 8 124 405,90 Kč 6 % 10 848 805,86 Kč 8 % 27 394 721,96 Kč 20 % 2 970 857,55 Kč 2 % 10 265 975,59 Kč 8 % 8 309 305,29 Kč 6 % 15 339 829,78 Kč 11 % 11 555 054,68 Kč 9 % 8 635 714,56 Kč 6 %