Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 0 (ORG 0) / 2020

Název:
0 (0)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 528 259 803,64 Kč Pokles 518 104 566,03 Kč 538 010 452,38 Kč 104 %
výdaje 62 003 160,00 Kč Navýšení 160 737 210,20 Kč 53 007 326,29 Kč 33 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 283 000,00 Kč Navýšení 8 002 693,00 Kč 7 907 103,18 Kč 99 %
Civilní připravenost na krizové stavy 169 000,00 Kč 169 000,00 Kč 115 944,34 Kč 69 %
Doprava 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 100 495,00 Kč 67 %
Kultura a sdělovací prostředky 2 186 000,00 Kč 2 186 000,00 Kč 1 913 426,78 Kč 88 %
Požární ochrana 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 645 974,00 Kč 91 %
Školství a sociální věci 1 795 000,00 Kč Pokles 1 655 600,00 Kč 1 595 872,46 Kč 96 %
Veřejná správa 14 664 200,00 Kč Navýšení 15 113 700,00 Kč 13 613 075,73 Kč 90 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 900 000,00 Kč Navýšení 2 220 000,00 Kč 103 687,36 Kč 5 %
Vodní hospodářství 255 360,75 Kč 255 360,75 Kč 254 016,48 Kč 99 %
Všeobecná pokladní správa 39 800 599,25 Kč Navýšení 129 184 856,45 Kč 25 757 730,96 Kč 20 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 900 000,00 Kč Navýšení 2 220 000,00 Kč 103 687,36 Kč 5 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 499,86 Kč 25 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 499,86 Kč 25 %
5168 Služby zpracování dat 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 768 000,00 Kč Pokles 88 000,00 Kč 15 357,50 Kč 17 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 768 000,00 Kč Pokles 88 000,00 Kč 15 357,50 Kč 17 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
5194 Věcné dary 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 5 830,00 Kč 49 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 5 830,00 Kč 49 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0,00 Kč Navýšení 1 635 081,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 0,00 Kč Navýšení 1 635 081,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0,00 Kč Navýšení 364 919,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 0,00 Kč Navýšení 364 919,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 50 495,00 Kč 50 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 50 495,00 Kč 56 %
313 Odbor přestupkových agend 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 50 495,00 Kč 56 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor přestupkových agend 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor přestupkových agend 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 255 360,75 Kč 255 360,75 Kč 254 016,48 Kč 99 %
5169 Nákup ostatních služeb 242 500,00 Kč 242 500,00 Kč 241 155,72 Kč 99 %
741 Odbor finanční 242 500,00 Kč 242 500,00 Kč 241 155,72 Kč 99 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 12 860,75 Kč 12 860,75 Kč 12 860,76 Kč 100 %
741 Odbor finanční 12 860,75 Kč 12 860,75 Kč 12 860,76 Kč 100 %
3341 Rozhlas a televize 2 170 000,00 Kč 2 170 000,00 Kč 1 912 887,00 Kč 88 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 170 000,00 Kč 2 170 000,00 Kč 1 912 887,00 Kč 88 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 2 170 000,00 Kč 2 170 000,00 Kč 1 912 887,00 Kč 88 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 539,78 Kč 3 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 539,78 Kč 3 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 539,78 Kč 3 %
3613 Nebytové hospodářství 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3632 Pohřebnictví 130 000,00 Kč Navýšení 146 000,00 Kč 145 307,18 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 2 875,00 Kč 2 875,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 2 875,00 Kč 2 875,00 Kč 100 %
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 130 000,00 Kč Navýšení 143 125,00 Kč 142 432,18 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 130 000,00 Kč Navýšení 143 125,00 Kč 142 432,18 Kč 100 %
3634 Lokální zásobování teplem 0,00 Kč Navýšení 7 703 693,00 Kč 7 703 693,00 Kč 100 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč Navýšení 7 703 693,00 Kč 7 703 693,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 7 703 693,00 Kč 7 703 693,00 Kč 100 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 58 103,00 Kč 39 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 58 103,00 Kč 39 %
741 Odbor finanční 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 58 103,00 Kč 39 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 200 000,00 Kč Navýšení 252 600,00 Kč 205 400,00 Kč 81 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 202 800,00 Kč 81 %
528 Odbor sociálních věcí 200 000,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 202 800,00 Kč 81 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč Navýšení 2 600,00 Kč 2 600,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 2 600,00 Kč 2 600,00 Kč 100 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 192 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 192 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
528 Odbor sociálních věcí 192 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
4344 Sociální rehabilitace 298 000,00 Kč 298 000,00 Kč 293 500,00 Kč 98 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 298 000,00 Kč 298 000,00 Kč 293 500,00 Kč 98 %
528 Odbor sociálních věcí 298 000,00 Kč 298 000,00 Kč 293 500,00 Kč 98 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 233 000,00 Kč 97 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 233 000,00 Kč 97 %
528 Odbor sociálních věcí 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 233 000,00 Kč 97 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 6 972,46 Kč 87 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 6 972,46 Kč 87 %
528 Odbor sociálních věcí 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 6 972,46 Kč 87 %
5212 Ochrana obyvatelstva 169 000,00 Kč 169 000,00 Kč 115 944,34 Kč 69 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 56 445,00 Kč 71 %
19 Odbor organizační 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 56 445,00 Kč 71 %
5168 Služby zpracování dat 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 21 747,34 Kč 87 %
19 Odbor organizační 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 21 747,34 Kč 87 %
5169 Nákup ostatních služeb 23 000,00 Kč Navýšení 38 000,00 Kč 37 752,00 Kč 99 %
19 Odbor organizační 23 000,00 Kč Navýšení 38 000,00 Kč 37 752,00 Kč 99 %
5171 Opravy a udržování 40 000,00 Kč Pokles 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 40 000,00 Kč Pokles 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5511 Požární ochrana-profesionální část 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 645 974,00 Kč 91 %
5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 0,00 Kč Navýšení 1 800 000,00 Kč 1 645 974,00 Kč 91 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 1 800 000,00 Kč 1 645 974,00 Kč 91 %
6339 Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům 1 800 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 1 800 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6112 Zastupitelstva obcí 9 025 300,00 Kč Pokles 8 652 800,00 Kč 8 140 700,00 Kč 94 %
5019 Ostatní platy 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 14 147,00 Kč 57 %
919 Odbor kancelář vedení města 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 14 147,00 Kč 57 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 7 200 000,00 Kč Pokles 6 924 050,00 Kč 6 691 950,00 Kč 97 %
919 Odbor kancelář vedení města 7 200 000,00 Kč Pokles 6 924 050,00 Kč 6 691 950,00 Kč 97 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 954 800,00 Kč Pokles 883 050,00 Kč 739 832,00 Kč 84 %
919 Odbor kancelář vedení města 954 800,00 Kč Pokles 883 050,00 Kč 739 832,00 Kč 84 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 648 000,00 Kč Pokles 623 200,00 Kč 610 074,00 Kč 98 %
919 Odbor kancelář vedení města 648 000,00 Kč Pokles 623 200,00 Kč 610 074,00 Kč 98 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 4 783,00 Kč 40 %
919 Odbor kancelář vedení města 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 4 783,00 Kč 40 %
5167 Služby školení a vzdělávání 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 1 820,00 Kč 14 %
919 Odbor kancelář vedení města 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 1 820,00 Kč 14 %
5169 Nákup ostatních služeb 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5 065,00 Kč 25 %
919 Odbor kancelář vedení města 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5 065,00 Kč 25 %
5175 Pohoštění 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 45 621,00 Kč 61 %
919 Odbor kancelář vedení města 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 45 621,00 Kč 61 %
5176 Účastnické poplatky na konference 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 40 000,00 Kč Pokles 32 200,00 Kč 13 800,00 Kč 43 %
919 Odbor kancelář vedení města 40 000,00 Kč Pokles 32 200,00 Kč 13 800,00 Kč 43 %
5194 Věcné dary 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 5 808,00 Kč 19 %
919 Odbor kancelář vedení města 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 5 808,00 Kč 19 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 Kč Navýšení 7 800,00 Kč 7 800,00 Kč 100 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč Navýšení 7 800,00 Kč 7 800,00 Kč 100 %
6115 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 500 000,00 Kč Navýšení 1 201 000,00 Kč 785 689,93 Kč 65 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 Kč Navýšení 1 357,00 Kč 1 357,00 Kč 100 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč Navýšení 1 357,00 Kč 1 357,00 Kč 100 %
5019 Ostatní platy 3 000,00 Kč Navýšení 4 203,00 Kč 1 203,00 Kč 29 %
317 Odbor správních agend 3 000,00 Kč Navýšení 4 203,00 Kč 1 203,00 Kč 29 %
5021 Ostatní osobní výdaje 295 450,00 Kč Navýšení 740 450,00 Kč 525 840,00 Kč 71 %
317 Odbor správních agend 295 450,00 Kč Navýšení 740 450,00 Kč 525 840,00 Kč 71 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0,00 Kč Navýšení 17 821,00 Kč 17 821,00 Kč 100 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč Navýšení 17 821,00 Kč 17 821,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 000,00 Kč Navýšení 7 467,00 Kč 6 467,00 Kč 87 %
317 Odbor správních agend 1 000,00 Kč Navýšení 7 467,00 Kč 6 467,00 Kč 87 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,00 Kč 0,00 Kč 407,00 Kč - - - -
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 407,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč Navýšení 21 861,59 Kč 20 304,52 Kč 93 %
317 Odbor správních agend 5 000,00 Kč Navýšení 21 861,59 Kč 20 304,52 Kč 93 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 Kč Navýšení 1 998,47 Kč 998,47 Kč 50 %
317 Odbor správních agend 1 000,00 Kč Navýšení 1 998,47 Kč 998,47 Kč 50 %
5161 Služby pošt 120 500,00 Kč Navýšení 239 887,30 Kč 119 387,30 Kč 50 %
317 Odbor správních agend 120 500,00 Kč Navýšení 239 887,30 Kč 119 387,30 Kč 50 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50,00 Kč Navýšení 94,96 Kč 44,96 Kč 47 %
317 Odbor správních agend 50,00 Kč Navýšení 94,96 Kč 44,96 Kč 47 %
5164 Nájemné 50 000,00 Kč Navýšení 114 124,00 Kč 64 124,00 Kč 56 %
317 Odbor správních agend 50 000,00 Kč Navýšení 114 124,00 Kč 64 124,00 Kč 56 %
5169 Nákup ostatních služeb 24 000,00 Kč Navýšení 51 735,68 Kč 27 735,68 Kč 54 %
317 Odbor správních agend 24 000,00 Kč Navýšení 51 735,68 Kč 27 735,68 Kč 54 %
6171 Činnost místní správy 5 138 900,00 Kč Navýšení 5 259 900,00 Kč 4 686 685,80 Kč 89 %
5019 Ostatní platy 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor přestupkových agend 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor přestupkových agend 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 121 000,00 Kč 120 150,00 Kč 99 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč Navýšení 121 000,00 Kč 120 150,00 Kč 99 %
5164 Nájemné 60 700,00 Kč 60 700,00 Kč 3 300,00 Kč 5 %
919 Odbor kancelář vedení města 60 700,00 Kč 60 700,00 Kč 3 300,00 Kč 5 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 93 235,00 Kč 47 %
741 Odbor finanční 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 93 235,00 Kč 47 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 687 200,00 Kč 2 687 200,00 Kč 2 619 167,80 Kč 97 %
919 Odbor kancelář vedení města 2 687 200,00 Kč 2 687 200,00 Kč 2 619 167,80 Kč 97 %
5175 Pohoštění 95 000,00 Kč Pokles 85 000,00 Kč 6 981,00 Kč 8 %
919 Odbor kancelář vedení města 95 000,00 Kč Pokles 85 000,00 Kč 6 981,00 Kč 8 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 066 000,00 Kč 1 066 000,00 Kč 949 970,00 Kč 89 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 066 000,00 Kč 1 066 000,00 Kč 949 970,00 Kč 89 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 947,00 Kč 11 %
313 Odbor přestupkových agend 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 947,00 Kč 11 %
5194 Věcné dary 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 50 %
919 Odbor kancelář vedení města 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 50 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč 0,00 Kč 300,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 300,00 Kč - - - -
5492 Dary obyvatelstvu 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 898 000,00 Kč Navýšení 908 000,00 Kč 882 635,00 Kč 97 %
919 Odbor kancelář vedení města 898 000,00 Kč Navýšení 908 000,00 Kč 882 635,00 Kč 97 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 327 919,96 Kč 94 %
5163 Služby peněžních ústavů 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 327 919,96 Kč 94 %
741 Odbor finanční 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 327 919,96 Kč 94 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 1 165 535,00 Kč 86 %
5163 Služby peněžních ústavů 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 165 535,00 Kč 90 %
19 Odbor organizační 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 165 535,00 Kč 90 %
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6399 Ostatní finanční operace 28 000 000,00 Kč Pokles 25 015 870,00 Kč 24 261 993,00 Kč 97 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 2 246 123,00 Kč 75 %
741 Odbor finanční 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 2 246 123,00 Kč 75 %
5365 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 25 000 000,00 Kč Pokles 22 015 870,00 Kč 22 015 870,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 25 000 000,00 Kč Pokles 22 015 870,00 Kč 22 015 870,00 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 2 283,00 Kč 2 283,00 Kč 100 %
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 Kč Navýšení 2 283,00 Kč 2 283,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 2 283,00 Kč 2 283,00 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 10 100 599,25 Kč Navýšení 102 466 703,45 Kč 0,00 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 10 100 599,25 Kč Navýšení 102 466 703,45 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 10 000 599,25 Kč Navýšení 102 466 703,45 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 62 003 160,00 Kč Navýšení 160 737 210,20 Kč 53 007 326,29 Kč 33 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 1 357,00 Kč 1 357,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 357,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5019 Ostatní platy 31 203,00 Kč 15 350,00 Kč 49 % 0,00 Kč 0 % 909,00 Kč 3 % 1 090,00 Kč 6 % 242,00 Kč 7 % 1 027,00 Kč 10 % 1 173,00 Kč 14 % 3 320,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 1 283,00 Kč 29 % 2 189,00 Kč 36 % 1 738,00 Kč 42 % 2 379,00 Kč 49 %
5021 Ostatní osobn.. 740 450,00 Kč 525 840,00 Kč 71 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 60 000,00 Kč 8 % 465 750,00 Kč 71 % 90,00 Kč 71 %
5023 Odměny členů .. 6 924 050,00 Kč 6 691 950,00 Kč 97 % 494 047,00 Kč 7 % 515 519,00 Kč 15 % 861 337,00 Kč 27 % 515 528,00 Kč 34 % 538 240,00 Kč 42 % 540 694,00 Kč 50 % 540 694,00 Kč 58 % 540 694,00 Kč 66 % 540 694,00 Kč 73 % 540 694,00 Kč 81 % 535 672,00 Kč 89 % 528 137,00 Kč 97 %
5031 Povinné pojis.. 900 871,00 Kč 757 653,00 Kč 84 % 53 425,00 Kč 6 % 61 031,00 Kč 13 % 86 730,00 Kč 22 % 58 604,00 Kč 29 % 59 100,00 Kč 35 % 61 828,00 Kč 42 % 60 339,00 Kč 49 % 59 843,00 Kč 56 % 61 827,00 Kč 62 % 75 220,00 Kč 71 % 63 473,00 Kč 78 % 56 233,00 Kč 84 %
5032 Povinné pojis.. 630 667,00 Kč 616 541,00 Kč 98 % 44 566,00 Kč 7 % 46 572,00 Kč 14 % 77 873,00 Kč 27 % 46 391,00 Kč 34 % 48 837,00 Kč 42 % 49 917,00 Kč 50 % 49 466,00 Kč 58 % 49 377,00 Kč 65 % 50 097,00 Kč 73 % 54 956,00 Kč 82 % 50 692,00 Kč 90 % 47 797,00 Kč 98 %
5039 Ostatní povin.. 13 000,00 Kč 5 190,00 Kč 40 % 0,00 Kč 0 % 307,00 Kč 2 % 368,00 Kč 5 % 82,00 Kč 6 % 347,00 Kč 8 % 397,00 Kč 12 % 1 123,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 433,00 Kč 24 % 741,00 Kč 29 % 587,00 Kč 34 % 805,00 Kč 40 %
5041 Odměny za uži.. 16 000,00 Kč 539,78 Kč 3 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 539,78 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 %
5136 Knihy, učební.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný.. 80 000,00 Kč 56 445,00 Kč 71 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 56 280,00 Kč 70 % 165,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 %
5139 Nákup materiá.. 161 861,59 Kč 149 926,84 Kč 93 % 0,00 Kč 0 % 2 150,82 Kč 1 % 63 450,00 Kč 41 % 56 700,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 10 670,82 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 2 109,38 Kč 83 % 12 695,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 2 150,82 Kč 93 %
5156 Pohonné hmoty.. 1 998,47 Kč 998,47 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 998,47 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5161 Služby pošt 239 887,30 Kč 119 387,30 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 119 387,30 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5162 Služby teleko.. 94,96 Kč 44,96 Kč 47 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 44,96 Kč 47 % 0,00 Kč 47 %
5163 Služby peněžn.. 1 650 000,00 Kč 1 493 454,96 Kč 91 % 25 085,72 Kč 2 % 260 297,19 Kč 17 % 33 514,51 Kč 19 % 17 545,28 Kč 20 % 324 294,53 Kč 40 % 37 563,67 Kč 42 % 30 126,83 Kč 44 % 355 047,93 Kč 66 % 21 621,85 Kč 67 % 15 567,19 Kč 68 % 314 815,24 Kč 87 % 57 975,02 Kč 91 %
5164 Nájemné 174 824,00 Kč 67 424,00 Kč 39 % 1 000,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 1 000,00 Kč 1 % 64 124,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 1 300,00 Kč 39 %
5166 Konzultační, .. 290 000,00 Kč 143 730,00 Kč 50 % 15 176,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 5 084,00 Kč 7 % 8 050,00 Kč 10 % 7 350,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 10 300,00 Kč 16 % 5 138,00 Kč 18 % 54 632,00 Kč 36 % 38 000,00 Kč 50 %
5167 Služby školen.. 13 000,00 Kč 1 820,00 Kč 14 % 1 820,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 %
5168 Služby zpraco.. 55 000,00 Kč 21 747,34 Kč 40 % 5 118,30 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 5 267,13 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 5 791,67 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 5 570,24 Kč 40 % 0,00 Kč 40 %
5169 Nákup ostatní.. 5 532 810,68 Kč 5 059 730,70 Kč 91 % 363 516,00 Kč 7 % 379 460,00 Kč 13 % 413 158,93 Kč 21 % 377 000,00 Kč 28 % 314 200,00 Kč 33 % 236 763,93 Kč 38 % 681 478,50 Kč 50 % 371 425,00 Kč 57 % 821 758,61 Kč 72 % 183 777,60 Kč 75 % 625 691,90 Kč 86 % 291 500,23 Kč 91 %
5171 Opravy a udrž.. 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuz.. 20 000,00 Kč 5 065,00 Kč 25 % 374,00 Kč 2 % 2 623,00 Kč 15 % 243,00 Kč 16 % 1 502,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 323,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 %
5175 Pohoštění 160 000,00 Kč 52 602,00 Kč 33 % 5 989,00 Kč 4 % 8 126,00 Kč 9 % 3 131,00 Kč 11 % 1 847,00 Kč 12 % 2 667,00 Kč 14 % 10 873,00 Kč 20 % 3 527,00 Kč 23 % 1 829,00 Kč 24 % 1 898,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 3 933,00 Kč 27 % 8 782,00 Kč 33 %
5176 Účastnické po.. 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákup.. 1 178 200,00 Kč 1 043 770,00 Kč 89 % 86 000,00 Kč 7 % 6 400,00 Kč 8 % 13 700,00 Kč 9 % 6 400,00 Kč 10 % 4 000,00 Kč 10 % 403 803,00 Kč 44 % 20 600,00 Kč 46 % 19 000,00 Kč 48 % 35 200,00 Kč 51 % 17 600,00 Kč 52 % 425 067,00 Kč 88 % 6 000,00 Kč 89 %
5192 Poskytnuté ne.. 16 000,00 Kč 947,00 Kč 6 % 0,00 Kč 0 % 646,00 Kč 4 % 301,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 %
5194 Věcné dary 62 000,00 Kč 21 638,00 Kč 35 % 2 000,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 1 245,00 Kč 5 % 14 368,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 2 000,00 Kč 32 % 2 025,00 Kč 35 %
5212 Neinvestiční .. 1 635 081,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5213 Neinvestiční .. 364 919,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5319 Ostatní neinv.. 1 800 000,00 Kč 1 645 974,00 Kč 91 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 645 974,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 %
5323 Neinvestiční .. 1 395 000,00 Kč 1 383 500,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 383 500,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
5329 Ostatní neinv.. 62 860,75 Kč 62 860,76 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 782,58 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 53 404,32 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 5 673,86 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a.. 3 150 000,00 Kč 2 304 526,00 Kč 73 % 9 660,00 Kč 0 % 281 608,00 Kč 9 % 66 994,00 Kč 11 % 608 663,00 Kč 31 % 102 746,00 Kč 34 % 159 975,00 Kč 39 % 459 502,00 Kč 54 % 174 174,00 Kč 59 % 54 324,00 Kč 61 % 167 399,00 Kč 66 % 148 094,00 Kč 71 % 71 387,00 Kč 73 %
5365 Výdaje z fina.. 22 015 870,00 Kč 22 015 870,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 22 015 870,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5366 Výdaje z fina.. 2 283,00 Kč 2 283,00 Kč 100 % 2 283,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd .. 7 800,00 Kč 7 800,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 925,00 Kč 38 % 4 875,00 Kč 100 %
5492 Dary obyvatel.. 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5499 Ostatní neinv.. 908 000,00 Kč 882 635,00 Kč 97 % 78 355,00 Kč 9 % 73 605,00 Kč 17 % 68 230,00 Kč 24 % 70 605,00 Kč 32 % 62 980,00 Kč 39 % 73 480,00 Kč 47 % 80 105,00 Kč 56 % 73 480,00 Kč 64 % 77 480,00 Kč 73 % 71 280,00 Kč 80 % 80 955,00 Kč 89 % 72 080,00 Kč 97 %
5811 Výdaje na náh.. 193 125,00 Kč 142 432,18 Kč 74 % 17 802,00 Kč 9 % 10 892,80 Kč 15 % 37 845,35 Kč 34 % 45 602,60 Kč 58 % -350,00 Kč 58 % 2 200,80 Kč 59 % -12 265,77 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % -4 141,00 Kč 51 % 11 366,60 Kč 56 % 33 478,80 Kč 74 %
5901 Nespecifikova.. 102 466 703,45 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5909 Ostatní neinv.. 7 709 293,00 Kč 7 706 293,00 Kč 100 % 2 600,00 Kč 0 % 7 703 693,00 Kč 100 % 7 004,00 Kč 100 % -7 004,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6339 Ostatní inves.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 160 737 210,20 Kč 53 007 326,29 Kč 33 % 1 208 817,02 Kč 1 % 9 353 839,81 Kč 6 % 25 400 596,37 Kč 16 % 1 804 975,01 Kč 1 % 1 463 172,53 Kč 1 % 1 640 122,72 Kč 1 % 1 941 828,05 Kč 1 % 1 646 114,93 Kč 1 % 3 134 173,84 Kč 2 % 1 394 327,20 Kč 1 % 2 794 363,94 Kč 2 % 1 224 994,87 Kč 1 %