Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Návątěvnické centrum NJ (ORG 1100) / 2020

Název:
Návątěvnické centrum NJ (1100)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 720 000,00 Kč Pokles 440 588,00 Kč 510 176,12 Kč 116 %
výdaje 10 010 697,00 Kč Pokles 9 008 683,37 Kč 8 332 871,43 Kč 92 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 36 500,00 Kč 36 500,00 Kč 33 332,79 Kč 91 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 9 359 197,00 Kč Pokles 8 682 183,37 Kč 8 032 570,08 Kč 93 %
Všeobecná pokladní správa 615 000,00 Kč Pokles 290 000,00 Kč 266 968,56 Kč 92 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 132 000,00 Kč Navýšení 297 500,00 Kč 288 575,90 Kč 97 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 Kč Navýšení 106 221,01 Kč 106 221,01 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 25 000,00 Kč Navýšení 106 221,01 Kč 106 221,01 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 38 000,00 Kč Pokles 19 278,99 Kč 16 759,30 Kč 87 %
11 Návątěvnické centrum 38 000,00 Kč Pokles 19 278,99 Kč 16 759,30 Kč 87 %
5169 Nákup ostatních služeb 64 000,00 Kč Pokles 37 000,00 Kč 36 955,51 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 64 000,00 Kč Pokles 37 000,00 Kč 36 955,51 Kč 100 %
5175 Pohoštění 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 130 000,00 Kč 128 640,08 Kč 99 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 130 000,00 Kč 128 640,08 Kč 99 %
2143 Cestovní ruch 9 227 197,00 Kč Pokles 8 384 683,37 Kč 7 743 994,18 Kč 92 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 710 000,00 Kč 3 710 000,00 Kč 3 358 615,00 Kč 91 %
11 Návątěvnické centrum 3 710 000,00 Kč 3 710 000,00 Kč 3 358 615,00 Kč 91 %
5021 Ostatní osobní výdaje 315 000,00 Kč Pokles 301 500,00 Kč 252 215,00 Kč 84 %
11 Návątěvnické centrum 315 000,00 Kč Pokles 301 500,00 Kč 252 215,00 Kč 84 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 930 000,00 Kč Pokles 892 320,00 Kč 865 824,00 Kč 97 %
11 Návątěvnické centrum 930 000,00 Kč Pokles 892 320,00 Kč 865 824,00 Kč 97 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 334 000,00 Kč Pokles 321 158,00 Kč 314 207,00 Kč 98 %
11 Návątěvnické centrum 334 000,00 Kč Pokles 321 158,00 Kč 314 207,00 Kč 98 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 Kč Navýšení 31 557,37 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 31 557,37 Kč 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 Kč Navýšení 5 865,00 Kč 5 865,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 3 000,00 Kč Navýšení 5 865,00 Kč 5 865,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 480 000,00 Kč Pokles 275 034,01 Kč 240 034,01 Kč 87 %
11 Návątěvnické centrum 480 000,00 Kč Pokles 275 034,01 Kč 240 034,01 Kč 87 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 551 000,00 Kč Pokles 1 377 320,99 Kč 1 288 043,80 Kč 94 %
11 Návątěvnické centrum 1 551 000,00 Kč Pokles 1 377 320,99 Kč 1 288 043,80 Kč 94 %
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 72,00 Kč 2 %
11 Návątěvnické centrum 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 72,00 Kč 2 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 Kč Pokles -2 137,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Pokles -2 137,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 277 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 277 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 30 000,00 Kč Navýšení 119 000,00 Kč 118 076,21 Kč 99 %
11 Návątěvnické centrum 30 000,00 Kč Navýšení 119 000,00 Kč 118 076,21 Kč 99 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 287 697,00 Kč Pokles 447 525,16 Kč 400 711,88 Kč 90 %
11 Návątěvnické centrum 1 287 697,00 Kč Pokles 447 525,16 Kč 400 711,88 Kč 90 %
5171 Opravy a udržování 80 000,00 Kč Navýšení 148 427,84 Kč 148 427,84 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 80 000,00 Kč Navýšení 148 427,84 Kč 148 427,84 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 Kč Pokles 3 137,00 Kč 3 034,00 Kč 97 %
11 Návątěvnické centrum 10 000,00 Kč Pokles 3 137,00 Kč 3 034,00 Kč 97 %
5175 Pohoštění 80 000,00 Kč Pokles 12 473,00 Kč 12 176,50 Kč 98 %
11 Návątěvnické centrum 80 000,00 Kč Pokles 12 473,00 Kč 12 176,50 Kč 98 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4 000,00 Kč Navýšení 6 600,00 Kč 6 600,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 4 000,00 Kč Navýšení 6 600,00 Kč 6 600,00 Kč 100 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0,00 Kč Navýšení 11 255,00 Kč 11 255,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 11 255,00 Kč 11 255,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 6 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 Kč Navýšení 37 842,00 Kč 37 842,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 20 000,00 Kč Navýšení 37 842,00 Kč 37 842,00 Kč 100 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 576 805,00 Kč 575 994,94 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 576 805,00 Kč 575 994,94 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 36 500,00 Kč 36 500,00 Kč 33 332,79 Kč 91 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 36 500,00 Kč 36 500,00 Kč 33 332,79 Kč 91 %
11 Návątěvnické centrum 36 500,00 Kč 36 500,00 Kč 33 332,79 Kč 91 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 615 000,00 Kč Pokles 290 000,00 Kč 266 968,56 Kč 92 %
5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000,00 Kč Pokles 75 000,00 Kč 70 498,56 Kč 94 %
11 Návątěvnické centrum 100 000,00 Kč Pokles 75 000,00 Kč 70 498,56 Kč 94 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5161 Služby pošt 5 000,00 Kč Pokles 375,00 Kč 375,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč Pokles 375,00 Kč 375,00 Kč 100 %
5164 Nájemné 30 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 30 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 280 000,00 Kč Pokles 184 625,00 Kč 171 019,00 Kč 93 %
11 Návątěvnické centrum 280 000,00 Kč Pokles 184 625,00 Kč 171 019,00 Kč 93 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 70 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 70 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5175 Pohoštění 110 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 25 076,00 Kč 84 %
11 Návątěvnické centrum 110 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 25 076,00 Kč 84 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5194 Věcné dary 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 10 010 697,00 Kč Pokles 9 008 683,37 Kč 8 332 871,43 Kč 92 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1100 (Návątěvnické centrum NJ), Paragraf 2141 (Vnitřní obchod), Položka 6122 (Stroje, přístroje a zařízení)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 128 640,08 Kč
Celkem 128 640,08 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 3 710 000,00 Kč 3 358 615,00 Kč 91 % 246 831,00 Kč 7 % 239 900,00 Kč 13 % 238 707,00 Kč 20 % 238 039,00 Kč 26 % 220 680,00 Kč 32 % 247 362,00 Kč 39 % 383 322,00 Kč 49 % 261 896,00 Kč 56 % 264 022,00 Kč 63 % 286 037,00 Kč 71 % 248 726,00 Kč 78 % 483 093,00 Kč 91 %
5021 Ostatní osobn.. 301 500,00 Kč 252 215,00 Kč 84 % 24 355,00 Kč 8 % 33 145,00 Kč 19 % 23 720,00 Kč 27 % 9 420,00 Kč 30 % 5 000,00 Kč 32 % 14 100,00 Kč 36 % 27 290,00 Kč 45 % 26 790,00 Kč 54 % 33 040,00 Kč 65 % 26 785,00 Kč 74 % 18 570,00 Kč 80 % 10 000,00 Kč 84 %
5031 Povinné pojis.. 892 320,00 Kč 865 824,00 Kč 97 % 62 454,00 Kč 7 % 63 944,00 Kč 14 % 60 440,00 Kč 21 % 60 273,00 Kč 28 % 55 969,00 Kč 34 % 65 976,00 Kč 41 % 97 543,00 Kč 52 % 67 430,00 Kč 60 % 67 958,00 Kč 67 % 73 417,00 Kč 76 % 68 132,00 Kč 83 % 122 288,00 Kč 97 %
5032 Povinné pojis.. 321 158,00 Kč 314 207,00 Kč 98 % 22 664,00 Kč 7 % 23 206,00 Kč 14 % 21 933,00 Kč 21 % 21 873,00 Kč 28 % 20 312,00 Kč 34 % 23 942,00 Kč 42 % 35 399,00 Kč 53 % 24 470,00 Kč 60 % 24 661,00 Kč 68 % 26 644,00 Kč 76 % 24 724,00 Kč 84 % 44 379,00 Kč 98 %
5041 Odměny za uži.. 36 500,00 Kč 33 332,79 Kč 91 % 8 332,79 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 25 000,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 %
5133 Léky a zdravo.. 31 557,37 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební.. 5 865,00 Kč 5 865,00 Kč 100 % 5 865,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný.. 381 255,02 Kč 346 255,02 Kč 91 % 47 565,00 Kč 12 % 1 139,00 Kč 13 % 18 678,47 Kč 18 % 4 790,46 Kč 19 % 16 805,00 Kč 23 % 50 914,55 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 46 851,05 Kč 49 % 159 511,49 Kč 91 %
5139 Nákup materiá.. 1 471 599,98 Kč 1 375 301,66 Kč 93 % 45 856,60 Kč 3 % 73 389,44 Kč 8 % 137 392,10 Kč 17 % 172 032,47 Kč 29 % 57 675,52 Kč 33 % 155 343,60 Kč 44 % 50 038,60 Kč 47 % 476 090,50 Kč 79 % 40 406,95 Kč 82 % 88 351,96 Kč 88 % 24 274,62 Kč 90 % 54 449,30 Kč 93 %
5156 Pohonné hmoty.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5161 Služby pošt 4 375,00 Kč 447,00 Kč 10 % 0,00 Kč 0 % 852,00 Kč 19 % -211,00 Kč 15 % -19,00 Kč 14 % 199,00 Kč 19 % -230,00 Kč 14 % 530,00 Kč 26 % 1 501,00 Kč 60 % -1 589,00 Kč 24 % -572,00 Kč 11 % -95,00 Kč 8 % 81,00 Kč 10 %
5162 Služby teleko.. -2 137,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5168 Služby zpraco.. 119 000,00 Kč 118 076,21 Kč 99 % 1 950,00 Kč 2 % 3 125,45 Kč 4 % 1 950,00 Kč 6 % 24 550,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 3 900,00 Kč 30 % 50 800,00 Kč 73 % 6 609,00 Kč 78 % 4 367,35 Kč 82 % 4 008,44 Kč 85 % 2 865,97 Kč 88 % 13 950,00 Kč 99 %
5169 Nákup ostatní.. 669 150,16 Kč 608 686,39 Kč 91 % 79 060,09 Kč 12 % 54 426,03 Kč 20 % 74 430,83 Kč 31 % 24 022,90 Kč 35 % 78 576,69 Kč 46 % 19 923,88 Kč 49 % 37 848,69 Kč 55 % 39 838,75 Kč 61 % 45 017,35 Kč 68 % 43 683,73 Kč 74 % 76 846,68 Kč 86 % 35 010,77 Kč 91 %
5171 Opravy a udrž.. 148 427,84 Kč 148 427,84 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 336,90 Kč 6 % 4 192,65 Kč 8 % 8 457,90 Kč 14 % 5 616,82 Kč 18 % 7 439,95 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 35 584,89 Kč 47 % 78 798,73 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuz.. 3 137,00 Kč 3 034,00 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 206,00 Kč 7 % 631,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 206,00 Kč 33 % 332,00 Kč 44 % 1 659,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 %
5175 Pohoštění 47 473,00 Kč 37 252,50 Kč 78 % 184,00 Kč 0 % 6 382,00 Kč 14 % 16 034,50 Kč 48 % 6 505,00 Kč 61 % 3 263,00 Kč 68 % 266,50 Kč 69 % 1 641,50 Kč 72 % 558,00 Kč 73 % 1 807,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 611,00 Kč 78 %
5179 Ostatní nákup.. 6 600,00 Kč 6 600,00 Kč 100 % 4 500,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 2 100,00 Kč 100 %
5192 Poskytnuté ne.. 11 255,00 Kč 11 255,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 719,95 Kč 6 % 10 535,05 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5194 Věcné dary 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5221 Neinvestiční .. 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 % 105 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd .. 37 842,00 Kč 37 842,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 9 314,00 Kč 25 % 3 534,00 Kč 34 % 6 360,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 6 866,00 Kč 69 % 11 768,00 Kč 100 %
6122 Stroje, příst.. 706 805,00 Kč 704 635,02 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 238 660,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 170 702,00 Kč 58 % 166 632,94 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 128 640,08 Kč 100 %
Celkem 9 008 683,37 Kč 8 332 871,43 Kč 92 % 654 617,48 Kč 7 % 509 028,92 Kč 6 % 605 576,80 Kč 7 % 572 759,43 Kč 6 % 477 473,16 Kč 5 % 612 321,35 Kč 7 % 930 844,74 Kč 10 % 906 842,25 Kč 10 % 650 392,65 Kč 7 % 714 988,07 Kč 8 % 553 346,21 Kč 6 % 1 144 680,37 Kč 13 %