Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 0 (ORG 0) / 2020

Název:
0 (0)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 528 259 803,64 Kč Pokles 518 104 566,03 Kč 538 010 452,38 Kč 104 %
výdaje 62 003 160,00 Kč Navýšení 160 737 210,20 Kč 53 007 326,29 Kč 33 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 283 000,00 Kč Navýšení 8 002 693,00 Kč 7 907 103,18 Kč 99 %
Civilní připravenost na krizové stavy 169 000,00 Kč 169 000,00 Kč 115 944,34 Kč 69 %
Doprava 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 100 495,00 Kč 67 %
Kultura a sdělovací prostředky 2 186 000,00 Kč 2 186 000,00 Kč 1 913 426,78 Kč 88 %
Požární ochrana 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 645 974,00 Kč 91 %
Školství a sociální věci 1 795 000,00 Kč Pokles 1 655 600,00 Kč 1 595 872,46 Kč 96 %
Veřejná správa 14 664 200,00 Kč Navýšení 15 113 700,00 Kč 13 613 075,73 Kč 90 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 900 000,00 Kč Navýšení 2 220 000,00 Kč 103 687,36 Kč 5 %
Vodní hospodářství 255 360,75 Kč 255 360,75 Kč 254 016,48 Kč 99 %
Všeobecná pokladní správa 39 800 599,25 Kč Navýšení 129 184 856,45 Kč 25 757 730,96 Kč 20 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 900 000,00 Kč Navýšení 2 220 000,00 Kč 103 687,36 Kč 5 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 499,86 Kč 25 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 499,86 Kč 25 %
5168 Služby zpracování dat 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 768 000,00 Kč Pokles 88 000,00 Kč 15 357,50 Kč 17 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 768 000,00 Kč Pokles 88 000,00 Kč 15 357,50 Kč 17 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
5194 Věcné dary 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 5 830,00 Kč 49 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 5 830,00 Kč 49 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0,00 Kč Navýšení 1 635 081,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 0,00 Kč Navýšení 1 635 081,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0,00 Kč Navýšení 364 919,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 0,00 Kč Navýšení 364 919,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 50 495,00 Kč 50 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 50 495,00 Kč 56 %
313 Odbor přestupkových agend 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 50 495,00 Kč 56 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor přestupkových agend 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor přestupkových agend 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 255 360,75 Kč 255 360,75 Kč 254 016,48 Kč 99 %
5169 Nákup ostatních služeb 242 500,00 Kč 242 500,00 Kč 241 155,72 Kč 99 %
741 Odbor finanční 242 500,00 Kč 242 500,00 Kč 241 155,72 Kč 99 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 12 860,75 Kč 12 860,75 Kč 12 860,76 Kč 100 %
741 Odbor finanční 12 860,75 Kč 12 860,75 Kč 12 860,76 Kč 100 %
3341 Rozhlas a televize 2 170 000,00 Kč 2 170 000,00 Kč 1 912 887,00 Kč 88 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 170 000,00 Kč 2 170 000,00 Kč 1 912 887,00 Kč 88 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 2 170 000,00 Kč 2 170 000,00 Kč 1 912 887,00 Kč 88 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 539,78 Kč 3 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 539,78 Kč 3 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 539,78 Kč 3 %
3613 Nebytové hospodářství 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3632 Pohřebnictví 130 000,00 Kč Navýšení 146 000,00 Kč 145 307,18 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 2 875,00 Kč 2 875,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 2 875,00 Kč 2 875,00 Kč 100 %
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 130 000,00 Kč Navýšení 143 125,00 Kč 142 432,18 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 130 000,00 Kč Navýšení 143 125,00 Kč 142 432,18 Kč 100 %
3634 Lokální zásobování teplem 0,00 Kč Navýšení 7 703 693,00 Kč 7 703 693,00 Kč 100 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč Navýšení 7 703 693,00 Kč 7 703 693,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 7 703 693,00 Kč 7 703 693,00 Kč 100 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 58 103,00 Kč 39 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 58 103,00 Kč 39 %
741 Odbor finanční 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 58 103,00 Kč 39 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 200 000,00 Kč Navýšení 252 600,00 Kč 205 400,00 Kč 81 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 202 800,00 Kč 81 %
528 Odbor sociálních věcí 200 000,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 202 800,00 Kč 81 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč Navýšení 2 600,00 Kč 2 600,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 2 600,00 Kč 2 600,00 Kč 100 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 192 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 192 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
528 Odbor sociálních věcí 192 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
4344 Sociální rehabilitace 298 000,00 Kč 298 000,00 Kč 293 500,00 Kč 98 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 298 000,00 Kč 298 000,00 Kč 293 500,00 Kč 98 %
528 Odbor sociálních věcí 298 000,00 Kč 298 000,00 Kč 293 500,00 Kč 98 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 233 000,00 Kč 97 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 233 000,00 Kč 97 %
528 Odbor sociálních věcí 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 233 000,00 Kč 97 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 6 972,46 Kč 87 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 6 972,46 Kč 87 %
528 Odbor sociálních věcí 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 6 972,46 Kč 87 %
5212 Ochrana obyvatelstva 169 000,00 Kč 169 000,00 Kč 115 944,34 Kč 69 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 56 445,00 Kč 71 %
19 Odbor organizační 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 56 445,00 Kč 71 %
5168 Služby zpracování dat 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 21 747,34 Kč 87 %
19 Odbor organizační 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 21 747,34 Kč 87 %
5169 Nákup ostatních služeb 23 000,00 Kč Navýšení 38 000,00 Kč 37 752,00 Kč 99 %
19 Odbor organizační 23 000,00 Kč Navýšení 38 000,00 Kč 37 752,00 Kč 99 %
5171 Opravy a udržování 40 000,00 Kč Pokles 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 40 000,00 Kč Pokles 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5511 Požární ochrana-profesionální část 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 645 974,00 Kč 91 %
5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 0,00 Kč Navýšení 1 800 000,00 Kč 1 645 974,00 Kč 91 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 1 800 000,00 Kč 1 645 974,00 Kč 91 %
6339 Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům 1 800 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 1 800 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6112 Zastupitelstva obcí 9 025 300,00 Kč Pokles 8 652 800,00 Kč 8 140 700,00 Kč 94 %
5019 Ostatní platy 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 14 147,00 Kč 57 %
919 Odbor kancelář vedení města 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 14 147,00 Kč 57 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 7 200 000,00 Kč Pokles 6 924 050,00 Kč 6 691 950,00 Kč 97 %
919 Odbor kancelář vedení města 7 200 000,00 Kč Pokles 6 924 050,00 Kč 6 691 950,00 Kč 97 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 954 800,00 Kč Pokles 883 050,00 Kč 739 832,00 Kč 84 %
919 Odbor kancelář vedení města 954 800,00 Kč Pokles 883 050,00 Kč 739 832,00 Kč 84 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 648 000,00 Kč Pokles 623 200,00 Kč 610 074,00 Kč 98 %
919 Odbor kancelář vedení města 648 000,00 Kč Pokles 623 200,00 Kč 610 074,00 Kč 98 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 4 783,00 Kč 40 %
919 Odbor kancelář vedení města 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 4 783,00 Kč 40 %
5167 Služby školení a vzdělávání 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 1 820,00 Kč 14 %
919 Odbor kancelář vedení města 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 1 820,00 Kč 14 %
5169 Nákup ostatních služeb 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5 065,00 Kč 25 %
919 Odbor kancelář vedení města 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5 065,00 Kč 25 %
5175 Pohoštění 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 45 621,00 Kč 61 %
919 Odbor kancelář vedení města 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 45 621,00 Kč 61 %
5176 Účastnické poplatky na konference 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 40 000,00 Kč Pokles 32 200,00 Kč 13 800,00 Kč 43 %
919 Odbor kancelář vedení města 40 000,00 Kč Pokles 32 200,00 Kč 13 800,00 Kč 43 %
5194 Věcné dary 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 5 808,00 Kč 19 %
919 Odbor kancelář vedení města 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 5 808,00 Kč 19 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 Kč Navýšení 7 800,00 Kč 7 800,00 Kč 100 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč Navýšení 7 800,00 Kč 7 800,00 Kč 100 %
6115 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 500 000,00 Kč Navýšení 1 201 000,00 Kč 785 689,93 Kč 65 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 Kč Navýšení 1 357,00 Kč 1 357,00 Kč 100 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč Navýšení 1 357,00 Kč 1 357,00 Kč 100 %
5019 Ostatní platy 3 000,00 Kč Navýšení 4 203,00 Kč 1 203,00 Kč 29 %
317 Odbor správních agend 3 000,00 Kč Navýšení 4 203,00 Kč 1 203,00 Kč 29 %
5021 Ostatní osobní výdaje 295 450,00 Kč Navýšení 740 450,00 Kč 525 840,00 Kč 71 %
317 Odbor správních agend 295 450,00 Kč Navýšení 740 450,00 Kč 525 840,00 Kč 71 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0,00 Kč Navýšení 17 821,00 Kč 17 821,00 Kč 100 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč Navýšení 17 821,00 Kč 17 821,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 000,00 Kč Navýšení 7 467,00 Kč 6 467,00 Kč 87 %
317 Odbor správních agend 1 000,00 Kč Navýšení 7 467,00 Kč 6 467,00 Kč 87 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,00 Kč 0,00 Kč 407,00 Kč - - - -
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 407,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč Navýšení 21 861,59 Kč 20 304,52 Kč 93 %
317 Odbor správních agend 5 000,00 Kč Navýšení 21 861,59 Kč 20 304,52 Kč 93 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 Kč Navýšení 1 998,47 Kč 998,47 Kč 50 %
317 Odbor správních agend 1 000,00 Kč Navýšení 1 998,47 Kč 998,47 Kč 50 %
5161 Služby pošt 120 500,00 Kč Navýšení 239 887,30 Kč 119 387,30 Kč 50 %
317 Odbor správních agend 120 500,00 Kč Navýšení 239 887,30 Kč 119 387,30 Kč 50 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50,00 Kč Navýšení 94,96 Kč 44,96 Kč 47 %
317 Odbor správních agend 50,00 Kč Navýšení 94,96 Kč 44,96 Kč 47 %
5164 Nájemné 50 000,00 Kč Navýšení 114 124,00 Kč 64 124,00 Kč 56 %
317 Odbor správních agend 50 000,00 Kč Navýšení 114 124,00 Kč 64 124,00 Kč 56 %
5169 Nákup ostatních služeb 24 000,00 Kč Navýšení 51 735,68 Kč 27 735,68 Kč 54 %
317 Odbor správních agend 24 000,00 Kč Navýšení 51 735,68 Kč 27 735,68 Kč 54 %
6171 Činnost místní správy 5 138 900,00 Kč Navýšení 5 259 900,00 Kč 4 686 685,80 Kč 89 %
5019 Ostatní platy 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor přestupkových agend 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor přestupkových agend 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 121 000,00 Kč 120 150,00 Kč 99 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč Navýšení 121 000,00 Kč 120 150,00 Kč 99 %
5164 Nájemné 60 700,00 Kč 60 700,00 Kč 3 300,00 Kč 5 %
919 Odbor kancelář vedení města 60 700,00 Kč 60 700,00 Kč 3 300,00 Kč 5 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 93 235,00 Kč 47 %
741 Odbor finanční 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 93 235,00 Kč 47 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 687 200,00 Kč 2 687 200,00 Kč 2 619 167,80 Kč 97 %
919 Odbor kancelář vedení města 2 687 200,00 Kč 2 687 200,00 Kč 2 619 167,80 Kč 97 %
5175 Pohoštění 95 000,00 Kč Pokles 85 000,00 Kč 6 981,00 Kč 8 %
919 Odbor kancelář vedení města 95 000,00 Kč Pokles 85 000,00 Kč 6 981,00 Kč 8 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 066 000,00 Kč 1 066 000,00 Kč 949 970,00 Kč 89 %
919 Odbor kancelář vedení města 1 066 000,00 Kč 1 066 000,00 Kč 949 970,00 Kč 89 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 947,00 Kč 11 %
313 Odbor přestupkových agend 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 947,00 Kč 11 %
5194 Věcné dary 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 50 %
919 Odbor kancelář vedení města 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 50 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč 0,00 Kč 300,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 300,00 Kč - - - -
5492 Dary obyvatelstvu 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
919 Odbor kancelář vedení města 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 898 000,00 Kč Navýšení 908 000,00 Kč 882 635,00 Kč 97 %
919 Odbor kancelář vedení města 898 000,00 Kč Navýšení 908 000,00 Kč 882 635,00 Kč 97 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 327 919,96 Kč 94 %
5163 Služby peněžních ústavů 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 327 919,96 Kč 94 %
741 Odbor finanční 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 327 919,96 Kč 94 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 1 165 535,00 Kč 86 %
5163 Služby peněžních ústavů 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 165 535,00 Kč 90 %
19 Odbor organizační 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 165 535,00 Kč 90 %
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6399 Ostatní finanční operace 28 000 000,00 Kč Pokles 25 015 870,00 Kč 24 261 993,00 Kč 97 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 2 246 123,00 Kč 75 %
741 Odbor finanční 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 2 246 123,00 Kč 75 %
5365 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 25 000 000,00 Kč Pokles 22 015 870,00 Kč 22 015 870,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 25 000 000,00 Kč Pokles 22 015 870,00 Kč 22 015 870,00 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 2 283,00 Kč 2 283,00 Kč 100 %
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 Kč Navýšení 2 283,00 Kč 2 283,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 2 283,00 Kč 2 283,00 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 10 100 599,25 Kč Navýšení 102 466 703,45 Kč 0,00 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 10 100 599,25 Kč Navýšení 102 466 703,45 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 10 000 599,25 Kč Navýšení 102 466 703,45 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 62 003 160,00 Kč Navýšení 160 737 210,20 Kč 53 007 326,29 Kč 33 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 0 (0), Paragraf 3639 (Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené), Položka 5362 (Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 39 302,00 Kč
Celkem 39 302,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Město Nový JičínARES 50 000,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši mylné platby - Krajský soud v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 1835/34, 702 00 Ostrava, IČO: 00215732 - vratka platba jistoty - předběžné opatření z roku 2019 4040 03.04.2020 50 000,00 Kč
Okresní soudARES 18 801,00 Kč
Soudní poplatek za EPR. 4268 30.01.2020 3 003,00 Kč
Soudní poplatek za EPR. 4084 12.02.2020 400,00 Kč
Soudní poplatek za EPR. 4085 12.02.2020 400,00 Kč
Soudní poplatek za EPR 4096 13.02.2020 400,00 Kč
Soudní poplatek za EPR 4178 20.02.2020 400,00 Kč
Soudní poplatek za EPR 4181 20.02.2020 851,00 Kč
Soudní poplatek za EPR 4057 09.03.2020 7 347,00 Kč
Soudní poplatek za EPR 4139 16.03.2020 800,00 Kč
Doplatek soudního poplatku. 4298 31.03.2020 200,00 Kč
Soudní poplatek za vyklizení bytu. 4305 31.03.2020 5 000,00 Kč
Okresní soudARES 400,00 Kč
Soudní poplatek za EPR. 4204 24.02.2020 400,00 Kč
Celkem 69 201,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Okresní soudARES -400,00 Kč
Vratka soudního poplatku za EPR, nepatří OS NJ. 4163 19.02.2020 -400,00 Kč
Krajský soudARES -50 000,00 Kč
Vratka soudního poplatku. 4274 27.03.2020 -50 000,00 Kč
Celkem -50 400,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 1 357,00 Kč 1 357,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 357,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5019 Ostatní platy 31 203,00 Kč 15 350,00 Kč 49 % 0,00 Kč 0 % 909,00 Kč 3 % 1 090,00 Kč 6 % 242,00 Kč 7 % 1 027,00 Kč 10 % 1 173,00 Kč 14 % 3 320,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 1 283,00 Kč 29 % 2 189,00 Kč 36 % 1 738,00 Kč 42 % 2 379,00 Kč 49 %
5021 Ostatní osobn.. 740 450,00 Kč 525 840,00 Kč 71 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 60 000,00 Kč 8 % 465 750,00 Kč 71 % 90,00 Kč 71 %
5023 Odměny členů .. 6 924 050,00 Kč 6 691 950,00 Kč 97 % 494 047,00 Kč 7 % 515 519,00 Kč 15 % 861 337,00 Kč 27 % 515 528,00 Kč 34 % 538 240,00 Kč 42 % 540 694,00 Kč 50 % 540 694,00 Kč 58 % 540 694,00 Kč 66 % 540 694,00 Kč 73 % 540 694,00 Kč 81 % 535 672,00 Kč 89 % 528 137,00 Kč 97 %
5031 Povinné pojis.. 900 871,00 Kč 757 653,00 Kč 84 % 53 425,00 Kč 6 % 61 031,00 Kč 13 % 86 730,00 Kč 22 % 58 604,00 Kč 29 % 59 100,00 Kč 35 % 61 828,00 Kč 42 % 60 339,00 Kč 49 % 59 843,00 Kč 56 % 61 827,00 Kč 62 % 75 220,00 Kč 71 % 63 473,00 Kč 78 % 56 233,00 Kč 84 %
5032 Povinné pojis.. 630 667,00 Kč 616 541,00 Kč 98 % 44 566,00 Kč 7 % 46 572,00 Kč 14 % 77 873,00 Kč 27 % 46 391,00 Kč 34 % 48 837,00 Kč 42 % 49 917,00 Kč 50 % 49 466,00 Kč 58 % 49 377,00 Kč 65 % 50 097,00 Kč 73 % 54 956,00 Kč 82 % 50 692,00 Kč 90 % 47 797,00 Kč 98 %
5039 Ostatní povin.. 13 000,00 Kč 5 190,00 Kč 40 % 0,00 Kč 0 % 307,00 Kč 2 % 368,00 Kč 5 % 82,00 Kč 6 % 347,00 Kč 8 % 397,00 Kč 12 % 1 123,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 433,00 Kč 24 % 741,00 Kč 29 % 587,00 Kč 34 % 805,00 Kč 40 %
5041 Odměny za uži.. 16 000,00 Kč 539,78 Kč 3 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 539,78 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 %
5136 Knihy, učební.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný.. 80 000,00 Kč 56 445,00 Kč 71 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 56 280,00 Kč 70 % 165,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 %
5139 Nákup materiá.. 161 861,59 Kč 149 926,84 Kč 93 % 0,00 Kč 0 % 2 150,82 Kč 1 % 63 450,00 Kč 41 % 56 700,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 10 670,82 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 2 109,38 Kč 83 % 12 695,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 2 150,82 Kč 93 %
5156 Pohonné hmoty.. 1 998,47 Kč 998,47 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 998,47 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5161 Služby pošt 239 887,30 Kč 119 387,30 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 119 387,30 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5162 Služby teleko.. 94,96 Kč 44,96 Kč 47 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 44,96 Kč 47 % 0,00 Kč 47 %
5163 Služby peněžn.. 1 650 000,00 Kč 1 493 454,96 Kč 91 % 25 085,72 Kč 2 % 260 297,19 Kč 17 % 33 514,51 Kč 19 % 17 545,28 Kč 20 % 324 294,53 Kč 40 % 37 563,67 Kč 42 % 30 126,83 Kč 44 % 355 047,93 Kč 66 % 21 621,85 Kč 67 % 15 567,19 Kč 68 % 314 815,24 Kč 87 % 57 975,02 Kč 91 %
5164 Nájemné 174 824,00 Kč 67 424,00 Kč 39 % 1 000,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 1 000,00 Kč 1 % 64 124,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 1 300,00 Kč 39 %
5166 Konzultační, .. 290 000,00 Kč 143 730,00 Kč 50 % 15 176,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 5 084,00 Kč 7 % 8 050,00 Kč 10 % 7 350,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 10 300,00 Kč 16 % 5 138,00 Kč 18 % 54 632,00 Kč 36 % 38 000,00 Kč 50 %
5167 Služby školen.. 13 000,00 Kč 1 820,00 Kč 14 % 1 820,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 %
5168 Služby zpraco.. 55 000,00 Kč 21 747,34 Kč 40 % 5 118,30 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 5 267,13 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 5 791,67 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 5 570,24 Kč 40 % 0,00 Kč 40 %
5169 Nákup ostatní.. 5 532 810,68 Kč 5 059 730,70 Kč 91 % 363 516,00 Kč 7 % 379 460,00 Kč 13 % 413 158,93 Kč 21 % 377 000,00 Kč 28 % 314 200,00 Kč 33 % 236 763,93 Kč 38 % 681 478,50 Kč 50 % 371 425,00 Kč 57 % 821 758,61 Kč 72 % 183 777,60 Kč 75 % 625 691,90 Kč 86 % 291 500,23 Kč 91 %
5171 Opravy a udrž.. 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuz.. 20 000,00 Kč 5 065,00 Kč 25 % 374,00 Kč 2 % 2 623,00 Kč 15 % 243,00 Kč 16 % 1 502,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 323,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 %
5175 Pohoštění 160 000,00 Kč 52 602,00 Kč 33 % 5 989,00 Kč 4 % 8 126,00 Kč 9 % 3 131,00 Kč 11 % 1 847,00 Kč 12 % 2 667,00 Kč 14 % 10 873,00 Kč 20 % 3 527,00 Kč 23 % 1 829,00 Kč 24 % 1 898,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 3 933,00 Kč 27 % 8 782,00 Kč 33 %
5176 Účastnické po.. 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákup.. 1 178 200,00 Kč 1 043 770,00 Kč 89 % 86 000,00 Kč 7 % 6 400,00 Kč 8 % 13 700,00 Kč 9 % 6 400,00 Kč 10 % 4 000,00 Kč 10 % 403 803,00 Kč 44 % 20 600,00 Kč 46 % 19 000,00 Kč 48 % 35 200,00 Kč 51 % 17 600,00 Kč 52 % 425 067,00 Kč 88 % 6 000,00 Kč 89 %
5192 Poskytnuté ne.. 16 000,00 Kč 947,00 Kč 6 % 0,00 Kč 0 % 646,00 Kč 4 % 301,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 %
5194 Věcné dary 62 000,00 Kč 21 638,00 Kč 35 % 2 000,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 1 245,00 Kč 5 % 14 368,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 2 000,00 Kč 32 % 2 025,00 Kč 35 %
5212 Neinvestiční .. 1 635 081,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5213 Neinvestiční .. 364 919,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5319 Ostatní neinv.. 1 800 000,00 Kč 1 645 974,00 Kč 91 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 645 974,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 %
5323 Neinvestiční .. 1 395 000,00 Kč 1 383 500,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 383 500,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
5329 Ostatní neinv.. 62 860,75 Kč 62 860,76 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 782,58 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 53 404,32 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 5 673,86 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a.. 3 150 000,00 Kč 2 304 526,00 Kč 73 % 9 660,00 Kč 0 % 281 608,00 Kč 9 % 66 994,00 Kč 11 % 608 663,00 Kč 31 % 102 746,00 Kč 34 % 159 975,00 Kč 39 % 459 502,00 Kč 54 % 174 174,00 Kč 59 % 54 324,00 Kč 61 % 167 399,00 Kč 66 % 148 094,00 Kč 71 % 71 387,00 Kč 73 %
5365 Výdaje z fina.. 22 015 870,00 Kč 22 015 870,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 22 015 870,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5366 Výdaje z fina.. 2 283,00 Kč 2 283,00 Kč 100 % 2 283,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd .. 7 800,00 Kč 7 800,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 925,00 Kč 38 % 4 875,00 Kč 100 %
5492 Dary obyvatel.. 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5499 Ostatní neinv.. 908 000,00 Kč 882 635,00 Kč 97 % 78 355,00 Kč 9 % 73 605,00 Kč 17 % 68 230,00 Kč 24 % 70 605,00 Kč 32 % 62 980,00 Kč 39 % 73 480,00 Kč 47 % 80 105,00 Kč 56 % 73 480,00 Kč 64 % 77 480,00 Kč 73 % 71 280,00 Kč 80 % 80 955,00 Kč 89 % 72 080,00 Kč 97 %
5811 Výdaje na náh.. 193 125,00 Kč 142 432,18 Kč 74 % 17 802,00 Kč 9 % 10 892,80 Kč 15 % 37 845,35 Kč 34 % 45 602,60 Kč 58 % -350,00 Kč 58 % 2 200,80 Kč 59 % -12 265,77 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % -4 141,00 Kč 51 % 11 366,60 Kč 56 % 33 478,80 Kč 74 %
5901 Nespecifikova.. 102 466 703,45 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5909 Ostatní neinv.. 7 709 293,00 Kč 7 706 293,00 Kč 100 % 2 600,00 Kč 0 % 7 703 693,00 Kč 100 % 7 004,00 Kč 100 % -7 004,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6339 Ostatní inves.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 160 737 210,20 Kč 53 007 326,29 Kč 33 % 1 208 817,02 Kč 1 % 9 353 839,81 Kč 6 % 25 400 596,37 Kč 16 % 1 804 975,01 Kč 1 % 1 463 172,53 Kč 1 % 1 640 122,72 Kč 1 % 1 941 828,05 Kč 1 % 1 646 114,93 Kč 1 % 3 134 173,84 Kč 2 % 1 394 327,20 Kč 1 % 2 794 363,94 Kč 2 % 1 224 994,87 Kč 1 %