Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / Kapitálové příjmy / 2020

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 12 770 000,00 Kč 12 770 000,00 Kč 100 %
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 10 708 739,00 Kč Pokles 2 418 950,00 Kč 2 418 950,00 Kč 100 %
3111 Příjmy z prodeje pozemků 37 500 000,00 Kč Pokles 6 600 000,00 Kč 1 151 314,70 Kč 17 %
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 81 112,70 Kč 81 112,70 Kč 100 %
5393 Chodník Na Valech 0,00 Kč Navýšení 81 112,70 Kč 81 112,70 Kč 100 %
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 43 157,00 Kč 64 467,00 Kč 149 %
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 1 210,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 20 100,00 Kč - - - -
390 ProSenior NJ 0,00 Kč Navýšení 43 157,00 Kč 43 157,00 Kč 100 %
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 100 %
7385 Kontejnerová stání 0,00 Kč Navýšení 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 100 %
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 4 266 778,00 Kč Pokles 1 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 52 475 517,00 Kč Pokles 23 646 219,70 Kč 16 518 844,40 Kč 70 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
3119 Ostatní příjm.. 12 770 000,00 Kč 12 770 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 770 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
3112 Příjmy z prod.. 2 418 950,00 Kč 2 418 950,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 268 750,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 150 200,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
3111 Příjmy z prod.. 6 600 000,00 Kč 1 151 314,70 Kč 17 % 0,00 Kč 0 % 378 000,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 412 261,00 Kč 12 % -389 070,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 181 176,20 Kč 9 % 21 680,00 Kč 9 % 159 538,50 Kč 12 % 371 829,00 Kč 17 % 15 900,00 Kč 17 %
3121 Přijaté dary .. 81 112,70 Kč 81 112,70 Kč 100 % 10 000,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 71 112,70 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
3113 Příjmy z prod.. 43 157,00 Kč 64 467,00 Kč 149 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 40 000,00 Kč 93 % 3 157,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 20 100,00 Kč 147 % 0,00 Kč 147 % 1 210,00 Kč 149 %
3122 Přijaté přísp.. 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 33 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
3129 Ostatní inves.. 1 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 23 646 219,70 Kč 16 518 844,40 Kč 70 % 10 000,00 Kč 0 % 378 000,00 Kč 2 % 12 843 000,00 Kč 54 % 3 157,00 Kč 0 % 483 373,70 Kč 2 % -389 070,00 Kč -2 % 2 268 750,00 Kč 10 % 181 176,20 Kč 1 % 21 680,00 Kč 0 % 329 838,50 Kč 1 % 371 829,00 Kč 2 % 17 110,00 Kč 0 %